Parenteel van Karel I De Grote Karolingen
Tak: Karel de Grote > 740 tot Nijenberg, Van Tongeren en Van der Kolk  < 1940

Genealogischbasisbestand

I. Karel I De Grote Karolingen, Emperor of the HRE, Keizer, geb. 2 april 742,1 † Aken 28 jan. 814,2 zn. van Pippin Iii, ’de Jonge’, en Bertha Van Laon, ’de Jonge’, tr. 1e 7681 Himiltrud, † na 780;1 tr. 2e 7691 Disiderta Van Langobarden, geb. 750,1na 770;1 tr. 3e vóór 30 april 7713 Hildegard van Kraichgou, Koningin, geb. omstr. 4 juni 758,1 † Palts Diedenhofen, Thionville 30 april 783,1 begr. Metz, Frankrijk, dr. van Gerold I Van Kraichgouw en Imma Van Lahngouw; tr. 4e 7831 Fastrada Van Oost-Franken, geb. 765,1 † Frankfurt 10 aug. 794;1 tr. 5e 7941 Liutgard, geb. 775,14 juni 800.1
Uit het derde huwelijk:
1. Karel, ’de Jonge’, geb. 773,44 dec. 811,4 tr. N.n..
2. Adelheid, geb. Pavia 774,1 † ald. 774.1
3. Rotrud, geb. 775,16 juni 810,1 tr. 8001 Roriko I Van Maine, geb. 775,11 maart 839.1
4. Pippin Van Itali?, geb. 777,18 juli 810,1 tr. 7951 N.n..
5. Lodewijk I, volgt II.
6. Lothar, geb. 16 april 778,1780.1
7. Bertha, geb. 779,114 jan. 823,1 tr. 7951 Angilbert Van St. Riquier, geb. omstr. 760, † 18 febr. 814.1
8. Gisela, geb. 781,1na 814.1
9. Hildegard, geb. 8 juni 782,18 juni 783.1

Notitie bij Karel I De Grote: Karel de Grote, geb. bij Aix-la-Chapelle 2.4.748, gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mainz; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9.10.768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons;
Na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden;

Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28.7.754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot patricius Romanorum, maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden;
door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25.12.800; laat dan zijn patricius-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum;
zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse basileus Michael I Rhangabe erkend; overl. Aken 28.1.814, begr. ald. (Dom).
http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=5

Echtgenotes en concubines
Karel had 4 echtgenotes en 6 concubines:

in ca. 768 een relatie met Himiltrudis (Chimiltrudis: Amautru), van Frankische origine, maar van onbekende familie.
tr. in 769 met een dochter van Desiderius, koning der Lombarden, en van Ansa. Karel verstootte haar echter in 770 of begin 771 en stuurde haar terug naar haar vader.
tr. voor 30.4.771 Hildegard (Houdiard), geb. in 758, overl. Thionville (Moselle) 30.4.783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried. Zij vergezelde Karel naar Italië in 773 en 781.
een relatie met een onbekende vrouw
tr. te Worm in oktober 783 de oost-Frankische Fastrada (Fastrée), overl.Frankfurt aan de Rijn 10.8.794, begr. in de basiliek van St. Albanus te Mainz, dochter van Radolf, graaf van Franconië.
tr. tussen de herfst van 794 en 796 Liutgardis (Liedgarde, Liégeard), een Alamannische, overl. Tours (Indre-et-Loire) 4.6.800 op pelgrimstocht en begr. in de kerk van Saint-Martin te Tours.
een relatie met Madelgardis (Mathalgarde), gezien de naam mogelijk familie van de edele Vincent Madelgaire (overl. 677).
een relatie met de Saxische Gerswindis
een relatie met Regina (Régine, Reine) in 800
een relatie met Adelindis in 806.
Kinderen
Uit 1): a. Alpais (?), geb. ca. 765/70, overl. 23 juli, uiterlijk in 852. Als weduwe werd zij abdis van Saint-Pierre te Reims. Tr. Beggo, overl. 28.10.816, graaf van Parijs (ca. 815) en stichtte de abdij van Saint-Maur-des-Fossés bij Parijs.
b. Pippijn, geb. ca. 770, overl. 811.

Uit 3):
c. Karel, de jonge, koning, geb. 772/73, overl. Beieren 4.12.811.
d. Adelais, geb. Italië tussen sept. 773 en juni 774, tijdens het beleg van Pavië, overl. Italië’ aug. 774., begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.
e. Hrothrudis, geb. ca. 775, overl. 6.6.810; na aanvankelijk verloofd te zijn (in 781) met Constantijn VI Porphyrogénete, waaruit echter geen huwelijk voortvoeide, had zij een relatie met Rorico, graaf van Rennes, overl. 1.3.839, bij wie ze een zoon had.
f. Pippijn (IIA)
g. Lodewijk I (IIB)
h. Lotharius, geb. bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, overl. 779/80.
i. Bertrade of Berta, geb. 779/80, overl. na 14.1.823; na aanvankelijk verloofd te zijn (ca. 789) met Ecgfrith, zoon van koning Offa, had ze een relatie met Angilbert, overl. 18.2.814, hoofd van de raad van de jonge Pippijn (781). ( Zie Reeks 33)
j. Gisela, geb. in 781, voor mei, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.
k. Hildegardis, geb. Thionville in 782, na 8 juni, overl. tussen 1 en 8 juni 783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.

Uit 4):
l. Chrothais, geb. ca. 784, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.

Uit 5):
m. Theodrada, geb. ca. 785, overl. tussen 9.1.844 en 853.
n. Hiltrudis, geb. ca. 787, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.

Uit 7):
o. Rothildis, abdis van Faremoutiers tot aan haar dood op 24.3.852.

Uit 8):
Adeltrudis

Uit 9):
q. Drogo, bisschop van Metz, geb. 17.6.801, overl. Bourgogne 8.12.855, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.
r. Hugo, bijgenaamd de abt, geb. tussen 802 en 806, werd gedood in een gevecht te Angoumois op 14.6.844.

Uit 10);
s. Theodoricus, geb. 807, overl. na 818.

Bronnen: De Karel de Groter-nummers van Gens Nostra.
La Préhistoire des Capétiens, door Christian Settipani, 1993
http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=5

Zie ook
https://books.google.nl/books?id=tcjIDwAAQBAJ&pg=PT6&lpg=PT6&dq=gerswind+karel+de+grote&source=bl&ots=_WzGMV_p1I&sig=ACfU3U2SRu3n2RjJPOxp0BlU-8e6xGnA8Q&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiI3u7Q6azqAhUC-qQKHVykDPcQ6AEwAnoECA0QAQ#v=onepage&q=gerswind%20karel%20de%20grote&f=false
De voorouders van Karel de Grote
http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=4
Verantwoording:
Ik (ad@pijlman.net) heb gebruikgemaakt van de "Kwartierstaat Robert Kemper Alferink" om het pad van Van Besten tot Karel de Grote te gaan en om dit controleren. http://www.ervealferink.nl/archives/814

Verder via gedcom veel data van de "Genealogische onderzoeksdatabase" van www.graafschapmiddeleeuwen.nl gedownload en verwerkt.
https://www.graafschap-middeleeuwen.nl/joomla/index.php/2016-04-17-11-25-39.html

Uiteraard ook http://www.kareldegrote.nl/ als controle gebruikt.
Notitie bij Hildegard: Ze was de dochter van de Germaanse graaf Gerold van Kraichgau (stichter van de familie Udalriching) en zijn vrouw Emma, ​​op haar beurt dochter van hertog Nebe (Hnabi) van Alemannia en Hereswintha vom Bodensee (van het Bodenmeer). [5] De vader vvan Hildegard had uitgebreide bezittingen in de heerschappij van de jongere broer van Karel de Grote, Carloman , dus deze verbintenis was van groot belang voor Karel de Grote, omdat hij zijn positie in het oosten van de Rijn kon versterken en ook de Alemannische adel aan zijn zijde kon binden.https://en.wikipedia.org/wiki/Hildegard_of_the_Vinzgau

Leven
Het is niet bekend of Karel de Grote zijn huwelijk had gepland vóór de plotselinge dood van Carloman of slechts een onderdeel was van de doelgerichte inlijving van het koninkrijk van zijn jongere broer, ten koste van de beweringen van zijn neven. [7] De bruiloft tussen Karel de Grote en Hildegard vond in ieder geval plaats in Aix-la-Chapelle, zeker vóór 30 april 771, na de verwerping van de Lombardische prinses Desiderata , de vorige vrouw van Karel de Grote.

Algemeen wordt aangenomen dat ze 12 of 13 jaar oud was bij haar huwelijk met Karel de Grote [8] [9] . Meisjes konden op elk moment na de puberteit trouwen, en volgens de Romeinse wet, die door de kerk werd gehandhaafd, was de leeftijd van 12 jaar algemeen aanvaard. [10] Een intense fysieke relatie tussen de echtgenoten werd aangetoond door het feit dat Hildegard tijdens haar 12-jarig huwelijk 8 zwangerschappen had (waaronder één tweeling). Opmerkelijk genoeg vermelden de kronieken nooit miskramen of doodgeboorten, wat aangeeft dat ze ondanks haar jonge leeftijd ten tijde van de bruiloft een stevige gezondheid had.

Hildegard vergezelde Karel de Grote bij veel van zijn militaire campagnes. Ze baarde haar tweede kind en eerste dochter, Adelaide, tijdens het beleg van Pavia , de hoofdstad van het Koninkrijk van de Longobarden (773 september / 774 juni), maar het kind stierf tijdens de terugreis naar Frankrijk. In 778 vergezelde Hildegard haar man tot in Aquitaine, waar ze de tweeling Louis en Lothair baarde. [11] In 780/781 reisde ze met Karel de Grote en vier van hun kinderen naar Rome, waar de zonen Louis en Carloman (de laatste omgedoopt tot Pepijn na zijn doop door paus Adrian I ) werden benoemd tot subkoningen van respectievelijk Aquitaine en Italië. Dit droeg bij tot de versterking van de alliantie tussen de Karolingers en het pausdom.[12] Vanwege haar frequente zwangerschappen kan worden aangenomen dat Hildegard haar man vergezelde op verdere campagnes, althans tijdelijk.

Hildegard stierf op 30 april 783, volgens Paul the Deacon , aan de gevolgen van haar laatste bevalling. [13] Ze werd de volgende dag (1 mei 783) begraven in de abdij van Saint-Arnould in Metz . Op verzoek van Karel de Grote brandden bij haar graf kaarsen en werd er dagelijks voor haar ziel gebeden. [14]
Notitie bij Bertha: Bertha (779/80 - na 11 maart 824), genoemd naar haar grootmoeder van vaders kant. Een aanbod van Offa van Mercia om een ​​huwelijk te sluiten tussen haar en zijn zoon, Ecgfrith , leidde ertoe dat Karel de Grote in 790 de diplomatieke betrekkingen met Groot-Brittannië verbrak en Britse schepen uit zijn havens verbood. [28] Net als haar zussen trouwde ze nooit, maar door haar contact met Angilbert , een rechtbankfunctionaris, had ze twee zonen: Hartnid (van wie weinig bekend is) en de historicus Nithard , Abbott van St. Riquier.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hildegard_of_the_Vinzgau
Notitie bij het huwelijk van Angilbert en Bertha: Er zijn verschillende tradities over de relatie van Angilbert met Bertha, dochter van Karel de Grote . De ene stelt dat ze getrouwd waren, [4] een andere dat ze niet getrouwd waren. [3] Ze hadden echter ten minste twee zonen en een dochter, van wie er een, Nithard , een opmerkelijke figuur werd halverwege de 9e eeuw, [2] en de dochter Bertha trouwde met Helgaud II, graaf van Ponthieu. Controle op het huwelijk en de betekenis van legitimiteit werden in de middeleeuwen fel betwist. Bertha en Angilbert zijn een voorbeeld van hoe weerstand tegen het idee van een sacramenteel huwelijk zou kunnen samenvallen met het houden van kerkelijke ambten. Aan de andere kant hebben sommige historici gespeculeerd dat Karel de Grote zich verzette tegen formele huwelijken voor zijn dochters uit bezorgdheid om politieke rivaliteit van hun potentiële echtgenoten; geen van de dochters van Karel de Grote was getrouwd, ondanks politieke aanbiedingen van gearrangeerde huwelijken.
https://en.wikipedia.org/wiki/Angilbert
Notitie bij Angilbert: Angilbert ( c.  760 - 18 februari 814), [1], ook wel bekend als Saint Angilbert of Angilberk of Engelbert , was een nobele Frankische dichter die in het kader van zijn opleiding Alcuin en diende Karel als secretaris, diplomaat, en zoon-in-law. Hij werd vereerd als een heilige en wordt nog steeds geëerd op de dag van zijn dood, 18 februari.

Angilbert lijkt te zijn opgevoed aan het hof van Karel de Grote op de paleisschool in Aquae Grani ( Aken ). Hij werd daar opgeleid als leerling en vervolgens vriend van de grote Engelse geleerde Alcuin. Toen Karel zijn jonge zoon zond Pepijn alls Koning van de naar Italië Lombards Angilbert ging mee als primicerius palatii, een hoge beheerder van de satelliet rechtbank. [1] Als vriend en adviseur van Pepin hielp hij een tijdje bij de regering van Italië. Angilbert bezorgde het document over beeldenstorm van de Frankische synode van Frankfurt aan paus Adrian I , en werd later op drie belangrijke ambassades naar de paus gestuurd, in 792, 794 en 796. [2]Eens was hij in dienst van een officier van de maritieme provincies. [3] Hij vergezelde Karel de Grote naar Rome in 800 [4] en was een van de getuigen van zijn testament in 811 .
https://en.wikipedia.org/wiki/Angilbert

II. Lodewijk I Karolingen, ’de Vrome’, Koning van de Franken, hertog van Beieren en keizer van het Heilige Roomse Rijk, geb. Cassaneuil 16 april 778,5 † Ingelheim 20 juni 840,5 tr. 1e 7931 N.n. (Concubine); tr. 2e 7946 Irmingard Van Haspengouw, geb. 780,1 † Angers 3 okt. 818;1 tr. 3e Aken 8197 Judith van Argengouw, van Beieren, geb. Tours 795,1 † ald. 19 april 843,1 dr. van Welf Van Argengouw en Heilwich Van Thurgouw.
Uit het derde huwelijk:
1. Gisela, geb. 819,1 † Na deze datum 1 juli 874,1 tr. 8368 Eberhard Van Friuli, geb. 810,116 dec. 866.9
2. Karel Ii, volgt III.

Notitie bij Lodewijk I: Lodewijk de Vrome (Chasseneuil bij Poitiers, 11 april 778 – Ingelheim am Rhein, 20 juni 840), ook wel de Eerlijke en de Joviale, was de koning van Aquitanië vanaf 781. Hij was ook koning der Franken en medekeizer (als Lodewijk I) met zijn vader, Karel de Grote, vanaf 813. Als de enige overlevende volwassen zoon van Karel de Grote en Hildegard, werd hij de enige heerser der Franken na het overlijden van zijn vader in 814, een positie die hij bekleedde tot zijn overlijden, met uitzondering van de periode 833-834, waarin hij was afgezet.

Tijdens zijn bewind in Aquitanië werd Lodewijk belast met de verdediging van de zuidwestelijke grens van het rijk. Hij veroverde Barcelona op de moslims in 801 en liet de Frankische autoriteit gelden over Pamplona en de Basken ten zuiden van dde Pyreneeën in 812. Als keizer nam hij zijn volwassen zonen - Lotharius I, Pepijn I van Aquitanië en Lodewijk de Duitser - op in de regering en zocht naar een geschikte verdeling van het rijk tussen hen. Het eerste decennium van zijn bewind werrd gekenmerkt door tragedies en vernederingen, met name de brutale behandeling van zijn neef Bernhard van Italië. In de jaren 830 werd zijn rijk verscheurd door een burgeroorlog tussen zijn zonen, verergerd door pogingen van Lodewijk om zijn zoon Karel de Kale op te nemen in zijn opvolgingsplannen. Hoewel zijn bewind eindigde op een hoge noot, met orde grotendeels hersteld, werd het gevolgd door drie jaar burgeroorlog. Lodewijk wordt over het algemeen ongunstig vergeleken tegenover zijn vader, maar hij werd dan ook geconfronteerd met heel andere problemen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_de_Vrome
Lodewijk de Vrome werd geboren op 11 april 778 in het Franse Chasseneuil, als vierde zoon van Karel de Grote en Hildegard, dochter van een Frankische edelman. Toen Lodewijk drie jaar oud was, werd hij als gevolg van de decentralisatiepolitiek van zijn vader gekroond tot koning van Aquitanië. Terwijl zijn taken werden waargenomen door bevelhebbers en hovelingen, genoot de jonge koning goed onderwijs en maakte hij zich onder meer de klassieke talen eigen. In 795 trouwde Lodewijk met Ermengarde van Haspengouw.

Opvolger van Karel de Grote
In 813, een jaar voor het overlijden van Karel de Grote, werd Lodewijk als enige nog levende zoon benoemd tot mederegent en erfgenaam van het Roomse Rijk. In 814 volgde hij zijn vader op als koning van de Franken, hertog van Beieren en keizer van het Heilige Roomse Rijk. Wel werd Lodewijk pas in 816 officieel tot keizer gekroond in Reims, door paus Stefanus. Lodewijks regeerperiode stond in het teken van zowel staatkundige als kerkelijke hervorming. Hij profileerde zich als een voorbeeldig christen en streefde in zijn hele rijk een strikte naleving van de Benedictijner leefregels na. Dankzij zijn inzet voor de verspreiding van het christelijke geloof verdiende Lodewijk zijn bijnaam ‘de Vrome’.

Ordinatio imperii
Tijdens zijn bewind werd het Heilige Roomse Rijk in toenemende mate geteisterd door invallen van de Vikingen, terwijl Lodewijk de Vrome ook al zijn handen vol had aan plunderende Moren en Avaren, en het neerslaan van opstanden in de grensregio’s. In 817 vaardigde Lodewijk de Vrome de Ordinatio Imperii uit, een document waarin hij de erfopvolging vaststelde door verschillende delen van zijn rijk te verdelen onder zijn zoons, Lotharius, Pepijn en Lodewijk, en later ook Karel (de Kale), die was voortgekomen uit Lodewijks tweede huwelijk met Judith van Beieren in 819. Zo probeerde Lodewijk de Vrome zorg te dragen voor het behoud van de eenheid in zijn rijk.
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/lodewijk-de-vrome-keizer-van-het-heilige-roomse-rijk
https://www.absolutefacts.nl/royalty/data/lodewijkdevrome778.htm
Notitie bij Judith: Judith van Beieren, ook Judith Welf of ook Judita van Aldorf (ca. 805 - Tours (Frankrijk), 19 april 843), was de tweede vrouw van Lodewijk de Vrome der Franken. Ze is begraven in de Basiliek van Sint-Maarten te Tours.

Judith werd als tweede vrouw van Lodewijk gekozen na een soort schoonheidswedstrijd, maar haar belangrijke familieconnecties in Zwaben, Beieren en Saksen zullen ook een rol hebben gespeeld. Zij ontving bij haar huwelijk het klooster San Salvatore bij Brescia. Zij had een grote invloed op het beleid van Lodewijk en speelde steeds een belangrijke rol om de positie van haar zoon Karel te versterken en om hem van bondgenoten en troepen te voorzien. Zij begunstigde vooral de Saksische abdijen. Zo bezat de Abdij van Corvey nog 700 jaar lang een kostbaar kruis dat Judith had geschonken en werd er tot 1803 ieder jaar "Judithsbrood" uitgedeeld aan de armen.

In februari 819 trouwde ze te Aken met Lodewijk de Vrome. Ze werd moeder van Gisela van Francië (820-5 juli 874) en Karel II de Kale van West-Francië. Haar zuster Emma trouwde in 827 met Lodewijk de Duitser (en werd zo dus tevens haar stiefschoondochter). Ze was de grootmoeder van Judith van West-Francië, naar haar genoemd en gehuwd met de eerste graaf van Vlaanderen, Boudewijn I.

Zij was dochter van graaf Welf van Altdorf, op zijn beurt zoon van Rothard van de Argengau(?). Haar moeder was Eigilwich, die in 826 abdis werd van de Abdij van Chelles. Eigilwich was dochter van de Saksische edelman Isanbarth en Theodrada, op haar beurt dochter van Bernard (Karolingen) en in 810 abdis van Notre Dame te Soissons geworden.

