Nijenberg + van Tongeren

Genealogische gegevens

Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 994

      1 2 3 4 5 ... 20» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F206
 
2
Hendrik Hermsen Rietberg
1605–1655 • L2GC-51H​
Anneke Rengers
–1653 • LZ1J-7J3​
Marriage: 6 Aug 1653
Deventer, Overijssel, Netherlands

Children (6)
Jan van Besten Rietberg
1639–1710 • LZ1J-79F​

Aaltjen Hendricks Rietberg
1639–Deceased • LRTJ-K4Y​

Engbert Hendricksen Rietbergh
1639–Deceased • LRTJ-GCM​

Hermtjen Hendricks Rietbergh
1639–Deceased • LRTJ-K5R​

Jannigje Rietberg
1639–Deceased • L2GC-YYH​

Marrijcken Rietbergh
1639–Deceased • LRTJ-VGD​

Add Child
Add Child with an Unknown Father
Parents and Siblings

https://www.familysearch.org/tree/person/details/LZ1J-7J3

 
Gezin F131
 
3
Marten Meulmans
1696–1751 • 9S3S-PM1​
Maria
1700–Deceased • 9S3S-P93​
Marriage: 1721
Of Wesepe, Overijssel, Netherlands

Children (7)
Gerrit Martens
1718–Deceased • MRJG-7TX​

Gerrit Martens Meulmans
1722–Deceased • LRLW-38G​

Jan Martens
1724–Deceased • MRJG-7TV​

Jan Martens Meuleman
1724–Deceased • KKBG-H55​

Marten Martens
1726–Deceased • MRJG-7TL​

Marten Martens Meulevelt Or Meuleman
1726–Deceased • KKBG-HR6​

Jenneke Martens Meulmans
1728–Deceased • LRLW-Z9T​
https://www.familysearch.org/tree/person/details/9S3S-PM1?1=1&spouse=9S3S-P93 
Gezin F220
 
4
Roelof Lubbers
–1805 • L44H-L93​
Willemina Aertsen
Deceased • L44H-LQZ​
Marriage: 25 APR 1739
Twello, Netherlands

Children (6)
Margriet Lubbers
1739–Deceased • 9JHQ-RY4​

Lubertus Lubberts Roelofs
1740–1805 • L44W-K4J​

Aart Lubbers
1743–Deceased • 9JHQ-RYC​

Teunis Lubbers
1745–Deceased • 9JHQ-RY8​

Gerietje Lubbers
1747–Deceased • 9JHQ-RY6​

Berend Lubbers
1751–Deceased • 9JHQ-RYL​
 
Gezin F96
 
5 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F209
 
6 1. Werner Gerrijds van der VECHT, ged. 31 jan 1692, ovl. vóór 1740 (Leeftijd ~ 47 jaren)
2. Woltera van der VECHT, ged. 6 apr 1694, Dalfsen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Gerhardus van der VECHT, ged. 16 aug 1696, Dalfsen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Elisabeth van der VEGT, geb. 11 apr 1700, Dalfsen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats, begr. 2 jan 1784, Dalfsen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats (Leeftijd ~ 83 jaren)
5. Gerrijd van der VECHT, geb. 17 mrt 1699, ovl. na 1740 (Leeftijd > 42 jaren)
6. Hendrik van der VECHT, ged. 29 jan 1702
7. Gerrardus van der VECHT, ged. 28 jan 1705
8. Asselina van der VECHT, geb. 19 jun 1707, Lenthe, Heino Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats, ovl. 29 sep 1769, Lenthe, Heino Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats (Leeftijd 62 jaren)
9. Berend Hendrik van der VECHT, ged. 27 sep 1711
http://www.stamboom.gertbeltman.nl/getperson.php?personID=I325&tree=tree1 
Gezin F175
 
7 Jan Lulofs Schrijver, gedoopt te Zwolle op 29 oktober 1713 als Jan, zoon van Lulof Schrijver en Marrigje Beerendsen, wonende te Zwolle op de Grote Lure (1739), overleden te Zwolle voor 1748, hoogstens 35 jaar oud, zoon van III-b.

Jan is ondertrouwd te Zwolle op 15 oktober 1735 en getrouwd aldaar op 7 november 1735 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Hendrina Colks (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1713, wonende te Dieze (1735), overleden te Zwolle op 9 november 1781, ongeveer 68 jaar oud.
1. Zwolle, 15 oktober 1735:
In de Nederduits Gereformeerde kerk gaan in ondertrouw
Jan Schrijver, j.m. wonende aan de Sassenpoort,
met
Hendrina Colks, j.d. te Dieze.
Sijn getuige: Jan Arent Nakman
Haar getuige: vrouw van Frans van de Colks.
Getrouwt den 7 November 1735.
2. Zwolle, 17 december 1739:
Jan Schrijver, wonende op de Grote Lure, doet belijdenis.
3. Zwolle, 1748:
Tijdens de volkstelling van 1748 woonde op de Lure de weduwe Jan Schrijver, Hermina boven de 10 jaar, Albert en Margien onder de 10 jaren, 2 knegten en 2 meiden en inwoner Berend Schrijver.
4. Zwolle, 28 maart 1772:
In een testament worden diverse Schrijvers genoemd.
Uit dit huwelijk:

1 Hermina Schrijver, gedoopt te Zwolle op 27 september 1736 als Hendrina, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, overleden voor 31 januari 1797, hoogstens 60 jaar en 126 dagen oud.
Hermina was gehuwd met Harmen Groensteege, geboren rond 1737, wonende te Frankhuis (1796).
Zwollerkerspel 1795:
Tijdens de telling van alle de Menschen woont aan de Hasselerdijk Herm Groenstege, veehouder, met een gezin van 2 personen. H. Ligtenberg doet de aangifte.


2 Ludolf Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 2 december 1737 als Ludolf, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, begraven aldaar rond 31 januari 1738 "Jan Schrijver, voor hem is een oodkist geleverd", ongeveer 60 dagen oud.

