Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 2,807

      1 2 3 4 5 ... 57» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Elisabeth (Bep) PIJLMAN, geboren te Amsterdam op 27-12-1899, overleden te Velsen op 18-02-1978, begraven te IJmuiden op 23-02-1978.
Gehuwd te Amsterdam op 23-04-1947 met François Willem (Frans) van PETEGEM, geboren te Den Helder op 05-10-1894, matroos, conciërge, overleden te Velsen op 29-08-1966, zoon van Martinus Franciscus van PETEGEM en Adriana HAMELINK.

http://members.chello.nl/d.miedema5/ti/ti_0012.htm
5.v Elisabeth (Bep) PIJLMAN, geboren te Amsterdam op 27-12-1899, overleden te Velsen op 18-02-1978, begraven te IJmuiden op 23-02-1978.
Gehuwd te Amsterdam op 23-04-1947 met François Willem (Frans) van PETEGEM, geboren te Den Helder op 05-10-1894, matroos, conciërge, overleden te Velsen op 29-08-1966, zoon van Martinus Franciscus van PETEGEM en Adriana HAMELINK. 
Gezin: Willem François Petegem / Elisabeth Pijlman (F1478807370)
 
2 Geboorteakte Cornelia Maria Pijlman, 19-08-1896, Aarlanderveen
Aktedatum:
19-08-1896
Aktenummer:88
Geboortedatum:19-08-1896
Geboorteplaats:Aarlanderveen
Tijdstip:01:00 uur
Kind: Cornelia Maria Pijlman
Vader:Theodorus Pijlman
Moeder: Elisabeth Maria van Heusden
Getuige: Gerrit van der Helm, Gerrit van der Lek
Aangever:Theodorus Pijlman
Adres: wijk 4 nr. 35b
Soort akte:Akte van geboorte
Gemeente:Aarlanderveen
Toegangsnummer:111.1.08 Archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Aarlanderveen, 1811-1917
Inventarisnummer:17 
Pijlman, Cornelia Maria (I001588)
 
3 Louris Harmensz (Bleker), zn van II a, overl. voor 10-11-1745
oo 31-5-1737 Antje Dirks Karn, (wrschl. doopsgezind), dr van Dirk Jacobsz Karn en Jannetje Rijken van der Sneij; (zij tr. 2e 21-10-1747 Baart Cornelis Been)


"Netherlands, Noord-Holland Province, Church Records, 1523-1948," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-CKW4?cc=2037985&wc=SM9S-JWG%3A382016701%2C382016002%2C382023901 : 21 August 2014), Alle Gezindten > Aalsmeer > Ontvangen, Trouwen 1695-1805 > image 46 of 168; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague). 
Gezin: Louris Harmensz Bleeker (Bleker) (Peselman) / Antje Dirks Karn (Karz) (F1478807445)
 
