Nijenberg + van Tongeren

Genealogische gegevens

Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 1,302

      1 2 3 4 5 ... 27» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F206
 
2
Marten Meulmans
1696–1751 • 9S3S-PM1​
Maria
1700–Deceased • 9S3S-P93​
Marriage: 1721
Of Wesepe, Overijssel, Netherlands

Children (7)
Gerrit Martens
1718–Deceased • MRJG-7TX​

Gerrit Martens Meulmans
1722–Deceased • LRLW-38G​

Jan Martens
1724–Deceased • MRJG-7TV​

Jan Martens Meuleman
1724–Deceased • KKBG-H55​

Marten Martens
1726–Deceased • MRJG-7TL​

Marten Martens Meulevelt Or Meuleman
1726–Deceased • KKBG-HR6​

Jenneke Martens Meulmans
1728–Deceased • LRLW-Z9T​
https://www.familysearch.org/tree/person/details/9S3S-PM1?1=1&spouse=9S3S-P93 
Gezin F220
 
3
Roelof Lubbers
–1805 • L44H-L93​
Willemina Aertsen
Deceased • L44H-LQZ​
Marriage: 25 APR 1739
Twello, Netherlands

Children (6)
Margriet Lubbers
1739–Deceased • 9JHQ-RY4​

Lubertus Lubberts Roelofs
1740–1805 • L44W-K4J​

Aart Lubbers
1743–Deceased • 9JHQ-RYC​

Teunis Lubbers
1745–Deceased • 9JHQ-RY8​

Gerietje Lubbers
1747–Deceased • 9JHQ-RY6​

Berend Lubbers
1751–Deceased • 9JHQ-RYL​
 
Gezin F96
 
4 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F209
 
5 1. Boudewijn II van Steinfurt, geb. 1244, ovl. 1317 (Leeftijd 73 jaar)
2. Ludolf IV van Steinfurt, ovl. 23-06-1277
3. Otto van Steinfurt, ovl. >1301
4. Johan van Steinfurt, ovl. >1281
5. Aleidis van Steinfurt, ovl. 1270
6. Sophie van Steinfurt
http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I2910&tree=DGidME_01 
Gezin F292
 
6 1. Werner Gerrijds van der VECHT, ged. 31 jan 1692, ovl. vóór 1740 (Leeftijd ~ 47 jaren)
2. Woltera van der VECHT, ged. 6 apr 1694, Dalfsen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Gerhardus van der VECHT, ged. 16 aug 1696, Dalfsen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Elisabeth van der VEGT, geb. 11 apr 1700, Dalfsen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats, begr. 2 jan 1784, Dalfsen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats (Leeftijd ~ 83 jaren)
5. Gerrijd van der VECHT, geb. 17 mrt 1699, ovl. na 1740 (Leeftijd > 42 jaren)
6. Hendrik van der VECHT, ged. 29 jan 1702
7. Gerrardus van der VECHT, ged. 28 jan 1705
8. Asselina van der VECHT, geb. 19 jun 1707, Lenthe, Heino Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats, ovl. 29 sep 1769, Lenthe, Heino Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats (Leeftijd 62 jaren)
9. Berend Hendrik van der VECHT, ged. 27 sep 1711
http://www.stamboom.gertbeltman.nl/getperson.php?personID=I325&tree=tree1 
Gezin F175
 
7 Hendrikje Gerrits Pellinkhof, ged. 25 nov 1770, Zalk, ovl. 5 mrt 1828, Wilsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats (Leeftijd ~ 57 jaar)
Getrouwd 4 apr 1800 Wilsum
Type: ondertrouw
Kinderen
+ 1. Willem Boer, geb. 10 mrt 1801, Wilsum, ovl. 29 jan 1877, Werven (Heerde) (Leeftijd 75 jaar)
+ 2. Maria Harms Boer, geb. 18 mrt 1803, Wilsum
+ 3. Geesje Boer, geb. 6 sep 1812, Wilsum
https://hendrikvanboven.nl/genea/getperson.php?personID=I19173&tree=fam 
Gezin F354
 
8 Jan Lulofs Schrijver, gedoopt te Zwolle op 29 oktober 1713 als Jan, zoon van Lulof Schrijver en Marrigje Beerendsen, wonende te Zwolle op de Grote Lure (1739), overleden te Zwolle voor 1748, hoogstens 35 jaar oud, zoon van III-b.

Jan is ondertrouwd te Zwolle op 15 oktober 1735 en getrouwd aldaar op 7 november 1735 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Hendrina Colks (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1713, wonende te Dieze (1735), overleden te Zwolle op 9 november 1781, ongeveer 68 jaar oud.
1. Zwolle, 15 oktober 1735:
In de Nederduits Gereformeerde kerk gaan in ondertrouw
Jan Schrijver, j.m. wonende aan de Sassenpoort,
met
Hendrina Colks, j.d. te Dieze.
Sijn getuige: Jan Arent Nakman
Haar getuige: vrouw van Frans van de Colks.
Getrouwt den 7 November 1735.
2. Zwolle, 17 december 1739:
Jan Schrijver, wonende op de Grote Lure, doet belijdenis.
3. Zwolle, 1748:
Tijdens de volkstelling van 1748 woonde op de Lure de weduwe Jan Schrijver, Hermina boven de 10 jaar, Albert en Margien onder de 10 jaren, 2 knegten en 2 meiden en inwoner Berend Schrijver.
4. Zwolle, 28 maart 1772:
In een testament worden diverse Schrijvers genoemd.
Uit dit huwelijk:

1 Hermina Schrijver, gedoopt te Zwolle op 27 september 1736 als Hendrina, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, overleden voor 31 januari 1797, hoogstens 60 jaar en 126 dagen oud.
Hermina was gehuwd met Harmen Groensteege, geboren rond 1737, wonende te Frankhuis (1796).
Zwollerkerspel 1795:
Tijdens de telling van alle de Menschen woont aan de Hasselerdijk Herm Groenstege, veehouder, met een gezin van 2 personen. H. Ligtenberg doet de aangifte.


2 Ludolf Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 2 december 1737 als Ludolf, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, begraven aldaar rond 31 januari 1738 "Jan Schrijver, voor hem is een oodkist geleverd", ongeveer 60 dagen oud.

3 Ludolf Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 9 april 1739 als Ludolf, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, begraven aldaar op 7 mei 1739 "Jan Schrijver voor hem is een doodkist geleverd", 28 dagen oud.

