Nijenberg + van Tongeren

Genealogische gegevens

Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 1,370

      1 2 3 4 5 ... 28» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Gerrit Alberts / Harmpje Thijs (F206)
 
2
Marten Meulmans
1696–1751 • 9S3S-PM1​
Maria
1700–Deceased • 9S3S-P93​
Marriage: 1721
Of Wesepe, Overijssel, Netherlands

Children (7)
Gerrit Martens
1718–Deceased • MRJG-7TX​

Gerrit Martens Meulmans
1722–Deceased • LRLW-38G​

Jan Martens
1724–Deceased • MRJG-7TV​

Jan Martens Meuleman
1724–Deceased • KKBG-H55​

Marten Martens
1726–Deceased • MRJG-7TL​

Marten Martens Meulevelt Or Meuleman
1726–Deceased • KKBG-HR6​

Jenneke Martens Meulmans
1728–Deceased • LRLW-Z9T​
https://www.familysearch.org/tree/person/details/9S3S-PM1?1=1&spouse=9S3S-P93 
Gezin: Marten Meulmans / Maria (F220)
 
3
Roelof Lubbers
–1805 • L44H-L93​
Willemina Aertsen
Deceased • L44H-LQZ​
Marriage: 25 APR 1739
Twello, Netherlands

Children (6)
Margriet Lubbers
1739–Deceased • 9JHQ-RY4​

Lubertus Lubberts Roelofs
1740–1805 • L44W-K4J​

Aart Lubbers
1743–Deceased • 9JHQ-RYC​

Teunis Lubbers
1745–Deceased • 9JHQ-RY8​

Gerietje Lubbers
1747–Deceased • 9JHQ-RY6​

Berend Lubbers
1751–Deceased • 9JHQ-RYL​
 
Gezin: Roelof Lubbers / Willemina Aertsen (F96)
 
4 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Willem Harms / Deeltje Van Deele (F209)
 
5 1. Boudewijn II van Steinfurt, geb. 1244, ovl. 1317 (Leeftijd 73 jaar)
2. Ludolf IV van Steinfurt, ovl. 23-06-1277
3. Otto van Steinfurt, ovl. >1301
4. Johan van Steinfurt, ovl. >1281
5. Aleidis van Steinfurt, ovl. 1270
6. Sophie van Steinfurt
http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I2910&tree=DGidME_01 
Gezin: Ludolf III van Steinfurt / Elisabeth van Bentheim (F292)
 
6 1. Werner Gerrijds van der VECHT, ged. 31 jan 1692, ovl. vóór 1740 (Leeftijd ~ 47 jaren)
2. Woltera van der VECHT, ged. 6 apr 1694, Dalfsen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Gerhardus van der VECHT, ged. 16 aug 1696, Dalfsen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Elisabeth van der VEGT, geb. 11 apr 1700, Dalfsen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats, begr. 2 jan 1784, Dalfsen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats (Leeftijd ~ 83 jaren)
5. Gerrijd van der VECHT, geb. 17 mrt 1699, ovl. na 1740 (Leeftijd > 42 jaren)
6. Hendrik van der VECHT, ged. 29 jan 1702
7. Gerrardus van der VECHT, ged. 28 jan 1705
8. Asselina van der VECHT, geb. 19 jun 1707, Lenthe, Heino Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats, ovl. 29 sep 1769, Lenthe, Heino Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats (Leeftijd 62 jaren)
9. Berend Hendrik van der VECHT, ged. 27 sep 1711
http://www.stamboom.gertbeltman.nl/getperson.php?personID=I325&tree=tree1 
Gezin: Gerrit Werner van der Vecht / Geesjen Janssen (Geessien) Rijgedijke (F175)
 
7 Hendrikje Gerrits Pellinkhof, ged. 25 nov 1770, Zalk, ovl. 5 mrt 1828, Wilsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats (Leeftijd ~ 57 jaar)
Getrouwd 4 apr 1800 Wilsum
Type: ondertrouw
Kinderen
+ 1. Willem Boer, geb. 10 mrt 1801, Wilsum, ovl. 29 jan 1877, Werven (Heerde) (Leeftijd 75 jaar)
+ 2. Maria Harms Boer, geb. 18 mrt 1803, Wilsum
+ 3. Geesje Boer, geb. 6 sep 1812, Wilsum
https://hendrikvanboven.nl/genea/getperson.php?personID=I19173&tree=fam 
Gezin: Harmen Willems Boer / Hendrikje Gerrits Pellinkhof (F354)
 
8 Jan Lulofs Schrijver, gedoopt te Zwolle op 29 oktober 1713 als Jan, zoon van Lulof Schrijver en Marrigje Beerendsen, wonende te Zwolle op de Grote Lure (1739), overleden te Zwolle voor 1748, hoogstens 35 jaar oud, zoon van III-b.

Jan is ondertrouwd te Zwolle op 15 oktober 1735 en getrouwd aldaar op 7 november 1735 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Hendrina Colks (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1713, wonende te Dieze (1735), overleden te Zwolle op 9 november 1781, ongeveer 68 jaar oud.
1. Zwolle, 15 oktober 1735:
In de Nederduits Gereformeerde kerk gaan in ondertrouw
Jan Schrijver, j.m. wonende aan de Sassenpoort,
met
Hendrina Colks, j.d. te Dieze.
Sijn getuige: Jan Arent Nakman
Haar getuige: vrouw van Frans van de Colks.
Getrouwt den 7 November 1735.
2. Zwolle, 17 december 1739:
Jan Schrijver, wonende op de Grote Lure, doet belijdenis.
3. Zwolle, 1748:
Tijdens de volkstelling van 1748 woonde op de Lure de weduwe Jan Schrijver, Hermina boven de 10 jaar, Albert en Margien onder de 10 jaren, 2 knegten en 2 meiden en inwoner Berend Schrijver.
4. Zwolle, 28 maart 1772:
In een testament worden diverse Schrijvers genoemd.
Uit dit huwelijk:

1 Hermina Schrijver, gedoopt te Zwolle op 27 september 1736 als Hendrina, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, overleden voor 31 januari 1797, hoogstens 60 jaar en 126 dagen oud.
Hermina was gehuwd met Harmen Groensteege, geboren rond 1737, wonende te Frankhuis (1796).
Zwollerkerspel 1795:
Tijdens de telling van alle de Menschen woont aan de Hasselerdijk Herm Groenstege, veehouder, met een gezin van 2 personen. H. Ligtenberg doet de aangifte.


2 Ludolf Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 2 december 1737 als Ludolf, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, begraven aldaar rond 31 januari 1738 "Jan Schrijver, voor hem is een oodkist geleverd", ongeveer 60 dagen oud.

3 Ludolf Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 9 april 1739 als Ludolf, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, begraven aldaar op 7 mei 1739 "Jan Schrijver voor hem is een doodkist geleverd", 28 dagen oud.

4 Marregien Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 14 april 1740 als Marregien, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolks.
Marregien was gehuwd met Willem Freriks Tiggelaar ook genaamd Willem Tichelaar en Willem van Ittersum, geboren rond 1740, wonende te Schelle onder Zwolle en op de Scheller Tichelwerk.
Hij had bij een onbekende vrouw één zoon.
1. huwelijks gegevens ?
2. Zwollerkerspel, 2 april 1781:
Verschenen zijn Willem Tiggelaar en Marrigjen Schrijvers, echtelieden, wonende op t Scheller Tichelwerk, beide gaande en staande en bij blijkend goed verstand, de laatste met Jan Rensman als momber geassisteerd. Zij maken een testament.
Zo verklaarden zij wel te nomineren en te institueren tot hun erfgenaam of erfgenamen zodanig kind of kinderen als zij stervende zullen nalaten, en bij vooroverlijden deze hun wettig(e) kind, kinderen of descendenten in plaats van de afgestorvene. Dit met de ernstige begeerte en onder deze uitdrukkelijke voorwaarde, dat genoemde hun kinderen en erfgenamen in alle delen zullen observeren en stand doen grijpen hun verdere en wil en dispositie, hierin bestaande, dat zij testateuren de eerststervende aan de langstlevende van hun geven en vergunnen, krachtens dezes het volle bezit, gebruik en genot van hun gehele boedel, met de vrijheid en macht om daarmee te handelen na welgevallen, en zulks tot aan het overlijden of hertrouwen van de langstlevende, zonder daarvan aan iemand staat of inventaris te geven, rekening of verantwoording te doen, of daarvoor cautie te stellen, het vorderen "van dezelve" aan hun kinderen en erfgenamen wel uitdrukkelijk verbiedende bij dezen.
En in het geval de langstlevende van de testateuren hertrouwt, dan moet deze ter voldoening van het erfdeel in de nalatenschap van de eerststervende aan ieder kind van de eerststervende uitkeren een somma van 300 gulden, waarin de eerstoverlijdende in dat geval ieder van zijn kinderen dan nomineert en institueert bij dezen; en bij vooroverlijden van één of meer van deze hun wettig kind, kinderen of descendenten bij representatie in hun plaats.
En zo hun kinderen of erfgenamen of iemand van dezen zich tegen de voornoemde dispositie ook maar enigermate in oppositie mocht komen, zo verklaart hij testator, als hij de eerststervende is en iemand van zijn voorkinderen of wettig kind of kinderen van deze dan in leven is, zijn vrouw Marrighjen Schrijvers te maken en te geven een kindsgedeelte van zijn nalatenschap, en voor het overige zijn kinderen, en bij vooroverlijden hun wettig kind, kinderen of descendenten bij representatie in hun plaats, tot zijn erfgenamen te nomineren en te institueren. Maar indien hij dan zijn voorkinderen overleden zijn en geen wettig kind, kinderen of descendenten hebben nagelaten, zo verklaart hij testator, gelijk zij testatrice in alle gevallen declareert, diegene van hun kind, kinderen of descendenten welke deze dispositie in alle delen niet nakomen, maar deze op enige wijze zoeken krachteloos te maken, alleen te nomineren en te institueren tot hun erfgenaam of erfgenamen in de legitieme portie van hun nalatenschap, "dezelve naar stricten regte competeerende", en niet verder. Zullende hetgeen zodanige anders meer [meerder] zou hebben genoten aanerven aan degene van hun erfgenamen, die zich naar deze dispositie gedragen, en [niet aan] alle daarvan afwijkenden, [en] aan de langstlevende van de testateuren.
De testator legateert aan zijn kinderen en erfgenamen zijn kleren van linnen en wol als anderszins, verder het zilver en het goud, die tot zijn lijfdracht behoren, om terstond na zijn overlijden uit te reiken.
Gelijk de testatrice ook legateert aan haar kinderen en erfgenamen haar kleren van linnen of wol of anderszins, verder het zilver en het goud, die tot haar lijfdracht behoren, om terstond na haar overlijden uit te reiken.
De testateuren legateren aan de Armen van deze stad 25 gulden eens, ter laatster dood uit te reiken.
3. Zwollerkersepl, 24 juli 1790:
Verschenen zijn Willem Freriks Tiggeler en Marrigjen Schrijvers, echtelieden, wonende te Schelle, tutore marito. Zij verklaarden wegens opgenomen en ten genoegen ontvangen penningen schuldig te zijn aan Juffrouw Willemina van Haerst en haar erfgenamen een kapitale somma groot 2000 Caroli gulden ad 20 stuiver ieder. Zij beloven deze jaarlijks op 2 juli te zullen verrenten met 3 1/4 procent. Voor het bovengenoemde kapitaal stellen de comparanten boven een generaal verband van hun personen en goederen tot een speciale eerste hypotheek en onderpand een stuk hooiland de Wiegers Marsch genaamd, groot ongeveer drie morgen, alwaar oostwaarts de erfgenamen van de Heer hopman van Sonsbeek en westwaarts de jufferen Niland zijn naastgeland, gelegen in de boerschap Spoolde onder dit kerspel van Zwolle.
- [Kantlijnen hierbij op f241:] 8 jan 1796 - Richter L.H.C. Nilant.
Is vanwege Willemina van Haarst geëxhibeerd nevenstaande originele vestenis ten behoeve van Willem Freriks Tiggelaar en Marrigje Schrijvers, ehelieden, wonende te Schelle, in dato 24 juli 1790, geëndorseerd aldus:
De binnenstaande 2000 gulden, alsmede de laatste 5 maande ontvangen van de Heer A. van Sonsbeeck [op] 1 december 1795.
- / Getekend: / Johanna Proper, gevolmachtigde van Willemina van Haarst.
Is ten gevolge van dien deze [akte] geroieerd en doorgesneden.
4. Zwollerkerspel, 23 april 1796:
Verschenen is Marrigje Schrijvers, weduwe van wijlen Willem Tiggelaar, geassisteerd met M.J. Voskuil als momber. Zij verklaarde om een wel betaalde en ten genoegen ontvangen somma van penningen te cederen en in volledig eigendom te transporteren aan Abraham van Sonsbeeck en Vrouw Maria Femma van Sonsbeeck, geboren van Munster, ehelieden, drie morgen weideland de Mars genaamd, gelegen in de boerschap Spoolde, de Juffers Nilant ter ener zijde en de kopers ter anderer zijde, en zulks met zijn recht en gerechtigheid, raad en onraad hier toe en aan behorende.
5. Zwolle, 23 mei 1799:
Margien Schrijver, de vroegere weduwe van Willem van Ittersum wordt genoemd in een transportakte.

