Boerderij naast pastorie in Windesheim

De van Tongerens leven vanaf 1829 op de boerderij op het oude kloostererf.
Egberdiena Lubberta van Tongeren met haar echtgenoot Gerrit Beert van der Kolk zijn de laatste agrariërs van de familie op deze historische locatie Bouwhistorie

De eerst traceerbare “van Tongeren” voorvader, woont op de Erve De Geestelijkheid in Harculo; Gerrit Dercks van Tongeren ca 1675 – 1748. In 1702 huwt de jongeman “Gerrit Derks van Tongeren” de vroegst bekende voorvader met “Janna Janssen” van Harculo; zij zijn landbouwers (waarschijnlijk) op de “Erve De Geestelijkheid”, waar een paar generaties zich achtereenvolgens vestigden.
In 1829 verhuist Jan van Tongeren naar de “Erve Het Clooster” bij de huidige kerk (de oorspronkelijke brouwerij van het klooster). De boerderij “Erve Het Clooster” was de voortzetting van een boerderij van het vroegere Kloostercomplex Windesheim van de Broeders des gemenen levens die toendertijd een grote invloed op het geestelijk leven in Europa hebben gehad.
In 1994 heeft de laatste “van Tongeren”, Egberdien van der Kolk-van Tongeren, het gebied van het kloostercomplex en Windesheim verlaten. Al eerder was de boerderij aan de gemeente Zwolle verkocht.

Boerderij Pastorieweg 2 met op achtergrond pastorie westzijde
Boerderij met voorbouw naast pastorie oostzijde
Links boven de boerderij; onder het woonhuis waar de twee laatste generaties woonden als ze van de boerderij “afgingen”

De kerk en de school van Windesheim met daar achter de boerderij en de pastorie. (School in 1816 gebouwd)

Genealogie site

Basisbestand met de Nijenberg & van Tongeren gegevens

Basisbestand Nijenberg & van Tongeren

In deze genealogische database zijn ook opgenomen de voorouders van Gerrit Beert Van der Kolk.
Op die site vind u diverse genealogische zoek functies en weergave opties voor de Nijenberg, een Van Tongeren en een Van der Kolk stam met onderzoeks aantekeningen.

Kwartierstaten

Er zijn naast het waaier-kwartierstaat-diagram een tekstuele kwartierstaat opgenomen. 
Het is een groot bestand en loop tot de Grootvader van Karel de Grote het bevat de inhoud van de genealogische database met aantekeningen, aktes en bronnen. Het bevat nog veel informatie die voor verder onderzoek opgetekend is en het lezen soms nog bemoeilijkt maar vaak ook interessant is.

Een kwartierstaat is een tekstoverzicht van alle voorouders van de persoon in het hoofdvenster. Het is een voorgeslacht in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn, waarin elke voorouder genummerd wordt volgens het systeem van Kekule von Stradonitz: de proband krijgt het nummer 1, diens ouders krijgen de nummers 2 en 3, de grootouders 4 t/m 7, enz.

De vaders zijn te vinden door vermenigvuldiging met twee dus 2 x 2 = 4. 
De moeder via het kekule-getal van de vader + 1 dus 4 + 1 = 5.

Als eenzelfde persoon meerdere keren in een kwartierstaat voorkomt spreken we van kwartierherhaling. Dit ontstaat door neven- en nichtenhuwelijken.

Het perspectief vanaf de voorouders op het nageslacht wordt weergegeven in het zogenaamde parenteel.

Verwantschapslijn met Karel de Grote

Op het moment dat er 39 generaties in het voorgeslacht zijn gepasseerd kan op de Kekulé: positie 547. 685.048.328, in de 40 generatie Karel de Grote als een van de voorvaderen van Willemien en Didi worden gevonden.

Beeltenis van Karel de Grote op een denarius uit Mainz (812-814) met het opschrift KAROLVS IMP.AVG (Karolus Imperator Augustus) (cabinet des Médailles Parijs)

Het stamlijnonderzoek is opgezet voor de nicht, Tia Nijenberg. Zij heeft via haar moeder, die een zus was van de moeder van Willemien en Didi, dezelfde oma , Wichertje van der Kolk 1882 -1951. Vanaf Wichertje delen ze hier dezelfde verwantschapslijn c.q. dezelfde Kékule kwartierberekening. Hieronder de link waardoor u in twee panelen (tekstueel versus grafisch) langs de generaties kunt scrollen. De tekst is ongemoduleerd zoals de aantekeningen werkendeweg opgenomen in het basisbestand.

Scrolbare vergelijkings pagina

Link naar scrolbare pagina waar u alle 39 generaties kunt volgen.

Betrouwbaarheid

Doordat veel transacties rond het boerenbedrijf in akten e.d. zijn vastgelegd met vaak duidelijke vermelding van familierelaties is de genealogie met grote zekerheid vast te stellen en voor de Europese adel in verschillende landen uitvoerig gedocumenteerd. Blijft dat er nog steeds wetenschappelijke studies verschijnen over periodes waar in voornaam-vernoeming door opeenvolgende directe vernoeming van de vader verwarrend is waardoor verschil van interpretatie soms niet geheel uitgesloten kan worden. Hetzelfde geld voor de geboorte data.

Verloop van status over de generaties

Opvallend is dat de lijn van Van der Kolk naar Karel de Grote lange tijd via de adel van Coevorden, vervolgens via de Gelderse adel en Ridderschappen en vervolgens via de Graven van Holland naar nu Belgische gebieden verloopt alvorens in koningshuizen terecht te komen.
Anders gesteld via verhoudingsgewijs een korte periode van koningshuizen verliep het afdalen naar vele generaties gravelijke adel tot grondadel. Deze posities c.q. statussen werden steeds zolang mogelijk door “voordelige” huwelijken bestendigd.
Vermeldenswaardig hierbij is dat er bij generaties die meer over koningshuizen c.q. koningsrijken verliepen er meer een directe “armoedeval” voorkwam en de koningen ontheemd raakten doordat de koning met inzet of door directe bedreiging van zijn koninkrijk oorlog moest voeren terwijl de adel de mate van deelname en keuze van partij had, waardoor de status van de adel veel bestendiger was; dat blijkt ook uit de verwantschapslijn.

Achtergronden

Bij de zoektocht naar de verwantschap van Karel de Grote heb ik veel gebruikgemaakt van de verwantschapslijn zoals opgezet voor het geslacht Alfrink die ook via Rietberg loopt.

nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Grote

De eerste generaties van Karel’s nazaten

Van het riddermatige geslacht Van Besten (ook geschreven als Van Beesten, van Bessaten)

Over van  Coeverden

Meer over van Coeverden