Judith van Beieren staat in de geschiedenisboeken beschreven als heerszuchtig en wellustig en zelfs overspelig, maar hiervoor zijn geen bewijzen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Judith_van_Beieren_(805-843)

III. Karel Ii De Kale Karolingen, ’de Kale’, Keizer van het Heilige Roomse Rijk, geb. Frankfurt 13 juni 823,5 † Dorf Avrieux 6 okt. 877,5 tr. 1e 13 dec. 84210 Irmintrud Van Orleans, geb. 27 sept. 830,5 † Saint-Denis 6 okt. 869,5 dr. van Odo I en Ingeltrud Van Metz; tr. 2e 12 okt. 86911 Richilde Van Metz, geb. 1 aug. 850,1914.1
Uit het eerste huwelijk:
1. Ermentrud Van Hasnon, † na 877.
2. Lodewijk Ii Van Frankrijk, ’de Stotteraar’, geb. jan. 11,5 † Compiegne 10 april 879,5 tr. 1e 86212 Ansgard Van Bourgondi?, † 2 nov. 879; tr. 2e 87513 Adelheid Van Parijs, geb. 855,1 † Laon 9 nov. 901.1
3. Judith, volgt IV.
4. Karel Van Aquitani?, ’het Kind’, geb. 850,1 † Buzancais 29 sept. 866,1 tr. 8621 Ansgard.
5. Lothar Van St. Germain, geb. 850,125 dec. 865.1
6. Rotrud Van Andlau, geb. 850,1na 912.1
7. Karlman Van St. Germain, geb. 850, † 876.1

Notitie bij Karel Ii: Karel de Kale (Frans: Charles le Chauve) (Frankfurt am Main, 13 juni 823 – Avrieux, Savoye, 6 oktober 877), koning van West-Francië (840/843-877), tot keizer gekroond van het Heilige Roomse Rijk (875-877) als Karel II, met de grenzen van zijn land vastgesteld door het Verdrag van Verdun in 843, was de jongste zoon van keizer Lodewijk de Vrome en zijn tweede vrouw Judith van Beieren.

Karel werd geboren als jongste zoon van keizer Lodewijk de Vrome, de enige uit diens tweede huwelijk met Judith van Beieren. Karel werd opgevoed in het klooster van Reichenau door Walahfrid Strabo, een bekende intellectueel van zijn tijd.

In 817 had Lodewijk zijn rijk al verdeeld tussen de drie zoons uit zijn eerste huwelijk door de Ordinatio Imperii. Judith zette zich uit alle macht in om ook haar zoon Karel een erfdeel te geven, en werd daarbij gesteund door een invloedrijke factie van hovelingen. In die periode kreeg Karel zijn bijnaam "de Kale", wat in deze context "zonder bezit" betekent. In 829 had Judith succes en kreeg Karel, Allemannië toegewezen. Dit was een inbreuk op het evenwicht van de Ordinatio Imperii, wat leidde tot onvrede bij zijn halfbroers – vooral bij Lotharius I, die het meest werd benadeeld door de nieuwe verdeling.

De halfbroers van Karel en andere tegenstanders van Judith, Karel en hun factie aan het hof, hebben voortdurend geruchten verspreid dat Karel het kind zou zijn uit overspel van Judith met Bernhard van Septimanië. Bernhard was de leider van Judiths factie aan het hof.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Kale
Notitie bij het huwelijk van Irmintrud en Karel Ii: Karel trouwde op 13 december 842 met Ermentrudis van Orléans. Nadat haar broer Willem in 866 in conflict met Karel was gedood, verliet zij Karel en trad in een klooster. Zij hadden de volgende kinderen:

Judith (ca. 844-na 870), was eerst gehuwd met twee Engelse koningen (Æthelwulf en Æthelbald van Wessex) en leefde als weduwe aan het hof van haar vader. Werd daar in 861 (ze was dus nog geen 20 jaar oud) geschaakt door Boudewijn I van Vlaanderen. Karel wendde al zijn invloed aan om te voorkomen dat ze ergens onderdak zouden krijgen. Uiteindelijk vluchtten Judith en Boudewijn naar Rome, waarna de paus een verzoening wist te bemiddelen.
Lodewijk II van West-Francië (846-879).
Karel het Kind (ca. 847 – Buzzancais, 29 september 866) begraven te Bourges. 855 gekozen tot koning van Aquitanië, trouwde 862 tegen de zin van zijn vader met de weduwe van de graaf van Bourges. Verloor daarom zijn titel maar kreeg die terug nadat het huwelijk was geannuleerd. Kreeg ernstig hersenletsel en overleed daaraan na twee jaar.
Carloman de Blinde (847 – Echternach, ca. 876), in 854 ingetreden in de geestelijke stand. Werd in 860 abt van de Sint-Medardusabdij te Soissons. Nam deel aan een samenzwering tegen zijn vader in 870, verloor zijn abdijen en moest vluchten. In 8873 door West-Frankische bisschoppen uit de kerk gezet en daarna werden op bevel van Karel zijn ogen uitgestoken. Hij werd opgesloten in de abdij van Corbie maar ontsnapte naar zijn oom Lodewijk de Duitser, die hem abt van de abdij van Echternach maakte.
Lotharius ( – Auxerre, 865), vanaf zijn geboorte verlamd, abt van Moutiers-Saint-Jean en later van de abdij van Sint-Germanus van Auxerre.
Hildegardis, (856 – ?, jong gestorven)
Ermentrudis, ( – na 877) abdis van Hasnon en Oostervant.
Gisela.
Rothrudis ( – na 889), abdis van Sainte-Radégonde te Poitiers en van Andlau.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Kale
Notitie bij het huwelijk van Richilde en Karel Ii: Op 12 oktober 869 (vijf dagen na het overlijden van zijn eerste vrouw) trouwde Karel met Richildis, dochter van Bivinus van Metz. Het huwelijk werd op 22 juni 870 te Aken bevestigd. Ze kregen de volgende kinderen:

Rothildis (871-929), in 890 gehuwd met Rogier van Maine, verwerft de abdijen van Notre-Dame en Sint-Jan te Laon en de Abdij van Chelles. Trok zich in 922 terug in Chelles. Toen ze deze abdij moest afstaan op bevel van Karel de Eenvoudige was dat de aanleiding voor een opstand onder Robert van Bourgondië (vader van een schoonzoon van Rothildis), die in plaats van Karel koning werd.
tweeling: Drogo en Pepijn, (ca. 873) allebei ongeveer een jaar oud overleden, begraven in de Sint-Amandsabdij te Atrecht
zoon (23 maart 875), kort na zijn doop overleden
Karel (10 oktober 876 – voor 7 april 877), begraven te Saint-Denis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Kale

IV. Judith Karolingen, van Frankerijk, koningin van Wessex,, geb. 844,1870,1 tr. 1e 1 okt. 85614 Aethelwulf Van Wessex, geb. 800,1858;1 tr. 2e 85814 Aethelbald Van Wessex, † 860;1 tr. 3e 86215 Boudewijn I Van Vlaanderen, ’IJzerarm’, † 879,16 zn. van Odoaker Van Moriniegouw en N.n..
Uit het derde huwelijk:
1. Winhilde Van Vlaanderen, tr.17 N.n. Van Barcelona.
2. Boudewijn Ii, volgt V.
3. Rudolf Van Vlaanderen, geb. 865,117 juni 896,16 tr. N.n..

Notitie bij Judith: Judith van West-Francie, geb. omstr. 844, overl. na 870,(dochter van IIIE Karel II, de Kale) tr. (1) Verberie 1 okt. 856 Aethelwulf, koning van Wessex, tr. (2) 858 Aethelbald, koning van Wessex, werd in de lente van 862 geschaakt, tr. Auxerre 13 dec. 863 Boudewijn IJserenarm, graaf van Terwaan 866, bestuurder van de gouwen Kortrijk, Aardenburg en West Vlaanderen en mogelijk Mempiscus (tussen Gent en Kortrijk), verloor na de schaking van Judith van West Francië zijn graafschappen 862 maar verzoende zich met Karel de Kale en werd opnieuw aangesteld tot graaf in de gouwen Vlaanderen, Waas en Gent 864 en na 866 in de streek Sint-Omaars (Ternois), leke-abt St. Pietersabdij te Gent 870, toezichthouder en raadgever van kroonprins Lodewijk (de Stamelaar) bij het vertrek van Karel naar Italië, overl. 21 jan. 879.
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=2
Notitie bij het huwelijk van Boudewijn I en Judith: Schaking van en huwelijk met Judith van West-Francië
Boudewijn is bekend als grondlegger en eerste graaf van het graafschap Vlaanderen. Hij schaakte op kerstmis 861 Judith van West-Francië, dochter van de koning van West-Francië, Karel de Kale.[5] De 17-jarige Judith was al twee keer weduwe: zowel van koning Æthelwulf van Wessex als van diens zoon koning Æthelbald.[6]

Haar vader wilde haar natuurlijk een derde keer gunstig uithuwelijken, maar ze vluchtte met Boudewijn. Het stel werd daarbij geholpen door Judiths broer Lodewijk de Stamelaar, die steeds in conflict was met zijn vader. Ze vluchtten naar het noorrden. Maar Karel de Kale stuurde brieven aan Rorik van Dorestad en bisschop Hunger van Utrecht dat zij de vluchtelingen geen onderdak mochten geven. Karel liet het paar door bisschoppen excommuniceren.[7] Het paar reisde via Lotharingen naar Rome en bepleitten hun zaak bij paus Nicolaas I, waarop de excommunicatie door de paus werd ongedaan gemaakt.[8] Twee jaar lang schreef paus Nicolaas brieven naar de woedende vader, Karel de Kale, waarin hij voor verzoening pleitte.

Op 13 december 863 volgde het officiële huwelijk te Auxerre met de uiteindelijke toestemming van Karel, alhoewel hij niet bij het huwelijk aanwezig was.[9]

Omstandigheden en belang van zijn huwelijk met Judith
Boudewijn was vaak te gast aan het Karolingisch hof en kende Lodewijk, later bekend als Lodewijk de Stamelaar, zoon van keizer Karel en broer van Judith. Lodewijk verving zijn vader tijdelijk toen die probeerde het graafschap Provence bij Frankrijk te voegen. Toen Lodewijk Judith in een klooster te Senlis opzocht, nam hij Boudewijn mee. Een huwelijk tussen beiden gaf Judith de kans om aan het kloosterleven te ontsnappen, terwijl Boudewijn lid werd van de Karolingische dynastie.

Ook Lodewijk trouwde later zonder toestemming van zijn vader en zijn jongere broer Karel. Hincmar, de aartsbisschop van Reims, tekende het verhaal van de vlucht en het huwelijk op. Hij excommuniceerde Judith ook en beriep zich daarvoor op de canon 10 van het Romeins concilie van 721. Die slaat echter op roof van een vrouw met geweld en aangezien zij instemde kon er geen sprake zijn van roof.
Boudewijn en Judith van West-Francië hadden vier kinderen:[12]

Karel, geb. ca. 864, jong gestorven
Boudewijn
Rudolf van Kamerijk
vermoedelijk nog een dochter, want kronieken van het klooster van Waulsort vermelden dat bij de moord op Rudolf van Kamerijk een zekere Walter, zoon van Rudolfs zuster, hem probeerde te wreken.[13]
Gunhilda, gehuwd in 877 met Wilfred I el Velloso, graaf van Urgel en Barcelona, wordt ook vaak als dochter van Boudewijn en Judith genoemd, maar dit is gebaseerd op een verkeerde interpretatie van een middeleeuwse tekst. Zij was afkomstig uit de omgeving van Barcelona.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_I_van_Vlaanderen
Notitie bij Boudewijn I: Boudewijn I (Laon?, ca. 840 – Abdij van Sint-Bertinus, Sint-Omaars, 2 januari 879[1]), bijgenaamd Boudewijn met de IJzeren Arm[2] of Boudewijn de Goede[3] staat bekend als de eerste graaf van Vlaanderen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_I_van_Vlaanderen
Afkomst
Traditioneel wordt de forestier Odoaker als zijn vader gezien, maar Odoaker (als vader van Boudewijn) en zijn voorouders worden tegenwoordig als speculatief beschouwd omdat dit alleen is gebaseerd op teksten uit de twaalfde eeuw.[4] Een andere theorie is dat Boudewijns vader wel Odoaker heette maar een lagere hoveling was.

V. Boudewijn Ii Van Vlaanderen, ’de Kale’, geb. 865,1810 sept. 918,19 tr. 88420 Elftrude Van Wessex, geb. 872,17 juni 929,1 dr. van Alfred I De Grote, Koning, en Ealhswith Gainas, Koninging.
Uit dit huwelijk:
Arnulf, volgt VI.

Notitie bij Boudewijn Ii: Boudewijn II de Kale, geb. omstr. 864, graaf van Vlaanderen 879-918, usurpeerde na afloop van invallen van de Noormannen van de jaren 879-883 grondbezit en rechten in de hele streek tussen Schelde en Artois, gold als grondlegger van Vlaanderen als terrotoriaal vorstendom, wisselde herhaaldelijk van partij in de strijd tussen de diverse Westfrankische Koningen en liet aartsbisschop Fulco van Reims (900) en graaf Heribert I van Vermandois (voor 907) vermoorden, richtte een groot aantal burchten op ter bescherming van zijn gebied, overl. 10 sept. 918, begr. Gent, tr. omstr. 884 Aelfthryth van Wessex, geb. omstr. 872 (dochter van Alfred I de Grote, koning van Engeland 871-899, en Elswitha van Gainsborough), stak omstr. 884 het Kanaal over, gravin van Vlaanderen, overl. 7 juni 929/
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=2
Notitie bij het huwelijk van Elftrude en Boudewijn Ii: In 884 huwde hij Ælfthryth van Wessex (ook Aelftrud of Elfrida) (Wessex, 868 - 7 juni 929), dochter van Alfred de Grote, koning van Engeland van 871 tot 899, en van Ealhswith van de Gaini.
Kinderen
+ 1. Arnulf I van Vlaanderen, ’de Grote’, geb. 885 - 890, ovl. 27-03-0965 (Leeftijd 75 jaar)
2. Adalolf van Boulogne, geb. 890, ovl. 13-11-0933 (Leeftijd 43 jaar)
3. Ealswid van Vlaanderen
4. Ermentrud van Vlaanderen
5. Adalbert van Parijs, geb. <918, ovl. 977


Vanaf hier 8 generaties voorouders van
https://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I2086&tree=DGidME_01
Boudewijn en Aelftrud kregen de volgende kinderen:
- Arnulf I de Grote, graaf van Vlaanderen
- Adalolf (of Adelulf, Aethelwulf) (ca. 895 - 13 november 933), graaf van Boulogne en van Terwaan, lekenabt van Sint-Bertinus
- Ealswid
- Ermentrude
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_II_van_Vlaanderen
Notitie bij Elftrude: ’Eftrude van Wessex’ geeft een directe interactie mat de ’Nijenberg van Tongeren’ stamboom
https://www.boognet.eu/tng/admin_editperson.php?personID=I190816&tree=nijenberg&cw=1
Ælfthryth van Wessex (ook Elftrude of Elfrida) (Wessex, 868 - Gent, 7 juni 929) was een dochter van koning Alfred de Grote en van Aelhswyth van de Gaini. Ze was getrouwd met de Vlaamse graaf Boudewijn de Kale.

Na de dood van haar vader in 899 erfde zij Chippenham en twee andere landgoederen in Wiltshire. In 912 gaf zij Lewisham met de daaraan verbonden plaatsen Greenwich en Woolwich (alle drie deze plaatsen liggen nu in Zuid-Londen) aan de Sint-Pietersabdij in Gent. Ze overleefde haar echtgenoot Boudewijn en werd na haar eigen dood bij hem begraven in de Sint-Pietersabdij.

Ælfthryth was de oudgrootmoeder (over-over-over-overgrootmoeder) van Mathilde van Vlaanderen, die getrouwd was met Willem de Veroveraar, de eerste koning van Engeland uit het Huis Normandië. Dit betekent dat na de Normandische verovering van Engeland en de dood van Willem I alle vorsten van Engeland afstammelingen waren van het Huis Wessex. Ælfthryth was dus degene die de vorsten uit het koninkrijk Wessex verbond met de Engelse koningen van na de Normandische verovering.
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%86lfthryth_van_Wessex
Ælfthryth van Wessex (ook Elftrude of Elfrida) (Wessex, 868 - Gent, 7 juni 929) was een dochter van koning Alfred de Grote en van Aelhswyth van de Gaini. Ze was getrouwd met de Vlaamse graaf Boudewijn de Kale.

Na de dood van haar vader in 899 erfde zij Chippenham en twee andere landgoederen in Wiltshire. In 912 gaf zij Lewisham met de daaraan verbonden plaatsen Greenwich en Woolwich (alle drie deze plaatsen liggen nu in Zuid-Londen) aan de Sint-Pietersabdij in Gent. Ze overleefde haar echtgenoot Boudewijn en werd na haar eigen dood bij hem begraven in de Sint-Pietersabdij.

Ælfthryth was de oudgrootmoeder (over-over-over-overgrootmoeder) van Mathilde van Vlaanderen, die getrouwd was met Willem de Veroveraar, de eerste koning van Engeland uit het Huis Normandië. Dit betekent dat na de Normandische verovering van Engeland en de dood van Willem I alle vorsten van Engeland afstammelingen waren van het Huis Wessex. Ælfthryth was dus degene die de vorsten uit het koninkrijk Wessex verbond met de Engelse koningen van na de Normandische verovering.
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%86lfthryth_van_Wessex
’Elftrude van Wessex" geeft een directe interactie met de ’Pijlman Koolbergen’ stamboom; https://www.boognet.eu/pijlmannen/admin_editperson.php?personID=I89151&tree=pijlmannen&cw=1

VI. Arnulf van West-Friesland, Graaf van Holland, geb. Gent 955,49,21 begr. Gent, tr. Luxemburg 98022 Liutgard Van Luxemburg, geb. 965,4 † Na deze datum 13 mei 1005,23 dr. van Graaf Siegfried I en Hedwig Van Lotharingen, Koningin.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Iii, volgt VII.
2. Siegfried Van West-Friesland, geb. 982,215 juni 1030,21 tr.21 Thetburga.

Notitie bij Arnulf: Arnulf (Gandensis), geb. Gent omstr. 951, graaf van Holland 988-993, vergezelde keizer Otto II van Duitsland naar Rome 983, breidt zijn gebied uit naar het zuiden, overl. (gesneuveld) 18 sept. 993 (vermoedelijk aan de mond van de Maas), begr. Egmond (abdijkerk), later als heilige vereerd, tr. mei/aug. 980 Liutgard van Luxemburg (dochter van Siegfried van Verdun, graaf van Luxemburg 963-998, en van Hadewig (van Lotharingen), schenkt het bezit Rugge aan de St.Pieterskerk van Gent voor het zieleheil van haar gemaal 20 sept. 993, verzoende zich met de opstandige West-Friezen juni 1005, overl. 13 mei (na 1005), begr. Egmond (abdijkerk).
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=2

VII. Dirk Iii Van West-Friesland, Graaf van Holland, geb. na 980,2127 dec. 1039,21 tr. vóór 102021 Othilde Van Noordmark, † Quedlinburg, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Duitsland 22 febr. 1043,21 dr. van Bernhard I en N.n. Van Karinthi?.
Uit dit huwelijk:
1. Bertrada Van West-Friesland, tr.24 Diederik I Van Katlenburg, † Elbe 10 sept. 1056.21
2. Arnulf? Van West-Friesland, † jong?.
3. Dirk Iv Van West-Friesland, geb. 1019,21 † Dordrecht 13 jan. 1049.21
4. Floris I, volgt VIII.
5. Swanehilde Van West-Friesland, geb. vóór 1027,253,21 tr. 104725 Irmfried Van Looz, † 1078.21

Notitie bij Dirk Iii: Dirk III ’Hierosolomyta’ van Holland, geb. omstr. 981, volgde zijn vader op als graaf van Holland onder voogdij van zijn moeder 993, koloniseerde de Riederwaard omstr. 1015, versloeg het keizerlijk leger van Hendrik II bij Vlaardingen 1018, maakte een bedevaart naar Jeruzalem, steunde Koenraad II in de strijd om het Duits koningschap na 1024, overl. 27 mei 1039, begr. Abdijkerk Egmond, tr. voor 1019 * Othilde von de Nordmark, geb. omstr. 993 (mogelijk dochter van Bernard I, markgraaf van de Nordmark 1018-1044, en N.N. Vladimirovna van Kiev), vertrok na de dood van haar man terug naar Saksen (1039), overl. Quedlinburg 31 mrt. 1044

Volgens broeder Leo (Egmondse annalen, 1370) was zij een dochter van Bernard, hertog van Saksen. Hij geeft hiervoor geen enkele bronvermel-ding. Tegen deze filiatie is als belangrijkste punt in te brengen dat Floris I zelf met een dochter van Bernard I von Saksen was gehuwd, waardoor Floris en Gertrudis neef en nicht zouden zijn. Ramaer (1932) baseert zich op een artikel van Cohn (1871), die aangeeft dat Othelhilda als dochter van markgraaf Bernard II was (zoon van Bernard I van de Norrdmark) zonder verdere verklaring. Europaische Stammtafeln I Teilband I geeft slechts één Bernard aan, gehuwd met een onwettige dochter van de vorst van Kiev en vader van Koenraad von Haldensleben. Deze Bernard heeft een zus, eveneens Othelhildes genoemd en stamt uit een belangrijkse Saksische familie (bron: j
Notitie bij het huwelijk van Othilde en Dirk Iii: DIRK III (HIEROSOLOMYTA, de JERUSALEMMER) VAN HOLLAND, geb. ca. 981, ovl. 27-5-1039, beg. Abdijkerk Egmond, graaf van Holland (993-1039), volgde zijn vader op als graaf van Holland onder voogdij van zijn moeder 993, koloniseerde de Riederwaard ca. 1015, versloeg het keizerlijk leger van Hendrik II bij Vlaardingen 1018, maakte een bedevaart naar Jeruzalem, steunde Koenraad II in de strijd om het Duits koningschap na 1024,[47] tr. vóór 1019[48]
https://www.nikhef.nl/~louk/LKW/generation33.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_III_van_Holland, gevonden 2015.
Dirk III’s vrouw was Othelhilde (ca. 985 - Quedlinburg, 9 maart 1043/44). Over haar afkomst bestaat geen zekerheid. Als zij een dochter van hertog Bernhard I van Saksen was, dan trouwde haar zoon Floris met zijn volle nicht. Als vader wordt ook wel Bernard I van Brandenburg, de markgraaf van de Noordmark, genoemd.