4 Note: Pieleman of Pileman, voordat hij trouwde met Kunnigje Jans (Hollander), weduwnaar was. In de Beulake trouwt op 17-09-1720 namelijk ene Hendrik Geerts, jongman van de Beulake, met Femmigje Gerrits ( de Roo/ Kikkert)?, weduwe van Jan Claasen Voogd of Pieleman. Femmigje en Jan hadden 3 kinderen, te weten Volcken, Grietje en Gerrit, respectievelijk gedoopt in de Beulake op 21-06-1711, 29-07-1714 en 29-08-1717. Jan Claasen, geboren rond 1650 en voor zijn trouwen met Femmigje al weduwnaar van Wychertien Willems (weduwe Teunis Jans met 3 kinderen), bediende zich zowel van de familienaam Vooght als Pieleman, o.a. bij het dopen van de kinderen, maar ook bij transacties, etc. Toch voerde Jan zijn vader Claas Claassen, gehuwd met Griete Volckers, in de Beulake al rond 1640 de familienaam Vooght. Deze naam is later ook als overwinnaar uit de bus gekomen. Op 26-01-1727 trouwt Hendrik Geerts in de Beulake als weduwnaar van Femmigje Gerrits met Kunnigje Jans, J(ong) D(ochter), beijde uit de Beulake. Femmigje Gerrits is begin 1723 al overleden en Hendrik Geerts heeft opgetreden als boedelhouder, met inbegrip van de 3 onmondige kinderen van Femmigje en haar 1e man. Hij moet dan onder ede verklaren dat hij van de boedel niets achter gehouden heeft en zet daarvoor zijn " merk " . Van een familienaam is dan nog geen sprake. (Voogdijboek Vollenhove/Blokzijl, jaar 1723, boek 2779, 2817 en 2918). De hele desolate boedel wordt verkocht en dat levert toch nog behoorlijk wat geld op, dus dat " desolaat " zal best nog meegevallen zijn. Op 28-01-1759 trouwt Hendrik te Oldemarkt voor de 3e maal als weduwnaar van Kunnigje Jans met Pietertje Jacobs te Oldemarkt. Bij zijn 1e vrouw Femmigje Gerrits heeft hij waarschijnlijk geen kinderen gehad, maar bij Kunnigje en Pietertje meerdere. Helaas heb ik de geboorte en doop van dochter Jantje Hendriks Pijlman, de latere vrouw van Klaas Hendriks Kikke(n)(rt), nergens kunnen vinden. Het is niet onmogelijk dat zij elders is geboren en gedoopt, want de Pijlmannen vervoerden hun turf ook per vaartuig en moeders zal best mee geholpen hebben. En dan gaat Hendrik Geerts na zijn 2e huwelijk in Kalenberg ineens de naam Pijlman voeren. Van de Voogden of Pielemannen over genomen ? Hendrik Geerts Pijlman, met huisvrouw Kunnigje Jans ben ik in het Rechterlijk archief van het Schoutambt Oldemarkt, Paaslo en IJsselham regelmatig tegen gekomen, o.a. 1744, 1747 en 1757 (het laatste jaar alleen met zoon Arend), bij diverse transacties. Waarschijnlijk is Kunnigje Jans rond 1757 overleden, want bij deze transactie wordt zij niet meer vermeld en in 1759 hertrouwt Hendrik weer. De akte van 1744 gaat over de verkoop van huis, hof en werf voor 250 Carolische guldens, minus land, punter en al wat zij zo bezitten. 1747 gaat over een schuld van 244 gulden, die ze vereffenen door de verkoop van 2 1/2 dagmaat Graftland. 1757 gaat over de aankoop van turfland. Ook de schoonzoon van Hendrik, Klaas Hendrik Kikke(n)(rt) gehuwd met Jantje Hendriks Pijlman, kom ik aldaar tegen bij de verkoop van 1 1/4 dagmaat land aan Jacobus Ram op 22-11-1766. Mogelijk zijn Klaas en Jantje daarna voorgoed naar Friesland vertrokken. In de Vrijstraat te Kalenberg bij het turfmaken en het betalen van roedengeld kom ik de gehele familie regelmatig tegen. o.a. 1759 - 1762 en dan de Kikken en de Pijlmannen netjes onder elkaar en met hun familienaam. Hendrik Geerts Pijman leent ook zo nu en dan geld, t.w. 07-09-1732 hypotheek van 100,- gulden van Geugjen Jans en deselven huisvrouw, met onderpand 2 dagmaten Schutkamp in de Vrijstraat. Op 04-03-1768 een schuld van 100,- gulden aan IJsse Foppes, onderpand Pierkland. In dat jaar