4 Marregien Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 14 april 1740 als Marregien, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolks.
Marregien was gehuwd met Willem Freriks Tiggelaar ook genaamd Willem Tichelaar en Willem van Ittersum, geboren rond 1740, wonende te Schelle onder Zwolle en op de Scheller Tichelwerk.
Hij had bij een onbekende vrouw één zoon.
1. huwelijks gegevens ?
2. Zwollerkerspel, 2 april 1781:
Verschenen zijn Willem Tiggelaar en Marrigjen Schrijvers, echtelieden, wonende op t Scheller Tichelwerk, beide gaande en staande en bij blijkend goed verstand, de laatste met Jan Rensman als momber geassisteerd. Zij maken een testament.
Zo verklaarden zij wel te nomineren en te institueren tot hun erfgenaam of erfgenamen zodanig kind of kinderen als zij stervende zullen nalaten, en bij vooroverlijden deze hun wettig(e) kind, kinderen of descendenten in plaats van de afgestorvene. Dit met de ernstige begeerte en onder deze uitdrukkelijke voorwaarde, dat genoemde hun kinderen en erfgenamen in alle delen zullen observeren en stand doen grijpen hun verdere en wil en dispositie, hierin bestaande, dat zij testateuren de eerststervende aan de langstlevende van hun geven en vergunnen, krachtens dezes het volle bezit, gebruik en genot van hun gehele boedel, met de vrijheid en macht om daarmee te handelen na welgevallen, en zulks tot aan het overlijden of hertrouwen van de langstlevende, zonder daarvan aan iemand staat of inventaris te geven, rekening of verantwoording te doen, of daarvoor cautie te stellen, het vorderen "van dezelve" aan hun kinderen en erfgenamen wel uitdrukkelijk verbiedende bij dezen.
En in het geval de langstlevende van de testateuren hertrouwt, dan moet deze ter voldoening van het erfdeel in de nalatenschap van de eerststervende aan ieder kind van de eerststervende uitkeren een somma van 300 gulden, waarin de eerstoverlijdende in dat geval ieder van zijn kinderen dan nomineert en institueert bij dezen; en bij vooroverlijden van één of meer van deze hun wettig kind, kinderen of descendenten bij representatie in hun plaats.
En zo hun kinderen of erfgenamen of iemand van dezen zich tegen de voornoemde dispositie ook maar enigermate in oppositie mocht komen, zo verklaart hij testator, als hij de eerststervende is en iemand van zijn voorkinderen of wettig kind of kinderen van deze dan in leven is, zijn vrouw Marrighjen Schrijvers te maken en te geven een kindsgedeelte van zijn nalatenschap, en voor het overige zijn kinderen, en bij vooroverlijden hun wettig kind, kinderen of descendenten bij representatie in hun plaats, tot zijn erfgenamen te nomineren en te institueren. Maar indien hij dan zijn voorkinderen overleden zijn en geen wettig kind, kinderen of descendenten hebben nagelaten, zo verklaart hij testator, gelijk zij testatrice in alle gevallen declareert, diegene van hun kind, kinderen of descendenten welke deze dispositie in alle delen niet nakomen, maar deze op enige wijze zoeken krachteloos te maken, alleen te nomineren en te institueren tot hun erfgenaam of erfgenamen in de legitieme portie van hun nalatenschap, "dezelve naar stricten regte competeerende", en niet verder. Zullende hetgeen zodanige anders meer [meerder] zou hebben genoten aanerven aan degene van hun erfgenamen, die zich naar deze dispositie gedragen, en [niet aan] alle daarvan afwijkenden, [en] aan de langstlevende van de testateuren.
De testator legateert aan zijn kinderen en erfgenamen zijn kleren van linnen en wol als anderszins, verder het zilver en het goud, die tot zijn lijfdracht behoren, om terstond na zijn overlijden uit te reiken.
Gelijk de testatrice ook legateert aan haar kinderen en erfgenamen haar kleren van linnen of wol of anderszins, verder het zilver en het goud, die tot haar lijfdracht behoren, om terstond na haar overlijden uit te reiken.
De testateuren legateren aan de Armen van deze stad 25 gulden eens, ter laatster dood uit te reiken.
3. Zwollerkersepl, 24 juli 1790:
Verschenen zijn Willem Freriks Tiggeler en Marrigjen Schrijvers, echtelieden, wonende te Schelle, tutore marito. Zij verklaarden wegens opgenomen en ten genoegen ontvangen penningen schuldig te zijn aan Juffrouw Willemina van Haerst en haar erfgenamen een kapitale somma groot 2000 Caroli gulden ad 20 stuiver ieder. Zij beloven deze jaarlijks op 2 juli te zullen verrenten met 3 1/4 procent. Voor het bovengenoemde kapitaal stellen de comparanten boven een generaal verband van hun personen en goederen tot een speciale eerste hypotheek en onderpand een stuk hooiland de Wiegers Marsch genaamd, groot ongeveer drie morgen, alwaar oostwaarts de erfgenamen van de Heer hopman van Sonsbeek en westwaarts de jufferen Niland zijn naastgeland, gelegen in de boerschap Spoolde onder dit kerspel van Zwolle.
- [Kantlijnen hierbij op f241:] 8 jan 1796 - Richter L.H.C. Nilant.
Is vanwege Willemina van Haarst geëxhibeerd nevenstaande originele vestenis ten behoeve van Willem Freriks Tiggelaar en Marrigje Schrijvers, ehelieden, wonende te Schelle, in dato 24 juli 1790, geëndorseerd aldus:
De binnenstaande 2000 gulden, alsmede de laatste 5 maande ontvangen van de Heer A. van Sonsbeeck [op] 1 december 1795.
- / Getekend: / Johanna Proper, gevolmachtigde van Willemina van Haarst.
Is ten gevolge van dien deze [akte] geroieerd en doorgesneden.
4. Zwollerkerspel, 23 april 1796:
Verschenen is Marrigje Schrijvers, weduwe van wijlen Willem Tiggelaar, geassisteerd met M.J. Voskuil als momber. Zij verklaarde om een wel betaalde en ten genoegen ontvangen somma van penningen te cederen en in volledig eigendom te transporteren aan Abraham van Sonsbeeck en Vrouw Maria Femma van Sonsbeeck, geboren van Munster, ehelieden, drie morgen weideland de Mars genaamd, gelegen in de boerschap Spoolde, de Juffers Nilant ter ener zijde en de kopers ter anderer zijde, en zulks met zijn recht en gerechtigheid, raad en onraad hier toe en aan behorende.
5. Zwolle, 23 mei 1799:
Margien Schrijver, de vroegere weduwe van Willem van Ittersum wordt genoemd in een transportakte.

5 Aaltje Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 22 juni 1741 als Aaltjen, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, begraven aldaar op 8 juli 1741 "Jan Schrijver voor hem is een doodkist geleverd", 16 dagen oud.

6 Luilof Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 16 september 1742 als Luilof, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Colcks, overleden voor augustus 1748, hoogstens 5 jaar en 11 maanden oud.

7 Albert Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 26 december 1743, overleden voor 26 december 1745, hoogstens 2 jaar oud.

8 Aaltje Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 31 januari 1745 als Aaaltjen, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolk, overleden voor augustus 1748, hoogstens 3 jaar en 7 maanden oud.

9 Albert Schrijver ook genaamd Albert Jans Schriever, gedoopt te Zwolle op 26 december 1745 als Albert, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, volgt onder V.

10 Teunis Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 27 maart 1746 als Teunis, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, overleden voor augustus 1748, hoogstens 2 jaar en 5 maanden oud.