5 Aaltje Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 22 juni 1741 als Aaltjen, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, begraven aldaar op 8 juli 1741 "Jan Schrijver voor hem is een doodkist geleverd", 16 dagen oud.

6 Luilof Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 16 september 1742 als Luilof, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Colcks, overleden voor augustus 1748, hoogstens 5 jaar en 11 maanden oud.

7 Albert Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 26 december 1743, overleden voor 26 december 1745, hoogstens 2 jaar oud.

8 Aaltje Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 31 januari 1745 als Aaaltjen, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolk, overleden voor augustus 1748, hoogstens 3 jaar en 7 maanden oud.

9 Albert Schrijver ook genaamd Albert Jans Schriever, gedoopt te Zwolle op 26 december 1745 als Albert, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, volgt onder V.

10 Teunis Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 27 maart 1746 als Teunis, zoon van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, overleden voor augustus 1748, hoogstens 2 jaar en 5 maanden oud.

11 Zwaantje Jans Schrijver, gedoopt te Zwolle op 2 april 1747 als Zwaantien, dochter van Jan Schrijver en Hendrina Kolks, overleden voor augustus 1748, hoogstens 1 jaar en 4 maanden oud.
 
Gezin: Jan Lulofs Schrijver / Hendrina Kolks (Colks) (F69)
 
9 Willem Schroten, geboren op 06-01-1782 in Zwollekerspel, zoon van Wichert Schrooten (Schroten) en Egbertjen Engbers Valkenburg.
Willem is overleden op 20-02-1863 in Zwollekerspel, 81 jaar oud. Notitie bij de persoon: Geb. 6 januari en gedoopt 7 januari 1782 te Zwollekerspel
Overl. 20 februari 1863 te Zwollekerspel 08,30 uur Haerst 1e deel no. 2 83 jaar oud
Doende boerenbedrijf te Haerst (1839)
Getuigen bij zijn huwelijk waren Wicher Schroten, de Vader van de Bruidegom en Frerik Aalberts de Stiefvader van de bruid
Gehuwd 25 october 1807 te Zwollekerspel met Aaltjen Snel
http://members.home.nl/dijkjoh/kwartierstaat.html#106 
Schroten (Schrooten), Willem (I523)
 
10


Gerrit Thijssen Hengevelt, geb. 00-00-1640
lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p. 435 - 436
waarin in een akte van 12 juni 1719 vermeld wordt
dat een stuk land grenst aan dat van de erfgenamen van Gerrit Thijssen Hengevelt;
het betreft het buurtschap Assendorp onder Heerde.
lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p. 430- 431
waarin oa. vermeld wordt dat op 23 juni 1693 Gerrit Thijssen Hengevelt investiture en oprukking krijgt als erfgenaam van zijn beste vader Luyken Askens.
http://members.chello.nl/c.m.hengeveld/aanvul.htm

https://www.genealogieonline.nl/de-familie-hengeveld/I2831.php
Notities bij Gerrit Thijszoon Hengevelt
* lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p. 435 - 436 waarin in een akte van 12 juni 1719 vermeld wordt dat een stuk land grenst aan dat van de erfgenamen van Gerrit Thijssen Hengevelt ; het betreft de buurtschap Assendorp onder Heerde. * lit: Herengoederenop de Veluwe, deel 3 p. 430- 431 * waarin o.a. vermeld wordt dat dat op 23 juni 1693 Gerrit Thijssen Hengevelt investiture en oprukking krijgt als erfgenaam vanzijn bestevader Luyken Askens.[284331.ftw]
Op basis andere gegevens zou hij in 1712 zijn overleden (stamboom Pol) Zie ook Arent Thoe Boecop (2001), NR 70, P. 41.
http://www.meertens.knaw.nl/nfb/detail_naam.php?gba_naam=Hengeveld&nfd_naam=Hengeveld&info=documentatie&operator=eq&taal= Naam: Gerrit Thijssen (Thijszoon)
Religie: Gend. lidmaatschap Veessen 1698 Acten: Protocol van den Ampte van Heerde (gedeputeerde archief van Veluwe) Rijksarchief Arnhem 1675-1733, fol. 3 vs ( transport), fol. 11 vs (hypotheek) onder Veessen. 'Nr ts'onder Hoorn fol. 6.
Diversen: Koopt met zijn vrouw 1679 een half huis, hof en boomgaard op de Worp te Veessen. Heeft 1689 met zijn vrouw HFL 425,00 hypotheek. In 1689 genoemd als begrenzing in de Sijmers te Veessen. 1700 zijn weduwe als begrenzing van 't Hillen Lampje. kinderen: 1. Thijs 2. Jan 3. Heiltje 4. Gerrit 5. Jenneke 6. Anneke 
Hengeveld, Gerrit Thijssens (I559)
 
11
Heiltjen Harms TenthofAfdrukken stamboom
Gedoopt 23 januari 1757 (zondag) - Windesheim
Overleden 22 februari 1820 (dinsdag) - Windesheim (Zwollerkerspel), leeftijd bij overlijden: 63 jaar oud
Boerin

Ouders

Harmen Jansen Tenthof

Gesina Teunis Vrijhof 1738

Relaties en kinderen
Ondertrouw 17 mei 1777 (zaterdag), Zwolle, met Wichem Egberts Kiezebrink (Ouders : Engbert Hendriks Kiezebrink & Hendrina Wichems) en hun kinderen
Hendrina Kiezebrink ca 1778-1842
Egbertje Kiezebrink 1787
Janna Kiezebrink 1791

Broers en zusters
V Heiltjen Harms Tenthof 1757-1820 Ondertrouw 17 mei 1777 (zaterdag), Zwolle, met Wichem Egberts Kiezebrink
V Ida Harms Tenthof 1758

Verwantschappen
Getuige (1777) : doop, Hendrina Kiezebrink 1777
(verbergen)

Gebeurtenissen
23 januari 1757 : Doop - Windesheim
Heiltjen Harmannus Jansen Tenthof en Gesina Theunis
Bronnen: https://vpnd.nl/bronnen/ov/windesheim/windesheim_index_doopboek-1659-1772.pdf
17 mei 1777 : Ondertrouw (met Wichem Egberts Kiezebrink) - Zwolle
Wichem Engbers Kiesebrink j:m: te Windesheim Heiltjen Harms Tenthof. Den 8 Junij alhier getrouwt. Getuigen Hendrikjen Egbers en Dina Arends.
Bronnen: HCO Generale Index Retroacta, Trouwboek RBSO.nr.820 blz.88-89
22 februari 1820 : Overlijden - Windesheim (Zwollerkerspel)
65 jaar, boerin, partner Wichem Kiezebrink
Bronnen: aktenr. 15https://gw.geneanet.org/cofranssen?lang=nl&iz=26471&p=heiltjen+harms&n=tenthof
 
Tenthof, Heiltjen Harms (I10126)
 
12
+ 1. Gerrit Driesz van Puttenstein, ged. 9 apr 1682, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Heijman Driesz Puttenstein, ged. 3 feb 1684, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
+ 3. Hendrikjen Driesz Puttenstein, ged. 21 mrt 1686, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Geertjen Driesz Puttenstein, ged. 17 nov 1687, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Jan Driesz Puttenstein, ged. 16 mei 1689, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Hendrik Driesz Puttenstein, ged. 27 sep 1691, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Evert Driesz Puttenstein, ged. 3 okt 1694, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
+ 8. Beert Driesz Puttenstein, ged. 7 nov 1697, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Lubbetjen Driesz Puttenstein, ged. 13 feb 1701, Oldebroek

+ 1. Gerrit Driesz van Puttenstein, ged. 9 apr 1682, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Heijman Driesz Puttenstein, ged. 3 feb 1684, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
+ 3. Hendrikjen Driesz Puttenstein, ged. 21 mrt 1686, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Geertjen Driesz Puttenstein, ged. 17 nov 1687, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Jan Driesz Puttenstein, ged. 16 mei 1689, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Hendrik Driesz Puttenstein, ged. 27 sep 1691, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Evert Driesz Puttenstein, ged. 3 okt 1694, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
+ 8. Beert Driesz Puttenstein, ged. 7 nov 1697, Oldebroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Lubbetjen Driesz Puttenstein, ged. 13 feb 1701, Oldebroek  
 
13
5.De originele huwelijksvoorwaarden van Wolter van Coeverden en Sophia van Sinderen, gesloten 31 maart 1410 in Nederhemert (P. W. van Doorninck. lnventaris van het archief van Nederhemert, no. 45.), en een charter in het gemeente-archief van Ootmarsum (R. E. Hattink, Register op het oud-archief van Ootmsrsum, no. 56. (Werken Overijss. Regt en Gesch., 1878). W. J. Formsma, Het oud-archief der gemeente Ootmarsum, inv. no. 332).

Op 12 mei 1427 transporteren Wolter van Coeverden, Fije zijn vrouw en Dyderyc, Reynolt, Alof, Johan, Lysbet en Fye, hunne kinderen, voor het landgericht Ootmarsum het erf Nijehus in de marke Telligt aan Herman Becker, priester. Aan het charter hangen de zegels van Wolter van Coeverden en van Fye, welk laatstgenoemd zegel vertoont het wapen van Sinderen, zijnde een effen schild, beladen met een effen hartschild, met een onduidelijk randschrift.

Een tweede zegel van Fye hangt aan een charter van 24 juli 1417, waarbij Wolter van Coeverden en Sophia, zijn echte wijf aan het Heilige Geestenhuis te Oldenzaal een jaarrente van 8 mud rogge transporteren.
Het vertoont eveneens het wapen van Sinderen en het randschrift:
sigillum [ F]ie van Sindren.
https://www.blancke-bogaert.nl/Blancke/rutenberg2.htm 
Van Coeverden, Sophia (Fye) III (I1112)
 
14
curator van Hillegonda van Sichem
bron Marsman Wijhe

wethouder van Wijhe. 
Kattenwinkel, Jan Hendriks (I742)
 
15
Datering:
1493 juni 4, op St. Bonifaciusavond de heilige martelaar en zijn gezellen
NB:
Afschrift op papier in inv.nr. 27.
Wobbe verzoekt Gherrijt haar man te zegelen, die Sweder vraagt mee te zegelen, alsmede de erfgenamen Hermen Hengevelt en Bernt Hengevelt en Bette, kinderen van Gerrit en Wobbe en Hermen Stevens, man van Bette, die samen Henrick Tijdekens verzoeken te zegelen.
Belendingen: 1. met het oosten settet (?) op de wetering, in het land van de broeders, met het zuiden aan de Avelgunne en kolck in d’Heetvelt, metten westen aan land van de broeders en noordwaarts aan Jan Bentincks land; en 3. oostwaarts Heyle Scakels, zuidwaarts aan de weg, westwaarts aan Egbert in den Hagen en noordwaarts aan Lubbert Mertens land. 
Gezin: Hermen Stevens / Bette Hengeveld (Hengevelt) (F246)
 
16
Directe familie
https://www.myheritage.nl/research/collection-1/myheritage-stambomen?s=33668961&itemId=256112231-1-6840&action=showRecord

Onbekend Croneman (född NN)
Zijn vrouw

Jan Kornelis Kroneman
Zijn zoon

Hendrik Cornelissen (Hendrik Knellis) Croneman
Zijn zoon

Rutger Kroneman
Zijn zoon

Teunisjen Kroneman
Zijn dochter

Heleentjen Kroneman
Zijn dochter

Jan Henderixc
Zijn vader

Onbekend Henderixc (född NN)
Zijn moeder

Henrick Croneman
Zijn broer 
Krooneman, Cornelis (I2433)
 
17
Gezin van Gerrit Klein Baarle
Hij is getrouwd met Geesken Stormink op 1 juli 1750 te Dpv /.

Zij zijn op 1 juli 1750 te Neede / Dpv in ondertrouw gegaan.
Kind(eren):
Hendrika Klein Baarle 1751-????