leent hij ook nog 20 gulden, van zijn zoon Arent, met onderpand zijn huis te Calenberg ten Noorden de diaconie Oldemarkt ten Zuiden zoon Arent en ten Oosten de Oldeweg, en 80 roeden turf. Ook schoonzoon Claas Hendriks Kikke op 23 maart 1763 nog met de aankoop van de reeds eerder vermelde 1 1/4 dagmaat land van Tijs Geerts voor 125 goltguldens. Op 21-02-1772 verkoopt Hendrik Geerts Pijlman, caverende voor zijn vrouw Pietertje Jacobs, huis en werf te Calenberg voor 430 gulden aan Hessel Coops. Op 17-04-1772 verkoopt hij 2 dagmaten Schutcampribben met de tente in de 10/11 wheer, zullende de tente van Arend Pijlman staan mogen blijven, voor 130 gulden aan Hendrik Jans. In de diaconieboeken nr. 649 en 650 (ontvangsten/uitgaven) van Oldemarkt, Paaslo en IJsselhem, kom ik de Pijlmannen weer tegen, bij het alimenteren, bekkengeld, gebruik doodlaken enz. Het versterf, dragers en begraven rond 1776 van Hendrik Geerts Pijlman wordt breeduit beschreven, alsmede de verkoop door de kerk van het huisje van Hendrik. Maar ook hoe hij kort voor zijn dood nog tabak krijgt aan de Mark (Oldemarkt) en dat zijn oude punter nog wordt gerepareerd. Daarna kom ik de jonge kinderen van Hendrik en Pietertje nog regelmatig tegen. Ze worden gevoed en gekleed op kosten van de kerk en bij pleeggezinnen ondergebracht. Pietertje zal dus ook al overleden zijn, maar daar heb ik niets over kunnen vinden, of het moet de volgende vermelding in het kerkboek zijn: " 10-07-1776 ontvangen 12 stuivers van broeder Marten Peters, dat gecollecteerd is op ' t- kerkhof te Paaslo van ' t- begraven van Jacob Hendriks moeder. Jacob was de 1e zoon van Hendrik en Pietertje, geboren in 1758 en vernoemd naar haar vader. Helaas kon ik ook het overlijden van Kunnigje Jans (Hollander) niet vinden omdat rond de jaren 1757 de diaconierekeningen ontbreken.
Note: Het is vrijwel zeker dat Hendrik Geerts Pijlman, Pijleman, Pielman,

https://wc.rootsweb.com/trees/165847/I89/-/individual 
Gezin: Jan Claesz Pilman Voogt (Vooght Voogd Pilman Pielman Pieleman Pijlman) / Femmegien (Femmigje) /Gerrijts (Gerrits, de Roo Kikkert)? (F1478807125)
 
5 Thijs PIJLMAN, geboren te Amsterdam op 12-03-1911, winkel met huishoudelijke artikelen, kantoor bediende, overleden te Hilversum op 10-08-1982.
Gehuwd (1) te 's Gravenhage, gescheiden aldaar.
Gehuwd (2) te 's Gravenhage, gescheiden aldaar.
http://members.chello.nl/d.miedema5/ti/ti_0012.htm 
Pijlman, Thijs (I000654)
 
6
1875 Wolvega, notaris J.T. de Haan
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met erf, koopsom fl. 250
- Klaas Gerrits Pijlman, arbeider te Spanga, verkoper
- Joost Alberts de Ruiter, arbeider te Spanga, koper en schuldenaar
- Wybe Nijholt, notarisklerk te Wolvega, schuldeiser

Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 137066
Repertoirenr.: 226 d.d. 18 augustus 1875 
Pijlman, Klaas Gerrits (I000792)
 
7
2048. Aris Jansz BROUWER,
Zoon van Jan Jacobsz Brouwer [nr. 4096] en Annechgen Pietersdr. [nr. 4097], geboren te Noorden ca. 1595, van beroep brouwer, erft huis, erf en aanliggend land van zijn ouders (1621), vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), koopt een kamp weiland in 1633, overleden te Noorden tussen 18 april 1637 en 20 maart 1640, oud ca. 43 jaar.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 2 augustus 1620, ondertrouw te Nieuwkoop met Hillegont (Hilletjen) LOUWEN, geboren te Nieuwkoop ca. 1595, overleden na 12 juli 1646.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 2 augustus 1620.
An: 1620, Ondertrout tot Nieucoop.
Geboden: 19 Jul., 26 Dito, 2 August.
Aris Jansz j.m. van Noorden, met Hilletjen Louwen, j.d. van Nieucoop.
Getrout den 2 August:

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 27v, 22 december 1621.
Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer,
allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
Aris Jansz is toebedeeld een huis, erf en aanliggend land, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk en van het erf van Cornelis Willemsz tot het land van Cornelis Reijersz, belend ten oosten Cornelis Willemsz en Jacob Jansz, en ten westen Pieter Harmensz.
Aris Jansz moet de andere 4 partijen elk uitkeren 450 gulden.
Jacob Jansz valt ten deel een perceel land te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het houtland aan de Kerklaan, belend ten oosten Jan Gangloff en de Kerklaan en ten westen Cornelis Willemsz en Aris Jansz; nog een perceel land te Noorden, buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de oude dijk en het land van Cornelis Willemsz tot aan het land van de kinderen van Piet Harmensz met een henneptuin daar in gelegen, belend ten oosten Tijs Dammasz en ten westen Maerten Vreecksz. Daarbij moeten Gijsbert Jansz en Cornelis Pietersz hem 50 gulden, de kinderen van Pieter Harmensz 12 gulden en Aris Jansz 300 gulden uitkeren.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 64, 24 augustus 1622.
Maerten Hillebrantsz, bakker te Noorden, is 400 gulden schuldig aan de Armen van Noorden.
Gesteld onderpand: een kamp weiland in Noorden binnenweg, strekkend vasn het land van Maritgen Jacobsdr tot aan de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Crijntgen IJsbrantsdr. en ten westen de kerkenlanden van Noorden en het pastorie erf.
Geroijeerd dd 12 juli 1646, eigenares van de rentebrief was toen Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz Brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
[In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
Noorden [o.a.]:
Elbert Jacobsz, Y 35.
Arys Jansz Brouwer, Y 5.
Cornelis Willemsz van Griecken, Y 10.
de erven van Pieter Harmensz, chirurgijn, zijn erven, Y 10.
Jacob Jansz Brouwer, Y 5.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 181, 18 maart 1625.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 450 gulden schuldig aan Ghijsbert Jansz, brouwer.
Gesteld onderpand: zijn huis, erf, berg en schuur te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Arisz Jansz, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer;
nog een perceel met een boomgaardje aldaar, buitenweg, strekkend uit de voorwetering tot de oude wetering en het land van Jacob Jansz, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen de weduwe van Maerten Vreecken. Geroijeerd 14 november 1637 door Willem Cornelisz van Griecken.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 143, 20 november 1629.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 150 gulden schuldig aan Trijntgen Jansdr, weeskind van Jan Cornelisz Block.
Gesteld onderpand: zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend binnenweg ten noorden van de werf van Aris Jansz tot over de Vorendijk tot aan de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz en ten westen Aris Jansz en de kinderen van Maerten Vreecken.
Geroijeerd 5 april 1636.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 17, 7 februari 1632.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 50 gulden schuldig aan de kerk van Noorden.
Gesteld onderpand zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend ten noorden, binnenweg van de werf van Arien Jansz, brouwer en ten zuiden over de Vorendijk en de wetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer en de erfgenamen van Maerten Vreecken.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 103v, 4 juni 1633.
Lenert en Jan Lourisz voor zich zelf,
Aert Jansz Heer, man en voogd van Neeltgen Lourisdr,
Aris Jansz, brouwer, man en voogd van Hillegont Lourisdr,
Ghijsbert Jansz, brouwer, man en voogd van Teuntgen Lourisdr,
Dirck Gijsbertsz, man en voogd van Leuntgen Lourisdr, en
Lenert Lourisz, handelend namens Gerrit Lourisz en Aechgen Lourisdr,
allen als kinderen van de overleden Louris Lenertsz, die woonde in het Noordeinde van Nieuwkoop, verkopen aan Crijn Jaspersz, getrouwd met Marritgen Lourisdr, als mede-erfgenamen, een bruikweerland in het Noordeinde, buitenweg, verongeld voor 3 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot aan Lenert Lourisz en het land van Arien Jansz, belend ten oosten Volcken Cornelisz en ten westen Gerrit Jansz Coos, de kinderen van Ghijsbert Heijndricxsz en Vranck Cornelisz.
Koopsom 2.160 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 105v, 6 juni 1633.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 156 gulden schuldig aan de kerk van Noorden, wegens voorgeschoten geld van Joachim Jacobsz Zael.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot Aris Jansz, brouwer, belend ten ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz.
Nog een perceel land aldaar, buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Jan Cornelisz, corffbreijer en Maerten Dircxsz;
Nog een perceel land te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Achterwetering, belend ten oosten de kerk en ten westen Bartholomees Swanenburch.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 118v, 21 september 1633.
Jochum Jacobsz Zael verkoopt aan Aris Jansz brouwer, een kamp weiland te Noorden, binnenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend vasn de Zevenhovense dijk tot het land van Elbert Maertensz, belend ten oosten Heijndrick Jansz en Claes Bastiaensz en ten westen de pastoriegoederen te Noorden.
Belast met 400 gulden, toekomende de armen van Noorden.
Koopsom 400 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 180, 26 mei 1634.
Elbert Maertensz Vreecken te Noorden is 500 gulden schuldig aan Claertgen Jansdr, onmondig kind van de overleden Luijten en Jan Jacob Heijndricxsz.
Gesteld onderpand: een kamp land te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot Aris Jansz, brouwer, belend ten oosten Claes Bastiaensz en ten westen de verkoper.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 204v, 11 september 1634.
[Aris Jansz, brouwer, vermeld als belendend landeigenaar te Noorden]
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 33v, 13 juli 1635.
Dirck Jansz, scheepmaker te Zevenhoven, draagt over aan Adriaen Claesz van Leeuwen, brouwer in “’t Lam” te Leiden, een schuldbrief, groot 275 gulden, ten laste van Meijndert Aernsz, scheepmaker te Nieuwkoop, wegens koop van een huis en erf.
Borgen zijn Jochum IJsacxsz van Wieringen, waard, en Aris Jansz, brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 78v, 19 mei 1636.
Aris Jansz, brouwer te Noorden, is 400 gulden schuldig aan Cornelis Corsz Hasius en Pieter Dircxsz van Hoogeveen, brouwers in “de gecroonde Spar” te Leiden, wegens leverantie van bieren.
Hij bewerkt een uitstel van de kwijting van de schuld, maar stelt tot onderpand een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, groot 7 hond, strekkend van het erf van Crijn Jaspersz tot het land van Cornelis Luijtensz, belend ten oosten Cors Claessen en ten westen Lenert Laurisz.
Voldaan dd 12 juli 1646 door Hillegont Laurisdr., weduwe van Arie Jansz, brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 153, 18 april 1637.
Cornelis Cornelisz Waling, timmerman, die getrouwd was met Leuntgen Willemsdr, dochter van Meijnsgen Claesdr, in leven getrouwd met Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden, en Govert Claesz, oudste zoon en voogd over Neeltgen Egbertsdr, moeder van de overleden Meijnsgen Claesdr.
Verdeling van de nalatenschap van Cornelis Willemsz van Griecken.
Willem Cornelisz van Griecken ontvangt een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 42 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Aris Jansz, brouwer, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer.
nog een perceel weiland, boomgaard en schuur te Noorden buitenweg, verongeld voor 1 morgen 367 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Ghijsbert Jansz, brouwer, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Maerten Maertensz;
nog een kamp land in Noorden binnenweg, verongeld voor 1 morgen 225 roeden, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van de kerk van Noorden en ten westen mr. Bartholomees van Stravenburch.
Belast met een schuld van 450 gulden aan Aris Jansz, brouwer en 1.628 gulden aan Willem Cornelisz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1638-1642), inv. nr. 62, blz. 149v, 20 maart 1640:
Claes Bastiaensz, kuiper te Nieuwkoop, verkoopt aan Jan Dircxsz, schoenmaker, een perceel weiland te Noorden binnenweg, verongeld voor 434 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het land van Barent Jansz, belend ten oosten Gerrit Heijndricxsz Stichter en ten westen Elbert Meerten Vreecken en de weduwe van Aris Jansz, brouwer.
Koopsom 400 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 32v, 25 februari 1643:
Losliggend.
Jacob Jansz, brouwer, voor zich zelf, Tomas Crispe, luitenant, getrouwd met Maritgen Pietersdr. en Lenert Laurisz als voogd van de onmondige kinderen van de overleden Aris Jansz, brouwer, allen als erfgenamen van Ghijsbert Jansz, brouwer, verkopen aan Heertgen Weernaren een stuk riet- en veenland te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Jan Laurisz Lenertsz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Philips Cornelisz en ten westen Jan Gerritsz Coos.
Koopsom 340 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