11 Zwaantje Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 2 april 1747 als Zwaantien, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, overleden voor augustus 1748, hoogstens 1 jaar en 4 maanden oud.
 
Gezin F69
 
9 Willem Schroten, geboren op 06-01-1782 in Zwollekerspel, zoon van Wichert Schrooten (Schroten) en Egbertjen Engbers Valkenburg.
Willem is overleden op 20-02-1863 in Zwollekerspel, 81 jaar oud. Notitie bij de persoon: Geb. 6 januari en gedoopt 7 januari 1782 te Zwollekerspel
Overl. 20 februari 1863 te Zwollekerspel 08,30 uur Haerst 1e deel no. 2 83 jaar oud
Doende boerenbedrijf te Haerst (1839)
Getuigen bij zijn huwelijk waren Wicher Schroten, de Vader van de Bruidegom en Frerik Aalberts de Stiefvader van de bruid
Gehuwd 25 october 1807 te Zwollekerspel met Aaltjen Snel
http://members.home.nl/dijkjoh/kwartierstaat.html#106 
Schroten (Schrooten), Willem (I523)
 
10


Gerrit Thijssen Hengevelt, geb. 00-00-1640
lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p. 435 - 436
waarin in een akte van 12 juni 1719 vermeld wordt
dat een stuk land grenst aan dat van de erfgenamen van Gerrit Thijssen Hengevelt;
het betreft het buurtschap Assendorp onder Heerde.
lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p. 430- 431
waarin oa. vermeld wordt dat op 23 juni 1693 Gerrit Thijssen Hengevelt investiture en oprukking krijgt als erfgenaam van zijn beste vader Luyken Askens.
http://members.chello.nl/c.m.hengeveld/aanvul.htm

https://www.genealogieonline.nl/de-familie-hengeveld/I2831.php
Notities bij Gerrit Thijszoon Hengevelt
* lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p. 435 - 436 waarin in een akte van 12 juni 1719 vermeld wordt dat een stuk land grenst aan dat van de erfgenamen van Gerrit Thijssen Hengevelt ; het betreft de buurtschap Assendorp onder Heerde. * lit: Herengoederenop de Veluwe, deel 3 p. 430- 431 * waarin o.a. vermeld wordt dat dat op 23 juni 1693 Gerrit Thijssen Hengevelt investiture en oprukking krijgt als erfgenaam vanzijn bestevader Luyken Askens.[284331.ftw]
Op basis andere gegevens zou hij in 1712 zijn overleden (stamboom Pol) Zie ook Arent Thoe Boecop (2001), NR 70, P. 41.
http://www.meertens.knaw.nl/nfb/detail_naam.php?gba_naam=Hengeveld&nfd_naam=Hengeveld&info=documentatie&operator=eq&taal= Naam: Gerrit Thijssen (Thijszoon)
Religie: Gend. lidmaatschap Veessen 1698 Acten: Protocol van den Ampte van Heerde (gedeputeerde archief van Veluwe) Rijksarchief Arnhem 1675-1733, fol. 3 vs ( transport), fol. 11 vs (hypotheek) onder Veessen. 'Nr ts'onder Hoorn fol. 6.
Diversen: Koopt met zijn vrouw 1679 een half huis, hof en boomgaard op de Worp te Veessen. Heeft 1689 met zijn vrouw HFL 425,00 hypotheek. In 1689 genoemd als begrenzing in de Sijmers te Veessen. 1700 zijn weduwe als begrenzing van 't Hillen Lampje. kinderen: 1. Thijs 2. Jan 3. Heiltje 4. Gerrit 5. Jenneke 6. Anneke 
Hengeveld, Gerrit Thijssens (I559)
 
11 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F344
 
12
5.De originele huwelijksvoorwaarden van Wolter van Coeverden en Sophia van Sinderen, gesloten 31 maart 1410 in Nederhemert (P. W. van Doorninck. lnventaris van het archief van Nederhemert, no. 45.), en een charter in het gemeente-archief van Ootmarsum (R. E. Hattink, Register op het oud-archief van Ootmsrsum, no. 56. (Werken Overijss. Regt en Gesch., 1878). W. J. Formsma, Het oud-archief der gemeente Ootmarsum, inv. no. 332).

Op 12 mei 1427 transporteren Wolter van Coeverden, Fije zijn vrouw en Dyderyc, Reynolt, Alof, Johan, Lysbet en Fye, hunne kinderen, voor het landgericht Ootmarsum het erf Nijehus in de marke Telligt aan Herman Becker, priester. Aan het charter hangen de zegels van Wolter van Coeverden en van Fye, welk laatstgenoemd zegel vertoont het wapen van Sinderen, zijnde een effen schild, beladen met een effen hartschild, met een onduidelijk randschrift.

Een tweede zegel van Fye hangt aan een charter van 24 juli 1417, waarbij Wolter van Coeverden en Sophia, zijn echte wijf aan het Heilige Geestenhuis te Oldenzaal een jaarrente van 8 mud rogge transporteren.
Het vertoont eveneens het wapen van Sinderen en het randschrift:
sigillum [ F]ie van Sindren.
https://www.blancke-bogaert.nl/Blancke/rutenberg2.htm 
Van Coeverden, Sophia (Fye) III (I1112)
 
13
curator van Hillegonda van Sichem
bron Marsman Wijhe

wethouder van Wijhe. 
Kattenwinkel, Jan Hendriks (I742)
 
14
Datering:
1493 juni 4, op St. Bonifaciusavond de heilige martelaar en zijn gezellen
NB:
Afschrift op papier in inv.nr. 27.
Wobbe verzoekt Gherrijt haar man te zegelen, die Sweder vraagt mee te zegelen, alsmede de erfgenamen Hermen Hengevelt en Bernt Hengevelt en Bette, kinderen van Gerrit en Wobbe en Hermen Stevens, man van Bette, die samen Henrick Tijdekens verzoeken te zegelen.
Belendingen: 1. met het oosten settet (?) op de wetering, in het land van de broeders, met het zuiden aan de Avelgunne en kolck in d’Heetvelt, metten westen aan land van de broeders en noordwaarts aan Jan Bentincks land; en 3. oostwaarts Heyle Scakels, zuidwaarts aan de weg, westwaarts aan Egbert in den Hagen en noordwaarts aan Lubbert Mertens land. 
Gezin F246
 
15
Directe familie
https://www.myheritage.nl/research/collection-1/myheritage-stambomen?s=33668961&itemId=256112231-1-6840&action=showRecord

Onbekend Croneman (född NN)
Zijn vrouw

Jan Kornelis Kroneman
Zijn zoon

Hendrik Cornelissen (Hendrik Knellis) Croneman
Zijn zoon

Rutger Kroneman
Zijn zoon

Teunisjen Kroneman
Zijn dochter

Heleentjen Kroneman
Zijn dochter

Jan Henderixc
Zijn vader

Onbekend Henderixc (född NN)
Zijn moeder

Henrick Croneman
Zijn broer 
Krooneman, Cornelis (I2433)
 
16
Gezin van Gerrit Klein Baarle
Hij is getrouwd met Geesken Stormink op 1 juli 1750 te Dpv /.

Zij zijn op 1 juli 1750 te Neede / Dpv in ondertrouw gegaan.
Kind(eren):
Hendrika Klein Baarle 1751-????