3 Ludolf Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 9 april 1739 als Ludolf, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, begraven aldaar op 7 mei 1739 "Jan Schrijver voor hem is een doodkist geleverd", 28 dagen oud.

4 Marregien Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 14 april 1740 als Marregien, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolks.
Marregien was gehuwd met Willem Freriks Tiggelaar ook genaamd Willem Tichelaar en Willem van Ittersum, geboren rond 1740, wonende te Schelle onder Zwolle en op de Scheller Tichelwerk.
Hij had bij een onbekende vrouw één zoon.
1. huwelijks gegevens ?
2. Zwollerkerspel, 2 april 1781:
Verschenen zijn Willem Tiggelaar en Marrigjen Schrijvers, echtelieden, wonende op t Scheller Tichelwerk, beide gaande en staande en bij blijkend goed verstand, de laatste met Jan Rensman als momber geassisteerd. Zij maken een testament.
Zo verklaarden zij wel te nomineren en te institueren tot hun erfgenaam of erfgenamen zodanig kind of kinderen als zij stervende zullen nalaten, en bij vooroverlijden deze hun wettig(e) kind, kinderen of descendenten in plaats van de afgestorvene. Dit met de ernstige begeerte en onder deze uitdrukkelijke voorwaarde, dat genoemde hun kinderen en erfgenamen in alle delen zullen observeren en stand doen grijpen hun verdere en wil en dispositie, hierin bestaande, dat zij testateuren de eerststervende aan de langstlevende van hun geven en vergunnen, krachtens dezes het volle bezit, gebruik en genot van hun gehele boedel, met de vrijheid en macht om daarmee te handelen na welgevallen, en zulks tot aan het overlijden of hertrouwen van de langstlevende, zonder daarvan aan iemand staat of inventaris te geven, rekening of verantwoording te doen, of daarvoor cautie te stellen, het vorderen "van dezelve" aan hun kinderen en erfgenamen wel uitdrukkelijk verbiedende bij dezen.
En in het geval de langstlevende van de testateuren hertrouwt, dan moet deze ter voldoening van het erfdeel in de nalatenschap van de eerststervende aan ieder kind van de eerststervende uitkeren een somma van 300 gulden, waarin de eerstoverlijdende in dat geval ieder van zijn kinderen dan nomineert en institueert bij dezen; en bij vooroverlijden van één of meer van deze hun wettig kind, kinderen of descendenten bij representatie in hun plaats.
En zo hun kinderen of erfgenamen of iemand van dezen zich tegen de voornoemde dispositie ook maar enigermate in oppositie mocht komen, zo verklaart hij testator, als hij de eerststervende is en iemand van zijn voorkinderen of wettig kind of kinderen van deze dan in leven is, zijn vrouw Marrighjen Schrijvers te maken en te geven een kindsgedeelte van zijn nalatenschap, en voor het overige zijn kinderen, en bij vooroverlijden hun wettig kind, kinderen of descendenten bij representatie in hun plaats, tot zijn erfgenamen te nomineren en te institueren. Maar indien hij dan zijn voorkinderen overleden zijn en geen wettig kind, kinderen of descendenten hebben nagelaten, zo verklaart hij testator, gelijk zij testatrice in alle gevallen declareert, diegene van hun kind, kinderen of descendenten welke deze dispositie in alle delen niet nakomen, maar deze op enige wijze zoeken krachteloos te maken, alleen te nomineren en te institueren tot hun erfgenaam of erfgenamen in de legitieme portie van hun nalatenschap, "dezelve naar stricten regte competeerende", en niet verder. Zullende hetgeen zodanige anders meer [meerder] zou hebben genoten aanerven aan degene van hun erfgenamen, die zich naar deze dispositie gedragen, en [niet aan] alle daarvan afwijkenden, [en] aan de langstlevende van de testateuren.
De testator legateert aan zijn kinderen en erfgenamen zijn kleren van linnen en wol als anderszins, verder het zilver en het goud, die tot zijn lijfdracht behoren, om terstond na zijn overlijden uit te reiken.
Gelijk de testatrice ook legateert aan haar kinderen en erfgenamen haar kleren van linnen of wol of anderszins, verder het zilver en het goud, die tot haar lijfdracht behoren, om terstond na haar overlijden uit te reiken.
De testateuren legateren aan de Armen van deze stad 25 gulden eens, ter laatster dood uit te reiken.
3. Zwollerkersepl, 24 juli 1790:
Verschenen zijn Willem Freriks Tiggeler en Marrigjen Schrijvers, echtelieden, wonende te Schelle, tutore marito. Zij verklaarden wegens opgenomen en ten genoegen ontvangen penningen schuldig te zijn aan Juffrouw Willemina van Haerst en haar erfgenamen een kapitale somma groot 2000 Caroli gulden ad 20 stuiver ieder. Zij beloven deze jaarlijks op 2 juli te zullen verrenten met 3 1/4 procent. Voor het bovengenoemde kapitaal stellen de comparanten boven een generaal verband van hun personen en goederen tot een speciale eerste hypotheek en onderpand een stuk hooiland de Wiegers Marsch genaamd, groot ongeveer drie morgen, alwaar oostwaarts de erfgenamen van de Heer hopman van Sonsbeek en westwaarts de jufferen Niland zijn naastgeland, gelegen in de boerschap Spoolde onder dit kerspel van Zwolle.
- [Kantlijnen hierbij op f241:] 8 jan 1796 - Richter L.H.C. Nilant.
Is vanwege Willemina van Haarst geëxhibeerd nevenstaande originele vestenis ten behoeve van Willem Freriks Tiggelaar en Marrigje Schrijvers, ehelieden, wonende te Schelle, in dato 24 juli 1790, geëndorseerd aldus:
De binnenstaande 2000 gulden, alsmede de laatste 5 maande ontvangen van de Heer A. van Sonsbeeck [op] 1 december 1795.
- / Getekend: / Johanna Proper, gevolmachtigde van Willemina van Haarst.
Is ten gevolge van dien deze [akte] geroieerd en doorgesneden.
4. Zwollerkerspel, 23 april 1796:
Verschenen is Marrigje Schrijvers, weduwe van wijlen Willem Tiggelaar, geassisteerd met M.J. Voskuil als momber. Zij verklaarde om een wel betaalde en ten genoegen ontvangen somma van penningen te cederen en in volledig eigendom te transporteren aan Abraham van Sonsbeeck en Vrouw Maria Femma van Sonsbeeck, geboren van Munster, ehelieden, drie morgen weideland de Mars genaamd, gelegen in de boerschap Spoolde, de Juffers Nilant ter ener zijde en de kopers ter anderer zijde, en zulks met zijn recht en gerechtigheid, raad en onraad hier toe en aan behorende.
5. Zwolle, 23 mei 1799:
Margien Schrijver, de vroegere weduwe van Willem van Ittersum wordt genoemd in een transportakte.