2049. Hillegont (Hilletjen) LOUWEN,
Dochter van Louris Lenertsz [nr. 4098], geboren te Nieuwkoop ca. 1595, overleden na 28 juni 1648.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 32v, 25 februari 1643:
Losliggend.
Jacob Jansz, brouwer, voor zich zelf, Tomas Crispe, luitenant, getrouwd met Maritgen Pietersdr. en Lenert Laurisz als voogd van de onmondige kinderen van de overleden Aris Jansz, brouwer, allen als erfgenamen van Ghijsbert Jansz, brouwer, verkopen aan Heertgen Weernaren een stuk riet- en veenland te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Jan Laurisz Lenertsz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Philips Cornelisz en ten westen Jan Gerritsz Coos. Koopsom 340 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. 63, blz. 92, 14 februari 1644.
Marritgen Claesdr, weduwe van Lenert Laurisz met als voogd Cornelis Anthonis de Jong, ter ene en Jan Laurisz en Gerrit Laurisz voor zichzelf,
Ghijsbert Dircxsz, man en voogd van Aefgen Laurisdr,
Neeltgen Laurisdr, weduwe van Cornelis Luijtensz met als voogd haar broer Jan Laurisz,
Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz, brouwer met als voogd haar broer Jan Laurisz,
Dirck Ghijsbertsz, vader en voogd van de kinderen van de overleden Leuntgen Laurisdr,b Crijn Jaspersz, vader en voogd van Lauris Crijnen, kind van de overleden Marritgen Laurisdr, allen als erfgenamen van Lenert Laurisz, die woonde in het Noordeinde van Nieuwkoop, ter andere zijde. Deling van de nalatenschap:
Marritgen Claesdr behoudt een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Pieter Claesz Coning, belend ten oosten Cornelis Roelen en ten westen Sijmon Ariensz Kijnt;
nog een bruikweerland te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot Jsn Jacob IJsbranden, Maerten Ariensz, buurman en Marritgen Jacobsdr, belend ten oosten Michiel Craal te Amsterdam en Jan jacob IJsbranden en ten westen Cornelis Ariensz, buurman en Pieter Cornelisz Ghijp;
zij ontvangt nog 1.700 gulden.
Jan Laurisz ontvangt een kamp weiland in het Noordeinde buitenweg, strekkend van de Masloot tot het land van Jan Jansz Braets, timmerman, belend ten oosten de Vliet en ten westen Cornelis Ariensz, buurman. Hij moet 200 gulden uitkeren aan Lauris Crijnen.
Lauris Crijnen is toebedeeld een kamp weiland met een houttuin in het Noordeinde buitenweg, strekkend van het land van Crijn Jaspersz tot het land van Neeltgen Laurisdr, belend ten oosten Hillegont Laurisdr en ten westen Crijn Jaspersz. Hij ontvangt tevens van Jan Laurisz 200 gulden.
Neeltgen Laurisdr, weduwe van Cornelis Luijtensz ontvangt een kamp land en henneptuinen in het Noordeinde te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Ghijsbert Jansz van Cats en ten westen Jan Maertensz Vreecken en Ghijsbert Jansz van Cats. Zij moet 700 gulden uitkeren aa de kinderen van de overleden Appelleunia Laurisdr. Hillegont Laurisdr moet mede 36 gulden aan deze kinderen betalen.
Gerrit Laurisz en Ghijsbert Dircxsz zijn toebedeeld enkele percelen veenland met schuren te Mijdrecht, verongeld voor 3 morgen 237 roeden, strekkend van de landen van Claes Jacobsz, dokter en Cors Roelen tot de landen van Claes Jacobsz. Zij moeten 70 gulden uitkeren aan Hillegont Laurisdr, aan Jan Laurisz en Lauris Crijnen 5 gulden 13 stuivers en aan Marritgen Claesdr de weduwe van genoemde Lenert Laurisz een bedrag van 1.700 gulden.
Hillegont Laurisdr ontvang een schuldbrief ten laste van Cornelis Willemsz Boertgen, groot 400 gulden, mede nog een obligatie van 400 gulden op Adam Thomas en Gerrit Laurisz. Zij moet uitkeren aan haar broer Gerrit Laurisz en aan haar zwager Ghijsbert Dircxsz 75 gulden 13 stuivers en aan de kinderen van Leuntgen Laurisdr 35 gulden.
Naschrift in marge aangebracht:
Compareerde Dirck Ghijsz van Leijen, als vader ende voocht van sijn kinderen, geteelt bij Appelleunia Laurisdr, bekende van de 700 gulden, in desen vertichbrieff begrepen, voldaen te wesen ende dat door het passeren van een obligatie op Gerrit Laurisz ten behoeve van dese weeskinderen gepasseert sulcx dat dit lant nu vrij ende liber ontslagen is – desen 7den februarij 1647.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 154v, 16 mei 1645:
Willem Jan Lauwen te Nieuwkoop verkoopt aan jonge Jan Jansz te Noorden een kamp land met boomgaard en henneptuinen te Noorden binnenweg, verongeld voor 5 hond, strekkend van de Vorendijk tot in de Achterwetering en de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de weduwe en kinderen van Aris Jansz, brouwer en ten westen Gerrit Heijndricxsz Stichter.
Koopsom 1.400 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 218v, 12 juli 1646:
Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz Brouwer te Noorden met als voogd haar broer Jan Laurisz, ter ene, en Jan Arisz Brouwer voor zich zelf, en
Jacob Maertensz Brouwer als voogd over Pieter Arisz Brouwer, ter andere zijde.
Deling van de nalatenschap:
Hillegont Laurisdr behoudt een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 ½ morgen, strekkend van het land van Crijn Jaspersz tot dat van Neeltgen Laurisdr, belend ten oosten Ghijsbert Cornelisz en ten westen Crijn Jaspersz;
nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Elbert Maertensz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Barent Jansz en Jan Dircxsz, schoenmaker en ten westen de landen van de kerk te Noorden. Hillegont Laurisdr. mag haar leven lang in de kamer van Jan Arisz en het schuurtje gebruiken voor “haer haertbrant”, mede “genieten de vruchten van drije boomen”.
Jan Arisz Brouwer valt ten deel een huis en erf met de bakkerij “ende aencleven vandien”, nog een kamp land daarbij gelegen te Noorden binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Cornelis Jan Mercusz of Andriesz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker en de weduwe en erfgenamen van Jacob Jansz Brouwer en ten westen jonge Jan Jansz, kramer.
Jan Arisz Brouwer moet 1.000 gulden uitkeren aan zijn broer Pieter Arisz Brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 87, 28 juni 1648:
Barent Jansz te Noorden is 250 gulden schuldig aan de Armen van Noorden.
Gesteld onderpand: een huis, erf en land te Noorden binnenweg, strekkend van de Zevenhovense dijk tot het land van Jan Dircxsz, schoenmaker, belend ten oosten Pieter Pietersz Watelaer en ten westen Hilletgen Lourisdr, weduwe van Ars Jansz, brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