Notities bij Gerrit Klein Baarle
genoemd in lidmatenreg. van Neede 1741 
Gezin: Gerrit Klein Baarle (Ten Baerle) / Geesken Stormink (Storminck) (F139)
 
18
Hermen Jansen Hengevelt, geb. 00-00-1600
lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p. 449 - 450
waarin op 11 okt 1631 Herman Jansen Hengevelt investiture en oprukking krijgt,
als erfgenaam van zijn grootvader Gerrit Hermens Hengevelt,
onder momberschap van Thonis Hendricxsen. In aanwezigheid van zijn moeder Lubbe Hendricx

Heyle Lucas of Luyckens, geb. 00-00-1610
lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p 450 ;
op 24-10-1659 krijgen Andries van Werven en Heijle Lucas oprukking
na transport door Herman Hengevelt van een herengoed tot Hoorn onder Heerde.
http://members.chello.nl/c.m.hengeveld/aanvul.htm
 
Hengeveld (Hengevelt), Hermen (Jansen) Hengevel, (I1058)
 
19
http://hvjanvanarkel.nl/mastenbroek-begraven-1778-1814 
Arents, Engbert (I1187)
 
20
Huwelijksakte Huwelijk Derkje Maten en Lubbertus Maten, 27-10-1866
Huwelijksdatum:27-10-1866
Huwelijksplaats:Heerde
Bruid:Derkje Maten
Bruidegom:Lubbertus Maten
Moeder bruid:Aaltje Welle
Vader bruid:Hendrik Maten
Moeder bruidegom:Lijsje Maten
Vader bruidegom:Albert Maten
Opmerking:weduwnaar van Johanna van Marle
 
Gezin: Lubertus Maten / Derkje Maten (F1477068865)
 
21
I Gerrit Schoterman (Westerik, Westerink), geboren 1750--1760, bouwman.

Gehuwd met Janna Weeleman (Welleman, Welle), geboren 1750--1760.

Uit dit huwelijk:

1. Janna Gerrits Westerik (= Westerink ), geboren te Wesepe, gem Olst circa 1766, Landbouwster te Epe. Overleden te Oene (GE) op 23-08-1857, (Schokman of Schoterman).

Gehuwd te Oene, gehuwd voor de kerk te Oene op 22-08-1795 (ng) met Jacob Jans Logtenberg, 34 jaar oud, geboren te Epe-Oene (GE), gedoopt (ng) te Oene op 03-05-1761, Landbouwer. Overleden te Oene (GE) op 21-06-1840 op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan Berends Logtenberg (Lugtenberg) en Jennigje Gerrits Hengeveld.

2. Gerrit Jan Schoterman, geboren te Olst circa 1781, bouwman.

Gehuwd te Olst op 12-05-1821, * hij 40 jr ; zij 18 jr met Hermina Nienhuis, geboren te Raalte circa 1803, dienstmeid, dochter van Jannes Hendrikussen Nienhuis, daghuurder, en Jenneken Hendriks, daghuurster.

3. Hermannes (Mannes of Manus) Schoterman (Manus Schoterman), geboren te Olst circa 1783, bouwman, dagloner.

Gehuwd te Olst op 28-06-1817, * hij 34 jr ; zij 29 jr met Aaltjen Wanink (Wannink), geboren te Deventer circa 1788, dienstmeid, dagloonster, dochter van Albert Wanink (Wannink) en Geertjen Groot Douwels.

4. Evert Schoterman, geboren te Olst circa 1786, bouwman.

Gehuwd te Olst op 13-12-1823, * hij 37 jr ; zij 25 jr met Hermina Zwiers (Harmina Zwiersen), geboren te Holten circa 1798, dienstmeid, dochter van Jan Zwiersen, bouwman, en Aaltjen Derkzen.
http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/GEN-BENELUX/2009-03/1236939452 
Weleman (Weeleman), Jennigje (Janna) (I575)
 
22 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Derck Tonissen Assinck / Fenneken Hermsen (F145)
 
23
Vb. Henrick III Van Besten, geb. vóór 1440, Gegoed in Hilten (Neuenhaus), Uelsen, Albergen, Weerselo, Herdinge, Vreden, keurnoot in Uelsen 1485, gezworene in de marke van Laarwold 1469, keurnoot in Uelsen 1485, † 1499, tr. vóór 3 sept. 1466 Wybbe Ten Bussche, geb. vóór 3 sept. 1462, † vóór 3 aug. 1491, dr. van Lambert en Mette.

(mogelijk moet Wybbe ten Bussche worden gekoppeld aan Henrick Va; zie hierboven)

Uit dit huwelijk:
1. Johan VI Van Besten, Gegoed in Vreden, † na 3 sept. 1466.
2. Griete Van Besten, geb. 1475, † na 1 sept. 1499, tr. 1518 Melchior Rengers tho Scharner, geb. Scharner (Slochteren) 1470, hoofdeling te Scharmer, † na 1531, zn. van ridder Johan tot den Poste en tho Scharner en Agnes Van Laer.
4. Heer Henrick VI Van Besten, geb. vóór 1487, Gegoed in Uelsen, priester 1491, † na 1 sept. 1499.
5. Mechteld III Van Besten, geb. vóór 1499, † na 1 sept. 1499.
6. Vincentius I, volgt VId
(7. Hermannus Van Besten, keurnoot 1527,4 † na 1527.)
http://www.vanbatenborgh.nl/publicaties/gelderse_familierelaties/vanbesten 
Gezin: / Wybbe Ter Busche (F275)
 
24
VI.1 Engbert Willem (Gerrits) van der Kolk, geboren in 1774 in Emmen [Dalfsen], zoon van Gerrit (Gerrits) van der Kolk (zie V.1) en Willempje Engberts. Hij werd gedoopt op 20 februari 1774 in Dalfsen en overleed op 8 juli 1829 in Zwollerkerspel. Hij trouwde op 6 maart 1800 in Dalfsen met Heiltje (Hendricus) Hofman [geboren 16 maart 1769 in Emmen [Dalfsen]; gedoopt (als Heil) Dalfsen 13 augustus 1769; dochter van Hendricus Willems en Hendrika Jans; eerst heette ze Heiltje Hendricus; later ook Heiltje Hendriks Hofman; in 1830, 1832 en 1835 was zij “landbouwersche”]. Engbert Willem woonde in Welsum [Dalfsen] op ‘t Jaspers; volgens de Historische Kring Dalfsen heette het vermoedelijk ook Luddelvinc [mogelijk afgebroken boerderij aan de Hofmansteeg?]. In 1812 namen Engbert Willem en zijn kinderen de naam van der Kolk aan [zie aktenummer 492 van Register Naamsveranderingen Dalfsen].

Notitie. Nalatenschap van Engbert Willem van der Kolk; aangifte door Heiltje Hofman zijn weduwe als moeder en wettige voogdes over de kinderen Gerrit Willem, Gerrigje, Hendrikus en Willem Hendrik van der Kolk: de helft van 91 roeden hooiland gelegen in het Berkumerbroek.

Engbert Willem en Heiltje kregen de volgende kinderen [alle geboorten te Dalfsen]:

1. Gerrigje van der Kolk; geboren op 14 februari 1801 in Welsum [Dalfsen] op ‘t Jaspers; gedoopt op 15 februari 1801 in Dalfsen; overleden Dalfsen 1880. Zij trouwde op 17 december 1829 te Zwollerkerspel [aktenummer 37] met Gerrit Jan Hofman [in 1829 was Gerrit Jan landbouwer; Gerrigje en Gerrit Jan zijn neef en nicht (zie Interacties van families); geboren Zwollerkerspel [Wijthem] 13 september 1802, zoon van Jan (Hendriks) Hofman en Willemina Tenthof]. Uit dit huwelijk Jan Hofman; geboren rond 1838 te Dalfsen; hij trouwde met Willemina van der Kolk [ zie verderop onder Gerrit Willem van der Kolk VII.3].
2. Hendricus van der Kolk; geboren op 10 februari 1804 in Welsum [Dalfsen] op ‘t Jaspers [volgt VII.1].
3. Willem Hendrik van der Kolk; geboren op 23 februari 1807 in Welsum [Dalfsen]op ‘t Jaspers [volgt VII.2].
4. Gerrit Willem van der Kolk; geboren op 3 januari 1810 in Welsum [Dalfsen] op ‘t Jaspers [volgt VII.3].
 
Gezin: Engbert Willem van der Kolk / Heiltje Hendricus Jaspers (Hofman) (F1477069050)
 
25
[48] Jan [Willems] van Tongeren
- zoon van [96]+[102] Willem Gerrits/ Garrrits [van Tongeren] en [97]+[103] Hilligje [Jansen] Tenthof
- geb. erve “De Geestelijkheid” Harculo, gedoopt NG Windesheim 12-04-1751
- overl. erve “De Geestelijkheid” Harculo 14-03-1829
- huwt NG Windesheim 01-03-1789 als j.m. in Harculo met [49] Eva [Stevens] Doornink, j.d. in Marle onder Wijhe,
dochter van [98] Steven [Gerrits] Doornink en [99] Machtelt [Gerrits] van Marle
- in OAT Zwollerkerspel [kadaster 1832] hebben zijn erfgenamen 2 boerderijen, erve “De Geestelijkheid” Harculo +
erve “Het Clooster” Windesheim, alsmede 85 ha. landerijen
- echtpaar heeft 3 kinderen:
1e [24] Willem [Jansen] van Tongeren [gegevens zie zijn verhaal]
2e Steven [Jansen] van Tongeren
geb. erve “De Geestelijkheid” Harculo 26-10-1792, gedoopt NG Windesheim 28-10-1792
begr. NG Windesheim 15-01-1793
3e Steven [Jansen] van Tongeren
geb. erve “De Geestelijkheid” Harculo 08-06-1794, gedoopt NG Windesheim 09-06-1794
begr. NG Windesheim 21-08-1794
 
van Tongeren, Jan Willems (I391)
 
26
Hendrikje Johanna Willemina Wissink (geboren Nijenberg)
MyHeritage stambomen
Overlijden: 21 feb 1970 - Holten ?
Ouders: Gerrit Nijenberg, (3)hendrikje Johanna (Jo) Nijenberg (geboren Strunk)
Echtgenoot: Egbert (Eg) Wissink
Dochter: Henriëtte Geertruida Lammertink (geboren Wissink)

https://erh.courant.nu/issue/HNB/1970-04-10/edition/0/page/2?query=wissink-Nijenberg&f_periodicalcode%5B0%5D=HNB&sort=relevance 
Nijenberg, Hendrikje Johanna Willemina (I319)
 
27
Vb. Henrick III Van Besten, geb. vóór 1440, Gegoed in Hilten (Neuenhaus), Uelsen, Albergen, Weerselo, Herdinge, Vreden, keurnoot in Uelsen 1485, gezworene in de marke van Laarwold 1469, keurnoot in Uelsen 1485, † 1499, tr. vóór 3 sept. 1466 Wybbe Ten Bussche, geb. vóór 3 sept. 1462, † vóór 3 aug. 1491, dr. van Lambert en Mette.