5 Aaltje Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 22 juni 1741 als Aaltjen, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, begraven aldaar op 8 juli 1741 "Jan Schrijver voor hem is een doodkist geleverd", 16 dagen oud.

6 Luilof Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 16 september 1742 als Luilof, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Colcks, overleden voor augustus 1748, hoogstens 5 jaar en 11 maanden oud.

7 Albert Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 26 december 1743, overleden voor 26 december 1745, hoogstens 2 jaar oud.

8 Aaltje Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 31 januari 1745 als Aaaltjen, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolk, overleden voor augustus 1748, hoogstens 3 jaar en 7 maanden oud.

9 Albert Schrijver ook genaamd Albert Jans Schriever, gedoopt te Zwolle op 26 december 1745 als Albert, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, volgt onder V.

10 Teunis Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 27 maart 1746 als Teunis, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, overleden voor augustus 1748, hoogstens 2 jaar en 5 maanden oud.

11 Zwaantje Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 2 april 1747 als Zwaantien, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, overleden voor augustus 1748, hoogstens 1 jaar en 4 maanden oud.
 
Gezin F69
 
8 Willem Schroten, geboren op 06-01-1782 in Zwollekerspel, zoon van Wichert Schrooten (Schroten) en Egbertjen Engbers Valkenburg.
Willem is overleden op 20-02-1863 in Zwollekerspel, 81 jaar oud. Notitie bij de persoon: Geb. 6 januari en gedoopt 7 januari 1782 te Zwollekerspel
Overl. 20 februari 1863 te Zwollekerspel 08,30 uur Haerst 1e deel no. 2 83 jaar oud
Doende boerenbedrijf te Haerst (1839)
Getuigen bij zijn huwelijk waren Wicher Schroten, de Vader van de Bruidegom en Frerik Aalberts de Stiefvader van de bruid
Gehuwd 25 october 1807 te Zwollekerspel met Aaltjen Snel
http://members.home.nl/dijkjoh/kwartierstaat.html#106 
Schroten (Schrooten), Willem (I523)
 
9


Gerrit Thijssen Hengevelt, geb. 00-00-1640
lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p. 435 - 436
waarin in een akte van 12 juni 1719 vermeld wordt
dat een stuk land grenst aan dat van de erfgenamen van Gerrit Thijssen Hengevelt;
het betreft het buurtschap Assendorp onder Heerde.
lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p. 430- 431
waarin oa. vermeld wordt dat op 23 juni 1693 Gerrit Thijssen Hengevelt investiture en oprukking krijgt als erfgenaam van zijn beste vader Luyken Askens.
http://members.chello.nl/c.m.hengeveld/aanvul.htm

https://www.genealogieonline.nl/de-familie-hengeveld/I2831.php
Notities bij Gerrit Thijszoon Hengevelt
* lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p. 435 - 436 waarin in een akte van 12 juni 1719 vermeld wordt dat een stuk land grenst aan dat van de erfgenamen van Gerrit Thijssen Hengevelt ; het betreft de buurtschap Assendorp onder Heerde. * lit: Herengoederenop de Veluwe, deel 3 p. 430- 431 * waarin o.a. vermeld wordt dat dat op 23 juni 1693 Gerrit Thijssen Hengevelt investiture en oprukking krijgt als erfgenaam vanzijn bestevader Luyken Askens.[284331.ftw]
Op basis andere gegevens zou hij in 1712 zijn overleden (stamboom Pol) Zie ook Arent Thoe Boecop (2001), NR 70, P. 41.
http://www.meertens.knaw.nl/nfb/detail_naam.php?gba_naam=Hengeveld&nfd_naam=Hengeveld&info=documentatie&operator=eq&taal= Naam: Gerrit Thijssen (Thijszoon)
Religie: Gend. lidmaatschap Veessen 1698 Acten: Protocol van den Ampte van Heerde (gedeputeerde archief van Veluwe) Rijksarchief Arnhem 1675-1733, fol. 3 vs ( transport), fol. 11 vs (hypotheek) onder Veessen. 'Nr ts'onder Hoorn fol. 6.
Diversen: Koopt met zijn vrouw 1679 een half huis, hof en boomgaard op de Worp te Veessen. Heeft 1689 met zijn vrouw HFL 425,00 hypotheek. In 1689 genoemd als begrenzing in de Sijmers te Veessen. 1700 zijn weduwe als begrenzing van 't Hillen Lampje. kinderen: 1. Thijs 2. Jan 3. Heiltje 4. Gerrit 5. Jenneke 6. Anneke 
Hengeveld, Gerrit Thijssens (I559)
 
10
curator van Hillegonda van Sichem
bron Marsman Wijhe

wethouder van Wijhe. 
Kattenwinkel, Jan Hendriks (I742)
 
11
Datering:
1493 juni 4, op St. Bonifaciusavond de heilige martelaar en zijn gezellen
NB:
Afschrift op papier in inv.nr. 27.
Wobbe verzoekt Gherrijt haar man te zegelen, die Sweder vraagt mee te zegelen, alsmede de erfgenamen Hermen Hengevelt en Bernt Hengevelt en Bette, kinderen van Gerrit en Wobbe en Hermen Stevens, man van Bette, die samen Henrick Tijdekens verzoeken te zegelen.
Belendingen: 1. met het oosten settet (?) op de wetering, in het land van de broeders, met het zuiden aan de Avelgunne en kolck in d’Heetvelt, metten westen aan land van de broeders en noordwaarts aan Jan Bentincks land; en 3. oostwaarts Heyle Scakels, zuidwaarts aan de weg, westwaarts aan Egbert in den Hagen en noordwaarts aan Lubbert Mertens land. 
Gezin F246
 