OPMERKING:
Geen kinderen gedoopt in de Geref. kerk van Noorden (1620-1640), evenmin in die van Nieuwkoop (1620-1625).
Doopsgezind ???

UIT DIT HUWELIJK TWEE KINDEREN:
Jan Arisz Brouwer,
Geboren ca. 1620, bakker en bierschooier te Noorden (1648), schepen van Nieuwkoop (1652).
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 3 februari 1644 met Gerritje Willems, geboren te Noorden ca. 1620, vermeld als doopgetuige in 1656.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 3 februari 1644:
Jan Andriesz Brouwer, JM met Gerritje Willems, JD, beijde tot Noorden.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 201, 23 maart 1646.
Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker te Noorden, verkoopt aan zijn schoonvader Willem Cornelisz van Griecken een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Jan Arisz, brouwer, belend ten oosten de nazaten van Jacob Jansz, brouwer en ten westen Jan Arisz, brouwer;
nog een kamp weiland buitenweg voor het genoemde huis en erf, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jan Ariensz Vermij en ten westen Maerten Maertensz;
nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van Noorden en anderen en ten westen mr. Bartholomees van Swanenburch, schout van Ter Aar. Koopsom 1.500 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 218v, 12 juli 1646:
Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz Brouwer te Noorden met als voogd haar broer Jan Laurisz, ter ene, en Jan Arisz Brouwer voor zich zelf, en
Jacob Maertensz Brouwer als voogd over Pieter Arisz Brouwer, ter andere zijde.
Deling van de nalatenschap:
Hillegont Laurisdr behoudt een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 ½ morgen, strekkend van het land van Crijn Jaspersz tot dat van Neeltgen Laurisdr, belend ten oosten Ghijsbert Cornelisz en ten westen Crijn Jaspersz;
nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Elbert Maertensz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Barent Jansz en Jan Dircxsz, schoenmaker en ten westen de landen van de kerk te Noorden.
Hillegont Laurisdr. mag haar leven lang in de kamer van Jan Arisz en het schuurtje gebruiken voor “haer haertbrant”, mede “genieten de vruchten van drije boomen”.
Jan Arisz Brouwer valt ten deel een huis en erf met de bakkerij “ende aencleven vandien”, nog een kamp land daarbij gelegen te Noorden binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Cornelis Jan Mercusz of Andriesz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker en de weduwe en erfgenamen van Jacob Jansz Brouwer en ten westen jonge Jan Jansz, kramer.
Jan Arisz Brouwer moet 1.000 gulden uitkeren aan zijn broer Pieter Arisz Brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 39, 16 augustus 1647:
Jan Arisz, brouwer te Noorden, is 548 gulden 16 stuivers schuldig aan Claes Jacobsz van Assendelft, brouwer in “de Leeuw” te Leiden, wegens geleverde bieren.
Gesteld onderpand zijn huis en erf met een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van de erfgenamen van Cornelis Reijersz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Swart en ten westen Jan Jansz Cramer de jonge.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 84v, 15 juni 1648:
Jan Arisz Brouwer, bakker en bierschooier te Noorden, is 600 gulden schuldig aan Jan Pietersz van der Marsche, burgemeester en brouwer in “het Scheepgen” te leiden, wegens geleverde bieren.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf met een perceel weiland te Noorden, strekkend van de Vorendijk en het erf van Cornelis Cornelisz, schoenmaker tot de werf van het weeskind van Jan Marcusz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz, schoenmaker en de nazaten van Jacob Jansz Brouwer en ten westen Jan Jansz Cramer de jonge.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 244, 6 september 1650.
Lijsbeth Crijnen, weduwe van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, met als voogd Matheus van Heijningen, secretaris van Nieuwkoop, is 600 gulden schuldig aan Hendrick van Meijert te Amsterdam.
Gesteld onderpand: een huis, erf en 1 ½ morgen land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk en het huis en erf aan het kerkland te Noorden van Daniel Jansz van Meijert, belend ten oosten deze Daniel Jansz en de kerklanden van Noorden en ten westen Cornelis Cornelisz Swart en Jan Arisz, brouwer.
Geroijeerd dd 6 augustus 1658.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1651-1653), inv. nr. 65, blz. 119, 9 juni 1652:
Gijsbert Cornelisz Neleman voor ee helft en Cornelis Aertsz Heer voor zichzelf en handelend namens Jan Zegroomsz voor de wederhelft verkopen aan Jan Arisz Brouwer, schepen van Nieuwkoop, een schuldbrief ten laste van Warnaer Heren, groot per reste 150 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1651-1653), inv. nr. 65, blz. 241, 8 oktober 1653:
Claes Cornelisz Janen voor zichzelf, Hendrick Janen als oom en bloedvoogd over Gerrit Cornelisz Janen, doofstomme zoon en handelend namens Pieter Roelen van Hoorn, getrouwd met Marritgen Cornelisdr en Cornelis Cornelisz Boertgen over zijn minderjarige kinderen geboren bij de nu overleden Nellichgen Cornelisdr, kinderen en kleinkinderen van de overleden Cornelis Janen, Dirck Arijensz Goetknecht, getrouwd met Meertgen Jansdr en Elbert Maertensz als oom en voogd van moederszijde over Maererten en Cornelis Jansz, kinderen van hun overleden moeder Leuntgen Maertensdr, verkopen aan Jan Arisz Brouwer een perceel hooiland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, groot 3 ½ morgen, strekkend van de Masloot tot in de oude Meije, belend ten oosten Jan Willemsz Fent en ten westen de weduwe van mr. Cornelis van Sevenhoven;
nog een houttuin te Noorden, groot 100 roeden, strekkend van en tot het land van Jan Jansz Braats, belend ten oosten Jan Jansz Braats en ten westen de kinderen van de overleden LaurensPadenburch.
Koopsom 1.715 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

DOOPGETUIGE (Gerritje Willems):
Op 20 februari 1656 van Hilletje Leenderts.

KINDEREN:
Marritje Jans Brouwer,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 18 juli 1649.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 18 juli 1649:
Marritje, dochter van Jan Andriesz en Gerritje Willems.
Getuigen: Crijn Jaspers, Neeltje Lon.... en Lijsbet Crijns.
Leuntje Jans Brouwer,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 22 juli 1651.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 22 juli 1651:
Leuntje, dochter van Jan Arisz Brouwer en Gerritje Willems.
Getuigen: Jan Louwerensz, Niesje Ariaens en Neeltje Jans.
Pieter Arisz Brouwer, zie nr. 1024.
Geboren te Noorden ca. 1625, ontving 1000 gulden van zijn broer Jan Arisz Brouwer voor zijn erfdeel in de nalatenschap van zijn vader (1646), Doopsgezind, van beroep bierbrouwer, wonende in de Mennonietenbuurt aan de Amstel tussen Uithoorn en Mijdrecht, overleden tussen 1671 en 1678, oud ca. 52 jaar.
Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 25 januari 1651 met Niesje Arians, geboren te Bodegraven ca. 1630.
Gehuwd (2) ca. 1655 met Marritje Leenderts van Wijngaarden.
2050. Leendert VAN WIJNGAARDEN,
Geboren ca. 1600, mogelijk in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN VAN LEENDERT VAN WIJNGAARDEN:
Cornelis Leenderts van Wijngaarden,
Geboren in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht ca. 1626, Doopsgezind, lid Armenbestuur der Mennoniete Gemeente in 1679, van beroep grutter, overleden tussen 1681 en 1685.
Gehuwd (1) met Marritje Willems, geboren ca. 1630, overleden voor 1671.
Gehuwd (2) in juli 1671 met Ariaentje Adriaens van Stam, geboren ca. 1635.
Uit een of beide huwelijken nageslacht.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 802), WEESKAMER, sept. 1670:
Cornelis Leendertsz van Wijngaarden, Grutter, wonende aan de Uithoorn onder het gerecht van Mijdrecht, als principale schuldenaar, Willem Jongcees en Dirck Reijers als borgen en mede als principale schuldenaars, verklaren schuldig te zijn aan Marrijtge en Antgen Jacobs, nagelaten weeskinderen van Trijntgen Claes, gewonnen bij Jacob Jansz Anerman de somma van f ?00.- car. guldens.