(mogelijk moet Wybbe ten Bussche worden gekoppeld aan Henrick Va; zie hierboven)

Uit dit huwelijk:
1. Johan VI Van Besten, Gegoed in Vreden, † na 3 sept. 1466.
2. Griete Van Besten, geb. 1475, † na 1 sept. 1499, tr. 1518 Melchior Rengers tho Scharner, geb. Scharner (Slochteren) 1470, hoofdeling te Scharmer, † na 1531, zn. van ridder Johan tot den Poste en tho Scharner en Agnes Van Laer.
4. Heer Henrick VI Van Besten, geb. vóór 1487, Gegoed in Uelsen, priester 1491, † na 1 sept. 1499.
5. Mechteld III Van Besten, geb. vóór 1499, † na 1 sept. 1499.
6. Vincentius I, volgt VId
(7. Hermannus Van Besten, keurnoot 1527,4 † na 1527.)
http://www.vanbatenborgh.nl/publicaties/gelderse_familierelaties/vanbesten 
Gezin: Henrick III van Besten / Wybbe Ter Busche (F278)
 
28 Wijntje [Jacobs] van Marle is dezelfde als 7e kind van [396] Jacob [Berents] van Marle en [397] Willemtie
[Gerrits] van Doorninck. Uit dit 3e huwelijk geen kinderen.
Wijntje [Jacobs] van Marle huwt 2e X NG Vorchten haar volle neef Claas [Hendricks] Doorninck zoon van
[796] Hendrick [Gerrits] van Doorninck en [797] Anna Gerrits [te Marle] Uit dit huwelijk geen kinderen
 
van Marle, Wijntje (I790)
 
29 Aalbert Berents
Sosa : 7.468
Geboren circa 1644 - Marle (Ambt Wijhe)

Ouders

sosa Berent Reinders ca 1616-/1650

sosa Steven Hendricks

Relaties en kinderen
Gehuwd voor 1671 met sosa Seijntjen Jans †1694 en hun kinderen
sosa Jan Aalberts 1671-/1721
Aaltjen Aalberts 1672
Henrick Aalberts 1676-/1736
Swaantjen Aalberts ca 1678-1693
Gehuwd 1 maart 1699 (zondag), Windesheim, met Aaltje Rutgers (Ouders : Rutger Egberts †/1676 & Anna Hendricks)

Broers en zusters
M Reiner Berents ca 1642
M sosa Aalbert Berents ca 1644 Gehuwd voor 1671 met sosa Seijntjen Jans †1694
Aalbert Berents ca 1644 Gehuwd 1 maart 1699 (zondag), Windesheim, met Aaltje Rutgers
V Aeltien Berents ca 1646
V Henrickien Berents ca 1648-/1680 Gehuwd in december 1666, Wijhe, met Rutger Eijlerts

Verwantschappen
Getuige (1680) : Erfuiting, Rutger Eijlerts
Getuige (1700) : Ondertrouw, sosa Jan Aalberts 1671-/1721 en sosa Webbegjen Assies 1660-/1714
(verbergen)

Gebeurtenissen
circa 1644 : Geboorte - Marle (Ambt Wijhe)
voor 1671 : Huwelijk (met Seijntjen Jans)

3 november 1674 : Eigendom - Wijhe
In het Gericht verklaren Jan Hermsen, Gerrijt Hermen en Teunis Hermsen, mede namens hun huisvrouwen, verkocht te hebben aan Albert Berents en zijn huisvrouw Seijntien Jansen, wonende te Veessen, een huis, landerijen, paarden, beesten, wagen, ploeg, rack en rietschap, niets uitgezonderd, gelegen in het kerspel Wijhe in de buurtschap Marle. De koopsom is voldaan en de verkopers doen cessie, transport en overdracht volgens het Landrecht van Overijssel, en doen mede evictie.
Bronnen: [ORA Wijhe, 3 november 1674, in genealogie Aalber(t)s, Albert de Leeuw] via Kwartierstaat Knol-Roseboom

30 juni 1682 : Eigendom - Wijhe
Ter instantie van de Heer Adriaan-Wilh. Bentick tot den Breckelkamp, zijn van gerichtswege genomineerd en geauthoriseerd Willem Crooneman en Hendrick Jansen, beide timmermannen, om te taxeren of waarderen de door Willem Gerrits gearresteerde koets van de WelGeb. Heer Bentink, die dan ook deze koets hebben gewaardeerd op 50 Caroli gulden. Vervolgens is daarop in het Gericht verschenen Albert Berents, wonende te Vorchten. Hij heeft voor genoemde getaxeerde somma ad 50 Caroli gulden als onderpand gesteld zijn vrije en allodiale katerstede te Marle, waarop thans als meijer woont Rutger Eijlarts Halfwerck.
Bronnen: Albert de Leeuw, Genealogie van een familie Aalber(t)s te Zwollerkerspel e.o.

21 februari 1688 : Eigendom - Wijhe
In het Gericht verklaren Rotger Eilers en Merrichjen Jansen, eheluiden, een hypotheek van 60 Caroli gulden verkregen te hebben van Albert Berents en ..eina Jansen, eheluiden. Zij stellen als onderpand een akkertje land, genaamd het Doornemus Ackertien, gelegen in de Marler Enck.
Bronnen: Albert de Leeuw, Genealogie van een familie Aalber(t)s te Zwollerkerspel e.o.

26 februari 1699 : Ondertrouw (met Aaltje Rutgers) - Vorchten (Heerde)
05-04-1699 26-02-1699 Aalbert Beerentsz, wednr. van zall. Seijntjen Jans, tot Werven met Aaltjen Ruthgers, nagelaten dogter van zall. Rutgher Egbertsz, tot Marle. Confirmati tot Winshem.
Bronnen: https://www.streekarchiefepe.nl/images/pdfs/41_heerde_vorchten_huwelijken_1661_-_1811__-_.pdf

1 maart 1699 : Huwelijk (met Aaltje Rutgers) - Windesheim
Aalbert Berents wed: tot Werven en Aaltie Ruthgers j.d. tot Marle Windesheim, geref. trouwen op attestatie van Wijhe en Vorghten
Bronnen: HCO Generale Index retroacta

https://gw.geneanet.org/cofranssen?lang=nl&iz=26471&p=aalbert&n=berents 
Aalbert Berentsz (I2398)
 
30 Egbert Berents van Grael
Sosa : 29.860
Overleden voor juni 1613

Relaties en kinderen
Gehuwd met sosa ? ? en hun kinderen
Assien Egberts van Grael †/1674
sosa Berent Egberts van Grael †/1662
Henrick Egberts van Grael †/1618 
van Grael, Egbert Berents (I1309)
 
31 Fenne Willems Sosa : 58.925

Ouders
sosa Willem NN
sosa ? ?

Relaties en kinderen
Gehuwd voor 1592 met sosa Jacob Alarts †/1595 (Ouders : sosa Alart NN & sosa ? ?) en hun kinderen
sosa Alart Jacobs †/1626
Gerdtien Jacobs †
Gehuwd 11 september 1595 (maandag), Zwolle, met sosa Gerrit Frericks (Ouders : sosa Frerick Arentsen op 't Slot †/1609 & sosa Geese NN)

Broers en zusters
V sosa Fenne Willems Gehuwd voor 1592 met sosa Jacob Alarts †/1595
Fenne Willems Gehuwd 11 september 1595 (maandag), Zwolle, met sosa Gerrit Frericks
M Albert Willems †/1595
(verbergen)

Gebeurtenissen
voor 1592 : Huwelijk (met Jacob Alarts)
11 september 1595 : Erfuiting (met Jacob Alarts) - Zwolle
Jacob Alerdtz onmondige kinderen momberen: Jan van Goer Jans en Henrick Albertz tho Diese. Fenne [-] nagelaten weduwe van zal. Jacob Alertz heeft haar twee onmondige kinderen Alert en Gerdtien erfuiting gedaan en voor vaders goed bewezen onder hen beidende helft van een huis en hof buiten Dieserpoorte op die Nijstadt gelegen daar Jan Lensingk nu ter tijd in woont, item de helft van een huis en hof gelegen tho Diese bij dat Capelle, item nog de helft van een mudde land gelegen tho Diese op den Oister Enck, en nog de helft van een half mudde land gelegen bij den Holtenbroecker Wegh. Daartoe bewijst zij de beide kinderen nog tezamen 1400 glgl. en Alerdt het beste peerdt met dat vullen, en Gerdtien een bedde met toebehoor, en een grote koperen pot, en een kiste als dat behoort, en heeft Fenne overgegeven en verwillekeurd dat als een kind komt te overlijden zonder lijfserven na te laten dat dit kindergoed wederom zal vererven op de naaste erfgenamen. Verder heeft zij ook gegeven haar zalige broer Albert Willems kinderen na haar dood uit haar goederen 60 glgl. eens, en als deze kinderen komen te sterven zonder lijfserven zal dit vererven op zal. Jacob Alerdtz kinderen of hun erfgenamen, en belooft de kinderen dit uit te keren als ze mondig zijn geworden of getrouwd zijn. Schepenen Albert Jacobsen, Herman van Haersolte in plaats van Middelbergh en Braeckel.
Getuige : Jan Jansz van Goor
Getuige : Henrick Alberts †/1638
Bronnen: erfuitingen Diezerstraat f493-f494 via https://www.historischcentrumoverijssel.nl/forum/viewtopic.php?p=197316&sid=0baca6c5ad72a1f76338136dc1c4bc31#p197316
11 september 1595 : Huwelijk (met Gerrit Frericks) - Zwolle
Gerit Frericksen, Frerick op't Sloets s. ende Fenne, z. Jacob Alertsen n.w. tot Deese
Bronnen: https://www.vpnd.nl/bronnen/ov/zwolle/zwolle_transcript_geref-trouwen-1581-1603.pdf 
Willems, Femme (I1353)
 
32 Harmen Jansen Tenthof

Ouders
Jan Tenthof
Heiltje NN

Relaties en kinderen
Gehuwd 3 april 1747 (maandag), Zwolle, met Ida Hendriks (Ouders : Hendrik Gerrits †ca 1751 & Grietien Roelofs †/1724)
Gehuwd 21 maart 1756 (zondag), Windesheim, met Gesina Teunis Vrijhof 1738 (Ouders : Teunis Wichems Schrijver & Janna Jans Rouwenhorst) en hun kinderen
Heiltjen Harms Tenthof 1757-1820
Ida Harms Tenthof 1758

Broers en zusters
M Harmen Jansen Tenthof Gehuwd 3 april 1747 (maandag), Zwolle, met Ida Hendriks
Harmen Jansen Tenthof Gehuwd 21 maart 1756 (zondag), Windesheim, met Gesina Teunis Vrijhof 1738
V Hilligje Jansen Tenthof
V Janna Jansen Tenthof
(verbergen)

Gebeurtenissen
3 april 1747 : Huwelijk (met Ida Hendriks) - Zwolle
Harmannus Tenthof zoon van Jan Tenthof, wonende in 't Broek trouwt met Ida van der Vegth
Bronnen: HCO Generale Index Retroacta
3 april 1747 : Huwelijk (met Ida Hendriks) - Windesheim
Harmannus Tenthof zoon van Jan Tenthof in 't Broek met Ida van der Veght j.d. van Hendrik Garrits van der Veght te Herxen

Bronnen: https://vpnd.nl/bronnen/ov/windesheim/windesheim_transcript_geref-trouwen-1661-1776.pdf
22 december 1748 : Lidmaatschap - Zwolle
Harmen Jansen wonende aan de Oude Wetering / Zeddijk, is met attestatie uit Zwol gekomen
Bronnen: HCO Generale Index lidmaten
6 maart 1751 : Eigendom (met Ida Hendriks) - Zwollerkerspel
Richter Tomas van Muijden. Keurnoten Laurens Westerhof en Derk Bovendal. Verschenen zijn Gerrit Hendriks en zijn vrouw Jacobjen Willems, tutore marito, alsmede [beneffens] Harmen Tenthof, getrouwd aan Ida Hendriks, hier mede present tutore marito, tesamen kinderen van Hendrik Gerrits Duitman, nu voor omtrent zeven weken overleden. Zij verklaren bij dezen te renuncieren en afstand te doen van het recht, dat zij comparanten competeren, van zich namelijk als erfgenamen van de boedel van hun vader te kunnen gedragen, latende dienvolgens deze over aan en ten behoeve van de weduwe of we de naastgerechtigden.
Bronnen: RA Zwollerkerspel nr. 623 f133 transcriptie G.J.A. Rientjes

14 april 1752 : Testament (met Ida Hendriks) - Zwollerkerspel
Actum ten huize van de comparanten binnen de poort [Poorte] van Warkeren [Werkeren], 14 apr 1752 - Gesurrogeerde Richter A.G. Vriesen. Keurnoten Willem Derks en Gerrit Derks. In het Gericht zijn verschenen Harmannus Jansen Tenthof en Ida Hendriks Loubois [bedoeld is mogelijk: Loibois], eheluiden, zijnde zij vrouwsper-soon met Hermannus Derks als momber geassisteerd, de laatste wel in ar-beid zijnde, maar beiden bij blijkend goed verstand. Zij maken een testament. Zij hebben verklaard om goede en uit conjugale affectie elkaar te hebben gesteld tot enigste en universele erfgenaam, dat is de eerststervende de langstlevende van hun beiden, om de nalatenschap van de eerst-overledene, zowel mobiele als immobiele goederen, actien en credieten, niets buiten de legitieme portie waarin de testator zijn vader Jan Jansen Tenthof mitsdezen institueert uitgezonderd, eeuwig en erfelijk te profiteren en te genieten. Verder legateert de testator nog aan zijn vader Jan Jansen Tenthof al hetgeen dat tot zijn lijfdracht behoort. Van gelijke legateert de testatrice aan haar broer Gerrit Hendriks [zijn] kinderen al hetgeen, dat tot haar lijfdracht behoort. Daarna legateren de testateuren aan de Armen van Mastebroek één pond groot, ter laatster dood aanstonds uit te keren. - De Gesurrogeerde Richter voornoemd heeft dit met zijn hand en zegel bekrachtigd, en tot meerder vestenis heeft Hartgert Vlier op uitdrukke-lijk verzoek van de testateuren en de genoemde momber dit voor dezen mede getekend en gezegeld.