Notities bij Gerrit Klein Baarle
genoemd in lidmatenreg. van Neede 1741 
Gezin F139
 
17
Hermen Jansen Hengevelt, geb. 00-00-1600
lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p. 449 - 450
waarin op 11 okt 1631 Herman Jansen Hengevelt investiture en oprukking krijgt,
als erfgenaam van zijn grootvader Gerrit Hermens Hengevelt,
onder momberschap van Thonis Hendricxsen. In aanwezigheid van zijn moeder Lubbe Hendricx

Heyle Lucas of Luyckens, geb. 00-00-1610
lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p 450 ;
op 24-10-1659 krijgen Andries van Werven en Heijle Lucas oprukking
na transport door Herman Hengevelt van een herengoed tot Hoorn onder Heerde.
http://members.chello.nl/c.m.hengeveld/aanvul.htm
 
Hengeveld (Hengevelt), Hermen (Jansen) Hengevel, (I1058)
 
18
http://hvjanvanarkel.nl/mastenbroek-begraven-1778-1814 
Arents, Engbert (I1187)
 
19
Huwelijksakte Huwelijk Derkje Maten en Lubbertus Maten, 27-10-1866
Huwelijksdatum:27-10-1866
Huwelijksplaats:Heerde
Bruid:Derkje Maten
Bruidegom:Lubbertus Maten
Moeder bruid:Aaltje Welle
Vader bruid:Hendrik Maten
Moeder bruidegom:Lijsje Maten
Vader bruidegom:Albert Maten
Opmerking:weduwnaar van Johanna van Marle
 
Gezin F1477068865
 
20
I Gerrit Schoterman (Westerik, Westerink), geboren 1750--1760, bouwman.

Gehuwd met Janna Weeleman (Welleman, Welle), geboren 1750--1760.

Uit dit huwelijk:

1. Janna Gerrits Westerik (= Westerink ), geboren te Wesepe, gem Olst circa 1766, Landbouwster te Epe. Overleden te Oene (GE) op 23-08-1857, (Schokman of Schoterman).

Gehuwd te Oene, gehuwd voor de kerk te Oene op 22-08-1795 (ng) met Jacob Jans Logtenberg, 34 jaar oud, geboren te Epe-Oene (GE), gedoopt (ng) te Oene op 03-05-1761, Landbouwer. Overleden te Oene (GE) op 21-06-1840 op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan Berends Logtenberg (Lugtenberg) en Jennigje Gerrits Hengeveld.

2. Gerrit Jan Schoterman, geboren te Olst circa 1781, bouwman.

Gehuwd te Olst op 12-05-1821, * hij 40 jr ; zij 18 jr met Hermina Nienhuis, geboren te Raalte circa 1803, dienstmeid, dochter van Jannes Hendrikussen Nienhuis, daghuurder, en Jenneken Hendriks, daghuurster.

3. Hermannes (Mannes of Manus) Schoterman (Manus Schoterman), geboren te Olst circa 1783, bouwman, dagloner.

Gehuwd te Olst op 28-06-1817, * hij 34 jr ; zij 29 jr met Aaltjen Wanink (Wannink), geboren te Deventer circa 1788, dienstmeid, dagloonster, dochter van Albert Wanink (Wannink) en Geertjen Groot Douwels.

4. Evert Schoterman, geboren te Olst circa 1786, bouwman.

Gehuwd te Olst op 13-12-1823, * hij 37 jr ; zij 25 jr met Hermina Zwiers (Harmina Zwiersen), geboren te Holten circa 1798, dienstmeid, dochter van Jan Zwiersen, bouwman, en Aaltjen Derkzen.
http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/GEN-BENELUX/2009-03/1236939452 
Weleman (Weeleman), Jennigje (Janna) (I575)
 
21 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F145
 
22
Vb. Henrick III Van Besten, geb. vóór 1440, Gegoed in Hilten (Neuenhaus), Uelsen, Albergen, Weerselo, Herdinge, Vreden, keurnoot in Uelsen 1485, gezworene in de marke van Laarwold 1469, keurnoot in Uelsen 1485, † 1499, tr. vóór 3 sept. 1466 Wybbe Ten Bussche, geb. vóór 3 sept. 1462, † vóór 3 aug. 1491, dr. van Lambert en Mette.

(mogelijk moet Wybbe ten Bussche worden gekoppeld aan Henrick Va; zie hierboven)

Uit dit huwelijk:
1. Johan VI Van Besten, Gegoed in Vreden, † na 3 sept. 1466.
2. Griete Van Besten, geb. 1475, † na 1 sept. 1499, tr. 1518 Melchior Rengers tho Scharner, geb. Scharner (Slochteren) 1470, hoofdeling te Scharmer, † na 1531, zn. van ridder Johan tot den Poste en tho Scharner en Agnes Van Laer.
4. Heer Henrick VI Van Besten, geb. vóór 1487, Gegoed in Uelsen, priester 1491, † na 1 sept. 1499.
5. Mechteld III Van Besten, geb. vóór 1499, † na 1 sept. 1499.
6. Vincentius I, volgt VId
(7. Hermannus Van Besten, keurnoot 1527,4 † na 1527.)
http://www.vanbatenborgh.nl/publicaties/gelderse_familierelaties/vanbesten 
Gezin F275
 
23
VI.1 Engbert Willem (Gerrits) van der Kolk, geboren in 1774 in Emmen [Dalfsen], zoon van Gerrit (Gerrits) van der Kolk (zie V.1) en Willempje Engberts. Hij werd gedoopt op 20 februari 1774 in Dalfsen en overleed op 8 juli 1829 in Zwollerkerspel. Hij trouwde op 6 maart 1800 in Dalfsen met Heiltje (Hendricus) Hofman [geboren 16 maart 1769 in Emmen [Dalfsen]; gedoopt (als Heil) Dalfsen 13 augustus 1769; dochter van Hendricus Willems en Hendrika Jans; eerst heette ze Heiltje Hendricus; later ook Heiltje Hendriks Hofman; in 1830, 1832 en 1835 was zij “landbouwersche”]. Engbert Willem woonde in Welsum [Dalfsen] op ‘t Jaspers; volgens de Historische Kring Dalfsen heette het vermoedelijk ook Luddelvinc [mogelijk afgebroken boerderij aan de Hofmansteeg?]. In 1812 namen Engbert Willem en zijn kinderen de naam van der Kolk aan [zie aktenummer 492 van Register Naamsveranderingen Dalfsen].

Notitie. Nalatenschap van Engbert Willem van der Kolk; aangifte door Heiltje Hofman zijn weduwe als moeder en wettige voogdes over de kinderen Gerrit Willem, Gerrigje, Hendrikus en Willem Hendrik van der Kolk: de helft van 91 roeden hooiland gelegen in het Berkumerbroek.