NOTARISAKTE (M. de Witt), Uithoorn, 1 mei 1671:
Schuldbekentenis:
Compareerde voor mij Marte de Witt, Notaris public bij de E: hove van Utrecht geadmitteert, residerende aan de Uijthoorn ende de getuijgen nagenoemt de Eersame Pieter Ariensen brouwer ende Gerbrant Ariense ende Cornelis Leendertsen van Wijngaerden dewelke mitsdesen bekende wel ende deuchdelik schuldich te wesen aen en ten behoeve van Jan Adamsen alle wonende a/de Amstel onder Mijdrecht en somma van twee duijsent Car: Guldens spruijtende ten saecke van goed en deuchdelijk geleende en aengetelde penningen haer Comparanten op dato deses aengetelt ende uijthande van hem Jan Adamsen ontvangen, Renuirierende ........ die sijnde ............ mimerata pecunia als bekend ende t..el wel ontfangen te hebben, van welke voors:
Somma Pieter Ariaense Brouwer tot sijn laste is nemende eenduijsent gulden ende Gerbrant Ariaense Vijfhondert Gulden ende Cornelis Leendertse van Wijngaerden vijf hondert gulden.
[INVOEGSEL VAN LINKER KANTLIJN: welcke voors. somma sij comparanten ende de brouwerij staende aen Amstel onder Mijdrecht .......... geemplojeert] van welcke voors. somma elck voortsijne belooft de rente te betale van ider hondert drie gulden in't jaer waervan 't eerste jaer rente verschenen sal wesen Majo 1672 ende dat soo voort van jare tot jare tot de effentuele voldoening deses, welcke voldoeninge sij Comparanten sullen mogen, elck sijne voornoemde somma bedragende, door opleggen, met gelijcke somma als elck is bedragende, ende oock moete door opleggen mits malkanderen een ...................... jaere te vooren te waarschouwen, stellen en verbindende sij Comparanten elck voor sijne somma, hunne respective persone en goederen roerende en onroerende hebbende en verkrijgende gene exemt die alle ende de rente van den fu....nerende desperutio van alle rechten ende rechte Cume.....ensis dit alles sonder fraude soo ......... sij Comparante dit beneffens ende in presentie van Jacob Cornelis Grutter ende Hendrick Pijlen ........ toe ........ mij Not.& getuijgen van goede geloove gezegt met hare gewone hand geonderteijckent op de 1 Majo 1671 oude tijd.
[Handtekening: o.a. pieter ariaensz brouwer]
Dese obligatie is geroijeert
op den 27 februarij 1681.

NOTARISAKTE (F.v.d. Meer), Mijdrecht, 21 juli 1671:
Cornelis Leendertsz van Wijngaarden, weduwnaar van Marritje Willems, wonende aan de Amstel onder Mijdrecht, toecomende bruijdegom ter eenre, ende Ariaentje Adriaens van Stam, bejaerde Jongedochter, woonende mede aldaar, toecomende bruijt, geassisteert met Ambrosius van Vijnevoet, Schout tot Mijdrecht, haer gecoosen vooght in desen, ter andere zijde, stellen een huwelijkscontract op.

NOTARISAKTE, dd 27 april 1679:
[uit deze akte blijkt dat Cornelis Leendertsz van Wijngaarden in 1679 het Armenbestuur van de Mennonietegemeente (Waterlanders) vertegenwoordigt].

DIVERSE NOTARISAKTES.
Op 10 sept.1679 krijgt Cornelis een lening van f 400.- tegen 4% van Marritgen Alders, nagelaten weeskindt van Aldert Gerritsz en Annitje Dircks.
In 1681 trad Cornelis na het overlijden van zijn zuster Marritje op, als voogd van haar minderjarige dochter Aeltje Pieters Brouwer.

NOTARISAKTE (F.v.d. Meer), Mijdrecht, 12 februari 1685, nr. 1563:
Compareerde Marcelis Jansz van Grevenbroeck, erfgenaam van sijn vader Jan Marcelis, ter eenre, ende Jan Gerritsz Laackencooper als momber en voocht over de kinderen en erfgenamen van Cornelis Leendertsz van Wijngaerden ter andere sijde, te kennen gevende dat de voochd van kinderen van Hendrick Jansz Voorduijn, als Adriaen Jacobs voor de Gerichte van Mijdrecht op de 5e febr. 1639 volgens de eigendomsbrief daarvan sijnde, hebben g...linsporteert seker ....huijs ende schuijre .......... gruthuijs en grutmolen staande ende gelegen in Mijdrecht op de Amstel en dit van de ..... vant Verlaet en Gerrit Dircks' land tot Hu..sloot.

NOTARISAKTE (G.van Ette), Mijdrecht 10 juni 1723:
Uit deze akte blijkt dat Jan Aris Brouwer een obligatie krijgt toebedeeld van f 640.- ten laste van de stad Leiden, in naam van de kinderen van Cornelis Leenderts.[Hieruit blijkt dat Cornelis getrouwd geweest moet zijn en nageslacht had.]