7424472640. DIRK III (HIEROSOLOMYTA, de JERUSALEMMER) VAN HOLLAND, geb. ca. 981, ovl. 27-5-1039, beg. Abdijkerk Egmond, graaf van Holland (993-1039), volgde zijn vader op als graaf van Holland onder voogdij van zijn moeder 993, koloniseerde de Riederwaard ca. 1015, versloeg het keizerlijk leger van Hendrik II bij Vlaardingen 1018, maakte een bedevaart naar Jeruzalem, steunde Koenraad II in de strijd om het Duits koningschap na 1024,[47] tr. vóór 1019[48]

7424472641. OTH(ELH)ILDE VON DE NORDMARK, geb. ca. 993, ovl. Quedlinburg 31(9?)-3-1044, (mogelijk dochter van Bernard I, markgraaf van de Nordmark 1018-1044, en N.N. Vladimirovna van Kiev(¥)), vertrok na de dood van haar man terug naar Saksen (1039).
https://www.nikhef.nl/~louk/LKW/generation33.html

Hier echter aangehouden; https://www.werelate.org/wiki/Person:Othelhildis_Van_De_Noordmark_%281%29
Hier

VIII. Floris I Graaf van West-Friesland, geb. 1021,21 † Hemert 5,21 tr. 105026 Gertrud Van Saksen, geb. 1035,1 † Veurne 1 april 1113,21 dr. van Bernhard Ii Billung Vansaksen en Eilika Van Schweinfurt; zij hertr. 106327 Robert I Van Vlaanderen, ’de Fries’.
Uit dit huwelijk:
1. Floris Van West-Friesland.
2. Adele Van West-Friesland, tr.4 Boudewijn I Van Guines, † 1096.4
3. Albert Van West-Friesland.
4. Peter Van West-Friesland.
5. Bertha Van West-Friesland, geb. 1050,4 † Montreuil-sur-Mer 15 okt. 1094,21 tr. 107128 Philip I Van Frankrijk, geb. 1053,429 febr. 1108.4
6. Dirk V, volgt IX.

Notitie bij Floris I: Floris I van Holland, geb. na 1019, volgde zijn broer Dirk IV op als graaf van Holland 1049-1061, trachtte zijn macht uit te breiden in de Bommelerwaard doch werd vermoord bij Nederhemert 28 juni 1061 door een handlanger van bisschop Willem vaan Cuijk, begr. Egmond, tr. omstr. 1050 Gertrudis (Geertruida) van Saksen, geb. Saksen omstr. 1033 (dochter van Bernard II Billung, hertog van Saksen 1011-1059, en Eilika van Schweinfurt), regentes voor haar minderjarige zoon Floris II 1061-1071, week met haar tweede man naar Gent uit toen Godfried III met de Bult tegen Holland ten strijde trok 1069, overl. 4 aug. 1115, begr. St.Walburgskerk, Veurne (B.), tr. (2) 1063 Robert I de Fries, graaf van Vlaanderen
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=2
Floris I (ca. 1025 - Nederhemert, 28 juni 1061) was een Friese graaf (comes Fresonum) die van 1049 tot 1061 het bewind voerde over de gebieden die later bekend zouden worden als het graafschap Holland. Hij volgde zijn broer Dirk IV op na diens dood in 1049.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_I_(graaf)

IX. Dirk V van Frisia, Graaf van Holland, geb. 1054,2117 juni 1091,21 begr. Egmond, tr. vóór 26 juli 108321 Grafin van Holland Uthilde (Othilde) (Othelhildis) van Saksen, geb. Vlaardingen omstr. 1046, † Egmond-Binnen, Noord-Holland, Nederland 18 nov. 1120, dr. van Ordulf Billung Van Saksen en Wulfhild Van Noorwegen.
Uit dit huwelijk:
1. Mathilde Van Friesland.
2. Floris Ii, volgt X.

Notitie bij Dirk V: Dirk V van Holland, geb. omstr. 1054, onder voogdij van zijn stiefvader Robrecht de Fries 1061-1071, zag zijn landen bij Rijnland en Westflinge vervallen verklaard aan Utrecht bij oorkonde van keizer Hendrik IV 30 apr. 1064, verdreven uit Kennemerland 1071 doch werd opnieuw aangesteld tot graaf na de moord op hertog Godfried II ’met de Bult’ 1076, onttrok de Zuid-Hollandse eilanden aan de macht van de Utrechtse bisschop en nam de sterkte IJsselmonde in juni 1076, steunde in de investituurstrijd de pauselijke partij (1078), overl. 17 juni 1091, begr. Egmond, tr. voor 26 juli 1083 Othelhildis, overl. 18 nov. (?), begr. Egmond.
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=2
Notitie bij het huwelijk van Uthilde (Othilde) (Othelhildis) en Dirk V: Dirk V (1052 - 17 juni 1091) was graaf van Holland ( destijds Frisia genoemd ) van 1061 tot 1091.

Dirk V volgde zijn vader Floris I op onder voogdij van zijn moeder Gertrude van Saksen . Willem I , bisschop van Utrecht , maakte misbruik van de jonge heerser en bezette het gebied dat hij in Nederland had opgeëist. William’s claim werd bevestigd door twee charters van keizer Hendrik IV . (30 april 1064 en 2 mei 1064). Dirk behield alleen landbezit ten westen van de Vlie en rond de mondingen van de Rijn .

Gertrude en haar zoon trokken zich terug naar de eilanden Friesland (Zeeland) en lieten William achter om de betwiste landen te bezetten. Gertrude trouwde in 1063 met Robert van Vlaanderen (Robert de Fries), de tweede zoon van Baldwin V van Vlaanderen . Baldwin gaf Dirk het Keizerlijk Vlaanderen als appanage - inclusief de eilanden Friesland ten westen van de Friese Schelde . Robert werd toen de voogd van zijn stiefzoon en kreeg de controle over de eilanden ten oosten van de Schelde. Robert wist Kennemerland ( Noord-Holland ) te veroveren , maar hield het maar kort.

Robert was daarom, zowel in zijn eigen recht als dat van Dirk, nu de heerser van heel Friesland. De dood van zijn broer Baldwin VI in 1070 leidde tot een burgeroorlog in Vlaanderen. De aanspraak van Robert op de voogdij over zijn neef Arnulf III werd betwist door Richilde, gravin van Bergen en Henegouwen , de weduwe van Baldwin VI . De kwestie werd beslist door Robert’s overwinning in Cassel (februari 1071), waar Arnulf werd gedood en Richilda gevangen werd genomen.

De oorlog in Holland en Friesland werd vanaf 1075 onderdeel van een groot conflict. De paus had de keizer geëxcommuniceerd. De bisschop van Utrecht steunde de keizer, terwijl de graaf van Holland ondersteund paus Gregorius VII en tegenkoning Rudolphe .

Terwijl Robert zich dus in Vlaanderen bezighield, werd getracht het graafschap Holland en andere landen die nu door Willem van Utrecht werden bezet, te herstellen. Het volk kwam in opstand , maar werd onder bisschoppelijke heerschappij teruggebracht door een leger onder bevel van Godfrey IV (de klokkenluider), hertog van Neder-Lotharingen , in opdracht van de keizer (Hendrik IV). In 1076 bezocht Hertog Godfrey op verzoek van William zijn domeinen in het Friese grensgebied. In Delft werd de hertog vermoord door revolutionairen (26 februari 1076). Willem van Utrecht stierf op 17 april 1076.

Dirk V, die nu zijn eigen landgoed beheert, profiteerde snel van dit gunstige moment. Met de hulp van Robert (zijn stiefvader) stichtte hij een leger en belegerde Conrad van Utrecht , de opvolger van Willem, in het kasteel van Ysselmonde en nam hem gevangen. De bisschop kocht zijn vrijheid door alle aanspraken op de betwiste landen op te geven.

Dirk V werd na zijn dood in 1091 opgevolgd door Floris II . Hij werd begraven in de Egmondabdij .
https://en.wikipedia.org/wiki/Dirk_V%2C_Count_of_Holland
Dirk is vermoedelijk getrouwd met Othelhildis van Saksen (ca. 1065 - 18 november 1120), maar hier kan ook sprake zijn van een verwarring met zijn grootvader. Dirk kreeg twee kinderen:
Floris II
Mathilde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_V_(graaf)
Notitie bij Uthilde (Othilde) (Othelhildis): https://www.werelate.org/w/index.php?title=Person:Othelhildis_Saxony_%281%29&msg=watched
Notitie bij het overlijden van Uthilde (Othilde) (Othelhildis): Abdij Egmond

X. Floris Ii Van Holland, ’de Vette’, geb. 1081,42 maart 1121,21 tr. 110129 Gertrud Petronilla Van Opper-Lotharingen, geb. 1078,423 mei 1144,21 dr. van Diederik Ii en Hedwig Van Formbach.
Uit dit huwelijk:
1. Simon Van Holland.
2. Hedwig Van Holland.
3. Dirk Vi, volgt XI.
4. Floris Van Holland, ’de Zwarte’, geb. 1115,4 † Utrecht 26 okt. 1133.4

Notitie bij Floris Ii: . Floris II de Vette, volgde zijn vader Dirk V op als graaf van Holland 1091, voerde als eerste de titel graaf van Holland 1101 als leenman van de Utrechtse bisschop, nam geen deel aan de eerste kruistocht 1096 maar stimuleerde nieuwe veenontginningen bij de grote rivieren, overl. 2 mrt. 1122, begr. Abdijkerk Egmond, tr. omstr. 1108 Geertruida van Lotharingen, verwekte een natuurlijk kind bij N.N. Hieruit (o.m.):
(bastaard)dochter, volgt Reeks 133
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=2

XI. Dirk Vi Van Holland, geb. 1110,305 aug. 1157,31 begr. Jerusalem, tr. 114032 Sophie Van Bentheim, † Jerusalem 11 sept. 1176,30 dr. van Otto I Van Palts-Rijn en Gertrud Van Northeim.
Uit dit huwelijk:
1. Egbert Van Bentheim.
2. Boudewijn Ii Van Utrecht, † 1196.4
3. Dirk I Van Utrecht, † Pavia 1197.4
4. Geertruid Van Holland.
5. Petronella Van Holland.
6. Hadewig Van Holland.
7. Sophia Van Rijnsburg.
8. Peregrinus Van Holland, † jong.
9. Robert Van Holland.
10. Margareta Van Holland, tr. Diederik Ii Van Kleef, geb. 1135, † 1172.
11. Adelheid Van Holland, tr. N.n. Van Altena.
12. Dirk Van Holland, geb. 1140,41151.4
13. Otto Iv, volgt XII.
14. Floris Iii Van Holland, geb. 1145,30 † Antiochia 1 aug. 1190,30 tr. 116233 Adelheid Van Schotland, † 11 jan. 1208.30

Notitie bij Dirk Vi: Dirk VI graaf van Holland, geb. ca. 1109, overl. 5.8.1157, begr. Rijnsburg, tr. ca. 1124 Sophia van Rheineck, overl. Jeruzalem 26.9.1176, begr. aldaar. Hieruit (o.m.):
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=2
Notitie bij het overlijden van Dirk Vi: Pelgrimstocht naar Heilige Land

XII. Otto Iv Van Bentheim, geb. 1145,41208,4 tr. vóór 120034 Alveradis Van Malsen (Arnsberg), geb. omstr. 1140, † omstr. 1205,4 dr. van Godfried I Van Arnsberg en Ida Van Werl-Arnsberg.
Uit dit huwelijk:
1. Boudewijn I, volgt XIII.
2. Otto I Van Munster, † 1217.4
3. Ekbert Van Bentheim, † 1211.35
4. Gertrud Van Bentheim, †.4

Notitie bij Otto Iv: Otto IV/ I van Bentheim, graaf/Burggraaf van Coevorden, geboren rond 1135, overleden rond 1207/08. Otto vergezelt zijn moeder op haar tweede tocht naar Jeruzalem in 1173, hij is op 23 en 27 Mei 1182 aan het hof van de Duitse Keizer te Mainz, hij neemt deel aan de derde Kruistocht in 1189. Tr. voor 1172, Alveradis van Arnsberg, geboren rond 1140,overleden na 1205
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=8

XIII. Boudewijn I Van Bentheim, ’de Dappere’, burggraaf van Utrecht, † vóór 9 mei 1248,30 begr. Denekamp, tr.36 Jutta Van Limburg, † 23 april 1246.30
Uit dit huwelijk:
Elisabeth, volgt XIV.

Notitie bij Boudewijn I: Boudewijn, graaf van Benthem, burggraaf van Utrecht, vermeld 1203-1247, overl. voor 9.5.1248. Begr. klooster Wietmarschen. Tr. Jutta (van Limburg), overl. na 23.4.1246 en voor 9.5.1248. Begr. klooster Wietmarschen. Hieruit o.m.:

Otto, volgt hierna
Elisabeth, volgt Reeks 174
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=72
Notitie bij het huwelijk van Jutta en Boudewijn I: 8 generaties voorouders over genomen van: https://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/gedform.php?personID=I2907&tree=DGidME_01

XIV. Elisabeth Van Bentheim, tr. vóór 1225 Ludolf Iii Van Steinfurt, † 1269.
Uit dit huwelijk:
Boudewijn Ii, volgt XV.

Notitie bij Elisabeth: Elisabeth van Bentheim tr. voor 1244 Ludolf III, heer van Steinfurt, geb. voor 1225, overl. na 1269, zoon van Ludolf II von Steinfurt

Europ. Stammtaf. NF VIII, 81
Höting, Ingeborg: Studien zur Geschichte der Herrschaft Steinfurt: vornehmlich um 1500 - Műnster, 1985.
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=174
Notitie bij het huwelijk van Ludolf Iii Van en Elisabeth: 1. Boudewijn II van Steinfurt, geb. 1244, ovl. 1317 (Leeftijd 73 jaar)
2. Ludolf IV van Steinfurt, ovl. 23-06-1277
3. Otto van Steinfurt, ovl. >1301
4. Johan van Steinfurt, ovl. >1281
5. Aleidis van Steinfurt, ovl. 1270
6. Sophie van Steinfurt
http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I2910&tree=DGidME_01

XV. Boudewijn Ii Van Steinfurt, geb. 1244,301317,30 tr.37 Elisabeth Tot Lippe, † 21 okt. 1316.38
Uit dit huwelijk:
1. Ludolf Vi Van Steinfurt, † 1308,39 tr. 127639 Oda Van Diepholz, † na 1326.
2. Boudewijn Van Steinfurt, † na 1309.
3. Elisabeth Van Steinfurt, † na 1315, tr.39 Hendrik Van Frankenstein.
4. Hendrik Van Steinfurt.
5. Lutgard Van Borghorst, † na 1318.
6. Elisabeth, volgt XVI.
7. Agnes Van Steinfurt, geb. na 1285,39na 1315.

Notitie bij Boudewijn Ii: Boudewijn von Steinfurt geb. voor 1244, overl. ca. 1317-1319, tr. Elisabeth zur Lippe, overleden 1316. Verwezen wordt naar:

Europaische Stammtafeln, Band VIII, Tafel 82
Höting, Ingeborg: Studien zur Geschichte der Herrschaft Steinfurt : vornehmlich um 1500 - Műnster, 1985
Europ. Stammtaf. NF VIII, 81
24.12.1282, Bischof Everhard bekundet die Verzichtleistung des Edlen Balduin von Steinfurt auf die Vogtei des Klosters Asbeck und nimmt dasselbe gegen eine Abgabe in seinem Schutz. Vrouw: Elizabeth, kinderen: Ludolf, Lyse en Elizabeth (Westfällisch Urkunde Buch III, nr. 1191).

1.4.1284, Der Edle Baldewin von Steinfurt verkauft mit seiner Gemahlin die Hälfte des Schlosses Bredervoort nebst mehreren anderen benachbarten Besitzungen an den Bischof Everhard und das Hochstift Műnster.

Vrouw: Elisabeth; kinderen: Ludolphus, Lisa, Elisabeth en Lutgardis (Westfällisch Urkunde Buch III, nr. 1243).
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=174

XVI. Elisabeth Van Steinfurt, geb. vóór 1269,30na 1347,30 tr. vóór 128440 Gijsbert Iv Van Bronckhorst, geb. 1250,306 juni 1315,38 zn. van Willem Ii en Ermgard Van Randerode.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Van Bronckhorst, ’de Oude’, † 1369,39 tr. 132041 Gertrud Van Gemen.
2. Boudewijn Van Bronckhorst, † 26 okt. 1316.38
3. Jan Van Utrecht.
4. Willem Iii, volgt XVII.

Notitie bij Elisabeth: Elisabeth van Steinfurt, geb. voor 1282, overl. na 1347, tr. vermoedelijk rond 1290-1300 Gijsbert IV, heer van Bronckhorst en Reckhem, ridder in 1294, dorst van Over Rijn, (vermeld 1284-1315), overl. ca. mei 1315, zoon van Willem van Bronckhorst en Ermgard.

Gijsbert IV leeft nog 11 maart 1315, omdat zijn zoon dan domicellus genoemd wordt (Inv. NichtStNatl Archive, kreis Steinfurt, blz. 104), is gestorven voor 6 juni 1313 (Westf. Urk. Buch VIII, no. 923 en 936). Elisabeth von Steinfurt is na het overlijden van haar man ingetreden in het klooster ter Hunnepe, waar Elisabeth, abdis en weduwe, na 1347 overlijdt (Arch. Ter Hunnepe, Inv. no. 422 en reg. no. 105 en 109. Kloosterzegels 1, no. 334).

Verwezen wordt naar:

Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg., Schwennicke, Detlev, Editor, Reference: VI 44
Höting, Ingeborg: Studien zur Geschichte der Herrschaft Steinfurt : vornehmlich um 1500 - Műnster, 1985.
Ned. Leeuw 1957 (Blz. 69).
H.M.Schleicher (Hrsg.): Ernst v. Oidtman und seine genealogisch heraldische Sammlung, Band III. WGfF, Köln, 1999
D.Schwennicke: Europaeische Stammtafeln, Vol. XVIII, Tafeln 41. Marburg, 1998
19. Willem III, heer van Bronckhorst, maarschalk in dienst van Reinald II van Gelre, geb. ca. 1286, overl. 25 sep 1328 in Hasselt België, tr. ca. 1305 Johanna van Batenburg, geb. ca. 1285, overl. na 1332, dochter van Dirk van Batenburg en Mechteld.

1328: Jhan, heer van Baer, ridder. Getuige bij het magescheid tussen Johanna van Bronkhorst Batenburg en haar zoons. Behalve leden van het geslacht van Bronkhorst, treden verder nog als getuigen op Walraven van Bentheim en Frederik van den Bergh.
De graven van Limburg Stirum in Gelderland en de geschiedenis hunner bezittingen, Assen 1961 door A.P. Van Schilfgaarde, III, 2 reg. 31.

20. Gijsbrecht, heer van Bronckhorst en Batenburg overl. 1356, tr. Catharina van Leefdael, overl. 13 apr 1361, dochter van Rogier van Leefdael en Agnes von Cleef.