Bronnen: RA Zwollerkerspel nr. 623 f226. transcriptie G.J.A. Rientjes
21 maart 1756 : Huwelijk (met Gesina Teunis Vrijhof) - Windesheim
Harmannus Tenthof weduw: van Ida van der Vegte, met Gesina Frijhof j.d. beide te Windesheim Sijn in den huwelijken staat bevestigt

Bronnen: https://vpnd.nl/bronnen/ov/windesheim/windesheim_transcript_geref-trouwen-1661-1776.pdf
https://gw.geneanet.org/cofranssen?lang=nl&iz=26471&p=harmen+jansen&n=tenthof 
Tenthof, Harmen Jansen (I1355)
 
33 Jan Tenthof

Relaties en kinderen
Gehuwd met Heiltje NN en hun kinderen
Harmen Jansen Tenthof
Hilligje Jansen Tenthof
Janna Jansen Tenthof
https://gw.geneanet.org/cofranssen?lang=nl&iz=26471&p=jan&n=tenthof 
Jentthof, Jan (I1360)
 
34 Janna Gerrits van SoeselAfdrukken stamboom
Geboren in 1740

Ouders

Gerrit Jans van Soesel

Geertje van Santen

Relaties
Gehuwd 12 juni 1774 (zondag), Windesheim, met Hendrik Jansen (Ouders : Jan Lamberts †/1746 & Lutgertje Hendriks van Beek)

Broers en zusters
M Jan Gerrit van Soesel 1734-/1750
V Aaltien van Soesel 1735
M Arent van Soesel 1736-/1750
V Egbertien van Soesel 1737
V Janna Gerrits van Soesel 1740 Gehuwd 12 juni 1774 (zondag), Windesheim, met Hendrik Jansen
V Geertjen van Soesel ca 1743-1809 Gehuwd 19 februari 1775 (zondag), Zwolle, met Dries Lulofs van Santen
(verbergen)

Gebeurtenissen
1740 : Geboorte
24 september 1762 : Vermelding - Zwolle
Janna van Soesel dochter van Gerrit van Soesel en Geertjen van Santen
Bronnen: HCO Generale Index Overig, Testamenten blz. 302
12 juni 1774 : Huwelijk (met Hendrik Jansen) - Windesheim
7 september 1774 : Verkoop van eigendom (met Hendrik Jansen) - Zwollerkerspel
Gesurrogeerde Richter burgemeester L. Nilant. Keurnoten Gijsbert van den Berg en Claes Veldgraef. Verschenen zijn Hendrik Duitman en zijn vrouw Janna Gerrits, tutore marito. Zij verklaarden om een welbetaalde somma van penningen bij dezen te cederen en in volledig eigendom over te dragen aan Jan Jacobs en zijn erfgenamen te Bercum: - 1/4 part van 2 1/2 morgen weideland genaamd de Kistenmate, bij het huis Werkeren in Mastenbroek, - 1/8 part van 1/3 part van 4 akkers bouwland in Spoolde genaamd de Volken Akkers [de Volhen Akkers]. - 1/8 part van één morgen hooiland in de Weddeloop bij Zuithem, - 1/8 part van 1/3 part van een half slag op de Maetgraven te Bercum, - 1/8 part van 1/2 morgen hooiland de Hagen genaamd bij 't Haerster Veer, - 1/8 part van 3 morgen hooiland op 't Haerster Broek, - 1/8 part uit de halfscheid van de tiende grof en smal van het erve Rottien [Roltien] te Haerst, - 1/8 part van 1/3 part van één morgen hooiland het Reegjen genaamd te Holten. Alle onder dit kerspel van Zwolle gelegen. En zulks met het recht en de gerechtigheid, raad en onraad daar toe en aan behorende. - Fredrik Ram, gerichtschrijver, zal op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten dit voor dezen tekenen en zegelen.

Bronnen: RA Zwollerkerspel nr. 627 f116 transcriptie G.J.A. Rientjes
--- : Overlijden
https://gw.geneanet.org/cofranssen?lang=nl&iz=26471&p=janna+gerrits&n=van+soesel 
van Soesel (Soessel), Janna (Johanna) Gerrits (I913)
 
35 Marriken Frericks
Overleden voor 2 maart 1662

Ouders

sosa Frerick Arentsen op 't Slot †/1609

sosa Geese NN

Relaties en kinderen
Gehuwd 25 mei 1609 (maandag), Zwolle, met Gerrit Gerritsen Breedtgordel †/1625 en hun kinderen
Geesien Gerritsen Breedtgordel
Lubbe Gerritsen Breedtgordel
Lucas Gerritsen Breedtgordel
Driesijn Gerritsen Breedtgordel
Gehuwd 19 juni 1625 (donderdag), Zwolle, met Otto Henricks †/1663 (Ouders : Henrick Volckersen †/1609 & Beerte Driessen)

Broers en zusters
V NN Frericks op 't Slot 1585
V sosa Aeltien Frericks Gehuwd 2 september 1595 (zaterdag), Zwolle, met sosa Alart Jacobs †/1626
V Marriken Frericks †/1662 Gehuwd 25 mei 1609 (maandag), Zwolle, met Gerrit Gerritsen Breedtgordel †/1625
Marriken Frericks †/1662 Gehuwd 19 juni 1625 (donderdag), Zwolle, met Otto Henricks †/1663
M sosa Gerrit Frericks Gehuwd 11 september 1595 (maandag), Zwolle, met sosa Fenne Willems
Gerrit Frericks Gehuwd 24 november 1611 (donderdag), Zwolle, met sosa Janneken Arents †/1626
Gerrit Frericks Gehuwd 5 december 1626 (zaterdag), Zwolle, met Heijltjen Henricks
(verbergen)

Gebeurtenissen
25 mei 1609 : Huwelijk (met Gerrit Gerritsen Breedtgordel) - Zwolle
Gerriet Geertsen s. Geert Jansen n.s. tot Schelle ende Marrieken Frericks s. Frerick Arents n.d. tot Deese
Bronnen: https://www.vpnd.nl/bronnen/ov/zwolle/zwolle_transcript_geref-trouwen-1603-1616.pdf

18 juni 1625 : Erfuiting - Zwolle
Momberen over zal. Gerrijt Breedtgordels nagelaten kinderen: Gerrijt Frericksen en Jan Jansen. Marrijchijn Frericks nagelaten wed. van zal. Gerrijt Breedtgordel heeft aan haar nagehouden kinderen Geesgen, Lubbe, Lucas en Driesijn Gerrijts, erfuiting gedaan en voor vaders goed bewezen als volgt: ten eerste de gerechte helft van twee morgen land genaamd het Venne gelegen in Diese daar de heer van Almeloe het thijndepart van toekomt, nog de gerechte helft van twee morgen land genaamd het Lange Slach ook in Diese gelegen daar de heer van Almeloe van gelijk het thijnde part toekomt, nog de gerechte helft van 3 1/2 mudde geseijs gelegen in Dieser Enck, nog 600 car.gl. eens onder hun vieren, en dan nog de drie dochtertjes elk een bedde met toebehoor en voor de zoon Lucas een goed paard. En heeft beloofd de kinderen in kost, kleren en alle lijves nooddruft te onderhouden tot de mondige jaren en dan uit te keren, stellende daarvoor tot onderpand al haar goederen. Schepen Rotger van Haersolthe.

Getuige : sosa Gerrit Frericks
Bronnen: Erfuitingen RA001-148 wijk Diezerstraat f625-f626 via https://www.historischcentrumoverijssel.nl/forum/viewtopic.php?p=196509&sid=770c0475e25852b8fa2904a815da636b#p196509

19 juni 1625 : Huwelijk (met Otto Henricks) - Zwolle
Otto Henricks sal. Henrick Valckersen n.s. tot Witmen en Marijtgen Frerijcks w. van sal. Gerrit Gerritsen tot Dese
Bronnen: https://www.vpnd.nl/bronnen/ov/zwolle/zwolle_transcript_geref-trouwen-1625-1630.pdf

19 maart 1628 : Belening - Zwolle
Marriken Vrericks, eerder weduwe van Gerryt Gerrytsen, met burgemeester Arendt Buys als haar voogd, verklaart dat het goed eertrijds door haar en haar man was aangekocht, maar dat de laatste kooppenningen door haar en haar tegenwoordige echtgenoot Otto Hendricks werden betaald, waarom zij begeert dat het goed aleen aan haar en haar tegenwoordige echtgenoot zal toebehoren, zonder recht daarop van haar voorkinderen bij wijlen Gerryt Gerrytsen
Getuige : Arent Buijs †ca 1632
Bronnen: HCO 0197.1 Ambtman van het Stift Essen Nadere toegang 2 Leenregisters 2.477. Stadsgericht Zwolle / buurschap Dieze (vi:47)
voor 2 maart 1662 : Overlijden


Notities
Aantekeningen
Den beyden erven ende gueden gehyeten dat eene de Holtingswaer ende dat ander Buytmansguedt, met allen olden ende nyen, hoegen ende legen tobehoeren, nyet daervan in 't cleyne noch groete uuytbescheyden, soe als oeck de beyden erven voerscr. gelegen syn to Deeze in de vryheyt van Swolle. In 1595: "erve ende goedt, geleghen in der stadtvryheidt van Swolle, in der buirschap Diese, daer nou ter tyt Arendt Buitman voer meyerman up woent"; 1600: "... genoempt Buitmansguedt ..."; 1604: "... saelighe Herman van Welvelden guedt ...". Hieruit afgespleten de nrs. 478 en 479. (i:20) Henrick van Haersolte verklaart het leen na zijn dood te schenken aan zijn vrouw Lucia van Barmtloe en mocht zij eerder dan hem overleden zijn, dat het leen daarna toevalt aan Herman van Welvelde en diens vrouw Joezyne van Barmtloe (iv:21) Seyno van Welvelde, mede voor zijn vader Herman van Welvelde en zijn broers en zusters, vestigt ten behoeve van de erfgenamen van wijlen Roebert van der Beecke, eertijds rentmeester-generaal van Sallandt, een jaarlijkse rente van 12½ gulden, te lossen met 200 gulden (iv:83) Reynhardt van Echten als man en hulder van juffer Anna van Welvelde, na de dood van haar vader Herman van Welvelde (iv:84) Reinhardt van Echten en zijn vrouw juffer Anna van Welvelde vestigen ten behoeve van hun zwager luitenant Reynhardt Schaep een jaarlijkse rente van 21 gulden, te lossen met 350 gulden (iv:105) Johan Helmbrecher als volmacht van luitenant Reyner Schaep en diens vrouw juffer Anna van Echten cedeert een jaarlijkse rente van 21 gulden aan Gerhardt van Wermeloe, drost van Sallandt, en diens vrouw juffer Judit Renghers (iv:121) Adam van Heerdt, mede voor zijn vrouw, cedeert een jaarlijkse rente van 12½ gulden, geerfd van zijn overleden oom Robert van der Beeck, rentmeester-generaal van Sallandt, en van zijn tantes, de juffers Margareta en Sophia van der Beeck, aan Gerrydt Janssen Verschoer (v:69) Juffer Judit Rengers, weduwe van joncker Gerardt van Wermeloe, drost van Sallandt, met haar zwager Johan van Welfelde als haar voogd, genoemde Van Welfelde, mede voor zijn vrouw juffer Barbara van Wermeloe, en als volmacht van Oldeboeckum van Asschenbergh en diens vrouw juffer Assuera van Wermeloe, cederen aan Gerrydt Bruininck en diens vrouw Jutte een jaarlijkse rente van 21 gulden (vi:2) Gysbert Mentinck, burger te Hasselt, na opdracht door Reynt van Echten (vi:40) Burgemeester Derryck Nykerck als hulder en voogd van de kinderen van wijlen licentiaat Bartholomeus Lanting, na opdracht door Gysbert Mentinck (vi:42) Otto Hendricksen na opdracht door burgemeester Derrick Nykerck als voogd en hulder van de kinderen van wijlen licentiaat Bartholomeus Lantinck (vi:47) Marriken Vrericks, eerder weduwe van Gerryt Gerrytsen, met burgemeester Arendt Buys als haar voogd, verklaart dat het goed eertrijds door haar en haar man was aangekocht, maar dat de laatste kooppenningen door haar en haar tegenwoordige echtgenoot Otto Hendricks werden betaald, waarom zij begeert dat het goed aleen aan haar en haar tegenwoordige echtgenoot zal toebehoren, zonder recht daarop van haar voorkinderen bij wijlen Gerryt Gerrytsen (viii:44v) Lucas Gerrytssen Breedtgordel na de dood van zijn ouders Gerryt Gerrytsen Breedtgordel en Marrichien Frericx (ix:22) Geessien Gerrytssen Breedtgordel, weduwe van Henrick Henrix Coster, onder hulderschap van Jacobus Everts, met het vierde gedeelte; tevens verkrijgt zij toestemming om bij testament over haar aandeel te mogen beschikken ten behoeve van haar kinderen (ix:102v) Geesien Gerrytsen Breedtgordel, weduwe van bierdrager Henrick Coster, onder hulderschap van procureur Wilhelm Everts van Luyck, met een vierde gedeelte HCO 0197.1 Ambtman van het Stift Essen Nadere toegang 2 Leenregisters 2.477. Stadsgericht Zwolle / buurschap Dieze
https://gw.geneanet.org/cofranssen?lang=nl&iz=26471&p=marriken&n=frericks 
Frericks, Mariken (I1316)
 