Engbert Willem en Heiltje kregen de volgende kinderen [alle geboorten te Dalfsen]:

1. Gerrigje van der Kolk; geboren op 14 februari 1801 in Welsum [Dalfsen] op ‘t Jaspers; gedoopt op 15 februari 1801 in Dalfsen; overleden Dalfsen 1880. Zij trouwde op 17 december 1829 te Zwollerkerspel [aktenummer 37] met Gerrit Jan Hofman [in 1829 was Gerrit Jan landbouwer; Gerrigje en Gerrit Jan zijn neef en nicht (zie Interacties van families); geboren Zwollerkerspel [Wijthem] 13 september 1802, zoon van Jan (Hendriks) Hofman en Willemina Tenthof]. Uit dit huwelijk Jan Hofman; geboren rond 1838 te Dalfsen; hij trouwde met Willemina van der Kolk [ zie verderop onder Gerrit Willem van der Kolk VII.3].
2. Hendricus van der Kolk; geboren op 10 februari 1804 in Welsum [Dalfsen] op ‘t Jaspers [volgt VII.1].
3. Willem Hendrik van der Kolk; geboren op 23 februari 1807 in Welsum [Dalfsen]op ‘t Jaspers [volgt VII.2].
4. Gerrit Willem van der Kolk; geboren op 3 januari 1810 in Welsum [Dalfsen] op ‘t Jaspers [volgt VII.3].
 
Gezin F1477069050
 
24
[48] Jan [Willems] van Tongeren
- zoon van [96]+[102] Willem Gerrits/ Garrrits [van Tongeren] en [97]+[103] Hilligje [Jansen] Tenthof
- geb. erve “De Geestelijkheid” Harculo, gedoopt NG Windesheim 12-04-1751
- overl. erve “De Geestelijkheid” Harculo 14-03-1829
- huwt NG Windesheim 01-03-1789 als j.m. in Harculo met [49] Eva [Stevens] Doornink, j.d. in Marle onder Wijhe,
dochter van [98] Steven [Gerrits] Doornink en [99] Machtelt [Gerrits] van Marle
- in OAT Zwollerkerspel [kadaster 1832] hebben zijn erfgenamen 2 boerderijen, erve “De Geestelijkheid” Harculo +
erve “Het Clooster” Windesheim, alsmede 85 ha. landerijen
- echtpaar heeft 3 kinderen:
1e [24] Willem [Jansen] van Tongeren [gegevens zie zijn verhaal]
2e Steven [Jansen] van Tongeren
geb. erve “De Geestelijkheid” Harculo 26-10-1792, gedoopt NG Windesheim 28-10-1792
begr. NG Windesheim 15-01-1793
3e Steven [Jansen] van Tongeren
geb. erve “De Geestelijkheid” Harculo 08-06-1794, gedoopt NG Windesheim 09-06-1794
begr. NG Windesheim 21-08-1794
 
van Tongeren, Jan Willems (I391)
 
25
Hendrikje Johanna Willemina Wissink (geboren Nijenberg)
MyHeritage stambomen
Overlijden: 21 feb 1970 - Holten ?
Ouders: Gerrit Nijenberg, (3)hendrikje Johanna (Jo) Nijenberg (geboren Strunk)
Echtgenoot: Egbert (Eg) Wissink
Dochter: Henriëtte Geertruida Lammertink (geboren Wissink)

https://erh.courant.nu/issue/HNB/1970-04-10/edition/0/page/2?query=wissink-Nijenberg&f_periodicalcode%5B0%5D=HNB&sort=relevance 
Nijenberg, Hendrikje Johanna Willemina (I319)
 
26
Vb. Henrick III Van Besten, geb. vóór 1440, Gegoed in Hilten (Neuenhaus), Uelsen, Albergen, Weerselo, Herdinge, Vreden, keurnoot in Uelsen 1485, gezworene in de marke van Laarwold 1469, keurnoot in Uelsen 1485, † 1499, tr. vóór 3 sept. 1466 Wybbe Ten Bussche, geb. vóór 3 sept. 1462, † vóór 3 aug. 1491, dr. van Lambert en Mette.

(mogelijk moet Wybbe ten Bussche worden gekoppeld aan Henrick Va; zie hierboven)

Uit dit huwelijk:
1. Johan VI Van Besten, Gegoed in Vreden, † na 3 sept. 1466.
2. Griete Van Besten, geb. 1475, † na 1 sept. 1499, tr. 1518 Melchior Rengers tho Scharner, geb. Scharner (Slochteren) 1470, hoofdeling te Scharmer, † na 1531, zn. van ridder Johan tot den Poste en tho Scharner en Agnes Van Laer.
4. Heer Henrick VI Van Besten, geb. vóór 1487, Gegoed in Uelsen, priester 1491, † na 1 sept. 1499.
5. Mechteld III Van Besten, geb. vóór 1499, † na 1 sept. 1499.
6. Vincentius I, volgt VId
(7. Hermannus Van Besten, keurnoot 1527,4 † na 1527.)
http://www.vanbatenborgh.nl/publicaties/gelderse_familierelaties/vanbesten 
Gezin F278
 
27 Wijntje [Jacobs] van Marle is dezelfde als 7e kind van [396] Jacob [Berents] van Marle en [397] Willemtie
[Gerrits] van Doorninck. Uit dit 3e huwelijk geen kinderen.
Wijntje [Jacobs] van Marle huwt 2e X NG Vorchten haar volle neef Claas [Hendricks] Doorninck zoon van
[796] Hendrick [Gerrits] van Doorninck en [797] Anna Gerrits [te Marle] Uit dit huwelijk geen kinderen
 
van Marle, Wijntje (I790)
 
28 Aeltjen van Besten (Jans), nadat zij op 01-07-1677 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Aeltjen is geboren in Wijhe, dochter van Jan Dijck (Jansen) van Besten en Geesjen Jacobs. Aeltjen is overleden na 08-11-1728.
Notitie bij Aeltjen: Aeltjen Besten van, "jongedochter van Jan van Besten ""op den Rietberg in Wijhe"
Aaltjen van Besten alias Aaltjen Jans Rietberg, 
Besten, van Aeltjen Jans (I2418)
 
29 Egbert Westhoff is geboren op 24-01-1848 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 9], zoon van Wichem Westhoff (zie V-a) en Maria Luchtenbelt. Egbert is overleden op 21-06-1918 in Oldebroek, 70 jaar oud [bron: Aktenr 64].
Beroep:
Landbouwer
Egbert trouwde, 52 jaar oud, op 01-02-1900 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 1] met Johanna van Tongeren, 33 jaar oud. Johanna is geboren op 29-10-1866 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 144], dochter van Jan van Tongeren en Egberdina van Marle. Johanna is overleden op 10-02-1942 in Zwolle, 75 jaar oud [bron: Aktenr 94].
Kinderen van Egbert en Johanna:
1 Maria Wilhelmina Johanna Westhoff, geboren op 17-08-1902 in Oldebroek [bron: Aktenr 126]. Maria is overleden. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 27-04-1927 in Wijhe [bron: Aktenr 10] met Hendrik Wagteveld, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 09-02-1897 in Wijhe, zoon van Willem Wagteveld en Aleida Johanna Hendrika van Merle. Hendrik is overleden.
Beroep:
Landbouwer
2 NN Westhoff, levenloos geboren dochter, geboren op 09-08-1904 in Oldebroek [bron: Aktenr 76].
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20Westhof(f).htm#p1099543370 
Gezin F1477068916
 