Verwezen wordt naar:

Ned. Leeuw 1957 Genealogie van Bronkhorst (Blz. 71); Gens Nostra 1991 (Blz. 610)
Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg., Schwennicke, Detlev, Editor, Reference: VI 44
H.M.Schleicher (Hrsg.): Ernst v. Oidtman und seine genealogisch heraldische Sammlung, Band III. WGfF, Köln, 1999
D.Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Vol. XVIII, Tafeln 41. Marburg, 1998
Kinderen (onder andere):

Elisabeth van Bronckhorst, volgt hierna
Willem van Bronckhorst, volgt Reeks 124
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=174

XVII. Willem Iii Van Bronckhorst, geb. 1280, † Hasselt 25 sept. 1328,42 tr. 131543 Johanna Van Batenburg, † 28 nov. 1351,38 dr. van Dirk en Mechteld.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert V Van Bronckhorst, † 1358,44 tr. vóór 134445 Catharina Van Leefdael, † 13 april 1361.42
2. Dirk I Van Bronckhorst-Batenburg, † vóór 1351.42
3. Baldewijn Van Bronckhorst, † Walef 21 juli 1347.42
4. Catharina, volgt XVIII.

Notitie bij Willem Iii: 19. Willem III, heer van Bronckhorst, maarschalk in dienst van Reinald II van Gelre, geb. ca. 1286, overl. 25 sep 1328 in Hasselt België, tr. ca. 1305 Johanna van Batenburg, geb. ca. 1285, overl. na 1332, dochter van Dirk van Batenburg en Mechteld.

1328: Jhan, heer van Baer, ridder. Getuige bij het magescheid tussen Johanna van Bronkhorst Batenburg en haar zoons. Behalve leden van het geslacht van Bronkhorst, treden verder nog als getuigen op Walraven van Bentheim en Frederik van den Bergh.
De graven van Limburg Stirum in Gelderland en de geschiedenis hunner bezittingen, Assen 1961 door A.P. Van Schilfgaarde, III, 2 reg. 31.

20. Gijsbrecht, heer van Bronckhorst en Batenburg overl. 1356, tr. Catharina van Leefdael, overl. 13 apr 1361, dochter van Rogier van Leefdael en Agnes von Cleef.

Verwezen wordt naar:

Ned. Leeuw 1957 Genealogie van Bronkhorst (Blz. 71); Gens Nostra 1991 (Blz. 610)
Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg., Schwennicke, Detlev, Editor, Reference: VI 44
H.M.Schleicher (Hrsg.): Ernst v. Oidtman und seine genealogisch heraldische Sammlung, Band III. WGfF, Köln, 1999
D.Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Vol. XVIII, Tafeln 41. Marburg, 1998
Kinderen (onder andere):

Elisabeth van Bronckhorst, volgt hierna
Willem van Bronckhorst, volgt Reeks 124
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=174
Heer Willem, Heer van Bronckhorst en Batenburg; alleen Heer van Batenburg genoemd, houdt de zijde van Reynald, oudste zoon van Gelre, tegen diens vader, en staat voor Otto, Heer van Buuren in 1317. Wordt door de Keizer beleend met Batenburg en het Recht van Tol en Munt in 1317. Heer van Bronchorst, is getuige van Diederick Graaf van Cleef, als die zweert, dat hij Heusden van Brabant te Leen houdt in 1318. Raad en getuige van Jonkheer Reynald van Gelre, bij de bevestiging van de Privileegiën van Zutphen en staat voor Frederick, Heer van den Berg in 1324. Ridder, Raad van Graaf Reynald en bezegelt met hem de Landbrief van ’t Nybroek in 1328. Hij sneuvelt bij Hasselt tegen de Luykenaars in 1328. Zijn vrouw was Johanna, Vrouwe van Batenburg, zij weduwe en door Graaf Reynald van Gelre genoemd, eine Edele Vrouw unse nichte Vrouw Johanna van Bronckhorst und van Batenburg; maakt een deling tussen haar kinderen, ten overstaan van de Graaf van Gelre, van Heer Johan van Bronckkhorst, Proost van Aldenmunster te Utrecht, van Heer Johan, Heer te Baer, van Heer Wolter, Heer van Keppel, Ridders, van Hendrik van Wisch en van Everhard van Ulft, Knapen in 1328. De kinderen uit dit huwelijk, zijn Catharina, Gysbert, Diederickck, die bij de deling van 1328, na zijn moeders dood, Batenburg zal erven; hij is jong en ongehuwd overleden, Baldewyn, zal volgens die deling door zijn moeder onderhouden worden, zo lang hij ledig blijft; Heer Baldewyn, van Batenburg genoemd, in dienst van Hertog Reynold van Gelre, sneuvelt in de slag van Hamont tegen de Luikenaars in 1347 en tenslotte Anna, die met Requines Cloeck trouwt.
http://www.kloek-genealogie.nl/BronckhorstPar.htm#SinderenBronckhorst
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Willem Iii: Willem van Bronckhorst, geboren in 1280, Heer van Bronckhorst van 1315 tot 1328, zoon van Gijsbert van Bronckhorst en Elisabeth van Steinfurt, treedt in 1315 in het huwelijk met Johanna van Batenburg, dochter van Dirk van Batenburg en Mechteld,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend:

Catharina van Bronckhorst, geboren in 1316,
Gijsbert van Bronckhorst, overleden tussen 1356 en 1358,
Dirk van Bronckhorst-Batenburg, overleden voor 1351,
Baldewijn van Bronckhorst, overleden op 21 juli 1347 bij Walef,
http://www.kloek-genealogie.nl/BronckhorstPar.htm#SinderenBronckhorst
Notitie bij Baldewijn: https://openmonumentendagbronckhorst.nl/monument/kasteelheuvel-bronkhorst/

XVIII. Catharina Van Bronckhorst, geb. 1316,46 tr.46 Rudolf V Van Sinderen, geb. 1295,46 zn. van Dirk en N.n..
Uit dit huwelijk:
1. Lutgard Van Sinderen, tr.47 Jacob I Van Der Welle, † 1367.48
2. Willem, volgt XIX.

Notitie bij het huwelijk van Rudolf V en Catharina: van Sinderen - van Bronckhorst (1336) basis-schema
Catharina van Bronckhorst, geboren in 1316, dochter van Willem van Bronckhorst en Johanna van Batenburg, treedt omstreeks 1336 in het huwelijk met Rudolf van Sinderen, geboren tussen 1295 and 1300, zoon van Dirk van Sinderen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

Willem van Sinderen, geboren in 1336, overleden na 1386,
Lutgard van Sinderen
http://www.kloek-genealogie.nl/BronckhorstPar.htm#BronckhorstBatenburg1315

XIX. Willem Van Sinderen, geb. 1336,46na 1386, tr.46 Hadewich Van Limburg.
Uit dit huwelijk:
1. Derk, volgt XX.
2. Catharina Van Sinderen, geb. 1360,46vóór 1399,46 tr.46 Pelgrim Van Putten.

XX. Derk Van Sinderen, geb. 1354,46vóór 1400,46 tr. vóór 138549 Sophia Palick Van Sevenaer, geb. 1358,46 dr. van Gerrit I en Geertruid Van Wye.
Uit dit huwelijk:
1. Sophia, volgt XXI.
2. Hadewich Van Sinderen, geb. 1376,461466,46 tr. Zevenaar 139950 Johan Van Ammersoye, † 1444.46
3. N.n. Van Sinderen, geb. 1378,46 tr.46 Gijsbert Van Hemert.
4. Derkje Van Sinderen, geb. 1380,46na 1434.46

Notitie bij Derk: Derk van Sinderen, geboren in 1359, Heer van Sinderen (Veluwe), zoon van Willem van Sinderen en Hadewich van Limburg, treedt omstreeks 1376 in het huwelijk met Sophia Palick van Zevenaar, geboren tussen 1358 en 1360, dochter van Gerard Palick van Zevenaar en meiske van Wye,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend:

Hadewich van Sinderen, geboren in 1376, overleden tussen 1466 en 1467,
meiske van Sinderen, geboren in 1378,
Derkje van Sinderen, geboren in 1380, overleden na 1434,
Sophia van Sinderen, overleden na 1433,
http://www.kloek-genealogie.nl/BronckhorstPar.htm#SinderenPalick

XXI. Sophia Van Sinderen, † na 1433,51 tr. 141051 Wolter Van Coeverden, † 1439,51 zn. van Reinold en Kunegonda Van Heekeren.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Van Coeverden, † na 1439.51
2. Aloff Van Coeverden, tr.51 Agnes Van Marsch.
3. Johan Van Coeverden, tr. 1e Beerte Bergyfbinck; tr. 2e51 Eilard Ten Torn.
4. Reinold, volgt XXII.

Notitie bij Sophia: Sophia van Sinderen, dochter van Derk van Sinderen en Sophia Palick van Zevenaar, treedt in het huwelijk met Wolter van Coeverden, Ambtman van Twente en van Neuenhaus, zoon van Reinold van Coeverden en Kunegonda van Heekeren,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,
Dirk van Coeverden, overleden na 1439,
Reinold van Coeverden, overleden in 1469,
Aloff van Coeverden,
Johan van Coeverden,

Sophia van Sinderen overlijdt na 1433,
Wolter van Coeverden overlijdt tussen 1435 en 1439.
http://www.kloek-genealogie.nl/BronckhorstPar.htm#CoeverdenSinderen
Notitie bij het huwelijk van Wolter en Sophia: WOLTER VAN COEVORDEN, vermeld 1400-1435, ambtman van
Lage na 1413, ambtman van Neuenhaus en Twenthe, tr. 1410
SOPHIA VAN SINDEREN, vermeld 1410-1433.
Uit dit huwelijk:
l- Dirk van Coevorden, vermeld 1427-1439.
u- REINOLT VAN COEVORDEN, volgt X.
3- Aloff van Coevorden, vermeld 1427-1458, beleend met het huis
te Goor ook wel Heeckeren genaamd 1450, tr. voor 1454 Agnes
van der Marsch.
4- Johan van Coevorden, vermeld 1427-1458, tr. (1) Beerte
Bergyfbinck, tr. (2) Eilard ten Torn, wed.v. Geerlich van Wullen.
5- Liesbet van Coevorden, vermeld 1427-1444, zuster in het
klooster Almelo.
6- Fye van Coevorden, vermeld 1427.
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/2017/10/DREp-Tussen-Coevorden-en-Hardenberg.pdf
In de leenboeken van Overijssel staat:

Schoutambt HELLENDOORN / buurschap Daarle
Over Darlo den tienden.
** "Lijst leenmannen", blzz. 766-767.
Z.d. [1379 - 1382] (BA1 fol 67)
Heer Reynolt van Coevoerde, ridder.
1395 jan 25 (BB fol 23v)
Reijnolt van Coevoerden.
* Den halven tienden to Daerlo als tot borchleen to Goer.
1406 mrt 25 (BB fol 58)
Reynalt van Cavorden na opdracht door zijn vader heer Reynalt.
* Den halven teenden toe Daeler, dat een borchleen is tot Ghoer.
1407 sep 17 (BB fol 62 en 63a)
Wolter van Covorden, zoon van heer Reynalt, na opdracht door zijn broer Reynalt.
https://www.blancke-bogaert.nl/Blancke/rutenberg2.htm
Notitie bij Wolter: Na het overlijden van Alof van Zuythem in 1414 ontstaat enig getouwtrek over zijn erfenis met Wolter van Coevorden, de zoon van ridder Reynald van Coevorden. Die is van mening, dat hij recht heeft op een deel van de goederen van Alof van Zuythemm. Dat wordt bestreden door Alof’s zuster Agnes van Zuythem en haar man Egbert Hake van den Rutenberg. In een artikel in Nederlandsche Leeuw 1957 probeert Haga aan te tonen, dat Agnes van Zuythem stamt uit het huis van Coevorden, en dat zij zelfs een volle zuster zou zijn van Wolter van Coevorden. Haga baseert zich daarbij op een stuk uit S. Lebuinus:

In het oudste leenregister der proosdij van Lebuinus te Deventer, berustende in het gemeentearchief aldaar, komen enige leenakten voor, waarover de gemeente-archivaris mij het volgende meedeelde:
1413 mei 15. Neze van den Rutenberg verzocht in leen te mogen ontvangen het goed en de tienden te Zuthem en een aantal tienden te Herfte, Bircmede, etc. kerspel Zwolle, na het overlijden van haar broeder Aleff van Zuthem.
1413 mei 21 verzocht Wolter van Coeverden te worden beleend met het goed en de tiende te Zuthem.
1413 juli 10 verzocht Wolter van Coeverden de tienden te Herfte, Bircmede, etc. als Lambert van Dieze die geholden heeft ende Aleff van Zuthem nae helt thent an syne sterfdach.
https://www.blancke-bogaert.nl/Blancke/rutenberg2.htm

XXII. Reinold Ridder Van Coeverden, geb. omstr. 1414, † omstr. 1469,51 tr. 1e 143651 Belia Van Aller, geb. omstr. 1415, † omstr. 1460, dr. van Claes en Sophia de Coninck; tr. 2e 146151 Catherina De Rode Van Heekeren, † 1471.51
Uit het eerste huwelijk:
1. Wolter, volgt XXIII.
Uit het tweede huwelijk:
2. Johan Van Coeverden, geb. omstr. 1462, † omstr. 1505, tr. Maria van Ittersum, † na 1535.

Notitie bij Reinold: REINOLT VAN COEVORDEN, vermeld 1427, beleend met het huis
te Goor 1435, overl. 1469, tr. (1) ca. 1436 BELIA VAN ALLER,
overl. 1460, tr. (2) ca. 1461 CATHARINA DE RODE VAN
HEECKEREN, overl. 1471.
Uit het eerste huwelijk:
l- ROELOF VAN COEVORDEN, volgt X1-1.
2- WOLTER VAN COEVORDEN TOT WEGDAM, volgt X1-2.
XI-1
Uit het tweede huwelijk:
3- JOHAN VAN COEVORDEN, volgt ,XI-3\
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/2017/10/DREp-Tussen-Coevorden-en-Hardenberg.pdf
Hij is geboren rond 1414.
Vermelding in het jaar 1450: Overgave van goederen.Bron 1
In 1450 doet Reynolt van Coeverden, ridder, (ovl. 1469) ten behoeve van zijn broeder Alof overgave van een aantal goederen, w.o. dat erve tot Wegdam, die hij en zijne voirvaders van den gestichte te leen geholden hebben.
Vermelding op 13 april 1455.Bron 1
Gegeven in de jaer ons Heeren duysent vyerhondert vyeff unde vifftich, des saterdaeges nae Belaken Paesschen.
Jacop van Tije, richter van Kedingen, oorkondt dat Reynolt van Coverden en zijn vrouw Belye aan mr. Gert van Randen, proost van Aldensale en Eelst, een rente van 12 Keurvorsten gouden Rijnse gulden uit o.a. het erve ten Wegdam, gelegen in het kerspel Goer, verkocht hebben en voor hem, ridder, en keurnoten in het heimaal hebben geleverd.
Het Wegdam schijnt daarna door Alof van Coeverden als havezate bewoond te zijn en is verder in zijn geslacht gebleven; de bezitters noemden zich steeds Borchman van Goor.
Geloof: Rooms-Katholiek.Bron 1
Hij is overleden in het jaar 1469.
https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-witteveen/I4518.php
Notitie bij het huwelijk van Maria en Johan: JOHAN VAN COEVORDEN, geb. ca. 1462, overl. ca. 1505, tr.
MARIA VAN ITIERSUM, overl. na 1535.
Uit dit huwelijk:
l- Reinolt van Coevorden, vermeld 1505, overl. ca. 1574, tr.
Comelia van Varick, uit dit huwelijk de uitgestorven takken
Rhaan, Walfort en Stoevelaar.
(Bron: ‘Het geslacht 6e Vos van Steenwijk in het licht van de
Geschiedenis van de Drentse Adel’, door Mr.A.N. baron de Vos van
Steenwijk)

XXIII. Wolter Van Coeverden Tot Wegdam, geb. Diepenheim omstr. 1440, † omstr. 1506, tr. Henrica Van Bevervoorde Tot Oldemeule, geb. omstr. 1450, † omstr. 1535.
Uit dit huwelijk:
Sophia (Fye) Iii, volgt XXIV.

Notitie bij Wolter: Gezin van Henrica van Bevervoorde tot Oldemeule
Zij is in de kerk getrouwd met Wolter van Coeverden tot Wegdam voor 1479.Bron 1
Kind(eren):
Wolter van Coeverden tot Wegdam en Scherpenzeel ± 1480-± 1535
Sophia van Coeverden ± 1494-> 1546
Reinolt van Coeverden ± 1504-1574
https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-witteveen/I4514.php
Huis Scherpenzeel of de Kolck
Op de kaart door Jacobus van Deventer van Goor gemaakt en op die van Overijssel door Jan
de Lat, vindt men duidelijk dit Huis aangegeven op de linkeroever van de Regge. Maar lang
geleden is het Huis en elke herinnering eraan verdwenen. Slechts weinige gegevens zijn in het
gemeentearchief van Goor, in de resoluties van Ridderschap en Steden en in verspreide
aantekeningen. Een magenscheiding van 21 mei 1548 (huisarchief Wegdam), opgemaakt
tussen de broers Wolter en Christoffel van Coeverden ‘met tusschenspreckens hoeres oems
Rodolph van Hoevell en de hoer moeder Johanna van Hoevell ende andere dachholderen ter
beiden siden’, houdt in dat Wolter van Coeverden ‘sal erflick holden dat huis ten Scharpenzell
met sinen thobehoer gelegen voer Goer an de Rosmans brugge met der Windemolle ende dat
landt van der kolde Marye wesende an der Stadt van Goer gelegen met des mullers hues,
voerts dat Apengoer… Des sal Wolter van Coeverden sinen broeder Christoffel geven en
betalen viften hundert dallars’. Christoffel erfde Huis Wegdam

Bij resolutie van 19 maart 1642 worden Provinciale Staten opgedragen te disponeren
(beschikken) op het verzoek van Wolter van Coeverden tot Scherpenzeel (kleinzoon van de
vorige), dat ‘die Havezathe met hare annexen en windemeule’ tegen ontslag (vrijstelling) van
het goed Brummelhuis onder Haaksbergen, tot leen van de provincie mocht worden
aangenomen. Deze Wolter van Coeverden komt voor op de landdagen van de jaren 1654 en
1658. In de aantekeningen van Heerkens is vermeldt dat Huis Scherpenzeel met ‘de meule en
annexe landerijen’ op 9 november 1692 ten behoeve van de juffer Van Coeverden tot de Haar
verkocht is aan de wachtmeester Ernst Brant en Catharina Elisabeth Olmius, echtpaar. En
dat dit Huis en toebehoren op 3 maart 1729 bij executie verkocht, overging aan Barbara
Fockinck voor zevenduizendzeshonderdvierenzestig gulden, vijf stuivers en acht duiten. Het laatste is minder juist want volgens stukken in het gemeentearchief te Goor van 1 november
1717 is Huis Scherpenzeel al eerder verkocht.
http://hethistorischportaal.nl/wp-content/uploads/Ten-Thije-en-Van-Coevorden-op-kasteel-Stoevelaar.pdf

XXIV. Sophia (Fye) Iii Van Coeverden, geb. vóór 1500, † na 9 april 1546, tr. vóór 1520 Vincentius I van Besten, geb. vóór 1 sept. 1499, † na 9 april 1546, zn. van Henrick Iii en Wybbe Ter Busche.
Uit dit huwelijk:
Henrick Vii, volgt XXV.

Notitie bij Sophia (Fye) Iii: 5.De originele huwelijksvoorwaarden van Wolter van Coeverden en Sophia van Sinderen, gesloten 31 maart 1410 in Nederhemert (P. W. van Doorninck. lnventaris van het archief van Nederhemert, no. 45.), en een charter in het gemeente-archief van Ootmarsum (R. E. Hattink, Register op het oud-archief van Ootmsrsum, no. 56. (Werken Overijss. Regt en Gesch., 1878). W. J. Formsma, Het oud-archief der gemeente Ootmarsum, inv. no. 332).

Op 12 mei 1427 transporteren Wolter van Coeverden, Fije zijn vrouw en Dyderyc, Reynolt, Alof, Johan, Lysbet en Fye, hunne kinderen, voor het landgericht Ootmarsum het erf Nijehus in de marke Telligt aan Herman Becker, priester. Aan het charter hangen de zegels van Wolter van Coeverden en van Fye, welk laatstgenoemd zegel vertoont het wapen van Sinderen, zijnde een effen schild, beladen met een effen hartschild, met een onduidelijk randschrift.