12
Directe familie
https://www.myheritage.nl/research/collection-1/myheritage-stambomen?s=33668961&itemId=256112231-1-6840&action=showRecord

Onbekend Croneman (född NN)
Zijn vrouw

Jan Kornelis Kroneman
Zijn zoon

Hendrik Cornelissen (Hendrik Knellis) Croneman
Zijn zoon

Rutger Kroneman
Zijn zoon

Teunisjen Kroneman
Zijn dochter

Heleentjen Kroneman
Zijn dochter

Jan Henderixc
Zijn vader

Onbekend Henderixc (född NN)
Zijn moeder

Henrick Croneman
Zijn broer 
Krooneman, Cornelis (I2433)
 
13
Gezin van Gerrit Klein Baarle
Hij is getrouwd met Geesken Stormink op 1 juli 1750 te Dpv /.

Zij zijn op 1 juli 1750 te Neede / Dpv in ondertrouw gegaan.
Kind(eren):
Hendrika Klein Baarle 1751-????

Notities bij Gerrit Klein Baarle
genoemd in lidmatenreg. van Neede 1741 
Gezin F139
 
14
Hermen Jansen Hengevelt, geb. 00-00-1600
lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p. 449 - 450
waarin op 11 okt 1631 Herman Jansen Hengevelt investiture en oprukking krijgt,
als erfgenaam van zijn grootvader Gerrit Hermens Hengevelt,
onder momberschap van Thonis Hendricxsen. In aanwezigheid van zijn moeder Lubbe Hendricx

Heyle Lucas of Luyckens, geb. 00-00-1610
lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p 450 ;
op 24-10-1659 krijgen Andries van Werven en Heijle Lucas oprukking
na transport door Herman Hengevelt van een herengoed tot Hoorn onder Heerde.
http://members.chello.nl/c.m.hengeveld/aanvul.htm
 
Hengeveld (Hengevelt), Hermen (Jansen) Hengevel, (I1058)
 
15
Huwelijksakte Huwelijk Derkje Maten en Lubbertus Maten, 27-10-1866
Huwelijksdatum:27-10-1866
Huwelijksplaats:Heerde
Bruid:Derkje Maten
Bruidegom:Lubbertus Maten
Moeder bruid:Aaltje Welle
Vader bruid:Hendrik Maten
Moeder bruidegom:Lijsje Maten
Vader bruidegom:Albert Maten
Opmerking:weduwnaar van Johanna van Marle
 
Gezin F1477068865
 
16
I Gerrit Schoterman (Westerik, Westerink), geboren 1750--1760, bouwman.

Gehuwd met Janna Weeleman (Welleman, Welle), geboren 1750--1760.

Uit dit huwelijk:

1. Janna Gerrits Westerik (= Westerink ), geboren te Wesepe, gem Olst circa 1766, Landbouwster te Epe. Overleden te Oene (GE) op 23-08-1857, (Schokman of Schoterman).

Gehuwd te Oene, gehuwd voor de kerk te Oene op 22-08-1795 (ng) met Jacob Jans Logtenberg, 34 jaar oud, geboren te Epe-Oene (GE), gedoopt (ng) te Oene op 03-05-1761, Landbouwer. Overleden te Oene (GE) op 21-06-1840 op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan Berends Logtenberg (Lugtenberg) en Jennigje Gerrits Hengeveld.

2. Gerrit Jan Schoterman, geboren te Olst circa 1781, bouwman.

Gehuwd te Olst op 12-05-1821, * hij 40 jr ; zij 18 jr met Hermina Nienhuis, geboren te Raalte circa 1803, dienstmeid, dochter van Jannes Hendrikussen Nienhuis, daghuurder, en Jenneken Hendriks, daghuurster.

3. Hermannes (Mannes of Manus) Schoterman (Manus Schoterman), geboren te Olst circa 1783, bouwman, dagloner.

Gehuwd te Olst op 28-06-1817, * hij 34 jr ; zij 29 jr met Aaltjen Wanink (Wannink), geboren te Deventer circa 1788, dienstmeid, dagloonster, dochter van Albert Wanink (Wannink) en Geertjen Groot Douwels.

4. Evert Schoterman, geboren te Olst circa 1786, bouwman.

Gehuwd te Olst op 13-12-1823, * hij 37 jr ; zij 25 jr met Hermina Zwiers (Harmina Zwiersen), geboren te Holten circa 1798, dienstmeid, dochter van Jan Zwiersen, bouwman, en Aaltjen Derkzen.
http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/GEN-BENELUX/2009-03/1236939452 
Weleman (Weeleman), Jennigje (Janna) (I575)
 
17 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F145
 
18
[48] Jan [Willems] van Tongeren
- zoon van [96]+[102] Willem Gerrits/ Garrrits [van Tongeren] en [97]+[103] Hilligje [Jansen] Tenthof
- geb. erve “De Geestelijkheid” Harculo, gedoopt NG Windesheim 12-04-1751
- overl. erve “De Geestelijkheid” Harculo 14-03-1829
- huwt NG Windesheim 01-03-1789 als j.m. in Harculo met [49] Eva [Stevens] Doornink, j.d. in Marle onder Wijhe,
dochter van [98] Steven [Gerrits] Doornink en [99] Machtelt [Gerrits] van Marle
- in OAT Zwollerkerspel [kadaster 1832] hebben zijn erfgenamen 2 boerderijen, erve “De Geestelijkheid” Harculo +
erve “Het Clooster” Windesheim, alsmede 85 ha. landerijen
- echtpaar heeft 3 kinderen:
1e [24] Willem [Jansen] van Tongeren [gegevens zie zijn verhaal]
2e Steven [Jansen] van Tongeren
geb. erve “De Geestelijkheid” Harculo 26-10-1792, gedoopt NG Windesheim 28-10-1792
begr. NG Windesheim 15-01-1793
3e Steven [Jansen] van Tongeren
geb. erve “De Geestelijkheid” Harculo 08-06-1794, gedoopt NG Windesheim 09-06-1794
begr. NG Windesheim 21-08-1794
 
van Tongeren, Jan Willems (I391)
 