30 Elisabeth van Bentheim tr. voor 1244 Ludolf III, heer van Steinfurt, geb. voor 1225, overl. na 1269, zoon van Ludolf II von Steinfurt

Europ. Stammtaf. NF VIII, 81
Höting, Ingeborg: Studien zur Geschichte der Herrschaft Steinfurt: vornehmlich um 1500 - Műnster, 1985.
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=174 
van Bentheim, Elisabeth (I1139)
 
31 Elysabeth Gerrijd (Lijsabeth Gerrits) van der VEGTE, Molenares op de Lenther molen, geboren op 11-04-1700 te in 't Kerkdorp, overleden te Dalfsen op 83-jarige leeftijd, begraven op 12-01-1784, dochter van Gerrit Werner van der VECHT (zie IIIc) en Geesjen Jans RIJGEDIJKE.
Gehuwd (1) circa 1722 te Dalfsen met Wilhelmus Reijnts SNELLE, Mulder op de Oosterdalfser Molen te Dalfsen, geboren op 30-01-1681, overleden voor 1731. Vijf kinderen. Drie overlijden op zeer jonge leeftijd. Zoon van Hendrik SNELLE en Claessien EVERTS.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 10-07-1732 te Dalfsen met Vrerik Gerrijds van der VECHT, Molenaar, Lenthe 160, overleden circa 1745. Zie verder "Gerrijd Hermsen, molenaar te Dalfsen".
Uit het eerste huwelijk:
1. Janna SNELLE, geboren 1723 te bij de Meule, overleden voor 1729.
2. Reijnt SNELLE, geboren 1726 te bij de Meule, overleden voor 1727.
3. Rejint SNELLE, geboren 1727 te aen de Meule te Oosterdalfsen (zie Vc).
4. Janna SNELLE, geboren 1729 te aen de Meule te Oosterdalfsen, overleden voor 1783.
5. Geessien SNELLE, geboren 1730 te Oosterdalfsen, overleden na 1783.
Gehuwd (1) op 15-05-1763 te Dalfsen met Lammert Jan LANTINK, Molenaar te Heino, geboren te Wezep.
Gehuwd (2) met Jacob HARTGERS, Molenaar, overleden na 1783. 
Gezin F174
 
32 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F151
 
33 erve “De Dijsselhof”  Dijsselhof, Thijs [Cornelissen] (I1007)
 
34 Geboren op erve "De Roose" te Olst Kiesebrink, Heiltjen Hendriks (I993)
 
35 Geeske Olthoff, ged. te Neede 15 jul 1677, #Neede (OTGB) 15-7-1677: lieten Hendric Olthof en Egbertien eheluiden een jonge dochter doepen die genaemt wierde Geesken, testis ipse pater.#, ovl. te in de Emmer onder Steenderen 02 feb 1750, #Steenderen (OTGB Ste-8, 256) 2-2-1750: Geesken Meuije op 't huis te Weerde, begraven den ... #
Ondertrouwd te Neede 25 jan 1702, #Neede 25.01.1702: Garrit Janssen en Geesken Olthof.#
Gehuwd te Steenderen 05 mrt 1702, #Steenderen 1427.1 (OTGB), 0180: 5-3-1702 Geurt Janssen j.m. s. van Jan Garrits uit de Emmer en Geesken Olthof j.d. van Nede.# met:
Geurt Jansen Wijers, geb. te in de Emmer onder Steenderen voor 1684, ovl. tussen 12 jun 1735 en 24 feb 1737, zoon van Jan Gerrits en N.N.
#Steenderen 426.2, p 321: Gezinssamenstelling van Geurt Janssen Wijers en Geesken Olthoff: 1702 Jenneken, 1704 Hendrica, 1705 Jantjen, 1707 Elsken, 1708 Harmen, 1711 Jan Garritsz., 1716 Egbert, 1722 Geertruit, van Geurt Janssen Wijers en Geesken Olthoff in de Emmer op't huis de Weerde. Dit na de opgave van Egbert Wijers, na de beste wetenschap zonder netter de maand of dag te kunnen bepalen.#
http://www.geboefte.nl/2630.htm 
Gezin F156
 
36 Gerrigje Rietberg, j.d. te 's Heerenbroek, overleden te Mastenbroek tussen 1796 en 1811.
Zij is getrouwd te 's Heerenbroek/Mastenbroek/Zwolle (?) (ondertrouw, Mastenbroek 7 april)
op 7/17(?) mei 1741 met Willem Alberts Westera, j.m. op 's Heerenbroek, landbouwer,
gedoopt te Zalk op 1 oktober 1711, zv. Alberts Gerrits en Aaltje Willems Westera.
Uit dit huwelijk:
1 Albert Willems Westera, gedoopt te Wilsum op 14 januari 1742.
2 Jennigjen Willems Westera, gedoopt te Zalk op 19 mei 1743.
3 Aaltje Willems Westera, gedoopt te Zalk op 17 januari 1745.
4 Jacob Willems Westera, gedoopt te Zalk op 16 oktober 1746.
5 Gerrit Willems Westera, gedoopt te Zalk op 21 januari 1748.
6 Arend Willems Westera, gedoopt te Zalk op 28 december 1749.
7 Jan Willems Westera, gedoopt te Zalk op 18 mei/ juli (?) 1751.
8 Arend Willems Westera, gedoopt te Zalk op 18 mei 1751 / 12 augustus 1753 (?).
9 Geesje Willems Westera, gedoopt te Zalk op 1 januari 1757.
https://www.rietbergweb.nl/1550893.htm 
Rietberg (Reitberg), Gerrigje Jans (I370)
 
37 Gerrit Doorninck (Hendriks) is geboren omstreeks 1657 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Hendrik van Doorninck (Gerrits) (zie IV-a) en Anna Gerrits. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Gerrit [Hendriks] Doorninck pacht van 1705-1711 boerderij “De Weerdhof” in Marle, welke daarna gepacht wordt door zijn neef Gerrit [Berents] Doorninck, eigenaar hiervan is “Het Jufferen Clooster”/ “Convent van Diepenveen”.
* In het boekwerk “De voorouders van Martinus van Doorninck, predikant te Vorchten” wordt melding gemaakt dat Gerrit Berent sterft op 08-11-1729, hierbij is geen bronvermelding weergegeven. Mogelijk is dit de overlijdingsdatum van zijn neef Gerrit [Berents] Doorninck, die gezien de beschrijving in een boedelverdeling, omstreeks deze datum is overleden. Gerrit [Hendriks] Doorninck is overleden < 24-05-1727, wanneer zijn dochter Maria [Gerrits] Doornink huwt met Jacob Hendriks [Bredenoord]
Gerrit trouwde met [waarschijnlijk] Eva Stevens. Eva is geboren in 1661 in Terwolde (Gem. Voorst). Zij is gedoopt op 20-01-1661 in Terwolde (Gem. Voorst). Eva is overleden, 67 of 68 jaar oud. Zij is begraven in 1729 in Terwolde (Gem. Voorst).
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20Doornink.htm#p1099542343 
Doorninck (Doornink), Gerrit Hendricks (I732)
 