Een tweede zegel van Fye hangt aan een charter van 24 juli 1417, waarbij Wolter van Coeverden en Sophia, zijn echte wijf aan het Heilige Geestenhuis te Oldenzaal een jaarrente van 8 mud rogge transporteren.
Het vertoont eveneens het wapen van Sinderen en het randschrift:
sigillum [ F]ie van Sindren.
https://www.blancke-bogaert.nl/Blancke/rutenberg2.htm
Notitie bij het huwelijk van Vincentius I en Sophia (Fye) Iii: Vincentius I Van Besten, geb. vóór 1 sept. 1499, Gegoed in Uelsen; Ootmarsum, Hoogstede, keurnoot in de mark Itterbeck 1516, † na 9 april 1546, tr. vóór 1520 Sophia (Fye) III Van Coeverden, geb. vóór 1500, † na 9 april 1546, dr. van Wolter vanoeverden tot Wegdam en Henrica van Bevervoorde tot Oldemeule en Peckendam.

Uit dit huwelijk:
1. Geerlich II, volgt VIIc.
2. Henrick VII, volgt VIId.
3. Wolter I, volgt VIIe.
http://www.vanbatenborgh.nl/publicaties/gelderse_familierelaties/vanbesten

XXV. Henrick Vii Van Besten, geb. vóór 1524, tr. vóór 7 nov. 1544 Maria Van Laer (Van Laerwolt), dr. van Johan van Laarwolt en Suzanna Mulert.
Uit dit huwelijk:
Johan Xii, volgt XXVI.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Henrick Vii: Laarwold, Uelsen, Bentheim, Emlichheim, burgman van Neuenhaus, bezitter van Brettelers, gedeputeerde van Arnd, graaf van Bentheim 1544, † na 1563, tr. vóór 7 nov. 1544 Maria Van Laer, Van Laerwolt, dr. van Johan, van Laarwolt en Suzanna Mulert.

Uit dit huwelijk:

1. Henrick X, volgt VIIIc.

2. Maria Van Besten, geb. vóór 1552, Gegoed in Uelsen, Zwolle, † na 1 jan. 1616, tr. 1e Zwolle vóór 29 april 1572 jr. Johan Huinga ten Hoogenhuise in IJsselmuiden (Huininga), geb. vóór 1583, † na 1622, hertr. Zwolle op 8 augustus 1620 met Margaretha van Save van Vollenhove (en mogelijk daarvoor ook weduwnaar van Anna Geertsdr. van Haersolte); tr. 2e vóór 4 juni 1603 Johan Wayer, geb. voor 1552, kamerer van Zwolle, hopman, † na 21 okt. 1598, zn. van Johan en Swene Retbergen;

3. Johan XII van Besten, volgt VIIId.

4. Reinhard Van Besten, geb. vóór 28 juni 1570, gegoed in Laar, tr. Deye N..

5. Susanna Van Besten, geb. vóór 1574, Gegoed in Neuenhaus, Zwolle, † Neuenhaus 1587, tr. Geert Van Haersolte, geb. omstr. 1529, † 28 mei 1605, zn. van Steven, tot de Berg, en Anna Knoppert; hij hertr. vóór 1611 Elisabeth Van Langen.

6. Bele Van Besten, geb. vóór 30 dec. 1583, † na 1598, tr. Evert Van Tongeren, geb. vóór 1556, schout van Ommen, ambtman van het stift Essen 1604, † vóór 18 juli 1604, zn. van Johan en Johanna Ten Holte.

7. Lutgert Van Besten, geb. vóór 1610, gegoed in Uelsen, † vóór 13 juli 1632.
http://www.vanbatenborgh.nl/publicaties/gelderse_familierelaties/vanbesten

XXVI. Johan Xii van Besten,, geb. vóór 1567, † vóór 20 april 1616, tr. 1e Johanna De Mepesche; zij hertr. Geert De Sigers Ter Bosch Tot Eelde; tr. 2e Geertruijd De Sigers Ter Borch Tot Eelde, † vóór 1608, dr. van Reint ter Borch Tot Eelde en Anna Weijer.
Uit het tweede huwelijk:
Swane, volgt XXVII.

Notitie bij Johan Xii: VIIId. Jr Johan XII Van Besten van Laerwolt, geb. vóór 1567, Gegoed in Zwolle, Wijhe, † vóór 20 april 1616, ; tr. 1e vóór 1600 Geertruid De Sigers Ter Borch Tot Eelde, † vóór 1608, dr. van Reint, ter Borch tot Eelde en Anna Wayer; tr. 2e 1616 Johanna De Mepsche, weduwe van Geert de Sigers ter Borch tot Eelde, dr. van Geert en Hille Alberda, † voor 1593.

Uit het eerste huwelijk:
1. Sophia II Van Besten, † vóór 9 okt. 1609.
2. Marien Van Besten, † vóór 9 okt. 1609.
3. Swane Van Besten, geb. omstr. 1570, † vóór 16 nov. 1649, tr. vóór 17 juni 1613 Herman Janssen tot Rietberch, geb. vóór 1615, † vóór 9 aug. 1641.
4. Reint Van Besten, geb. Zwolle omstr. 26 sept. 1583, † vóór 9 okt. 1609.
5. Styne IV Van Besten, geb. omstr. 22 juni 1585, ged. Zwolle 22 juni 1585.
6. Severina Van Besten, geb. vóór 1593, tr. De Marne omstr 31 juli 1607 jr Borchard Van Aswede von der Arkenstede, hoofdeling op Lutkegast in 1635, lidmaat der Herv. kerk te Groningen sept. 1619, medegecommitteerde in de Generale rekenkamer, borgman van Quackenburg en Cloppenburg,† vóór 11 okt. 1641, zn. van Borchart; hij hertr. Groningen 2 juli 1620 Talle Torn Camp en tr. 3e Groningen omstr. 26 okt. 1633 Rieme van Hottinga.
7. Anna Van Besten, geb. vóór 9 okt. 1609, † na 1615, tr. Johan Van Dulmen, geb. vóór 1600, † na 1615.
8. Henrica Van Besten, geb. vóór 9 okt. 1609, † na 8 jan. 1613, tr. jr. Johan Van Camphuisen, geb. vóór 1612, † vóór 2 sept. 1640.


Uit het tweede huwelijk:
9. jffr. Geertruid Van Besten, geb. vóór 1593, tr. Groningen 12 mei 1616 jr. Coert Van Aswede, geb. vóór 1600, borgman van Quackenburg en Cloppenburg., zn. van Borchart
http://www.vanbatenborgh.nl/publicaties/gelderse_familierelaties/vanbesten
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Johan Xii: 1616 Johanna De Mepsche, weduwe van Geert de Sigers ter Borch tot Eelde, dr. van Geert en Hille Alberda, † voor 1593.

Uit het tweede huwelijk:
9. jffr. Geertruid Van Besten, geb. vóór 1593, tr. Groningen 12 mei 1616 jr. Coert Van Aswede, geb. vóór 1600, borgman van Quackenburg en Cloppenburg., zn. van Borchart
Notitie bij het huwelijk van Geertruijd en Johan Xii: http://www.rietbergweb.nl/1550893.htm
Notitie bij Geertruijd: Geertruid De Sigers Ter Borch Tot Eelde, † vóór 1608, dr. van Reint, ter Borch tot Eelde en Anna Wayer;
http://www.vanbatenborgh.nl/publicaties/gelderse_familierelaties/vanbesten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ter_Borch_(havezate)

XXVII. Swane Van Besten, geb. omstr. 1571, † 1, tr. omstr. 1595 Herman Janssen (Op De ) Rietberg, geb. 1575, † Herxen, Wijhe 3.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hermsen, volgt XXVIIIa.
2. Hendrik Hermsen, volgt XXVIIIb.

Notitie bij Swane: Swane Van Besten, geb. omstr. 1570, † vóór 16 nov. 1649, tr. vóór 17 juni 1613 Herman Janssen tot Rietberch, geb. vóór 1615, † vóór 9 aug. 1641.
Notitie bij het huwelijk van Herman Janssen en Swane: Herman Janssen (op de) Rietberg, overleden tussen 22 maart 1630 en 9 augustus 1641.
Hij is getrouwd met Swane van Besten, geboren circa 1571, overleden tussen 20 januari 1648
en 16 november 1649, dochter van Johan van Besten en Geertruijd de Sigers ther Borch.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Hermsen Dijck, geboren circa 1596, volgt onder II-a.
2 Hendrick Hermsen Rietbergh, geboren circa 1605, volgt onder II-b.
3 Aeltien Herms, overleden circa 1637/1638.
Zij is getrouwd met Willem Willems Winter, wonende op de Rouwenhorst te Herxen,
overleden in 1637.
Uit dit huwelijk:
1 Maria Winter.
2 Doodgeboren kind Winters.
4 Truichien Herms.
Zij is getrouwd met Willem Berends (van Marle).
Uit dit huwelijk:
1 Reijner van Marle.
2 Henrickien van Marle.
https://www.rietbergweb.nl/1550893.htm
Kinderen: Truichien Herms Berends (geboren Rietbergen)
Hendrik Hermsen Rietberg
Aeltien Herms Rietberg
https://www.myheritage.nl/research/collection-40001/familysearch-stamboom?s=33668961&itemId=806872695&action=showRecord
Notitie bij Herman Janssen: Familie Rietberg: nakomelingen van Herman Janssen (op de) Rietberg

De nakomelingen van Herman Janssen op de Rietberg treffen we wat betreft de eerste generaties in de IJsselstreek aan in het gebied tussen Wijhe en Kampen.
Deze familie Rietberg is de meest uitgebreide familie Rietberg. Veel van de Rietbergs behoren danook tot deze familie, behalve dan de Rietbergs in Holten en in Lichtenvoorde en omgeving.
Alhoewel in deze familie Rietberg ook de familienamen Rietbergen en Rietbergh voorkomen, is het niet waarschijnlijk dat huidige naamdragers Rietbergen en Rietbergh tot deze familie Rietberg behoren.
https://www.rietbergweb.nl/1550893.htm
Boerderijen ’Rietberg’ al of niet als naamgever van een familie Rietberg

In Nederland staan (en stonden) een aantal boerderijen met de naam ’Rietberg’ (of een variatie daarvan). Van een viertal boerderijen Rietberg is bekend, dat hier mensen met de familienaam Rietberg hebben gewoond.
In een aantal gevallen is de boerderijnaam zelfs de naamgever van een familie Rietberg.
Dit is ondermeer het geval bij de familie Rietberg waartoe ik zelf behoor (zie: Nageslacht Jan Rutgers).Boerderijen ’Rietberg’ als naamgever:

Erve ’Reedberg’ te Albergen

Boerderij ’De Rietberg’ te Holten
Boerderij ’De Rietberg’ te Wijhe
Boerderij ’Rietberg’ te Zieuwent
Overige boerderijen ’Rietberg’:

Apeldoorn
In de publicatie ’De herengoederen op de Veluwe’ (5 delen), een uitgave van Vereniging Veluwse Geslachten’, wordt melding gemaakt in het kerspel Apeldoorn in het buurtschap Orden van ’Rietbroeck of Ritbergh’. Het betreft gegevens van 27-11-1571 tot 22-08-1771. Geen van deze gegevens maakt melding van een familie Rietberg, die als naamgever kan gelden en/of genoemd is naar dit herengoed.
De buurtschap ’Orden’ is nu een wijk in Apeldoorn. De wijk ligt in zuid-west Apeldoorn en wordt in grote lijnen begrensd door de Asselsestraat, de Jachtlaan en de Europaweg.
In het artikel van Aat Oosterbroek ’Drie Wouters in één gezin, klopt dat? (Van Asselt, Homoet, Goudkuil) in het tijdschrift Gens Nostra (jaargang 62; 2007) wordt eveneens het herengoed ’De Ritberg’ vermeld, maar ook hier is geen sprake van een relatie met een familie Rietberg.
Op de webside van het archief in Apeldoorn (CODA) zijn twee foto’s van een boerderij ’De Ritberg’ te vinden met de vermelding ’Voormalig herengoed ’De Ritberg’, genoemd in 1620 op de kaart van Hoog Heerlijkheid ’Het Loo’, ca. 1750. Afgebroken in 1957. De voorgevel van de boerderij lag op een hoogte’.


Gendringen
In de uitgave ’Boerderijnamen in de Achterhoek’ van het ’Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek’ wordt onder recordnummer 2147 (blz. 127) ’het goed Ridtbergh in Gendringen onder Wijcken’ vermeld.
De gegevens zijn afkomstig uit het verpondingkohier van circa 1650, een afschrift van Kreynck.
Verdere gegevens over ’het goed Ridtbergh’ zijn mij niet bekend.


Ruurlo
In Ruurlo moet ook een boerderij ’Rietberg’ gestaan hebben aan de Boskapelweg tussen ’Schoolhoeve’ en ’De Spieker’.
Volgens ’De geschiedenis van de Gemeente Ruurlo op Cd-rom’ van Frits Toevank (uitgave circa 2000) zijn er weinig gegevens bekend over de boerderij voor 1830. De boerderij werd afgebroken in 1860. Bij ruilverkavelingwerkzaamheden in 1993 werd een fundatie steen van het gebint opgegraven Deze steen ligt nu achter ’De Spieker’.
Voor zover mij bekend heeft hier geen familie Rietberg gewoond. De herkomst van de boerderijnaam is eveneens niet bekend.
http://www.rietbergweb.nl/1158095.htm

Over "Rietberg en Zutphen"
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=535334

De naam kan ook komen van de plaatsnaam Rietberg
Toelichting op voormalige Duitse gebieden:
Tot de Graafschap (Grafschaft) Bentheim behoorden de volgende gebieden: Schüttorf, Nordhorn, Neuenhaus, Uelsen, Veldhausen, Emlichheim en Laar.
Tot Westfalen (‘ Westfälischer Reichskreis’) behoorden: de abdij Werden, de graafschappen (Grafschaft) Bentheim, Dülmen, Horstmar, Mark, Moers, Ravensberg, Rietberg, Steinfurt, Tecklenburg, de heerlijkheden (Herrschaft) Anholt, Gemen, de hertogdommen (Herzogtum) Berg, Jülich, Kleve, het hoogstif t (Hochstift) Münster en het vorstendom (Fürstentum) Salm.
https://www.blancke-bogaert.nl/Blancke/rutenberg2.htm

XXVIIIa. Jan Hermsen Dijck (Padestoel) (Rietberg), geb. Herxen, Wijhe omstr. 1596, † omstr. 1696, tr. vóór 1642 Heiltje Willems Dijck, † vóór 1642.
Uit dit huwelijk:
Jan Jansen, volgt XXIXa.

Notitie bij het huwelijk van Heiltje Willems en Jan Hermsen: I-a
Jan Hermsen Dijck, alias Paddenpoel alias Rietberg, pachtboer op de Paddenpoel te Herxen,
geboren circa 1596, voor oktober 1669, zv. Herman Janssen (op de) Rietberg (I) en Swane van Besten.
Hij is getrouwd (1) voor 1642 met Heiltje Willems Dijck, overleden voor 15 oktober 1642,
dv. Willem Dijck Paddenpoel.
Uit dit huwelijk:
1 Evert Jansen Dijck, overleden na 28 juni 1679.
Wel nageslacht, maar draagt niet de naam Rietberg.
2 Jan Jansen Dijck, volgt onder III-a.
3 Willem Jansen Dijck, overleden na 29 september 1666.
Wel nageslacht, maar draagt niet de naam Rietberg.

Hij (Jan Hermsen Dijck) is getrouwd (2) circa 1644 met Woltertje Beeltsnijder,
dv. Gerrit Jacobs Beeltsnijder en Wynolda Jans Steenbergen.
Uit dit huwelijk:
4 Hermen Jans Rietberg, volgt onder III-b.
5 Gerrit Rietberg, geboren te Wijhe in 1648, volgt onder III-c.
6 Jacob Rietberg, geboren te Wijhe in 1652, volgt onder III-d.
7 Evert Rietberg, geboren te Wijhe circa 1656, volgt onder III-e.
8 Hendrick Rietberg, volgt onder III-f.
http://www.rietbergweb.nl/1550893.htm

XXIXa. Jan Jansen Dijck ((Alias Van Besten (Op) Rietberg, † 6, tr. Zwolle 4 juni 1643 Geesjen Jacobs, geb. Zwolle, † na 2 sept. 1680.
Uit dit huwelijk:
Aeltjen Jans, volgt XXXa.

Notitie bij het huwelijk van Geesjen en Jan Jansen: Jan Jansen Dijck alias Jan van Besten (op) Rietberg, overleden tussen 30 juni 1675 en
29 januari 1676, zv. Jan Hermsen Dijck (II-a) en Heiltjen Willems Dijck.
Hij is getrouwd te Zwolle op 4 juni 1643 met Geesjen Jacobs, afkomstig uit Zwolle,
overleden na 2 september 1680, dv. Jacob Alberts.
Uit dit huwelijk:
1 Heiltje van Besten alias Heiltje Jans Rietberg, begraven vermoedelijk te Wijhe
op 11 januari 1711.
Zij is getrouwd met Tonis Wolters Opbergh, geboren in 1641, overleden
voor 16 juni 1706, zv. Wolter Henricks Opbergh en Assele Henricks.
Uit dit huwelijk:
1 Annigje Teunisse Opberg, gedoopt te Wijhe op 16 januari 1670 (zie III-f).
2 Jacob Opberg, gedoopt te Wijhe in 1673.
3 Jan van Besten, gedoopt te Wijhe in 1676.
4 Geesjen Opberg, gedoopt te Wijhe in 1678.
5 Willemtjen Opberg, gedoopt te Wijhe in 1681.
6 Jan van Besten, gedoopt te Windesheim in 1685.
2 Aaltjen van Besten alias Aaltjen Jans Rietberg, overleden na 8 november 1728.
Zij is getrouwd te Vorchten op 22 juli 1677 met Henrick van Werven, kerkmeester,
overleden voor 17 maart 1727, zv. Henrick van Werven en vermoedelijk Willemtien Gerrits.
Uit dit huwelijk:
1 Willemtjen van Werven, gedoopt op 15 september 1678.
2 Henric van Werven, gedoopt te Vorchten op 27 november 1681.
3 Jacob van Werven, gedoopt op 6 april 1683.
4 Jan van Werven, geboren circa 1685.
5 Willemtjen van Werven, gedoopt op 3 juni 1689.
6 Geesjen van Werven, gedoopt op 23 juni 1691.
3 Jacob Jans.
Vermeld in 1666.
4 Willempje van Besten alias Willempje Jans Rietberg, overleden na 25 juni 1734.
Zij is getrouwd te Windesheim op 3 januari 1686 met Cornelis Derksen Dwars,
overleden voor 28 maart 1704, zv. Derck Corneliz. Dwars en Anna Dircks.
Uit dit huwelijk:
1 Jan van Besten Dwars, gedoopt te Wijhe op 29 augustus 1686.
2 Jan van Besten Dwars, gedoopt op 4 maart 1688.
3 Geesjen Cornelis Dwars, begraven te Deventer op 28 maart 1764.
4 Derk Cornelis Dwars, begraven te Deventer op 14 oktober 1743.
5 Jacob Dwars, overleden voor 1748.
5 Evert Jansen Rietberg, overleden voor 5 oktober 1721, volgt onder IV-a
http://www.rietbergweb.nl/1550893.htm

XXXa. van Aeltjen Jans Besten, geb. Wijhe 1 jan. 1650, † ald. na 8 nov. 1728, tr. Vorchten, Heerde 22 juli 1677 van Henderick Werven, geb. Vorchten, Heerde omstr. 1650, † 1692, zn. van Henric (Hendrick) van Werven en Willemtien Gerrits.
Uit dit huwelijk:
Jan, volgt XXXIa.