36 Teunisjen Berents
Sosa : 7.471

Ouders
sosa Berent NN
sosa ? ?

Relaties en kinderen
Gehuwd met sosa Asjen Geerts †/1684 en hun kinderen
Willem Assies 1658
sosa Webbegjen Assies 1660-/1714
Jantjen Assies 1664
Marrigjen Assies
Dirckien Assies 1666
Ondertrouw 9 mei 1686 (donderdag), Zwolle, met Henrick Gerritsen

Broers en zusters
V sosa Teunisjen Berents Gehuwd met sosa Asjen Geerts †/1684
Teunisjen Berents Ondertrouw 9 mei 1686 (donderdag), Zwolle, met Henrick Gerritsen
V Swaantje Berents †/1690 Ondertrouw in 1671, Zalk, met Hermen Hendricks Post †/1700
V Aaltjen Berents †1694 Gehuwd 27 november 1660 (zaterdag) met Hendrick Hendricks
Aaltjen Berents †1694 Ondertrouw 28 november 1674 (woensdag), Zwolle, met Berent Hilberts
(verbergen)

Gebeurtenissen
september 1668 : Lidmaatschap - Zwolle
Tonissien Berents vrouw van Assien Geerts, wonende te Haarst, doet belijdenis
Bronnen: HCO Generale Index lidmaten

2 mei 1684 : Vermelding - Zwollerkerspel
Richter Herman Meuwsen. Keurnoten Derk Bergh en Jan Wolf van Rijssen. Verschenen is Teunisjen Berens, weduwe van Assijn Geers te Haarst, in dezen met haar zoon Willem Assijs geassisteerd. Zij verklaarde aan haar landvrouw de weduwe Haarsolte tot Staveren, etc., schuldig te zijn wegens berekende landpacht op Martini 1683 verschenen schuldig te zijn een somma van 134 Caroli gulden. Waarvoor zij mitsdezen verkocht, cedeerde en transporteerde al haar comparantes goederen, zoals zij die thans bezit, als te weten haar 2 koeien, een bedje [beddighjen], haar huisraad van potten en pannen, etc. En zijn verder mede gecompareerd gemelde Willem Assijs, met zijn zuster Merghjen Assijs, die hij in dezen als momber assisteerde. Zij hebben voor hun en de rato caverende voor hun absente zusters en broers deze verkoop mede toegestaan en [deze] zich laten gevallen. Zonder argelist. [Geen ondertekening vermeld].
Bronnen: RA Zwollerkerspel nr. 612 f 383

--- : Huwelijk (met Asjen Geerts)
9 mei 1686 : Ondertrouw (met Henrick Gerritsen) - Zwolle
Henrick Gerrijtsen weduwenaer in Lente enTeunisjen Berents nagelaten weduwe van Asjen Geerts te Haerstproclamatien gaen mede ter Heijno
Bronnen: https://www.vpnd.nl/bronnen/ov/zwolle/zwolle_transcript_geref-trouwen-1683-1687.pdfhttps://gw.geneanet.org/cofranssen?lang=nl&iz=26471&p=teunisjen&n=berents 
Berents, Theunisje (I1340)
 
37 Webbegjen Assies Sosa : 3.735
Gedoopt 9 september 1660 (donderdag) - Zwolle
Overleden voor 2 februari 1714

Ouders
sosa Asjen Geerts †/1684
sosa Teunisjen Berents

Relaties en kinderen
Gehuwd 28 september 1690 (donderdag), Zwolle, met Hermen Hendricks Post †/1700 (Ouders : Hendrick Post & ? ?) en hun kinderen
Swaantien Herms Post 1692-/1713
Hendrick Herms Post 1696-/1700
Geertien Herms Post 1697
Ondertrouw 23 april 1700 (vrijdag), Zwolle, met sosa Jan Aalberts 1671-/1721 (Ouders : sosa Aalbert Berents ca 1644 & sosa Seijntjen Jans †1694) (getuigen : sosa Aalbert Berents ca 1644 , Jan Herms Post †/1712 ) en hun kinderen
sosa Seintje Jans 1701-1765
Hermannus Jans 1704-/1714

Broers en zusters
M Willem Assies 1658
V sosa Webbegjen Assies 1660-/1714 Gehuwd 28 september 1690 (donderdag), Zwolle, met Hermen Hendricks Post †/1700
Webbegjen Assies 1660-/1714 Ondertrouw 23 april 1700 (vrijdag), Zwolle, met sosa Jan Aalberts 1671-/1721
V Jantjen Assies 1664
V Marrigjen Assies
V Dirckien Assies 1666
(verbergen)

Gebeurtenissen
9 september 1660 : Doop - Zwolle
Webbe Assiens dochter van Assien Geerts en zijn vrouw Tonissien Berents, wordt gedoopt
Bronnen: HCO Generale Index Retroacta

28 september 1690 : Huwelijk (met Hermen Hendricks Post) - Zwolle
Webbigie Assies van Haerst wonende te Ittersum, trouwt met Hermen Hendricks van den Bijvangh
Bronnen: HCO Generale Index retroacta
september 1690 : Huwelijk (met Hermen Hendricks Post) - Windesheim

2?-09-1690 Hermen Hendricks van den Bijvangh wedr. en Wobbigen Assies van Haerst, beijde tot Ittersum hebbende in Houwelik genomen sijns overleden vrouws Night, tgeen van den Scholten van Swol is toegestaen
Bronnen: https://www.vpnd.nl/bronnen/ov/windesheim/windesheim_transcript_geref-trouwen-1661-1776.pdf

7 april 1700 : Ondertrouw (met Jan Aalberts) - Vorchten
Aalberts, Jan, "jongeman van Werven ""op `t Oever""" Webbigjen Asjes, Wed. van Ittersum o/Zwolle (met attestatie van Swoll)
Bronnen: https://www.streekarchiefepe.nl/images/pdfs/41_heerde_vorchten_huwelijken_1661_-_1811__-_.pdf

23 april 1700 : Ondertrouw (met Jan Aalberts) - Zwolle
Jan Albertz van Werven j.m. en Wibbigjen Asjens wed: S.G. de vader H.G. de schoonsoon Gebooden gaan meede tot Vorgten. Sij moet erfuijtinge doen
Getuige : sosa Aalbert Berents ca 1644
Getuige : Jan Herms Post †/1712
Bronnen: https://www.vpnd.nl/bronnen/ov/zwolle/zwolle_transcript_geref-trouwen-1697-1701.pdf
maart 1702 : Lidmaatschap - Zwolle
Webbegien Assies wonende te Ittersum, doet belijdenis
Bronnen: HCO Generale Index lidmaten
voor 2 februari 1714 : Overlijden
https://gw.geneanet.org/cofranssen?iz=26471&n=assies&oc=0&p=webbegjen 
Assies, Webbigjen (I1337)
 
38 Aeltjen van Besten (Jans), nadat zij op 01-07-1677 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Aeltjen is geboren in Wijhe, dochter van Jan Dijck (Jansen) van Besten en Geesjen Jacobs. Aeltjen is overleden na 08-11-1728.
Notitie bij Aeltjen: Aeltjen Besten van, "jongedochter van Jan van Besten ""op den Rietberg in Wijhe"
Aaltjen van Besten alias Aaltjen Jans Rietberg, 
Besten, van Aeltjen Jans (I2418)
 
39 Beerte DriessenAfdrukken stamboom

Relaties en kinderen
Gehuwd met Henrick Volckersen †/1609 en hun kinderen
Otto Henricks †/1663
Gerrit Henricks
Mariken Henricks
Gehuwd 4 oktober 1609 (zondag), Zwolle, met Gerrit Jansen

Aantekeningen
Huwelijken Gerrit Jansen
Gerriet Jansen dienstknecht van Juncker van Middachten int Vresewick bij Deventer ende Beerte Dreesen s. Henderick Volckers n.w. woenende tot Wijttman
https://gw.geneanet.org/cofranssen?lang=nl&iz=26471&m=D&p=jacobien&n=alarts&siblings=on¬es=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on 
Driessen, Beerte (I1320)
 
40 Berent Egberts van Grael Afdrukken stamboom
Sosa : 14.930
Overleden voor 25 juni 1662

Ouders

sosa Egbert Berents van Grael †/1613

Relaties en kinderen
Gehuwd 9 augustus 1608 (zaterdag), Zwolle, met sosa Anna Henricks (Ouders : sosa Henrick Wichers †/1608 & sosa ? ?) en hun kinderen
Aeltje Berents van Grael
Evertien Berents van Grael †/1654
sosa Swaentje Berents van Grael †1664
Jan Berents van Grael †/1677
Egbert Berents van Grael
Hendrick Berents van Grael †/1673
Truijchien Berents van Grael
Grietjen Berents van Grael

Broers en zusters
M Assien Egberts van Grael †/1674 Gehuwd 25 februari 1606 (zaterdag), Zwolle, met Herman Gerdsen
M sosa Berent Egberts van Grael †/1662 Gehuwd 9 augustus 1608 (zaterdag), Zwolle, met sosa Anna Henricks
M Henrick Egberts van Grael †/1618 Gehuwd 27 juni 1613 (donderdag), Zwolle, met Anna Henricksen

Verwantschappen
Getuige (1638) : Nalatenschap, Roelof Heijmericks †/1638
(verbergen)

Gebeurtenissen
9 augustus 1608 : Huwelijk (met Anna Henricks) - Zwolle
Berent Egbers Egbert Berents s. woenende met Asien Egbers tot Harkeloe ende Anna Henricks s. Henrick Wichers n.d. tot Deese
Bronnen: https://www.vpnd.nl/bronnen/ov/zwolle/zwolle_transcript_geref-trouwen-1603-1616.pdf