38 Gerrit Helms van der VEGTE, Bouwman te Wijhe en Laag-Zuthem, geboren op 16-03-1801 te Wijhe, overleden op 02-10-1878 te Heino op 77-jarige leeftijd, begraven te Heino. In de huwelijksakte staat Gerrit Helms van der Vechte . Zoon van Hendrik Jan van der VEGTE (zie IVf) en Aaltje SCHUTTE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-03-1823 te Wijhe met Tonia NIJENBERG, 15 jaar oud (zie Vr).
Uit dit huwelijk:
1. Alberdina Gesina van der VEGTE, geboren op 08-10-1825 te Heino (zie VIy).
2. Albertus van der VEGTE, Predikant te Oldekerk, geboren op 29-12-1827 te Heino, overleden op 26-05-1864 te Heino op 36-jarige leeftijd. Ongehuwd.
3. Maria van der VEGT, geboren op 11-06-1830 te Heino (zie VIz).
4. Hendrikjen van der VEGTE, Landbouwster te Wijhe, geboren op 18-01-1833 te Heino, overleden op 01-04-1909 te Heino op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 24-02-1870 te Heino met Hermannus van der VEGTE, 35 jaar oud, Landbouwer te Zwollerkerspel, geboren op 05-02-1835 te Zwollerkerspel, overleden op 31-05-1896 te Herxen op 61-jarige leeftijd, 4 kinderen
Hermannus is een nakomeling van Jan Gerrits van der Vegte. Zoon van Derk Jan van der VEGTE en Willemina de WILDE.
5. Derk Jan van der VEGTE, geboren op 28-12-1835 te Langeslag (zie VIaa).
6. Hermina van der VEGTE, geboren op 19-10-1838 te Lenthe (zie VIab).
7. Aaltje van der VEGTE, geboren op 01-05-1841 te Lenthe, overleden op 19-05-1841 te Lenthe, 18 dagen oud.
8. Helmus Michael van der VEGTE, geboren op 05-05-1842 te Lenthe, overleden op 17-06-1842 te Lenthe, 43 dagen oud.
9. Tonia Aleida Wilhelmina van der VEGTE, geboren op 12-08-1843 te Lenthe (zie VIac).
10. Levenloos geboren kind van der VEGTE, geboren op 23-12-1847 te Heino, overleden op 23-12-1847 te Heino, 0 dagen oud.
11. Geesje van der VEGTE, geboren op 28-02-1849 te Lenthe (zie VIad).
12. Gerrit Helms van der VEGTE, geboren op 31-03-1852 te Lenthe, overleden op 11-07-1852 te Heino, 102 dagen oud.
13. Gerrit Helms van der VEGTE, geboren op 14-08-1853 te Lenthe (zie VIae).
http://www.van-der-vegt.nl/genealogie/gh/gh-0001.htm#BM123 
Gezin F1477068954
 
39 Gerrit Helmus Freriks van der VEGT, bouwman en molenaar, Lenthe 165, geboren 1735 te aen de Meule te Lenthe, overleden op 01-11-1809 te Lenthe. Gerrit en Geesje zijn neef en nicht
Bij de doop van zijn kinderen (1769 - 1777) wordt de naam Van der Vegt nog niet gebruikt. Zoon van Frerik, Vrerik GERRIJDS (zie IIa) en Elisabeth (Lijsabeth Gerrits) van der VEGTE.
Gehuwd op 08-05-1768 te Dalfsen met Geesje Jans KLOOSTERMAN, 28 jaar oud, Boerin, geboren op 27-03-1740 te Aan t' Clooster, overleden op 11-04-1826 te Lenthe op 86-jarige leeftijd. Volgens: Jennigjen Kloostermans, dochter van Jan Alberts KLOOSTERMAN en Asselina van der VEGT.
Uit dit huwelijk:
1. Fredrik Jan van der VEGT, geboren 1769 te aan de Lenther moolen (zie IVd).
2. Berend Hendrik van der VEGT, geboren 1770 te op de Lenther moole, overleden op 01-10-1770 te Dalfsen.
3. Berend Hendrik van der VEGT, geboren 1771 te op de Lenther moole (zie IVe).
4. Hendrik Jan van der VEGTE, geboren 1772 te op de Lenther moole (zie IVf).
5. Asse of Asjen van der VEGT, geboren 1775 te aan de Lenther moolen (zie IVg).
6. Maria van der VEGT, geboren 1777 te Lenthe (zie IVh).
http://www.van-der-vegt.nl/genealogie/gh/gh-0001.htm#BM59 
Gezin F1477068975
 
40 Hendrik is geboren, zeer waarschijnlijk op “Spiecker Doorninck”, te Vorchten.
Hendrik [Gerrits] van Doorninck is landbouwer te Marle [onder Wijhe], hij pacht in oktober 1685 boerderij “De Weerthof” aldaar, eigenaar hiervan is “Convent van Diepenveen”.
Hendrik [Gerrits] van Doorninck woont al eerder in Marle, in het vuurstedenregister van Wijhe van 1682 wordt hij aangeslagen voor 2 vuursteden en 1 oven.
Hendrik:
(1) trouwde met Anna Gerrits. Anna is overleden in 1678.
(2) trouwde met Engeltjen de Leeuw (Pieters). Engeltjen is geboren omstreeks 1650. Engeltjen is overleden.
Kinderen van Hendrik en Anna: 
Doornink, Hendrik Gerritsen (I609)
 
41 Hendrik Jans Neuteboom, huisman (1788) en boer op de Luere onder Zwolle (1793), gedoopt te Zwolle op 2 november 1763 in de Grote Kerk als Hendrik, zoon van Jan Neuteboom en Hendrikje Kloosters.
Hij is ondertrouwd te Zalk op 16 februari 1788 en getrouwd te Zwolle op 2 maart 1788 voor de kerk (1) met Geertjen Reinders de Leeuw, afkomstig uit 's Heerenbroek, gedoopt te Mastenbroek op 26 december 1755 als Geertjen, dogter van Reijndert Peters en Harmina Hendriks op 's Heerenbroek, overleden te Zwolle op 8 november 1792, begraven te Zwolle in de Kruiskerk. op 13 november 1792, dochter van Reinder Peters de Leeuw en Harmina Hendriks Rietbergh.
(Zij is eerder ondertrouwd te Mastenbroek op 30 januari 1778 en getrouwd te Zwolle op 22 februari 1778 voor de kerk met Albert Schrijver, boerman onder de Vrijheid van Zwol (1778), geboren te Zwolle rond 1743, overleden aldaar op 1 augustus 1787, begraven aldaar op 6 augustus 1787 des middags om half drie in de Kruiskerk, de klokken werden bij die plechtigheid een half uur geluid (kosten f 2.16), zoon van Jan Schrijver en Hendrina Colks.)
Zalk, 16 februari 1788:
In de Nederduits Gereformeerde kerk zijn opgetekend
Hendrik Nooteboom, j.m. in Vekaten
https://www.historischcentrumoverijssel.nl/forum/genealogie/neuteboom
 