Notitie bij Aeltjen Jans: Aaltjen van Besten alias Aaltjen Jans Rietberg, overleden na 8 november 1728.
Zij is getrouwd te Vorchten op 22 juli 1677 met Henrick van Werven, kerkmeester,
overleden voor 17 maart 1727, zv. Henrick van Werven en vermoedelijk Willemtien Gerrits.
Uit dit huwelijk:
1 Willemtjen van Werven, gedoopt op 15 september 1678.
2 Henric van Werven, gedoopt te Vorchten op 27 november 1681.
3 Jacob van Werven, gedoopt op 6 april 1683.
4 Jan van Werven, geboren circa 1685.
5 Willemtjen van Werven, gedoopt op 3 juni 1689.
6 Geesjen van Werven, gedoopt op 23 juni 1691.
http://www.rietbergweb.nl/1550893.htm
Aeltjen van Besten (Jans), nadat zij op 01-07-1677 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Aeltjen is geboren in Wijhe, dochter van Jan Dijck (Jansen) van Besten en Geesjen Jacobs. Aeltjen is overleden na 08-11-1728.
Notitie bij Aeltjen: Aeltjen Besten van, "jongedochter van Jan van Besten ""op den Rietberg in Wijhe"
Aaltjen van Besten alias Aaltjen Jans Rietberg,
Notitie bij Henderick: Henderick van Werven is geboren omstreeks 1650 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Henric van Werven (zie I) en Willemtien Gerrits. Henderick is overleden vóór 17-03-1727, ten hoogste 77 jaar oud.
Notitie bij Henderick: Kerkmeester te Vorchten
Henderick trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 22-07-1677 in Vorchten (Gem. Heerde)
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20van%20Werven.htm

XXXIa. van Jan Werven, geb. omstr. 1688, tr. Vorchten, Heerde 29 april 1729 van Merrigjen Egberts Marle, geb. Vorchten, Heerde 1700, dr. van van Egbert Rutgers en Aaltjen Aalberts en gesch. echtg. van van Jan Werven.
Uit dit huwelijk:
Egbert, volgt XXXIIa.

Notitie bij het huwelijk van Merrigjen Egberts en Jan: ondertrouw 03-04-1729 Vorchten, gemeente Heerde

Kinderen van Jan en Maria:
1 Henric van Werven, geboren in 1730 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 12-03-1730 in Vorchten (Gem. Heerde). Henric is overleden.
2 Egbert van Werven, geboren in 1731 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt IV-b.
3 Aaltie van Werven, geboren in 1733 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 11-05-1733 in Vorchten (Gem. Heerde). Aaltie is overleden in 1744 in Vorchten (Gem. Heerde), 10 of 11 jaar oud.
4 Jacob van Werven (Jans), geboren in 1733 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt IV-c.
5 Rutger van Werven, geboren in 1734 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt IV-d.
6 Jan van Werven (Bessen), geboren in 1738 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt IV-e.
7 Aaltje van Werven (Jans), geboren in 1744 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 02-04-1744 in Vorchten (Gem. Heerde). Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 15-03-1772 in Vorchten (Gem. Heerde) met Pouwel Westhoff (G(Gerrits), 37 of 38 jaar oud, nadat zij op 16-02-1772 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Pouwel is geboren in 1734 in Marle (Gem.Wijhe), zoon van Gerrit Westhoff (Pouwels) en Anna Doornink (Gerrits). Hij is gedoopt op 05-09-1734 in Vorchten (Gem. Heerde). Pouwel is overleden in 1803 in Vorchten (Gem. Heerde), 68 of 69 jaar oud. Hij is begraven op 07-07-1803 in Vorchten (Gem. Heerde).
Notitie bij Pouwel: Geboren zeer waarschijnlijk op “de Weerdhof”
Pouwel betaald in 1780, 1781 en 1782 grafrechten voor een overleden kind.
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20van%20Werven.htm

XXXIIa. Egbert van Werven, geb. 1731, ged. Vorchten, Heerde 11 febr. 1731, † vóór 1814, tr. Vorchten, Heerde 4 juni 1769 Lijstje Stevens Doornink, geb. Marle, Wijhe 1739, ged. Wijhe 4 jan. 1739, † Veessen, Heerde 17 febr. 1814, dr. van Steven Gerrits en Magtelt Gerrits van Marle.
Uit dit huwelijk:
Steven, volgt XXXIIIa.

Notitie bij Egbert: Egbert van Werven is geboren in 1731 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Jan van Werven (zie III-b) en Merrigjen (Maria) van Marle (Egberts). Hij is gedoopt op 11-02-1731 in Vorchten (Gem. Heerde). Egbert is overleden vóór 1814, ten hoogste 83 jjaar oud. Egbert trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 04-06-1769 in Vorchten (Gem. Heerde) met Lijsje Doornink (Stevens), 29 of 30 jaar oud, nadat zij op 14-05-1769 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Lijsje is geboren in 1739 in Marle (Gem.Wijhe) [bron: DTB Wijhe], dochter van Steven Doornink (Gerrits) en Magtelt van Marle (Gerrits). Zij is gedoopt op 04-01-1739 in Wijhe. Lijsje is overleden op 17-02-1814 in Veessen (Gem. Heerde), 74 of 75 jaar oud.
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20van%20Werven.htm
Notitie bij het huwelijk van Lijstje Stevens en Egbert: Kinderen van Egbert en Lijsje:
1 Jan van Werven, geboren in 1770 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 29-04-1770 in Vorchten (Gem. Heerde). Jan is overleden vóór 1771, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Jan van Werven, geboren in 1771 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 23-06-1771 in Vorchten (Gem. Heerde). Jan is overleden.
3 Megteld van Werven, geboren in 1772 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 07-06-1772 in Vorchten (Gem. Heerde). Megteld is overleden vóór 1780, ten hoogste 8 jaar oud.
4 Steven van Werven, geboren in 1773 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt V-c.
5 Margjen van Werven, geboren in 1775 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 23-04-1775 in Vorchten (Gem. Heerde). Margjen is overleden.
6 Gerrit Jacob van Werven, geboren in 1778 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 08-03-1778 in Vorchten (Gem. Heerde). Gerrit is overleden.
7 Machteld van Werven, geboren in 1780 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 23-01-1780 in Vorchten (Gem. Heerde). Machteld is overleden op 01-12-1836 in Heerde, 55 of 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 86]. Machteld trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1799 met Teunis Veerman, ongeveer 26 jaar oud. Teunis is geboren op 28-04-1773 in Olst, zoon van Harmen Veerman (Gerrits) en Gerrigje Gerrits. Teunis is overleden op 29-07-1846 in Heerde (buurtschap Werven), 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 65].
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20van%20Werven.htm
Notitie bij Lijstje Stevens: Lijsje [Stevens] Doornink is dochter van 1.8.1.3/1.7.5.3 Steven [Gerrits] Doornink en 1.5.2.3/1.2.1.1.3 Machtelt [Gerrits] van Marle. Lijsje [Stevens] Doornink is geboren op erve “Het Nieuwenhuis” te Marle en zij is gedoopt te NG Wijhe op 04-01-1739 en zij is overleden te Veessen op 17-02-1814. Lijsje [Stevens] Doornink huwt als j.d. van Marle te NG Vorchten op 04-06-1769 met Egbert [Jans] van Werven j.m. van Vorchten.

XXXIIIa. Steven Werven, geb. 1773, ged. Vorchten, Heerde 22 aug. 1773, † Marle, Wijhe 20 sept. 1857, tr. Vorchten, Heerde omstr. 18 april 1800 Janna Doornink, geb. 1775, ged. Vorchten, Heerde 9 april 1775, † Marle, Wijhe 6 juli 1846.
Uit dit huwelijk:
Gerrit, volgt XXXIVa.

Notitie bij Steven: Steven van Werven is geboren in 1773 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Egbert van Werven (zie IV-b) en Lijsje Doornink (Stevens). Hij is gedoopt op 22-08-1773 in Vorchten (Gem. Heerde). Steven is overleden op 20-09-1857 in Marle (Gem.Wijhe),3 of 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 75].
Notitie bij Steven: Steven is geboren op erve “de Schellenberg” te Vorchten
Beroep:
Landbouwer
Steven trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 18-05-1800 in Vorchten (Gem. Heerde) met Janna Doornink, 24 of 25 jaar oud, nadat zij op 18-04-1800 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren in 1775 in Vorchten (Gem. Heerde), dochter van Willem Doornink (Gerrits) en Heiltjen Kiesebrink (Hendriks). Zij is gedoopt op 09-04-1775 in Vorchten (Gem. Heerde). Janna is overleden op 06-07-1846 in Marle (Gem.Wijhe), 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 35].
Notitie bij Janna: Janna en Steven wonen met hun gezin op erve “de Schellenberg” te Vorchten, hier zijn hun kinderen ook geboren. In de voorgevel zit nog steeds een verbouwingssteen met hun initialen S.v.W. – J.D. – 1824.
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20van%20Werven.htm
Notitie bij het huwelijk van Janna en Steven: Kinderen van Steven en Janna:
1 Egberdiena van Werven, geboren in 1802 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 11-07-1802 in Vorchten (Gem. Heerde). Egberdiena is overleden.
2 Willem van Werven, geboren in 1803 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 25-12-1803 in Vorchten (Gem. Heerde). Willem is overleden op 09-05-1823 in Vorchten (Gem. Heerde), 19 of 20 jaar oud [bron: Aktenummer: 33].
3 Egbert van Werven, geboren in 1805 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 30-06-1805 in Vorchten (Gem. Heerde). Egbert is overleden op 26-10-1821 in Vorchten (Gem. Heerde), 15 of 16 jaar oud [bron: Aktenummer: 64].
4 Heilena van Werven, geboren in 1807 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 05-04-1807 in Vorchten (Gem. Heerde). Heilena is overleden vóór 1811, ten hoogste 4 jaar oud.
5 Jan van Werven, geboren in 1809 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 15-10-1809 in Vorchten (Gem. Heerde). Jan is overleden op 05-05-1827 in Vorchten (Gem. Heerde), 17 of 18 jaar oud [bron: Aktenummer: 23].
6 Heilena van Werven, geboren op 12-05-1811 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 10]. Zij is gedoopt op 26-05-1811 in Vorchten (Gem. Heerde). Heilena is overleden op 03-11-1872 in Marle (Gem.Wijhe), 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 89]. Heilena trouwde, 31 jaar oud, op 06-05-1843 in Heerde [bron: Aktenummer: 12] met Pouwel Neuteboom, 28 jaar oud. Pouwel is geboren op 07-05-1814 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 12], zoon van Hendrik Neuteboom en Maria Westhof. Pouwel is overleden op 06-05-1894 in Marle (Gem.Wijhe), 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 58].
Beroep:
Landbouwer
7 Jacob van Werven, geboren op 05-05-1813 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 18]. Jacob is overleden op 29-01-1884 in Heerde, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 16]. Jacob bleef ongehuwd.
8 Gerrit van Werven, geboren op 31-12-1817 in Veessen (Gem. Heerde)
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20van%20Werven.htm

XXXIVa. Gerrit van Werven, geb. Veessen, Heerde 31 dec. 1817, † Vorchten, Heerde 6 jan. 1905, tr. Eva van Tongeren, geb. 5 sept. 1824,52 dr. van Willem (Jansen) en Hilligje Rutgers van der Voort.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Werven, geb. Vorchten, Heerde 14 maart 1847,53 † ald. 4 april 1933,53 begr. kerkhof Vorchten,53 tr. 4 juni 1881 Lijsje van Merle, geb. Telbrink, Marle 26 jan. 1846, † Vorchten, Heerde 26 april 1929, begr. kerkhof Vorchten,53 dr. van Gerrit en Antje van Marle.
2. Willem, volgt XXXVa.

Notitie bij Eva: [1b] Eva [Willems] van Tongeren
- dochter van [24] Willem [Jansen] van Tongeren en diens nicht [25] Hilligje [Rutgers] van de Voort
- geb. erve “De Geestelijkheid” Harculo 01-09-1824
- overl. erve “De Schellenberg” Vorchten 02-04-1880
- huwt Zwollerkerspel 07-05-1846 Gerrit [Stevens] van Werven zoon van
Steven [Egberts] van Werven en Janna [Willems] Doornink
- Gerrit [Stevens] van Werven geb. erve “De Schellenberg” Vorchten 31-12-1817
Gerrit [Stevens] van Werven overl. [waarschijnlijk erve “De Schellenberg”] Vorchten 06-01-1905
- dit echtpaar is achternicht en achterneef. De moeder van Steven [Egberts] van Werven, Lijsje [Stevens] Doornink,
is oudere zus van [49] Eva [Stevens] Doornink
- Gerrit [Stevens] van Werven heeft een zus Heilena [Stevens] van Werven die huwt
Pouwel [Hendriks] Neuteboom, zoon van [42] Hendrik [Hendriks] Neuteboom en [43] Maria [Pouwels] Westhoff
- landbouwers en eigenaren erve “De Schellenberg” Vorchten. Erf omvat ± 85 ha. Hier worden hun 4 kinderen geboren
- hun 4 kinderen zijn 9-voudige nazaten Gerrit [Hendricks] van Doorninck en Johanna [Martinus] Schuijerman
1e Jan [Gerrits] van Werven geb. erve “De Schellenberg” Vorchten 14-03-1847
2e Willem [Gerrits] van Werven geb. erve “De Schellenberg” Vorchten 26-01-1849
3e Hillegonda [Gerrits] van Werven geb. erve “De Schellenberg” Vorchten 02-03-1854, jong overleden
4e Stevendina [Gerrits] van Werven geb. erve “De Schellenberg” Vorchten 09-01-1856
Notitie bij de geboorte van Jan: mw. M. van Merle: geboren 14 augustus

XXXVa. Willem van Werven, geb. Vorchten, Heerde 26 jan. 1849,54 † ald. 4 juni 1931,53 begr. kerkhof Vorchten,53 tr. 14 maart 1885 Jennigje van Merle, geb. Marle, Wijhe 17 april 1857, † Vorchten, Heerde 3 maart 1932,54 begr. kerkhof Vorchten,53 dr. van Willem en Gerrigjen Kamphuis.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van Werven.
2. Willem van Werven, geb. Vorchten, Heerde 24 febr. 1888, † Verpleeghuis Wendhorst,Heerde 23 juli 1982,55 begr. kerkhof Vorchten 28 juli 1982,56 tr. 24 febr. 1921 Lijsje Maten, geb. de Worp, Veessen 12 aug. 1895, † Heerde 4 sept. 1972,53 begr. kerkhof Vorchten,53 dr. van Hendrik en Hendrikje van Werven.

XXVIIIb. Hendrik Hermsen Rietberg, geb. omstr. 1605, † 18 okt. 1655, tr. 1e Jenneken Hendricks, geb. Wilp; tr. 2e Deventer 6 aug. 1653 Anneke Rengers, † 6 aug. 1653, dr. van Johan Rengers Tot De Arendshorst en N.n. N.n..
Uit het tweede huwelijk:
Jan, volgt XXIXb.

Notitie bij Hendrik Hermsen: II-b
Hendrick Hermsen Rietbergh, geboren circa 1605, overleden tussen 18 oktober 1655
en 29 augustus 1656, zv. Herman Janssen (op de) Rietberg (I) en Swane van Besten.
Hij is getrouwd (1) met Anneken Rengers, overleden op 6 augustus 1653,
vermoedelijk dochter van Johan Rengers tot de Arendshorst.
Uit dit huwelijk:
1 Jan van Besten, geboren circa 1629, volgt onder III-g.
2 Marrijcken Henricks Rietbergh.
Zij is getrouwd vermoedelijk voor 26 januari 1659 met Hendrick Jansen op de Cnape
alias Selhorst, overleden voor 14 september 1676.
3 Aaltjen Henricks.
Zij is getrouwd in 1665 met Arent Jansen Dijk (Krommendijk) alias Cremer, weduwnaar
van Assele Roelofs, zv. Jan Wijnolts Krommendijk en Henrickjen Arents.
4 Hermtjen Henricks, overleden vermoedelijk voor 26 januari 1659.
5 Engbert Hendricksen, overleden vermoedelijk voor 26 januari 1659.
6 Jannigje Henricks.
Zij is getrouwd voor 29 augustus 1656 met Menso Gerrits Meijbergh alias Krommendijk,
zv. Gerrit Rotgers op de Mars alias Marsman en Aaltien Mensen.
Zie voor verdere gegevens betreffende dit gezin en hun nakomelingen het hoofdstuk
over de Rooms Katholieke familie Rietberg.

Hij (Hendrick Hermsen Rietbergh) is getrouwd (2) (ondertrouw, Deventer 13 oktober 1655)
met Jenneken Hendricks, afkomstig uit Wilp .
https://www.rietbergweb.nl/1550893.htm
Notitie bij het huwelijk van Anneke en Hendrik Hermsen: Hendrik Hermsen Rietberg
1605–1655 • L2GC-51H​
Anneke Rengers
–1653 • LZ1J-7J3​
Marriage: 6 Aug 1653
Deventer, Overijssel, Netherlands

Children (6)
Jan van Besten Rietberg
1639–1710 • LZ1J-79F​

Aaltjen Hendricks Rietberg
1639–Deceased • LRTJ-K4Y​

Engbert Hendricksen Rietbergh
1639–Deceased • LRTJ-GCM​

Hermtjen Hendricks Rietbergh
1639–Deceased • LRTJ-K5R​

Jannigje Rietberg
1639–Deceased • L2GC-YYH​

Marrijcken Rietbergh
1639–Deceased • LRTJ-VGD​

Add Child
Add Child with an Unknown Father
Parents and Siblings

https://www.familysearch.org/tree/person/details/LZ1J-7J3
Notitie bij Anneke: Anneken Rengers, overleden op 6 augustus 1653,
vermoedelijk dochter van Johan Rengers tot de Arendshorst.
https://www.rietbergweb.nl/1550893.htm

XXIXb. van Jan Besten Op Ammerveld Rietberg, geb. Wijhe omstr. 1639, † ald. omstr. 1710, tr. 1655 Jannigje Tonissen, geb. omstr. 1655, † omstr. 2 jan. 1695.
Uit dit huwelijk:
Egbert, volgt XXXb.

Notitie bij Jan: Jan Jansen Dijck alias Jan van Besten (op) Rietberg, overleden tussen 30 juni 1675 en
29 januari 1676, zv. Jan Hermsen Dijck (II-a) en Heiltjen Willems Dijck.
Hij is getrouwd te Zwolle op 4 juni 1643 met Geesjen Jacobs, afkomstig uit Zwolle,
overleden na 2 september 1680, dv. Jacob Alberts.
Uit dit huwelijk:
1 Heiltje van Besten alias Heiltje Jans Rietberg, begraven vermoedelijk te Wijhe
op 11 januari 1711.
Zij is getrouwd met Tonis Wolters Opbergh, geboren in 1641, overleden
voor 16 juni 1706, zv. Wolter Henricks Opbergh en Assele Henricks.
Uit dit huwelijk:
1 Annigje Teunisse Opberg, gedoopt te Wijhe op 16 januari 1670 (zie III-f).
2 Jacob Opberg, gedoopt te Wijhe in 1673.
3 Jan van Besten, gedoopt te Wijhe in 1676.
4 Geesjen Opberg, gedoopt te Wijhe in 1678.
5 Willemtjen Opberg, gedoopt te Wijhe in 1681.
6 Jan van Besten, gedoopt te Windesheim in 1685.
2 Aaltjen van Besten alias Aaltjen Jans Rietberg, overleden na 8 november 1728.
Zij is getrouwd te Vorchten op 22 juli 1677 met Henrick van Werven, kerkmeester,
overleden voor 17 maart 1727, zv. Henrick van Werven en vermoedelijk Willemtien Gerrits.
Uit dit huwelijk:
1 Willemtjen van Werven, gedoopt op 15 september 1678.
2 Henric van Werven, gedoopt te Vorchten op 27 november 1681.
3 Jacob van Werven, gedoopt op 6 april 1683.
4 Jan van Werven, geboren circa 1685.
5 Willemtjen van Werven, gedoopt op 3 juni 1689.
6 Geesjen van Werven, gedoopt op 23 juni 1691.
3 Jacob Jans.
Vermeld in 1666.
4 Willempje van Besten alias Willempje Jans Rietberg, overleden na 25 juni 1734.
Zij is getrouwd te Windesheim op 3 januari 1686 met Cornelis Derksen Dwars,
overleden voor 28 maart 1704, zv. Derck Corneliz. Dwars en Anna Dircks.
Uit dit huwelijk:
1 Jan van Besten Dwars, gedoopt te Wijhe op 29 augustus 1686.
2 Jan van Besten Dwars, gedoopt op 4 maart 1688.
3 Geesjen Cornelis Dwars, begraven te Deventer op 28 maart 1764.
4 Derk Cornelis Dwars, begraven te Deventer op 14 oktober 1743.
5 Jacob Dwars, overleden voor 1748.
5 Evert Jansen Rietberg, overleden voor 5 oktober 1721, volgt onder IV-a.
https://www.rietbergweb.nl/1550893.htm
Notitie bij het huwelijk van Jannigje en Jan: III-g
Jan van Besten (na zijn huwelijk: Jan van Besten op Ammerveld), pachtboer op Ammerveld,
geboren circa 1629, overleden mogelijk na 1710, zv. Hendrick Hermsen Rietbergh (II-b) en
Anneken Rengers.
Hij is getrouwd in 1655 met Jannigje Tonissen, overleden na 12 januari 1695,
dv. Tonis Jansen en Heijltjen Berends.
Uit dit huwelijk:
1 Berentjen Jans, gedoopt te Raalte op 15 juni 1656.
2 Egbert Jansen (op de) Rietberg, volgt onder IV-i.
https://www.rietbergweb.nl/1550893.htm

XXXb. Egbert Jansen Op De Rietberg, geb. omstr. 1660, † omstr. 4 febr. 1732, tr. Gerrichje Jansen, geb. omstr. 1660.
Uit dit huwelijk:
Jan Egberts, volgt XXXIb.