24 mei 1612 : Eigendom - Zwollerkerspel
Coram Richter Herman Knoppert. Keurnoten Tijman Vriese, secret., en Gerrijt van Luijck. In het Gericht is verschenen de "eer ende duechsame" Joffer Anna van Steenwijck, weduwe Sloots, met de Erentf. Gijsbert van Itterssum [als] haar E. tot deze zaken "gecoren en de met rechtte toegelaten" momber. Zij verklaarde aldaar in dit Gericht voor haar en haar erfgenamen te hebben verkocht en getransporteerd in een steden vaste erfkoop erfelijk en "vmmermeer", en deed haar E. alsnog zulks in en vermits dezen, voor een somma van penningen, waarvoor [de] zij verkoopster met haar voorschreven momber bedankt de laatste penning met de eerste voor de volledige betaling, haar E. erve en goed genoemd Tijben Camp, gelegen te Berckman in het Gericht en kerspel van Swolle, zoals [deze] thans door Jacob Vrijlinck "voor huijr ende meijerman bewoont wordtt", zijnde een vrij ordelijk eigen goed, tiende vrij grof en smal, kommervrij van alle uitgang, naast 2 mudde gerst [garsten] en 13 ... [leeg] jaarlijks, die het Convent [conuent] binnen Swoll uit heeft, en nog 33 goudgulden en 2 stuiver, die aan verscheidene percelen jaarlijks en alle jaren daar uit gaan, dewelke de koper op zich zal nemen; en dat met de raad en onraad, recht en gerechtigheid "van oldes end enijers" daar toe behorende, aan handen en ten behoeve van Essien, Berent en Henrick Engbertsen van Graell, broers [gebroderen], en hun gezamenlijke erfgenamen. Verder beloofde haar E. met haar voorschreven E. momber voor hun en hun erfgenamen dit voorschreven erve te willen wachten en waren voor alle evictie, rechte waarschap daar van te doen en altijd desnoods en verzocht zijnde [een] beter vestenis [te doen]. "Ende genge" de vercopersche sampt oer momber voor mij Richter dess alsoe vuijt met hant met mondt met aller oplatinge ende vertichenisse ane Landtrechte behorelick voor allen den geenen die des toe rechtte komen willen". Zonder argelist. - De momber Ittersum zal ter begeerte van de comparante naast de Scholten verzegelen. - Onder stond: Herman Knoppert. - "durch mij onderss. gesworen gerichtschrijuer" van het Scholtambt Swoll": Adrijaen van Gellre.
Bronnen: RA Zwollerkerspel nr. 603 f41 transcriptie G.J.A. Rientjes

13 november 1619 : Getuige - Zwollerkerspel
Coram Richter Cornelis van Dongen. Keurnoten Gijsbert Buijs en Bartolt Henricksen. In het Gericht zijn verschenen de vrienden [vrenden] en bloedverwanten van de bruidegom en bruid na luid de akte hier na beschreven. Zij verzochten, dat deze ter memorie te boek gesteld wordt. Beginnende als volgt: In de naam van onze Heer Jesu Christi zijn met elkaar in de heilige ehestand getreden en dat de wil en wel believen van de naaste bloedvrienden aan beide zijden Jan Jacobsen en Aeltien Hermzen, welke na luid als boven zich met elkaar verenigd hebben op de voorwaarden [conditien] hierna nabeschreven. Ten eerste "des bruidegoms angeuen is de besittinge" van het halve erve, zoals [alsoe] de bruidegom dat thans met zijn zuster Geese bezit "zijn gansche part soe hij daer in is hebbende". Hier tegen zal ook weer de bruid aanbrengen een bed met zijn toebehoren en een kist en eerlijk wel gekleed als zo een dochter toebehoort, en daar toe aan geld de somma van 100 goudguldens ad 28 stuivers stuk, en dan nog op een na het beste paard, dat de vader van de bruid heeft, nog een beest en 7 schapen, en als Gese de zuster van de bruidegom komt te trouwen [hijlicken] of van het erve vertrekt zal de bruidegom Jan Jacobs het beste paard "mogen voor aff nemen" en de reste van de goederen, roerende en onroerende, bewegelijk of onbewegelijk, zullen dan de broer en zuster met toedoen van het Gericht "recht duer dielen" en als het gebeurt dat Gese komt te sterven, zonder te trouwen [hijlicken", dan zal haar broer Jan Jacobs of de zijnen haar nalatenschap erfelijk behouden zonder enige contradictie, mits dat haar broer Jan gehouden zal zijn te betalen en uit te keren aan zijn broer Gerrijt, of na de dood van hem aan zijn kind [kijnde], met name ... [leeg] de somma van 50 goudguldens en het beste kleed, en als [daer den] het kind komt te sterven zonder wettelijke geboorte, [dan] zullen de 50 goudguldens en het kleed weer [ver]erven op Jan Jacops of zijn erfgenamen, en boven deze "haer" naaste andere bloedverwanten, genoemd of ongenoemd, de somma van 12 Caroli gulden. En als [daer] een der eheluiden zonder lijfserven bij elkaar te hebben komt te sterven, dan zal de langstlevende vooruit krijgen [hebben] buit hun beider goed de somma van 50 goudguldens eens en rest zal de langstlevende met "den affgestoruen naeste vrenden recht duer dielen", wel verstaande dat Jan Jacobs [zijn] vrienden van dan zijn nalatenschap, als hij zonder lijfserven komt te sterven, niemand [anders] zal erven als zijn zuster Geese of haar lijfserven "vuijt kerende nochtans" aan zijn andere zusters [niet genoemd] de somma van 12 Caroli gulden eens "voor all allet". Zonder argelist. - Oorkonde der waarheid hebben de gezamenlijke "vrenden" en bruid en bruidegom dit met hun merk ondertekend. - Dit + is Jan Jacobsens [zijn] merk als bruidegom. - Dit is ) Herman Wichbels [zijn] merk als bruids vader. - Dit is P Essien Egberts [zijn] merk. - Dit is /| Berent Egberts [zijn] merk. | || - Dit is + Gosen Alberts [zijn] merk. /| - Dit is > Herman Alberts van Vilsterens [zijn] merk. - Dit is + Geese Jacobs [haar] merk.
Bronnen: RA Zwollerkerspel nr. 603 f309 transcriptie G.J.A. Rientjes

12 november 1636 : Woonplaats - Ittersum
Richter Henrick Ter Cuijlen. Keurnoten Theodorus Queisen, Dr., en Conradus Munts, Procr. Verschenen zijn Roeloff Heijmericks en Bern. Egberts van Grael, wonende te Ittersum. Zij hebben in Judicio verklaard en door handtasting "geaffirmeert", hoe dat zij comparanten op 4 november 1636 destijds zijn verzocht om ten huize van Jan Berents te Ittersum te komen bij Lucas Jansen, liggende aan de pest, zijnde dan nog bij goede memorie en verstand. Hij heeft in aanwezigheid en met bewilliging Jan Berents zijn vader deze nabeschreven uiterste wil en testament gemaakt. Te weten dat zijn volle broers Henrick Jansen en Aleff Jansen na zijn dood "solden hebben] erfflick te genieten" al zijn gerede penningen, bestaande uit geld en obligaties. Dit als voorschreven verklaarden de comparanten "alsoe" van Lucas Jansen te hebben gehoord. [Geen ondertekening vermeld].
Getuige : Roelof Heijmericks †/1638
Bronnen: RA Zwollerkerspel nr. 605 f219

31 december 1636 : Woonplaats - Ittersum
Richter Henrick Ter Cuijlen. Keurnoten Jacobus Wijfferdingh, secretaris, en Gijsbertus van Egeren. Compareerden Roeloff Heijmericks, Berent Egberts en Willem Seijnen, tesamen "ingesetene huijsluijden" van de buurtschap Ittersum, en "naest gesetene nabuiren" van ene Jan Berentsen, mede wonende te Ittersum, op Jr. van Ittersum toe Garner, &. [= etc.], en Jr. van Coeverden toe Raene [hun] goederen aldaar gelegen. Zij hebben verklaard, hoe dat zij comparanten, als naburen en getuigen, zijn verzocht te komen ten huize van voorschreven Jan Berentsen, op verzoek en ter instantie van Aloff Jansen, "die doen ter tijt", te weten de nacht tussen 29 en 30 december des nachts omtrent 12 uur, "aen die besmettelicke sieckte, was decumberende, ende mette dootvlecken beset, dan sijnes verstandes vollencomen machtich". En dat voorschreven Aloff Jansen, met goed voorbedacht gemoed, [en] vrije en onbedwongene wil, gewild en verordonneerd heeft, dat zijn "alinge herediteijt" en nalatenschap, mobiel en immobiel, geen uitgezonderd, uit kracht van deze institutie tussen zijn zuster genaamd Marregien Janss "ian quam ab utroq. latere conjuncta", en Derckien Jansen, Arent Jansen, Aeltien Jansen, Trientien Jansen, en Tonissien Jansen, "alleenich ab uno latero hem bestaende, die voors. herediteijt aquis portionibus en ter gelijken gedeelten" zullen hebben te profiteren en te genieten, zonder dat de hele zuster, uit kracht van de dubbele band enig verder voordeel zal hebben, en niet meer genieten dan een gerecht zesde part. Verder heeft de voors. Aloff Jansen jure praelegati vooruit gegeven aan Arent Jansen een veulen [vullen] en aan Tonissien Jansen 100 daalders, zonder dat hun deze "voor uijt giffte" aan [de aan] hun geïnstitueerde portie gekort zal worden [cortinge sal strecken]. Actum ut supra. - Secretaris Wijfferdingh is verzocht uit naam van de comparanten mede te willen zegelen en tekenen.
Getuige : Roelof Heijmericks †/1638
Bronnen: RA Zwollerkerspel nr. 605 f231

12 mei 1638 : Verkoop van eigendom - Ittersum
Richter Henrick Ter Cuijlen. Keurnoten Cornelis van Twenhuijsen, Dr., en Conradus Munts, Procurator. Gecompareerd zijn Assien en Berent Egbertsen van Grael, broers [gebroederen], voor hun zelf, caverende en zich sterk makende voor Goossen Albertsen, als getrouwd hebbende de weduwe van hun comparantens zaliger broer Henrick Egbertsen van Grael, en mede voor de kinderen door deze hun broer geprocreerd. Zij verklaarden voor hun en hun erfgenamen al op 9 augustus 1611 in een steden vaste erfkoop erfelijk en eeuwig te hebben verkocht, gecedeerd en getransporteerd, gelijk zij ook mede verkochten, cedeerden en transporteerden mitsdezen (: voor een somma van penningen, die hun comparanten "all over lange" ten volle voldaan en betaald is :) aan en ten erfelijken behoeve van Judit Egberts, weduwe van zaliger Mr. Geurt Willemsen Greve en hun erfgenamen een stuk land gelegen in het kerspel van Swolle in de buurtschap Ittersum in den Langenmarsch, waar aan de ene zijde gelegen is een stuk land, behorende in t' Heeren Erve te Ittersum, en aan de andere zijde de WelEd. Berent van Ittersum op t' Hoff, en Henrick Gerritsen cum suis, strekkende met beide zijden aan de wetering, kommervrij van dijken, dammen en weteringen, en zijnde een vrij eigenlijk goed, onbezwaard van enige uitgaande renten en thinsen. En zij verkopers hebben met de koper geaccordeerd, dat de koper in de verponding daarop "der verkoperen erve tot Ittersum jaerlicx gesett wort", zal dragen en betalen de zesde penning. En zij comparanten hebben in de voorschreven kwaliteit voor hun en hun erfgenamen het voorschreven stuk land voor mij Schultis in het Gericht "opgedraegen" aan en ten erfelijken profijte behoeve van de voorschreven weduwe van Mr. Geurt Willemsen Greve en haar erfgenamen, renuntierende en "vertijende" daar van als recht was, Belovende "t' selve" te wachten en te waren voor alle opspraak en evictie volgens Landrecht. Zonder arg of list. - Lucas Vriesen zal voor de comparanten zegelen en tekenen.
Bronnen: RA Zwollerkerspel nr. 605 f349

7 augustus 1638 : Momberschap - Ittersum
tot Ittersum - Richter Hendrick Ter Cuijlen. Keurnoten Robert ter Beeck, burgemeester, en Albert Arents, vaandrig. In het Gericht is verschenen Gijsbert Berentsen, wonende tot Hattum, als bestevader [= grootvader] van de voorschreven twee onmondige dochters van zaliger Roeloff Heijmerick, geprocreerd bij zijn comparants dochter Henrickien Gijsberts. En hij heeft wegens deze dochters de "herediteijt" van deze Roeloff Heijmerick voor vijf zesde parten aangenomen, en tot verborging van het erfhuis wegens diens dochters tot borgen gepresenteerd en gesteld Berent van Grael, wonende tot Ittersum, en Hessel Jansen op den Colck tot Suijthem. Dewelke beiden in Judicio mede zijn gecompareerd en deze borgtocht met handtasting hebben aangenomen onder verband van hun personen en goederen en zich tot borgen hebben gesteld.
Bronnen: RA Zwollerkerspel nr. 605 f376
voor 25 juni 1662 : Overlijden