19
Hendrikje Johanna Willemina Wissink (geboren Nijenberg)
MyHeritage stambomen
Overlijden: 21 feb 1970 - Holten ?
Ouders: Gerrit Nijenberg, (3)hendrikje Johanna (Jo) Nijenberg (geboren Strunk)
Echtgenoot: Egbert (Eg) Wissink
Dochter: Henriëtte Geertruida Lammertink (geboren Wissink)

https://erh.courant.nu/issue/HNB/1970-04-10/edition/0/page/2?query=wissink-Nijenberg&f_periodicalcode%5B0%5D=HNB&sort=relevance 
Nijenberg, Hendrikje Johanna Willemina (I319)
 
20 Wijntje [Jacobs] van Marle is dezelfde als 7e kind van [396] Jacob [Berents] van Marle en [397] Willemtie
[Gerrits] van Doorninck. Uit dit 3e huwelijk geen kinderen.
Wijntje [Jacobs] van Marle huwt 2e X NG Vorchten haar volle neef Claas [Hendricks] Doorninck zoon van
[796] Hendrick [Gerrits] van Doorninck en [797] Anna Gerrits [te Marle] Uit dit huwelijk geen kinderen
 
van Marle, Wijntje (I790)
 
21 Aeltjen van Besten (Jans), nadat zij op 01-07-1677 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Aeltjen is geboren in Wijhe, dochter van Jan Dijck (Jansen) van Besten en Geesjen Jacobs. Aeltjen is overleden na 08-11-1728.
Notitie bij Aeltjen: Aeltjen Besten van, "jongedochter van Jan van Besten ""op den Rietberg in Wijhe"
Aaltjen van Besten alias Aaltjen Jans Rietberg, 
Besten, van Aeltjen Jans (I2418)
 
22 Egbert Westhoff is geboren op 24-01-1848 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 9], zoon van Wichem Westhoff (zie V-a) en Maria Luchtenbelt. Egbert is overleden op 21-06-1918 in Oldebroek, 70 jaar oud [bron: Aktenr 64].
Beroep:
Landbouwer
Egbert trouwde, 52 jaar oud, op 01-02-1900 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 1] met Johanna van Tongeren, 33 jaar oud. Johanna is geboren op 29-10-1866 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 144], dochter van Jan van Tongeren en Egberdina van Marle. Johanna is overleden op 10-02-1942 in Zwolle, 75 jaar oud [bron: Aktenr 94].
Kinderen van Egbert en Johanna:
1 Maria Wilhelmina Johanna Westhoff, geboren op 17-08-1902 in Oldebroek [bron: Aktenr 126]. Maria is overleden. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 27-04-1927 in Wijhe [bron: Aktenr 10] met Hendrik Wagteveld, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 09-02-1897 in Wijhe, zoon van Willem Wagteveld en Aleida Johanna Hendrika van Merle. Hendrik is overleden.
Beroep:
Landbouwer
2 NN Westhoff, levenloos geboren dochter, geboren op 09-08-1904 in Oldebroek [bron: Aktenr 76].
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20Westhof(f).htm#p1099543370 
Gezin F1477068916
 
23 Elysabeth Gerrijd (Lijsabeth Gerrits) van der VEGTE, Molenares op de Lenther molen, geboren op 11-04-1700 te in 't Kerkdorp, overleden te Dalfsen op 83-jarige leeftijd, begraven op 12-01-1784, dochter van Gerrit Werner van der VECHT (zie IIIc) en Geesjen Jans RIJGEDIJKE.
Gehuwd (1) circa 1722 te Dalfsen met Wilhelmus Reijnts SNELLE, Mulder op de Oosterdalfser Molen te Dalfsen, geboren op 30-01-1681, overleden voor 1731. Vijf kinderen. Drie overlijden op zeer jonge leeftijd. Zoon van Hendrik SNELLE en Claessien EVERTS.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 10-07-1732 te Dalfsen met Vrerik Gerrijds van der VECHT, Molenaar, Lenthe 160, overleden circa 1745. Zie verder "Gerrijd Hermsen, molenaar te Dalfsen".
Uit het eerste huwelijk:
1. Janna SNELLE, geboren 1723 te bij de Meule, overleden voor 1729.
2. Reijnt SNELLE, geboren 1726 te bij de Meule, overleden voor 1727.
3. Rejint SNELLE, geboren 1727 te aen de Meule te Oosterdalfsen (zie Vc).
4. Janna SNELLE, geboren 1729 te aen de Meule te Oosterdalfsen, overleden voor 1783.
5. Geessien SNELLE, geboren 1730 te Oosterdalfsen, overleden na 1783.
Gehuwd (1) op 15-05-1763 te Dalfsen met Lammert Jan LANTINK, Molenaar te Heino, geboren te Wezep.
Gehuwd (2) met Jacob HARTGERS, Molenaar, overleden na 1783. 
Gezin F174
 
24 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F151
 
25 erve “De Dijsselhof”  Dijsselhof, Thijs [Cornelissen] (I1007)
 