Notitie bij Egbert: Egbert Jansen (op de) Rietberg, overleden na 4 februari 1732,
zv. Jan van Besten op Ammerveld (III-g) en Jannigje Tonissen.
Hij is getrouwd (1) met Gerrichje Jansen.
Uit dit huwelijk:
1 Jennecke Egberts Rietberg, gedoopt te Wijhe op 25 maart 1688, overleden aldaar op 25 mei 1768.
2 Hendrina Rietberg, gedoopt te Wijhe op 1 januari 1691.
3 Jan Egberts Rietberg, volgt onder V-m.
4 Magtelt Rietberg, overleden voor 17 juni 1732.
Zij is getrouwd met Ernst Teunis Meijer, wonende op de Bruinenberg, overleden
na 29 juni 1740, zv. Teunis Ernst en Swaantje Roelofs.
Hij is hertrouwd met Assele Lamberts.

Hij (Egbert Jansen (op de) Rietberg) is getrouwd (2) met Maria Teunis.
Uit dit huwelijk:
5 Jannes Rietberg, geboren te Wijhe, volgt onder V-n.
https://www.rietbergweb.nl/1550893.htm
Notitie bij het huwelijk van Gerrichje en Egbert: Kinderen: Jan Reitberg
Magteldt Rietberg
Jennecke Egberts Rietberg
Hendrina Rietberg
https://www.myheritage.nl/research/collection-40001/familysearch-stamboom?s=33668961&itemId=882324903&action=showRecord

XXXIb. Jan Egberts Rietberg (Reisberg), geb. Zalk, tr. Zalk 18 jan. 1721 Annegien (Annigje) Gerrits, geb. Zalk omstr. 1700, gesch. echtg. van Arent Otten.
Uit dit huwelijk:
Gerrigje Jans, volgt XXXIIb.

Notitie bij het huwelijk van Annegien (Annigje) en Jan Egberts: V-m
Jan Egberts Rietberg, overleden te Mastenbroek (Zwollerkerspel) voor 18 januari 1721,
zv. Egbert Jansen (op de) Rietberg (IV-i) en Gerrichje Jansen.
Hij is getrouwd met Annigje Gerrits, overleden na 18 januari 1721.
Zij is hertrouwd op 18 januari 1721 met Arent Otten.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Rietberg, j.m. op ’s Heerenbroek , volgt onder VI-u.
2 Jacob Rietberg, geboren te Mastenbroek, jong overleden.
3 Gerrigje Rietberg, j.d. te ’s Heerenbroek, overleden te Mastenbroek tussen 1796 en 1811.
Zij is getrouwd te ’s Heerenbroek/Mastenbroek/Zwolle (?) (ondertrouw, Mastenbroek 7 april)
op 7/17(?) mei 1741 met Willem Alberts Westera, j.m. op ’s Heerenbroek, landbouwer,
gedoopt te Zalk op 1 oktober 1711, zv. Alberts Gerrits en Aaltje Willems Westera.
Uit dit huwelijk:
1 Albert Willems Westera, gedoopt te Wilsum op 14 januari 1742.
2 Jennigjen Willems Westera, gedoopt te Zalk op 19 mei 1743.
3 Aaltje Willems Westera, gedoopt te Zalk op 17 januari 1745.
4 Jacob Willems Westera, gedoopt te Zalk op 16 oktober 1746.
5 Gerrit Willems Westera, gedoopt te Zalk op 21 januari 1748.
6 Arend Willems Westera, gedoopt te Zalk op 28 december 1749.
7 Jan Willems Westera, gedoopt te Zalk op 18 mei/ juli (?) 1751.
8 Arend Willems Westera, gedoopt te Zalk op 18 mei 1751 / 12 augustus 1753 (?).
9 Geesje Willems Westera, gedoopt te Zalk op 1 januari 1757.
https://www.rietbergweb.nl/1550893.htm

XXXIIb. Gerrigje Jans Rietberg (Reitberg), geb. ’s Heerenbroek, Zwollerkerspel omstr. 1720, † Mastenbroek, Zwollerkerspel, Zwartewaterland vóór 1811, tr. Zalk 7 mei 1741 Willem Alberts Westra, ged. Zalk 1 okt. 1711, † Mastenbroek, Zwollerkerspel, Zwartewaterland 1 jan. 1796, zn. van Albert Gerrits en Aaltje Willems Westra.
Uit dit huwelijk:
Aaltje Willems, volgt XXXIIIb.

Notitie bij Gerrigje Jans: Gerrigje Rietberg, j.d. te ’s Heerenbroek, overleden te Mastenbroek tussen 1796 en 1811.
Zij is getrouwd te ’s Heerenbroek/Mastenbroek/Zwolle (?) (ondertrouw, Mastenbroek 7 april)
op 7/17(?) mei 1741 met Willem Alberts Westera, j.m. op ’s Heerenbroek, landbouwer,
gedoopt te Zalk op 1 oktober 1711, zv. Alberts Gerrits en Aaltje Willems Westera.
Uit dit huwelijk:
1 Albert Willems Westera, gedoopt te Wilsum op 14 januari 1742.
2 Jennigjen Willems Westera, gedoopt te Zalk op 19 mei 1743.
3 Aaltje Willems Westera, gedoopt te Zalk op 17 januari 1745.
4 Jacob Willems Westera, gedoopt te Zalk op 16 oktober 1746.
5 Gerrit Willems Westera, gedoopt te Zalk op 21 januari 1748.
6 Arend Willems Westera, gedoopt te Zalk op 28 december 1749.
7 Jan Willems Westera, gedoopt te Zalk op 18 mei/ juli (?) 1751.
8 Arend Willems Westera, gedoopt te Zalk op 18 mei 1751 / 12 augustus 1753 (?).
9 Geesje Willems Westera, gedoopt te Zalk op 1 januari 1757.
https://www.rietbergweb.nl/1550893.htm
Notitie bij het huwelijk van Willem Alberts en Gerrigje Jans: Kinderen: Gerrit Willems Westera
Albert Willems Westera
Arend Willems Westera
Aaltje Willems Koster (geboren Westera)
Jennigjen Scholte (geboren Westera)
Arend Westera
Jacob Willems Westera
Geesje Willems Westera
Jan Willems Westera
https://www.myheritage.nl/research/collection-40001/familysearch-stamboom?s=33668961&itemId=254048173&action=showRecord

XXXIIIb. Aaltje Willems Westra, geb. Zalk 1745, † ’s Heerenbroek, Zwollerkerspel 6 okt. 1817, tr. 1e ’s Heerenbroek, Zwollerkerspel 3 nov. 1771 Jan Jans Koster, geb. ’s Heerenbroek, Zwollerkerspel omstr. 1749, † Mastenbroek, Zwollerkerspel, Zwartewaterland 8 nov. 1788; tr. 2e 4 juli 1790 Hermen van Unen, geb. omstr. 1758.
Uit het eerste huwelijk:
Jannigje Jans, volgt XXXIVb.

Notitie bij Aaltje Willems: Woonplaats
• ’s Heerenbroek, huis 92
• ’s Heerenbroek, huis 6
Beroep
• herbergierster
Huwelijken
• Zij gaat in ondertrouw te ’s Heerenbroek op 9 oktober 1771 [190] huwt (1) te ’s Heerenbroek op zondag 3 november 1771 met Jan Jans Koster, gedoopt Hattem, begraven Zwollerkerspel - Mastenbroek donderdag 10 april 1788 [191].Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend
http://www.familievandewetering.nl/kwst_tekst/kwst_bruggen.html

Aaltje Willems Westera (♀), gedoopt Zalk zondag 17 januari 1745 [189], overleden ’s Heerenbroek woensdag 6 augustus 1817 [188].
Woonplaats
• ’s Heerenbroek, huis 92 [188].

• ’s Heerenbroek, huis 6 [188].>>

Beroep
• herbergierster [188]>>

Huwelijken
• Zij gaat in ondertrouw te ’s Heerenbroek op 9 oktober 1771 [190] huwt (1) te ’s Heerenbroek op zondag 3 november 1771 met Jan Jans Koster, gedoopt Hattem, begraven Zwollerkerspel - Mastenbroek donderdag 10 april 1788 [191].Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend

• Zij huwt (2) te Zwollerkerspel - Mastenbroek op zondag 4 juli 1790 [188] met de 32 jarige Hermen van Unen, geboren Zalk zondag 8 januari 1758 [188], overleden ’s Heerenbroek zaterdag 21 februari 1829 [188], zoon van Gerrit Jans van Oenen en Berendje Jans.
http://www.familievandewetering.nl/kwst_tekst/kwst_bruggen.html
Notitie bij het huwelijk van Jan en Aaltje Willems: V Gerrigjen Koster 1772-
V Jannetje Koster 1773-
V Hendrikje Koster 1775-
V Geesjen Koster 1780-/1783
V Geesjen Koster 1783-1858
V Arendjen Koster 1785-
https://gw.geneanet.org/sharonm?lang=nl&pz=amber+christine&nz=myers&p=jan+jans&n=koster
https://hendrikvanboven.nl/genea/ahnentafel.php?personID=I27551&tree=fam&generations=
Notitie bij Jan: https://www.myheritage.nl/research/collection-40001/familysearch-stamboom?s=33668961&itemId=164995140&action=showRecord
Geboortenaam: Jan Koster
Geslacht: Man
Geboorte: Ongeveer 1749
Wilsum, Overijssel, Netherlands

XXXIVb. Jannigje Jans Koster, geb. 1773, ged. Zalk 12 dec. 1773, † ’s Heerenbroek, Zwollerkerspel 4 mei 1861, tr. Mastenbroek, Zwollerkerspel, Zwartewaterland 30 juni 1802 Jan Martens Holtland, geb. Mastenbroek, Zwollerkerspel, Zwartewaterland 10 sept. 1769, † ’s Heerenbroek, Zwollerkerspel 29 sept. 1843, zn. van Marten Jans (Holtland) en Jennichje Rutgers.
Uit dit huwelijk:
Roelofje, volgt XXXVb.

Notitie bij Jannigje Jans: Jannigje Jans Koster
Ook bekend als: "Jannigje Jans Koster", "Jennigje Jans Koster"
Datum van Geboorte circa 1774 (87)
Plaats van geboorte Zwollerkerspel, Zwolle, Zwolle, Overijssel, Netherlands
Overlijden Overleden 4 mei 1861 in ’s Heerenbroek (Zwollerkerspel)
Naaste familie:
Dochter van Jan Koster en Aaltje Westera
Echtgenote van Jan Martens Holtland
Moeder van Merten Jans Holtland; Jan Holtland; Jennigje Jans Holtland; Aaltjen Holtland; Derk Holtland en 2 anderen
Zuster van Gerrigje Koster; Aaltje Jans Koster; Arendje Jansjen Koster; Hendrikje Jans Koster en Geesje Jans Koster
Notitie bij het huwelijk van Jan Martens en Jannigje Jans: Gezin van Jan Martens Holtland
Hij is getrouwd met Jennigje (Jannigje) Jans Koster
Kind(eren):
Merten Jans (Marten) Holtland 1802-1882 Tree
Jan Holtland 1806-1857 Tree
Jennigje Jans Holtland 1808-???? Tree
Aaltje Jans Holtland 1810-1888 Tree
Dirk (Derk) Holtland 1812-???? Tree
Willem Holtland 1820-???? Tree
https://www.genealogieonline.nl/bismeijer-family/I30309.php

https://www.genealogieonline.nl/de-leeuw-stamboom/I1069922621.php
Gezin van Jan Martens Holtland
Hij is getrouwd met Jennigje Jans Koster op 30 juni 1802 te Mastenbroek, Ijsselmuiden, Overijssel, Netherlands, hij was toen 32 jaar oud.
https://www.genealogieonline.nl/bongers-family-tree/I369.php
Kind(eren):

Dirk Holtland 1813-1886
Jennigje Holtland ????-
Willem Holtland ????-
Roelofje Holtland ????-
Jan Holtland ????-
& Others Holtland ????-
Aaltjen Holtland 1810-1888 Tree
Marten Holtland ????-
Aaltje Holtland 1810-1888 Tree


Notities bij Jan Martens Holtland

http://home.hetnet.nl/~jan.holtland/gd-hoofd.htm#ID14

IV.1 Jan Martens Holtland [V] [M]. Op 3 juni 1791 deed in Mastenbroek belijdenis: "Jan Martens fil. Marten Jans" Jan Martens nam in 1811 de naam Holtland aan. Mogelijk dialect voor ’houtland’: rond de Harsenhorst bij Wilsum, waar z’n vader vandaan kwam, kwam bos voor. Misschien ook ’vastgehouden land’, namelijk niet aan het water prijsgegeven land. Een derde verhaal in de familie is onwaarschijnlijk: er zou een bendeleider/roofridder met de naam Diederik of Dirk van Holtland hebben rondgezworven in streek en zich daar gevestigd hebben of er nakomelingen achtergelaten te hebben. Hij woonde in de buurtschap Hasselterdijk in de polder Mastenbroek. Het lijkt wel waarschijnlijk dat hij de naam Holtland al gebruikte voor 1811: in het begraafboek Mastenbroek staat na de melding van de begrafenis van z’n moeder in 1809 in ander handschrift "Jan Martens Holtland", als een soort ondertekening. Gedoopt (Nederlands Hervormd) 10 september 1769 te Mastenbroek, overleden 30 september 1843 te Zwollerkerspel op 74-jarige leeftijd. Tr. (kerk) 30 juni 1802 te Mastenbroek Jennigje Koster, dochter van Jan Koster en Aaltje Westra, gedoopt (Nederlands Hervormd) 12 december 1773 te Mastenbroek, overleden 4 mei 1861 op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
Marten(t) Holtland, volgt V.1
Jan Holtland, volgt V.2
Jennigje Holtland, volgt V.3
Aaltjen Holtland, volgt V.4
Dirk Holtland, volgt V.5
Roelofje Holtland, volgt V.6
Willem Holtland, volgt V.7
* * * * * * * * * * * * * * * **********************************************************************
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-de-leeuw/I1069922618.php

Stamboom De Leeuw » Jan Martens Holtland
Persoonlijke gegevens Jan Martens Holtland ?
Overleden.
Gezin Jan Martens Holtland
Getrouwd met Jennigje Jans Koster .
Kind(eren):
Merten Jans Holtland 1802-1882
Jan Holtland 1806-1857
Jannigje Jans Holtland 1808-????
Derk Holtland ± 1812-????
Roelofje Holtland ± 1815-????
Willem Holtland ± 1820-????
Notitie bij Jan Martens: IV Jan Martens HOLTLAND, geboren op 10-09-1769 te Mastenbroek, overleden op 30-09-1843 te Zwollerkerspel op 74-jarige leeftijd. Jan nam in 1811 de naam Holtland aan, mogelijk dialect voor: "houtland", of "vastgehouden land", dat wil zeggen: land dat niet aan het water werd prijsgegeven, zoon van Marten JANS (zie IIIa) en Jennigje RUTGERS.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 30-06-1802 te Mastenbroek met Jennigje Jans KOSTER, 28 jaar oud, geboren op 12-12-1773 te Mastenbroek, overleden op 04-05-1861 op 87-jarige leeftijd, dochter van Jan KOSTER en Aaltje WESTRA.
Uit dit huwelijk:
1. Marten (zie Va).
2. Jan (zie Vb).
3. Jennigje, geboren op 01-10-1808.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-05-1837 met Willem Aarts van de WETERING.
4. Aaltje, geboren op 24-03-1810, overleden op 10-05-1888 op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-07-1837 te Zwollerkerspel met Jurriën GUNNINK, 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 10-01-1814 te Heerde, overleden op 02-05-1888 op 74-jarige leeftijd, zoon van Frans GUNNINGH en Berendje ENDENDIJK.
5. Dirk (zie Vc).
6. Roelofje, geboren op 21-10-1815.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-12-1840 met Gerrit NIJBOER.
7. Willem (zie Vd).
Jan Martens Holtland Datum van Geboorte 10 september 1769 (74)
Plaats van geboorte Mastenbroek, Zwartewaterland, Overijssel, Netherlands
Overlijden Overleden 29 september 1843 in Zwolle, Zwolle, Overijssel, Netherlands
Naaste familie:
Zoon van Marten Jans en Jennichje Rutgers
Echtgenoot van Jannigje Jans Koster
Vader van Merten Jans Holtland; Jan Holtland; Jennigje Jans Holtland; Aaltjen Holtland; Derk Holtland en 2 anderen
Broer van Elsje Martens Houtland
Beroep Landbouwer (1843),
https://www.geni.com/people/Jan-Martens-Holtland/6000000042994117583

XXXVb. Roelofje Holtland, geb. ’s Heerenbroek, Zwollerkerspel 18 okt. 1815,57 † Mastenbroek, Zwollerkerspel, Zwartewaterland 28 dec. 1893, tr. Zwollerkerspel, Zwolle 3 dec. 184058 Gerrit Nijboer, geb. Zwollerkerspel, Zwolle 23 jan. 1814,59 † Deventer 11 mei 1879, zn. van Lubbert Peters Nijboer (Nieuweboer) en Hendrikjen (Hendrika) Gerrits.
Uit dit huwelijk:
Lubbigje, volgt XXXVI.

Notitie bij Roelofje: http://www.oocities.org/egonwegh/stame2.html#BM3
Notitie bij Gerrit: Overledene
Gerrit Nijboer Beroep Landbouwer
Geboorteplaats Zwollerkerspel
Geslacht Man Leeftijd 65
Vader - - Nijboer
Moeder Hendrikje Gerrits
Partner Roelofje Holtland
Overlijden 11-05-1879 Gebeurtenisplaats Deventer
Notitie bij de geboorte van Gerrit: was 25 april 1867 52 jaar; was getuige bij huwelijk dochter

XXXVI. Lubbigje Nijboer, geb. IJsselmuiden 21 april 1844,60 † Ancum, Dalfsen 27 april 1917, tr. Zwollerkerspel, Zwolle 25 april 186761 Willem van der Kolk, geb. Zwolle 8 aug. 1840, † Ancum, Dalfsen 21 dec. 1904, zn. van Hendricus Engebertus en Wichertjen Schrooten.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus van der Kolk, geb. Zwolle 23 mei 1868,621868.
2. Roelofje van der Kolk, geb. Zwolle 1 aug. 1869,63 † ald. 23 jan. 1891.64
3. Hendrikus van der Kolk, geb. Zwolle 8 dec. 1873, † 1874.
4. Gerrigje van der Kolk, geb. Zwolle 1 jan. 1876, † Windesheim, Pastorieweg 2, Zwollerkerspel 19 aug. 1954.65
5. Hendrikus van der Kolk, geb. Zwolle 24 aug. 1879, † Windesheim, Dorpsstraat 2, Zwollerkerspel 25 febr. 1962,65 begr. Windesheim, Zwollerkerspel, Zwolle.
6. Wichertje, volgt XXXVII.

Notitie bij Lubbigje: was 23 jaar toen ze trouwde
Notitie bij het huwelijk van Willem en Lubbigje: Willem van der Kolk Beroep Landbouwer
Geboorteplaats Zwolle Leeftijd 26
Bruid Lubbigje Nijboer
Geboorteplaats IJsselmuiden Leeftijd 23
Vader van de bruidegom Hendrikus van der Kolk
Moeder van de bruidegom Wichertje Schrooten
Vader van de bruid Gerrit Nijboer Beroep Landbouwer
Moeder van de bruid Roelofje Holtland

Huwelijk Datum 25-04-1867
GebeurtenisplaatsZwollerkerspel
Notitie bij de geboorte van Willem: was 26 jaar toen hij trouwde
Notitie bij Roelofje: jong gestorven
Notitie bij Hendrikus: jong gestorven, stond in archief Zwolle w.s.oma en tante Egberdien weten er iets van af; nagezocht in 1996 in gemeente opf rijksarchief Zwolle (mw.Mulder)
Notitie bij Gerrigje: was zeer langzaam, woonde op Beerze bij Dalfsen,
ongetrouwd

XXXVII. Wichertje van der Kolk, geb. Zwolle 14 febr. 1882,63 † Windesheim, Zwollerkerspel, Zwolle 12 aug. 1951, tr. Zwollerkerspel, Zwolle 26 april 1906 Willem van Tongeren, geb. Windesheim, Pastorieweg 2, Zwollerkerspel 28 mei 1872, † Windesheim, Zwollerkerspel, Zwolle 3 jan. 1961, zn. van Jan en Egberdina van Marle.
Uit dit huwelijk:
1. Egberdina Lubberta, volgt XXXVIIIa.
2. Willemina Johanna, volgt XXXVIIIb.