13 juni 1674 : Nalatenschap - Ittersum
Richter Bernard Holt. Keurnoten Herman Holt, Scholtes van den Herdenberg, en Theodorus Heute, Dr.
In het Gericht zijn verschenen Jan Berents van Grael, Frans Wolters, Jan Jansen Witte, Lubbert Frerix en Derk Geerligs, erfgenamen van Berent van Grael; verder Jan Zuitberg, Roelof Gijsberts en Nikolaes Gooswijn Dijk, als erfgenamen van Henrik van Grael, en dan nog Klaes Henrix, Assien Hansen en Assien Jansen van Grael als erfgenamen van Assien van Grael, tesamen voor hun zelf en de rato caverende voor hun respectievelijke mede-erfgenamen van genoemde Berent, Henrik en Assien van Grael. Zij verklaarden, dat zij het erve en goed genaamd Graels Erve, gelegen in dit kerspel van Zwolle [in de] buurtschap Ittersum, [dat] tot dusverre onder hun gemeenschappelijk [gemeen] is geweest en door Jan Berents in huur gebruikt [zijnde], in drie verschillende [onderscheiden] delen door het lot gedeeld te hebben, gelijk zij elkaar deze [hetselve] toebedelen mitsdezen op de navolgende manier: - ten eerste aan de erfgenamen van wijlen Henrik van Grael het huis, de hof met de "plantage" van dien, de gehele gerechtigheid in de Gemeente, de koeweide genaamd de Nieuwe Mate en 2 morgen hooiland genaamd de Middelhorst, - aan de erfgenamen van wijlen Berent van Grael de Engelsche Mate, Loblik en Spikvoort, zes akkers en een lange akker bij elkaar liggende genaamd Dwarslant, dwars-akkers den Stuivenbelt genaamd, een grote akker achter op de Luire of naast aan Zwolle, het Marsch-heren Akkertijn, het akkertje aan het Lokampijn en het akkertje voor Gesies Loblik, - en dan tenslotte aan de erfgenamen van Assien van Grael het ongewende en gewende land op het Sant, vier akkers bij elkaar tussen Arent Klaessens [zijn] land, twee "einden" akkers genaamd de Kerkenakker en Romier(s) Akker, een grote akker bij den Spikvoort genaamd Jacobs Akker, een akkertje genaamd de Blasebalk, nog een akkertje genaamd de Blasebalk [!] twee kleine akkertjes naast aan Spikvoort en ene grote akker met het einde [t eindes] aan Loblik. Zijnde tesamen vrij en eigenlijk goed, zullende de onraad van dijken, dammen, weteringen, sloten en tuinen aan de Rohont, tot dit erve behorende, gemeenschappelijk blijven. Zonder argelist.
Bronnen: RA Zwollerkerspel nr. 609B f362
https://gw.geneanet.org/cofranssen?lang=nl&iz=26471&p=berent+egberts&n=van+grael 
van Grael, Berent Engberts (I1314)
 
41 Dries Gerrits
Bouwman

Relaties en kinderen
Gehuwd 24 augustus 1777 (zondag), Zwolle, met Janna Peters (Ouders : Peter Jans Slot 1719-/1775 & Harmina Herms 1728) (getuige : Harmina Herms 1728 ) en hun kinderen
Aaltjen Dries Snel 1784

Verwantschappen
Getuige (1785) : Ondertrouw, Berent Gerrits en Berentjen Peters 1754

Aantekeningen
Huwelijken Janna Peters
OTR Zaterdag den 9 Augustus Dries Gerrits wed.r van Ida Jans bouwman in Langenhout Janna Peters J.D. melkmeid in Diese. S.G. Berent Herms in Diese. H.G. Hermina Herms van den Bosch in Diese.

Bronnen
Huwelijk: https://www.historischcentrumoverijssel.nl/forum/viewtopic.php?p=196269&sid=e3ea5194af90ee17541241737e4fd426#p196269
 
Gezin: Dries Gerrits Snel / (hermina) Janna Peters (F85)
 
42 Egbert Westhoff is geboren op 24-01-1848 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 9], zoon van Wichem Westhoff (zie V-a) en Maria Luchtenbelt. Egbert is overleden op 21-06-1918 in Oldebroek, 70 jaar oud [bron: Aktenr 64].
Beroep:
Landbouwer
Egbert trouwde, 52 jaar oud, op 01-02-1900 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 1] met Johanna van Tongeren, 33 jaar oud. Johanna is geboren op 29-10-1866 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 144], dochter van Jan van Tongeren en Egberdina van Marle. Johanna is overleden op 10-02-1942 in Zwolle, 75 jaar oud [bron: Aktenr 94].
Kinderen van Egbert en Johanna:
1 Maria Wilhelmina Johanna Westhoff, geboren op 17-08-1902 in Oldebroek [bron: Aktenr 126]. Maria is overleden. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 27-04-1927 in Wijhe [bron: Aktenr 10] met Hendrik Wagteveld, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 09-02-1897 in Wijhe, zoon van Willem Wagteveld en Aleida Johanna Hendrika van Merle. Hendrik is overleden.
Beroep:
Landbouwer
2 NN Westhoff, levenloos geboren dochter, geboren op 09-08-1904 in Oldebroek [bron: Aktenr 76].
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20Westhof(f).htm#p1099543370 
Gezin: Egbert Westhoff / Johanna van Tongeren (F1477068916)
 
43 Elisabeth van Bentheim tr. voor 1244 Ludolf III, heer van Steinfurt, geb. voor 1225, overl. na 1269, zoon van Ludolf II von Steinfurt

Europ. Stammtaf. NF VIII, 81
Höting, Ingeborg: Studien zur Geschichte der Herrschaft Steinfurt: vornehmlich um 1500 - Műnster, 1985.
http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=174 
van Bentheim, Elisabeth (I1139)
 
44 Elysabeth Gerrijd (Lijsabeth Gerrits) van der VEGTE, Molenares op de Lenther molen, geboren op 11-04-1700 te in 't Kerkdorp, overleden te Dalfsen op 83-jarige leeftijd, begraven op 12-01-1784, dochter van Gerrit Werner van der VECHT (zie IIIc) en Geesjen Jans RIJGEDIJKE.
Gehuwd (1) circa 1722 te Dalfsen met Wilhelmus Reijnts SNELLE, Mulder op de Oosterdalfser Molen te Dalfsen, geboren op 30-01-1681, overleden voor 1731. Vijf kinderen. Drie overlijden op zeer jonge leeftijd. Zoon van Hendrik SNELLE en Claessien EVERTS.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 10-07-1732 te Dalfsen met Vrerik Gerrijds van der VECHT, Molenaar, Lenthe 160, overleden circa 1745. Zie verder "Gerrijd Hermsen, molenaar te Dalfsen".
Uit het eerste huwelijk:
1. Janna SNELLE, geboren 1723 te bij de Meule, overleden voor 1729.
2. Reijnt SNELLE, geboren 1726 te bij de Meule, overleden voor 1727.
3. Rejint SNELLE, geboren 1727 te aen de Meule te Oosterdalfsen (zie Vc).
4. Janna SNELLE, geboren 1729 te aen de Meule te Oosterdalfsen, overleden voor 1783.
5. Geessien SNELLE, geboren 1730 te Oosterdalfsen, overleden na 1783.
Gehuwd (1) op 15-05-1763 te Dalfsen met Lammert Jan LANTINK, Molenaar te Heino, geboren te Wezep.
Gehuwd (2) met Jacob HARTGERS, Molenaar, overleden na 1783. 
Gezin: Wikhelmus Reints Snelle / Elijsabeth Gerrijd van der Vegte (F174)
 
45 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: / N.N. N.N. (F151)
 
46 erve “De Dijsselhof”  Dijsselhof, Thijs [Cornelissen] (I1007)
 
47 Geboren op erve "De Roose" te Olst Kiesebrink, Heiltjen Hendriks (I993)
 
48 Geeske Olthoff, ged. te Neede 15 jul 1677, #Neede (OTGB) 15-7-1677: lieten Hendric Olthof en Egbertien eheluiden een jonge dochter doepen die genaemt wierde Geesken, testis ipse pater.#, ovl. te in de Emmer onder Steenderen 02 feb 1750, #Steenderen (OTGB Ste-8, 256) 2-2-1750: Geesken Meuije op 't huis te Weerde, begraven den ... #
Ondertrouwd te Neede 25 jan 1702, #Neede 25.01.1702: Garrit Janssen en Geesken Olthof.#
Gehuwd te Steenderen 05 mrt 1702, #Steenderen 1427.1 (OTGB), 0180: 5-3-1702 Geurt Janssen j.m. s. van Jan Garrits uit de Emmer en Geesken Olthof j.d. van Nede.# met:
Geurt Jansen Wijers, geb. te in de Emmer onder Steenderen voor 1684, ovl. tussen 12 jun 1735 en 24 feb 1737, zoon van Jan Gerrits en N.N.
#Steenderen 426.2, p 321: Gezinssamenstelling van Geurt Janssen Wijers en Geesken Olthoff: 1702 Jenneken, 1704 Hendrica, 1705 Jantjen, 1707 Elsken, 1708 Harmen, 1711 Jan Garritsz., 1716 Egbert, 1722 Geertruit, van Geurt Janssen Wijers en Geesken Olthoff in de Emmer op't huis de Weerde. Dit na de opgave van Egbert Wijers, na de beste wetenschap zonder netter de maand of dag te kunnen bepalen.#
http://www.geboefte.nl/2630.htm 
Gezin: Geurt Jansen Wijers / Geesken Olthof van Stormelinck Onder Kolschate (F156)
 
49 Gerrigje Rietberg, j.d. te 's Heerenbroek, overleden te Mastenbroek tussen 1796 en 1811.
Zij is getrouwd te 's Heerenbroek/Mastenbroek/Zwolle (?) (ondertrouw, Mastenbroek 7 april)
op 7/17(?) mei 1741 met Willem Alberts Westera, j.m. op 's Heerenbroek, landbouwer,
gedoopt te Zalk op 1 oktober 1711, zv. Alberts Gerrits en Aaltje Willems Westera.
Uit dit huwelijk:
1 Albert Willems Westera, gedoopt te Wilsum op 14 januari 1742.
2 Jennigjen Willems Westera, gedoopt te Zalk op 19 mei 1743.
3 Aaltje Willems Westera, gedoopt te Zalk op 17 januari 1745.
4 Jacob Willems Westera, gedoopt te Zalk op 16 oktober 1746.
5 Gerrit Willems Westera, gedoopt te Zalk op 21 januari 1748.
6 Arend Willems Westera, gedoopt te Zalk op 28 december 1749.
7 Jan Willems Westera, gedoopt te Zalk op 18 mei/ juli (?) 1751.
8 Arend Willems Westera, gedoopt te Zalk op 18 mei 1751 / 12 augustus 1753 (?).
9 Geesje Willems Westera, gedoopt te Zalk op 1 januari 1757.
https://www.rietbergweb.nl/1550893.htm 
Rietberg (Reitberg), Gerrigje Jans (I370)
 
50 Gerrit Doorninck (Hendriks) is geboren omstreeks 1657 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Hendrik van Doorninck (Gerrits) (zie IV-a) en Anna Gerrits. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Gerrit [Hendriks] Doorninck pacht van 1705-1711 boerderij “De Weerdhof” in Marle, welke daarna gepacht wordt door zijn neef Gerrit [Berents] Doorninck, eigenaar hiervan is “Het Jufferen Clooster”/ “Convent van Diepenveen”.
* In het boekwerk “De voorouders van Martinus van Doorninck, predikant te Vorchten” wordt melding gemaakt dat Gerrit Berent sterft op 08-11-1729, hierbij is geen bronvermelding weergegeven. Mogelijk is dit de overlijdingsdatum van zijn neef Gerrit [Berents] Doorninck, die gezien de beschrijving in een boedelverdeling, omstreeks deze datum is overleden. Gerrit [Hendriks] Doorninck is overleden < 24-05-1727, wanneer zijn dochter Maria [Gerrits] Doornink huwt met Jacob Hendriks [Bredenoord]
Gerrit trouwde met [waarschijnlijk] Eva Stevens. Eva is geboren in 1661 in Terwolde (Gem. Voorst). Zij is gedoopt op 20-01-1661 in Terwolde (Gem. Voorst). Eva is overleden, 67 of 68 jaar oud. Zij is begraven in 1729 in Terwolde (Gem. Voorst).
http://www.pietheres.nl/Genealogie%20Doornink.htm#p1099542343 
Doorninck (Doornink), Gerrit Hendricks (I732)
 

      1 2 3 4 5 ... 28» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Gegevens onderhouden door Ad Pijlman.