26 Geboren op erve "De Roose" te Olst Kiesebrink, Heiltjen Hendriks (I993)
 
27 Geeske Olthoff, ged. te Neede 15 jul 1677, #Neede (OTGB) 15-7-1677: lieten Hendric Olthof en Egbertien eheluiden een jonge dochter doepen die genaemt wierde Geesken, testis ipse pater.#, ovl. te in de Emmer onder Steenderen 02 feb 1750, #Steenderen (OTGB Ste-8, 256) 2-2-1750: Geesken Meuije op 't huis te Weerde, begraven den ... #
Ondertrouwd te Neede 25 jan 1702, #Neede 25.01.1702: Garrit Janssen en Geesken Olthof.#
Gehuwd te Steenderen 05 mrt 1702, #Steenderen 1427.1 (OTGB), 0180: 5-3-1702 Geurt Janssen j.m. s. van Jan Garrits uit de Emmer en Geesken Olthof j.d. van Nede.# met:
Geurt Jansen Wijers, geb. te in de Emmer onder Steenderen voor 1684, ovl. tussen 12 jun 1735 en 24 feb 1737, zoon van Jan Gerrits en N.N.
#Steenderen 426.2, p 321: Gezinssamenstelling van Geurt Janssen Wijers en Geesken Olthoff: 1702 Jenneken, 1704 Hendrica, 1705 Jantjen, 1707 Elsken, 1708 Harmen, 1711 Jan Garritsz., 1716 Egbert, 1722 Geertruit, van Geurt Janssen Wijers en Geesken Olthoff in de Emmer op't huis de Weerde. Dit na de opgave van Egbert Wijers, na de beste wetenschap zonder netter de maand of dag te kunnen bepalen.#
http://www.geboefte.nl/2630.htm 
Gezin F156
 
28 Gerrit Doorninck (Hendriks) is geboren omstreeks 1657 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Hendrik van Doorninck (Gerrits) (zie IV-a) en Anna Gerrits. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Gerrit [Hendriks] Doorninck pacht van 1705-1711 boerderij “De Weerdhof” in Marle, welke daarna gepacht wordt door zijn neef Gerrit [Berents] Doorninck, eigenaar hiervan is “Het Jufferen Clooster”/ “Convent van Diepenveen”.
* In het boekwerk “De voorouders van Martinus van Doorninck, predikant te Vorchten” wordt melding gemaakt dat Gerrit Berent sterft op 08-11-1729, hierbij is geen bronvermelding weergegeven. Mogelijk is dit de overlijdingsdatum van zijn neef Gerrit [Berents] Doorninck, die gezien de beschrijving in een boedelverdeling, omstreeks deze datum is overleden. Gerrit [Hendriks] Doorninck is overleden < 24-05-1727, wanneer zijn dochter Maria [Gerrits] Doornink huwt met Jacob Hendriks [Bredenoord]
Gerrit trouwde met [waarschijnlijk] Eva Stevens. Eva is geboren in 1661 in Terwolde (Gem. Voorst). Zij is gedoopt op 20-01-1661 in Terwolde (Gem. Voorst). Eva is overleden, 67 of 68 jaar oud. Zij is begraven in 1729 in Terwolde (Gem. Voorst).
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20Doornink.htm#p1099542343 
Doorninck (Doornink), Gerrit Hendricks (I732)
 
29 Gerrit Helms van der VEGTE, Bouwman te Wijhe en Laag-Zuthem, geboren op 16-03-1801 te Wijhe, overleden op 02-10-1878 te Heino op 77-jarige leeftijd, begraven te Heino. In de huwelijksakte staat Gerrit Helms van der Vechte . Zoon van Hendrik Jan van der VEGTE (zie IVf) en Aaltje SCHUTTE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-03-1823 te Wijhe met Tonia NIJENBERG, 15 jaar oud (zie Vr).
Uit dit huwelijk:
1. Alberdina Gesina van der VEGTE, geboren op 08-10-1825 te Heino (zie VIy).
2. Albertus van der VEGTE, Predikant te Oldekerk, geboren op 29-12-1827 te Heino, overleden op 26-05-1864 te Heino op 36-jarige leeftijd. Ongehuwd.
3. Maria van der VEGT, geboren op 11-06-1830 te Heino (zie VIz).
4. Hendrikjen van der VEGTE, Landbouwster te Wijhe, geboren op 18-01-1833 te Heino, overleden op 01-04-1909 te Heino op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 24-02-1870 te Heino met Hermannus van der VEGTE, 35 jaar oud, Landbouwer te Zwollerkerspel, geboren op 05-02-1835 te Zwollerkerspel, overleden op 31-05-1896 te Herxen op 61-jarige leeftijd, 4 kinderen
Hermannus is een nakomeling van Jan Gerrits van der Vegte. Zoon van Derk Jan van der VEGTE en Willemina de WILDE.
5. Derk Jan van der VEGTE, geboren op 28-12-1835 te Langeslag (zie VIaa).
6. Hermina van der VEGTE, geboren op 19-10-1838 te Lenthe (zie VIab).
7. Aaltje van der VEGTE, geboren op 01-05-1841 te Lenthe, overleden op 19-05-1841 te Lenthe, 18 dagen oud.
8. Helmus Michael van der VEGTE, geboren op 05-05-1842 te Lenthe, overleden op 17-06-1842 te Lenthe, 43 dagen oud.
9. Tonia Aleida Wilhelmina van der VEGTE, geboren op 12-08-1843 te Lenthe (zie VIac).
10. Levenloos geboren kind van der VEGTE, geboren op 23-12-1847 te Heino, overleden op 23-12-1847 te Heino, 0 dagen oud.
11. Geesje van der VEGTE, geboren op 28-02-1849 te Lenthe (zie VIad).
12. Gerrit Helms van der VEGTE, geboren op 31-03-1852 te Lenthe, overleden op 11-07-1852 te Heino, 102 dagen oud.
13. Gerrit Helms van der VEGTE, geboren op 14-08-1853 te Lenthe (zie VIae).
http://www.van-der-vegt.nl/genealogie/gh/gh-0001.htm#BM123 
Gezin F1477068954
 