Notitie bij Wichertje: genoemd naar Wichtertje Schrooten. Zij vond Wichertje een lelijke naam en wilde niet dat haar kleinkinderen zo vernoemd werden.
Die heten dus Willemien, resp. Willemina.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Wichertje: Huwelijk op 26 april 1906 te Zwollerkerspel
=
Vader van de bruidegom Jan van Tongeren
Moeder van de bruidegom Egberdina van Marle, landbouwster van beroep
=
Bruidegom Willem van Tongeren, geboren te Zwollerkerspel, 33 jaar oud, landbouwer van beroep
Bruid Wichertje van der Kolk, geboren te Zwolle, 24 jaar oud
=
Vader van de bruid Willem van der Kolk
Moeder van de bruid Lubbigje Nijboer, landbouwster van beroep

Historisch Centrum Overijssel, BS Huwelijk
Zwollerkerspel, registers van huwelijken en echtscheidingen, Zwollerkerspel, archief 123, inventaris­num­mer 15422, 26 april 1906, aktenummer 17

XXXVIIIa. Egberdina Lubberta van Tongeren, geb. Windesheim, Zwollerkerspel, Zwolle 18 maart 1907, † Zwolle 23 jan. 1997,55 begr. Windesheim, Zwollerkerspel, Zwolle 27 jan. 1997,66 tr. Windesheim, Zwollerkerspel, Zwolle67 Gerrit Beert Van der Kolk, geb. Zwolle 16 mei 1907, † Windesheim, Zwollerkerspel, Zwolle 15 nov. 1979, zn. van Wilhelmus en Dirkje Ruitenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Willemien, volgt XXXIXa.
2. Dirkje, volgt XXXIXb.

Notitie bij het overlijden van Egberdina Lubberta: Op de ochtend van haar overlijden klokgelui van de kerkklok van de Herv. Kerk in Windesheim, waar ze haar hele leven had gewoond.In Windesheim is het gebruikelijk dat men luidt als er iemand uit het dorp overlijdt

"Wie zol der noe dood e goan wèèn; die lag ok slecht dacht men dan.
Notitie bij Gerrit Beert: Bj huwelijk gaan wonen op Pastorieweg 2, Wndesheim, boerderij het Klooster

XXXIXa. Willemien van der Kolk, geb. Windesheim, Zwollerkerspel, Zwolle 24 april 1937,68 tr. Windesheim, Zwollerkerspel, Zwolle 27 febr. 1960 Johannes Leemeijer, geb. Leeuwarden 8 okt. 1931, † Stadskanaal 27 mei 2004, begr. Windesheim, Zwollerkerspel, Zwolle 2 juni 2004, zn. van Jozef en Janneke Bergsma.

Notitie bij het huwelijk van Fenna en Tjeerd: Bij de geboorte van Gerrit staat ze vermeld onder de naam Eesse Vijssers

XXXVIIIb. Willemina Johanna van Tongeren, geb. Windesheim, Zwollerkerspel, Zwolle 17 sept. 1908, † Zwolle 26 febr. 1999, tr. Windesheim, Zwollerkerspel, Zwolle 10 mei 1933 Johannes Willemeinart Nijenberg, geb. Wijhe 15 nov. 1903, † ald. 22 febr. 1981, zn. van Willem Antonie en Theresia Hengeveld.
Uit dit huwelijk:
1. Theresia Willemina Nijenberg, geb. Zwolle 2 juni 1939,68 ged. Wijhe 6 aug. 1939, tr. Utrecht 31 mei 1969 Adrianus Wilhelmus Everhardus Pijlman, geb. Amsterdam, Sloten 22 april 1944, ged. Amsterdam,Sloten St Pancratiuskerk.
2. Willem Antonie Nijenberg, geb. Wijhe 28 nov. 1941,74 tr. West Hartford, Hartford, Connecticut, United States 19 dec. 1970 Caroline Sidell, geb. 1 aug. 1940.

Notitie bij de geboorte van Willemina Johanna: Feitelijke geb. datum 18-09-1908,Windesheim, gem. Zwollerkerspel,later Zwolle

Genealogischbasisbestand

Bronnen

1. Genealogie der Franken FRANKEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/index.htm
2. Ansfried en Dirk, twee namen uit de Nederlandse geschiedenis van de 10e en 11e eeuw WINTER_1981b J.M. van Winter In: Naamkunde, Jg. 13, 1981
3. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
Genealogie der Franken FRANKEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/index.htm
Castle Cognomens in 11th- and 12th-Century Hessen JACKMAN_2000c Donald C. Jackman Archiv f?r Familiengeschichtsforschung / 2000
Ansfried en Dirk, twee namen uit de Nederlandse geschiedenis van de 10e en 11e eeuw WINTER_1981b J.M. van Winter In: Naamkunde, Jg. 13, 1981
4. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
5. Adel - Kirche - Stiftung Studien zur Geschichte des Bistums M?nster im 11. Jahrhundert BALZER_2006 E. Balzer Aschendorff Verlag, Munster, 2006
6. Genealogie der Franken FRANKEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/index.htm
Ansfried en Dirk, twee namen uit de Nederlandse geschiedenis van de 10e en 11e eeuw WINTER_1981b J.M. van Winter In: Naamkunde, Jg. 13, 1981
7. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
The Konradiner JACKMAN_1990 D.C. Jackman Vittorio Klostermann, 1990
Genealogie der Franken FRANKEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/index.htm
A Greco-Roman Onomastic Fund JACKMAN_2000a D.C. Jackman Onomastique et Parente dans l’Occident medieval / 2000
Cousins of the German Carolingians JACKMAN_2000b D.C. Jackman Onomastique et Parente dans l’Occident medieval / 2000
Ansfried en Dirk, twee namen uit de Nederlandse geschiedenis van de 10e en 11e eeuw WINTER_1981b J.M. van Winter In: Naamkunde, Jg. 13, 1981
8. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
The Konradiner JACKMAN_1990 D.C. Jackman Vittorio Klostermann, 1990
Genealogie der Franken FRANKEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/index.htm
Cousins of the German Carolingians JACKMAN_2000b D.C. Jackman Onomastique et Parente dans l’Occident medieval / 2000
Poppa ’de Bayeux’ et sa familie KEATS-ROHAN_2000b K.S.B. Keats-Rohan Onomastique et Parente dans l’Occident medieval, 2000
Ansfried en Dirk, twee namen uit de Nederlandse geschiedenis van de 10e en 11e eeuw WINTER_1981b J.M. van Winter In: Naamkunde, Jg. 13, 1981
9. Poppa ’de Bayeux’ et sa familie KEATS-ROHAN_2000b K.S.B. Keats-Rohan Onomastique et Parente dans l’Occident medieval, 2000
10. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
Die Grafen von Hamaland und Zutphen JAHN_1992 R.G. Jahn Heimatkalender, 1992
Criticism and critique JACKMAN_1997 D.C. Jackman Oxford Unit for Prosopographical research, Linnacre College, Oxford, 1997
Genealogie der Franken FRANKEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/index.htm
Die Anf?nge des Hauses Habsburg-Lothringen HLAWITSCHKA_1969 E. Hlawitschka Minerva-Verlag, Saarbr?cken, 1969
S?chsischer Stammesadel und fr?nkischer Reichsadel WENSKUS_1976 R. Wenskus Vandenhoeck & Ruprecht, G?ttingen, 1976
Adel - Kirche - Stiftung Studien zur Geschichte des Bistums M?nster im 11. Jahrhundert BALZER_2006 E. Balzer Aschendorff Verlag, Munster, 2006
11. Genealogie der Franken FRANKEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/index.htm
Die Anf?nge des Hauses Habsburg-Lothringen HLAWITSCHKA_1969 E. Hlawitschka Minerva-Verlag, Saarbr?cken, 1969
12. Criticism and critique JACKMAN_1997 D.C. Jackman Oxford Unit for Prosopographical research, Linnacre College, Oxford, 1997
Genealogie der Franken FRANKEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/index.htm
13. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
Die Grafen von Hamaland und Zutphen JAHN_1992 R.G. Jahn Heimatkalender, 1992
Criticism and critique JACKMAN_1997 D.C. Jackman Oxford Unit for Prosopographical research, Linnacre College, Oxford, 1997
Genealogie der Franken FRANKEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/index.htm
14. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
Genealogie der Franken FRANKEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/index.htm
15. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
Die Grafen von Hamaland und Zutphen JAHN_1992 R.G. Jahn Heimatkalender, 1992
Genealogie der Franken FRANKEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/index.htm
De Flamenses in de elfde eeuw JONGBLOED_2008 H.H. Jongbloed Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel XCIX, 2008
16. De Flamenses in de elfde eeuw JONGBLOED_2008 H.H. Jongbloed Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel XCIX, 2008
17. Die Grafen von Hamaland und Zutphen JAHN_1992 R.G. Jahn Heimatkalender, 1992
18. Die Hamal?nder Grafen als Angeh?rige der Reichsaristokratie im 10. Jahrhundert WINTER_1980 J.M. van Winter Rheinische Vierteljahrsbl?tter, Jg. 44, 1980
19. Immed "von Kleve" (um 950) - Das erste Klevische Grafenhaus (ca. 885 - ca. 1015) als Vorstufe des geldrischen F?rstentums JONGBLOED_2006b H.H. Jongbloed Annalen des Historischen Vereins f?r den Niederrhein, Heft 209, 2006
20. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
Die Grafen von Hamaland und Zutphen JAHN_1992 R.G. Jahn Heimatkalender, 1992
Genealogie der Franken FRANKEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/index.htm
Immed "von Kleve" (um 950) - Das erste Klevische Grafenhaus (ca. 885 - ca. 1015) als Vorstufe des geldrischen F?rstentums JONGBLOED_2006b H.H. Jongbloed Annalen des Historischen Vereins f?r den Niederrhein, Heft 209, 2006
21. Strijd om West-Frisia - De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland: 900-1100 NIEUWENHUIJSEN_2016 Kees Nieuwenhuijsen Omnibook, 2016
22. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
Europ?ischen Stammtafeln - Familien des Alten Lotharingen I ES-VI_1978 D. Schwennicke Verlag von J.A. Stargardt , 1978
Ansfried en Dirk, twee namen uit de Nederlandse geschiedenis van de 10e en 11e eeuw WINTER_1981b J.M. van Winter In: Naamkunde, Jg. 13, 1981
23. Europ?ischen Stammtafeln - Familien des Alten Lotharingen I ES-VI_1978 D. Schwennicke Verlag von J.A. Stargardt , 1978
24. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
De heren van Herlaer en de graven van Loon VERDONK_1997 H. Verdonk Verdonk / 1997
Strijd om West-Frisia - De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland: 900-1100 NIEUWENHUIJSEN_2016 Kees Nieuwenhuijsen Omnibook, 2016
25. De heren van Herlaer en de graven van Loon VERDONK_1997 H. Verdonk Verdonk / 1997
26. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
The position of the counts of Sponheim as heirs of the Konradiner JACKMAN_2002 D.C. Jackman Archiv f?r Familienforschung, 2002
Strijd om West-Frisia - De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland: 900-1100 NIEUWENHUIJSEN_2016 Kees Nieuwenhuijsen Omnibook, 2016
27. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
Genealogie der Franken FRANKEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/index.htm
The position of the counts of Sponheim as heirs of the Konradiner JACKMAN_2002 D.C. Jackman Archiv f?r Familienforschung, 2002
Strijd om West-Frisia - De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland: 900-1100 NIEUWENHUIJSEN_2016 Kees Nieuwenhuijsen Omnibook, 2016
28. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
Strijd om West-Frisia - De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland: 900-1100 NIEUWENHUIJSEN_2016 Kees Nieuwenhuijsen Omnibook, 2016
29. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
Karel de Grote site KAREL_WEB Diverse auteurs http://www.kareldegrote.nl/
Strijd om West-Frisia - De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland: 900-1100 NIEUWENHUIJSEN_2016 Kees Nieuwenhuijsen Omnibook, 2016
30. Karel de Grote site KAREL_WEB Diverse auteurs http://www.kareldegrote.nl/
31. Geschichte der Comitate des Werler Grafenhauses HOMBERG_1950 A.K. H?mberg Westf?lische Zeitschrift, Munster, 1950
32. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
Der Name Sophia als genealogisches Indiz und Problem II. Teil HEINZELMANN_2002 J. Heinzelmann Archiv f?r Familienforschung, 2002
Karel de Grote site KAREL_WEB Diverse auteurs http://www.kareldegrote.nl/
Geschichte der Comitate des Werler Grafenhauses HOMBERG_1950 A.K. H?mberg Westf?lische Zeitschrift, Munster, 1950
33. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
Karel de Grote site KAREL_WEB Diverse auteurs http://www.kareldegrote.nl/
34. De graven van Gelre en de Zutphense erfenis VERDONK_1994 H. Verdonk Brochure 8, Lelystad, 1994
De Diepenheimse kroniek JONGBLOED_2014 Hein Jongbloed OHB, 129, VORG, 2014
Karel de Grote site KAREL_WEB Diverse auteurs http://www.kareldegrote.nl/
35. De Diepenheimse kroniek JONGBLOED_2014 Hein Jongbloed OHB, 129, VORG, 2014
36. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer MITT-GEN_WEB K.H. Schreiber http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
De Diepenheimse kroniek JONGBLOED_2014 Hein Jongbloed OHB, 129, VORG, 2014
37. Europ?ische Stammtafeln Neue Folge Band VIII ES-VIII_1980 D. Schwennicke Verlag von J.A. Stargardt, Frankfurt, 1980
Karel de Grote site KAREL_WEB Diverse auteurs http://www.kareldegrote.nl/
Het geslacht Van Bronckhorst en de boedelscheiding van 26 oktober 1328 VERMEULEN_2006a H. Vermeulen De Nederlandsche Leeuw, nr. 3-4, Jg. CXXIII, 2006
38. Het geslacht Van Bronckhorst en de boedelscheiding van 26 oktober 1328 VERMEULEN_2006a H. Vermeulen De Nederlandsche Leeuw, nr. 3-4, Jg. CXXIII, 2006
39. Europ?ische Stammtafeln Neue Folge Band VIII ES-VIII_1980 D. Schwennicke Verlag von J.A. Stargardt, Frankfurt, 1980
40. De heren en graven van Bronckhorst SCHILFGAARDE_1957 A.P. van Schilfgaarde De Nederlandsche Leeuw, nr. 3, jaargang LXXIV, maart 1957
Europ?ische Stammtafeln Neue Folge Band VIII ES-VIII_1980 D. Schwennicke Verlag von J.A. Stargardt, Frankfurt, 1980
Karel de Grote site KAREL_WEB Diverse auteurs http://www.kareldegrote.nl/
Het geslacht Van Bronckhorst en de boedelscheiding van 26 oktober 1328 VERMEULEN_2006a H. Vermeulen De Nederlandsche Leeuw, nr. 3-4, Jg. CXXIII, 2006
41. De heren en graven van Bronckhorst SCHILFGAARDE_1957 A.P. van Schilfgaarde De Nederlandsche Leeuw, nr. 3, jaargang LXXIV, maart 1957
Europ?ische Stammtafeln Neue Folge Band VIII ES-VIII_1980 D. Schwennicke Verlag von J.A. Stargardt, Frankfurt, 1980
Het geslacht Van Bronckhorst en de boedelscheiding van 26 oktober 1328 (vervolg) VERMEULEN_2006b H. Vermeulen De Nederlandsche Leeuw, nr. 5-6, Jg. CXXIII, 2006
42. De heren en graven van Bronckhorst SCHILFGAARDE_1957 A.P. van Schilfgaarde De Nederlandsche Leeuw, nr. 3, jaargang LXXIV, maart 1957
43. Het Veluwse adellijke geslacht Van Sinderen SCHAAP_1970 Ds. J.W. Schaap De Nederlandsche Leeuw, Jg. LXXXVII, nr. 7, 1970
De heren en graven van Bronckhorst SCHILFGAARDE_1957 A.P. van Schilfgaarde De Nederlandsche Leeuw, nr. 3, jaargang LXXIV, maart 1957
Het geslacht Van Bronckhorst en de boedelscheiding van 26 oktober 1328 VERMEULEN_2006a H. Vermeulen De Nederlandsche Leeuw, nr. 3-4, Jg. CXXIII, 2006
44. Het geslacht Van Bronckhorst en de boedelscheiding van 26 oktober 1328 (vervolg) VERMEULEN_2006b H. Vermeulen De Nederlandsche Leeuw, nr. 5-6, Jg. CXXIII, 2006
45. De heren en graven van Bronckhorst SCHILFGAARDE_1957 A.P. van Schilfgaarde De Nederlandsche Leeuw, nr. 3, jaargang LXXIV, maart 1957
Het geslacht Van Bronckhorst en de boedelscheiding van 26 oktober 1328 (vervolg) VERMEULEN_2006b H. Vermeulen De Nederlandsche Leeuw, nr. 5-6, Jg. CXXIII, 2006
46. Het Veluwse adellijke geslacht Van Sinderen SCHAAP_1970 Ds. J.W. Schaap De Nederlandsche Leeuw, Jg. LXXXVII, nr. 7, 1970
47. Het Veluwse adellijke geslacht Van Sinderen SCHAAP_1970 Ds. J.W. Schaap De Nederlandsche Leeuw, Jg. LXXXVII, nr. 7, 1970
Hackfort, huis & landgoed VERBEEK_1998 G. Verbeek en W.F.M. Ahoud Matrijs / 1998
Archief Hackfort GA_HACKFORT Gelders Archief http://www.geldersarchief.nl/
48. Archief Hackfort GA_HACKFORT Gelders Archief http://www.geldersarchief.nl/
49. Het Veluwse adellijke geslacht Van Sinderen SCHAAP_1970 Ds. J.W. Schaap De Nederlandsche Leeuw, Jg. LXXXVII, nr. 7, 1970
Een herziening van de stareeks van Coeverden HAGA_1957 A. Haga De Nederlandsche Leeuw, Jg. LXXIV, 1957
50. De genealogie van de voogden, graven en hertogen van Gelre JAHN_2001 R.G. Jahn Hertogdom Gelre, deel 1 / 2001
51. Een herziening van de stareeks van Coeverden HAGA_1957 A. Haga De Nederlandsche Leeuw, Jg. LXXIV, 1957
52. aangifte zal zijn gedaan op 11-09-1824(raar laat)
staat geboortedatum 11-09-1824
volgewsn mij uit bevolkingsregister Zwollerkerspel Windesheim nr. huis is 15,1 november 11 menseninhuisGemeentearchief Zwolle
53. grafsteen
54. Mw. M. van Merle
55. rouwkaart
56. grafsteen en rouwkaart rouwdienst in Ned.Herv.Kerk Vorchten
57. bron plaats geboorte "Linda via e-mail: lindavh@skynet.be
zij heeft geboren circa 1816 enheeft ook de namen van de ouders
58. huwelijksacte dochter; plaats "Linda" plaats geboorte van"Linda" via e-mailuitBelgie: lindavh@skynet.be ontvangen op 11-06-2004
59. zal huwelijksacte dochter zijn
60. geboorteakte 1844/17 aangifte op 22 april 1844 door Gerrit Nijboer, oud 29 jaar, van beroep landbouwer, wonende te IJSselmuidn, ..Roelofje Holtland, zijn wettige huisvrouw, zonder beroep, op 21 april voormiddag 7 uur te IJsselmuidenis bevallen van een dochter,Lubbigje.m
61. huwelijksacte getuigen:
Gerrit Nijboer, 52 jaar, landbouwer te Zwollekerspel, vader der bruid
Jan de Lange, 26 jaar, landbouwer te Hasselt (niet verwant)
Willem Slendebroek, 29 jaar, landbouwer te Zwollekerspel (niet verwant)
Albertus van der Kolk, 24 jaar, landbuwer te Zwollekerspel(niet verwant)
62. archief Zwolle(stad?)
63. archief Zwolle
64. archief Zwolle Gemeente of provincie?)
65. testament
66. erbij geweest, rouwkaart, liturgie
67. w.s.
68. geheugen
69. N.H. Kerk Arnhem Zuid
70. R.K. kerk Musselkanaal
71. N.H.kerk te Almelo
72. N.H. kerk te Almelo
73. D. Bokhout- van der Kolk
74. overlevering


Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 17 sept. 2020 22:00:42 door Ad Pijlman
Bestand C:\Users\ad\OneDrive\Documents\Aldfaer\Stambomen\nijenberg (12)