Gezin F2860560185
 
42 Huize Schouwenburg
http://gw.geneanet.org/paulbaris?lang=nl&pz=paul&nz=baris&ocz=0&p=anna+catharina+van&n=dedem 
Dedem, van Anna Catharina (I15)
 
43 II. Henrick I Van Besten, geb. vóór 5 febr. 1352, Gegoed in Wesel, Oldenzaal, Eibergen, richter te Dorsten 1381, † vóór 13 febr. 1395, tr. Aleid Van Esche, † na 11 nov. 1364, dr. van Conrad; zij hertr. Rutger Voet.

Uit dit huwelijk:
1. Johan I, volgt IIIa.
2. Rutger II Sr, volgt IIIb.
3. Jodocus I Van Besten, geb. vóór 1389.
4. Bitter I Van Besten, geb. vóór 1389, Gegoed in Wesel, Münster, † na 1397.
5. Henrick II, volgt IIIc.
http://www.vanbatenborgh.nl/publicaties/gelderse_familierelaties/vanbesten 
Gezin F281
 
44 Johan I Van Besten, gen. die Pape, geb. vóór 1359, Gegoed in Wesel, Brünen, Velthausen, Uelsen, Coesfeld; Enschede, Deventer, † na 8 nov. 1407, tr. 1e vóór 1376 Aleke, † vóór 1376, begr. Wesel (Dld.); tr. 2e Auf St. Lucas 18 okt. 1377 Metta Van Gamwinclo, geb. vóór 1359, † na 24 sept. 1404, dr. van Bernt Van Gaminclo en Lijzen Van Godelinchem.

Uit het tweede huwelijk:
1. Gertrud Van Besten, † 1427.
2. Fye I Van Besten, priorin Benediktinerstift Wietmarschen 1404, † na 1404
3. Johan IV, volgt IVa.
http://www.vanbatenborgh.nl/publicaties/gelderse_familierelaties/vanbesten 
Gezin F283
 
45 Rutger van Marle (Egberts) is geboren in 1702 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Egbert van Marle (Rutgers) (zie II) en Aaltjen Aalberts. Hij is gedoopt op 10-03-1702 in Vorchten (Gem. Heerde). Rutger is overleden. Rutger trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1738 met Jannigje Doornink (Gerrits), ongeveer 24 jaar oud. Jannigje is geboren in 1714, dochter van Gerrit Doornink (Stevens) en Aaltje Vos. Zij is gedoopt op 25-02-1714 in Vorchten (Gem. Heerde). Jannigje is overleden.
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20van%20Marle.htm 
Gezin F2860560202
 
46 Samen met IJda Jans had hij als kinderen Gerrit, Jan, Aaltien en Hendrik. Gezin F231
 
47 Steven van Werven is geboren in 1773 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Egbert van Werven (zie IV-b) en Lijsje Doornink (Stevens). Hij is gedoopt op 22-08-1773 in Vorchten (Gem. Heerde). Steven is overleden op 20-09-1857 in Marle (Gem.Wijhe), 83 of 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 75].
Notitie bij Steven: Steven is geboren op erve “de Schellenberg” te Vorchten
Beroep:
Landbouwer
Steven trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 18-05-1800 in Vorchten (Gem. Heerde) met Janna Doornink, 24 of 25 jaar oud, nadat zij op 18-04-1800 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren in 1775 in Vorchten (Gem. Heerde), dochter van Willem Doornink (Gerrits) en Heiltjen Kiesebrink (Hendriks). Zij is gedoopt op 09-04-1775 in Vorchten (Gem. Heerde). Janna is overleden op 06-07-1846 in Marle (Gem.Wijhe), 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 35].
Notitie bij Janna: Janna en Steven wonen met hun gezin op erve “de Schellenberg” te Vorchten, hier zijn hun kinderen ook geboren. In de voorgevel zit nog steeds een verbouwingssteen met hun initialen S.v.W. – J.D. – 1824.
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20van%20Werven.htm
 
Werven, Steven (I766)
 
48 tr. vóór 2 nov. 1426 Stijne Van Toerne, geb. vóór 1408, † vóór 25 dec. 1461, dr. van Heinrich II en Margaretha N..

Uit dit huwelijk:
1. Johan VII, volgt Va.
2. Henrick III, volgt Vb.
3. Gherlich I Van Besten, geb. vóór 1440, Gegoed in Enschede, 'up den brame' (Auf dem Brahm); Twente en Bentheim (gedeeld met Rutger IV), † na 15 maart 1462.
4. Grete Van Besten, geb. vóór 1442, † na 4 mei 1447.
5. Rutger IV Sr, volgt Vc.
6. Aleph Van Besten, geb. vóór 11 maart 1447.
7. Bitter II Van Besten, geb. vóór 11 maart 1447.
8. Wessel, volgt Vd.
9. Eylart Van Besten, geb. vóór 15 maart 1462, † na 16 maart 1476, tr. vóór 1463 Gerhard van Meverden tot Pennecamp, verm. zn van Wichart van Medvorden tot Pennecamp (vgl haus Peenekamp bij Anholt), geb. vóór 15 maart 1462, † na 16 maart 1476.
10. Mechteld II Van Besten, geb. vóór 1466, † vóór 1501, tr. Evert van den Walle, geb. vóór 15 juni 1424, schepen van Zutphen 1468, † na 20 mei 1468, zn. van Derick.
http://www.vanbatenborgh.nl/publicaties/gelderse_familierelaties/vanbesten 
Gezin F279
 
49 Vincentius I Van Besten, geb. vóór 1 sept. 1499, Gegoed in Uelsen; Ootmarsum, Hoogstede, keurnoot in de mark Itterbeck 1516, † na 9 april 1546, tr. vóór 1520 Sophia (Fye) III Van Coeverden, geb. vóór 1500, † na 9 april 1546, dr. van Wolter van Coeverden tot Wegdam en Henrica van Bevervoorde tot Oldemeule en Peckendam.

Uit dit huwelijk:
1. Geerlich II, volgt VIIc.
2. Henrick VII, volgt VIId.
3. Wolter I, volgt VIIe.
http://www.vanbatenborgh.nl/publicaties/gelderse_familierelaties/vanbesten 
Gezin F276
 
50 " in den kerspell van Ulsen in der boerschap
van Godelinchem."
https://historischcentrumoverijssel.nl/wp-content/uploads/2019/09/leenrepertorium.pdf 
Van Godelinchem, Lijzen (I1125)
 

      1 2 3 4 5 ... 27» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Gegevens onderhouden door Ad Pijlman.