30 Gerrit Helmus Freriks van der VEGT, bouwman en molenaar, Lenthe 165, geboren 1735 te aen de Meule te Lenthe, overleden op 01-11-1809 te Lenthe. Gerrit en Geesje zijn neef en nicht
Bij de doop van zijn kinderen (1769 - 1777) wordt de naam Van der Vegt nog niet gebruikt. Zoon van Frerik, Vrerik GERRIJDS (zie IIa) en Elisabeth (Lijsabeth Gerrits) van der VEGTE.
Gehuwd op 08-05-1768 te Dalfsen met Geesje Jans KLOOSTERMAN, 28 jaar oud, Boerin, geboren op 27-03-1740 te Aan t' Clooster, overleden op 11-04-1826 te Lenthe op 86-jarige leeftijd. Volgens: Jennigjen Kloostermans, dochter van Jan Alberts KLOOSTERMAN en Asselina van der VEGT.
Uit dit huwelijk:
1. Fredrik Jan van der VEGT, geboren 1769 te aan de Lenther moolen (zie IVd).
2. Berend Hendrik van der VEGT, geboren 1770 te op de Lenther moole, overleden op 01-10-1770 te Dalfsen.
3. Berend Hendrik van der VEGT, geboren 1771 te op de Lenther moole (zie IVe).
4. Hendrik Jan van der VEGTE, geboren 1772 te op de Lenther moole (zie IVf).
5. Asse of Asjen van der VEGT, geboren 1775 te aan de Lenther moolen (zie IVg).
6. Maria van der VEGT, geboren 1777 te Lenthe (zie IVh).
http://www.van-der-vegt.nl/genealogie/gh/gh-0001.htm#BM59 
Gezin F1477068975
 
31 Hendrik is geboren, zeer waarschijnlijk op “Spiecker Doorninck”, te Vorchten.
Hendrik [Gerrits] van Doorninck is landbouwer te Marle [onder Wijhe], hij pacht in oktober 1685 boerderij “De Weerthof” aldaar, eigenaar hiervan is “Convent van Diepenveen”.
Hendrik [Gerrits] van Doorninck woont al eerder in Marle, in het vuurstedenregister van Wijhe van 1682 wordt hij aangeslagen voor 2 vuursteden en 1 oven.
Hendrik:
(1) trouwde met Anna Gerrits. Anna is overleden in 1678.
(2) trouwde met Engeltjen de Leeuw (Pieters). Engeltjen is geboren omstreeks 1650. Engeltjen is overleden.
Kinderen van Hendrik en Anna: 
Doornink, Hendrik Gerritsen (I609)
 
32 Hendrik Jans Neuteboom, huisman (1788) en boer op de Luere onder Zwolle (1793), gedoopt te Zwolle op 2 november 1763 in de Grote Kerk als Hendrik, zoon van Jan Neuteboom en Hendrikje Kloosters.
Hij is ondertrouwd te Zalk op 16 februari 1788 en getrouwd te Zwolle op 2 maart 1788 voor de kerk (1) met Geertjen Reinders de Leeuw, afkomstig uit 's Heerenbroek, gedoopt te Mastenbroek op 26 december 1755 als Geertjen, dogter van Reijndert Peters en Harmina Hendriks op 's Heerenbroek, overleden te Zwolle op 8 november 1792, begraven te Zwolle in de Kruiskerk. op 13 november 1792, dochter van Reinder Peters de Leeuw en Harmina Hendriks Rietbergh.
(Zij is eerder ondertrouwd te Mastenbroek op 30 januari 1778 en getrouwd te Zwolle op 22 februari 1778 voor de kerk met Albert Schrijver, boerman onder de Vrijheid van Zwol (1778), geboren te Zwolle rond 1743, overleden aldaar op 1 augustus 1787, begraven aldaar op 6 augustus 1787 des middags om half drie in de Kruiskerk, de klokken werden bij die plechtigheid een half uur geluid (kosten f 2.16), zoon van Jan Schrijver en Hendrina Colks.)
Zalk, 16 februari 1788:
In de Nederduits Gereformeerde kerk zijn opgetekend
Hendrik Nooteboom, j.m. in Vekaten
https://www.historischcentrumoverijssel.nl/forum/genealogie/neuteboom
 
Gezin F2860560185
 
33 Huize Schouwenburg
http://gw.geneanet.org/paulbaris?lang=nl&pz=paul&nz=baris&ocz=0&p=anna+catharina+van&n=dedem 
Dedem, van Anna Catharina (I15)
 
34 Rutger van Marle (Egberts) is geboren in 1702 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Egbert van Marle (Rutgers) (zie II) en Aaltjen Aalberts. Hij is gedoopt op 10-03-1702 in Vorchten (Gem. Heerde). Rutger is overleden. Rutger trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1738 met Jannigje Doornink (Gerrits), ongeveer 24 jaar oud. Jannigje is geboren in 1714, dochter van Gerrit Doornink (Stevens) en Aaltje Vos. Zij is gedoopt op 25-02-1714 in Vorchten (Gem. Heerde). Jannigje is overleden.
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20van%20Marle.htm 
Gezin F2860560202
 
35 Samen met IJda Jans had hij als kinderen Gerrit, Jan, Aaltien en Hendrik. Gezin F231
 
36 Steven van Werven is geboren in 1773 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Egbert van Werven (zie IV-b) en Lijsje Doornink (Stevens). Hij is gedoopt op 22-08-1773 in Vorchten (Gem. Heerde). Steven is overleden op 20-09-1857 in Marle (Gem.Wijhe), 83 of 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 75].
Notitie bij Steven: Steven is geboren op erve “de Schellenberg” te Vorchten
Beroep:
Landbouwer
Steven trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 18-05-1800 in Vorchten (Gem. Heerde) met Janna Doornink, 24 of 25 jaar oud, nadat zij op 18-04-1800 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren in 1775 in Vorchten (Gem. Heerde), dochter van Willem Doornink (Gerrits) en Heiltjen Kiesebrink (Hendriks). Zij is gedoopt op 09-04-1775 in Vorchten (Gem. Heerde). Janna is overleden op 06-07-1846 in Marle (Gem.Wijhe), 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 35].
Notitie bij Janna: Janna en Steven wonen met hun gezin op erve “de Schellenberg” te Vorchten, hier zijn hun kinderen ook geboren. In de voorgevel zit nog steeds een verbouwingssteen met hun initialen S.v.W. – J.D. – 1824.
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20van%20Werven.htm
 
Werven, Steven (I766)
 
37 "De Belt", Hondenhoeksweg 2, 8198 KR Marle(gemeente Wijhe) Nijenberg, Gerritdina Heilena (I315)
 
38 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F1477069001
 
39 "dit kind is onegt" van der Vecht, Jan (I528)
 
40 "Netherlands, Archival Indexes, Vital Records," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QLFB-HF78 : 30 August 2017), Anthonia Gramans, Death 16 Mar 1814, Wijhe, Overijssel, Nederland; from database, openarchives (https://www.openarch.nl : 2016); citing Wijhe 1811-1942, archive 0123, inventory number 13875, record number 15; Wijhe 1811-1942; Historisch Centrum Overijssel.
 
Gravemans (ten Have op den Grave) (Gramans) (ten Hove), Tonia (Antonia)(Teune) Hendriksen (I92)
 
41 "van den Valkenburg" Valkenbergh (Valkenberg) (Valkenburg), Egbertjen Engbers (I720)
 
42 (2*) Rechterlijk Archief: f269 - Actum binnen Wijhe op den Huize Kritenberg, 26 nov 1736 - Johan Hermen van Hemert toe den Kritenberg, Richter toe Wijhe. Keurnoten de Heer Johan Willem van Hemert en Hendrik Jacobs.
Verschenen zijn Hermen Hendriks van den Dijsselhoff, Gerrit Lamberts Bishorst en zijn vrouw Annigjen Hendriks, alsmede Willem Teunissen en zijn vrouw Jennigjen Hendriks. Zij transporteren aan Maria Jansen, weduwe van Hendrik Dijsselhoff en haar 3 kinderen [niet genoemd], de helft van de St. Jorien-Esch [St. Joris-Esch], gelegen in Wegterholt onder Wijhe, en thans gepacht door Egbert op Dijsselhoffs-Esch. Het is een allodiaal goed, vrij van alle uitgangen en opleggende renten, uitgezonderd Heeren lasten en schattingen. 
Gezin F112
 
43 )
Jan Alberts
1649–1656 • MMB5-Z5X​

Trijntje Alberts
1651–Deceased • MNZ8-Y9S​

Willem Alberts
1653–1653 • MMB5-ZBF​

Willem Alberts
1654–1694 • K64Y-ZJZ​

Hendrik Alberts
1656–1656 • MMB5-ZGY​

Gerrit Alberts
1657–1728 • K6S8-1VV​

Hendrik Alberts
1658–1658 • LRBP-4W4​

Trintje Alberts
1660–1660 • MMB5-ZYS​

Maria Alberts
1662–1662 • MMB5-ZRP​

Jan Alberts
1663–Deceased • K6WK-27X​
https://www.familysearch.org/tree/person/details/K2FN-T68?1=1&spouse=LVQ9-BZQ 
Gezin F211
 
44 * - op 30-03-1699 blijken er nog 7 kinderen te leven, alleen de 1e Magtelt/ Mechteld en Swaene blijken reeds te zijn
overleden. 
Gezin F245
 
45 * - Voor nazaten van de kinderen van dit gezin zie genealogie “Dijsselhof” in “De Nederlandsche Leeuw” 1997.
- Hierin is vermeld dat IIC1 Jennechijn Hendriks Dijsselhof dochter is van IIC Hendrik Gerrit [Rutgers] Dijsselhof en N.N. Dit is niet juist.
- IIC Hendrik Gerrit [Rutgers] Dijsselhof is de zoon van Rutger Jansen [op] Dijsselhof en Grietje Arends.
- Jennechijn [Hendriks] Dijsselhof is dochter van Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 2e vrouw Geesje Herms - Hendrik Gerrits op Dijsselhof is de 2e echtgenoot van Grietje Arends [geb. Everincklo].
- Hendrik Gerrits op Dijsselhof huwt 2e X, mogelijk NG Wijhe, ± 1700, Geesje Herms.
- De ouders van dit echtpaar zijn tot nu toe niet gevonden.
- Geesje Herms is overleden erve “De Dijsselhof” “Tongeren/ Wijnvoorden”, < 01-08-1709.
- Hendrik Gerrits op Dijsselhof en zijn 2e vrouw Geesje Herms hebben op deze datum 5 onmondige kinderen.
- de onmondige krijgen als mombers de ooms Willem Gerrits op Tongeren. [oom van vaderszijde]
alsmede Rutger Herms te Heino, later ook Rutger Herms Neurink genoemd. [oom van moederszijde]
Aantekening Rene KattenWinkel 
Gezin F245
 
46 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F16
 
47 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F227
 
48 - 3 kinderen, waarvan beide dochters later wonen in erve “Het Clooster” Windesheim.
1e [96] + [102] Willem Gerrits/ Garrits [van Tongeren] gedoopt NG Windesheim 29-11-1705
2e Elsjen Gerrits [van Tongeren] gedoopt NG Windesheim 09-02-1710, huwt Jan [Jansen] Rouwenhorst
3e Willemtien Gerrits [van Tongeren] gedoopt NG Windesheim 07-02-1717, huwt Steven Wijchmans
Het laatste paar zijn beiden kinderen van voorouders, maar zelf geen voorouders
 
Gezin F8
 
49 - dochter van [194] + [206] Jan [Jansen] Tenthof en [195] + [207] Heijle Willems
- geb. erve “De Tenthof” Lierderbroek Wechterholt, gedoopt NG Heino 29-07-1725
- overl. erve “De Geestelijkheid” Harculo, overluid NG Windesheim 13-03-1763
 
Jansen Tenthofs, Hilligjen (I644)
 
50 - dochter van [202] Engbert [Hendriks] Kiesebrink en [203] Hendrina Wijchmans
- geb. in de Winsemer Weert Windesheim, gedoopt NG Windesheim 05-01-1735
- overl. op Zuthem, overluid NG Windesheim 27-09-1794
 
Kiesebrink (Koesebrink), Hendrina Engbers (I34250)
 

      1 2 3 4 5 ... 20» Volgende»


Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2019.

Gegevens onderhouden door Ad Pijlman.