Marritje Leenderts van Wijngaarden, zie nr. 1025.
Geboren ca. 1630, mogelijk te Uithoorn, Doopsgezind, overleden in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht in juli 1681.
Gehuwd (1) ca. 1655 met Pieter Ariensz Brouwer.
Gehuwd (2) tussen 1671-1678 met Jan Ghijsbertsz Schrieck, geboren ca. 1630, overleden na 1681.
2056. Tijs Jansz GOEDHART,
Zoon van Jan Gerritsz [nr. 4112] en Meertentie Tijssen [nr. 4113], geboren te Westveen, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 28 december 1647, overleden na 1688.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 8 januari 1668 met Marritjen Cornelis BOOGAARD.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 28 december 1647:
Een kind gedoopt genaemt Tijs, de vader Jan Gerritsz, de moeder Meertentie Tijssen.
[Getuijgen:] Heijndrick Tijssen, Luijt Tijssen, Marritje Tijssen.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 1668:
Tijs Jansz, JM van Westveen met Marritie Cornelis, JD van Breukel, getrouwt tot Noorden den 8 Januarij 1668.

OPMERKING:
Op 4 april 1677 werd ene Lucas gedoopt te Noorden in de Geref. kerk als zoon van Dirk Jacobsen Goethart en Marritje Cornelis van Boogaard.

2057. Marritjen Cornelis BOOGAARD,
Geboren ca. 1648, mogelijk te Breukelen, overleden na 1688.

KINDEREN VAN TIJS JANSZ GOEDHART EN MARRITJEN CORNELIS BOOGAARD:
Johan Tijse Goedhart, zie nr. 1028.
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 6 januari 1669, overleden tussen 1703 en 1709.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 29 november 1693 met Weijntje Maertens Boshof.
Lucas Tijse Goethart,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 7 september 1670.
Marritje Tijse Goethart,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 15 mei 1672, overleden na 27 februari 1712.
Kornelis Tijse Goedhart,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 18 november 1674.
Geertjen Thijse Goedhart,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 20 oktober 1680, overleden na 17 juni 1736.
Op 12 februari 1713 wordt Geertje's "oneght kind, genaamt Marrije" gedoopt in de Geref. kerk van Noorden.
Willem Thijse Goethart,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 21 juni 1682, overleden na 1722.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 29 april 1704 met Cornelia Besuijen, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 7 april 1681, dochter van Willem Harmensz Besuijen en Jannetjen Dirks Pol.
Uit dit huwelijk tenminste 9 kinderen.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 7 april 1681.
Cornelia, dochter van Willem Harmensen Besuijen en Jannetjen Dirks Pol.
Getuijge Marritje Harmensen Besuijen.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 21 juni 1682, blz. 106.
Willem, zoon van Thijs Jansen Goethart en Marritjen Cornelis.
Getuijge Neeltjen Hendriks Kruijswijk.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 29 april 1708.
Willem Teijse Goethard, JM, met Cornelia Willems, JD, alhier getrout.
Aartjen Thijse Goedhart, tweeling,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 9 april 1684, overleden tussen 1722 en 1726.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 14 december 1710 met Cornelis den Oosterling, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 7 april 1686, overleden na 12 mei 1726, zoon van Arien Willemsz Oosterling en Pietje Tomas Bosdam.
Op 27 maart 1707 werd Aartjen's "oneghte zoon, genaamt Teijs" gedoopt in de Geref. kerk van Noorden.
Meertenjen Thijsen Goedhart, tweeling,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 9 april 1684.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 27 juli 1721 met Jakob Clase de Ruijter, geboren ca. 1680, eerder weduwenaar van Trientje Besuije.
Hilletjen Thijse Goedhart,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk in april 1688, overleden te Noorden op 19 december 1787, begraven te Nieuwkoop, oud 99 jaar.

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Nieuwveen en Noorden, 21 december 1787:
Hilletje Goethart, overleden te Noorden op 19 december , begraven te Nieuwkoop, aangifte door de armmeesters van de Gereformeerde armen te Noorden, pro deo.
Dochter,
Begraven te Nieuwkoop op 5 maart 1696.

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Nieuwkoop en Noorden, 5 maart 1696:
Dochtertje van Tijs jansz Goethart, begraven te Nieuwkoop op 5 maart 1696, pro deo.
2058. Maarten Ermboutsen BOSHOF,
Zoon van Erm Pietersz Boshof [nr. 4116], geboren te Noorden ca. 1635.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 30 november 1659 met Geertje Heijdricks KRUIJSWIJK.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 30 november 1659:
Meerten Aermboutsz JM met Geertje Heijndricks JD beijde tot Noorden, getrouwt alhier de 30 november 1659.

2059. Geertje Heijdricks [KRUIJSWIJK],
Dochter van Heijdrick Meertensen [nr. 4118] en Huibertje Werrenaers [nr. 4119], gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 3 januari 1638, overleden na 1715.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 3 januari 1638:
Een kint gedoopt Geertje, de vader Heijdrick Meertensz, Diakon, de moeder Heubertje Werrenaers, de getuijge Aert Meertensz.

KINDEREN VAN MAARTEN ERMBOUTSEN BOSHOF EN GEERTJE HEIJNDRICKS KRUIJSWIJK:
Grietje Meertens Boshof,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 24 oktober 1660, vermeld als doopgetuige 1717-1718.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 13 juli 1687 met Klaas van de Graght, ook genaamd van de Greft, geboren te Achtienhoven ca. 1665, zoon van Maarten Willemsz van der Gragt en Dievertje Gijsberts Geesdorp.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 24 oktober 1660:
Een kint gedoopt genaemt Grietje, de vader Meerte Erme, de moeder Geertje Heijndrixdr.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 13 juli 1687:
Klaas Mertensen van de Gragt jongman met Grietjen Mertens Boshof jongedogter, beijden woonende op den agtienhoven dese sijn getrouwt den 13 Juli tot Noorden.

DOOPGETUIGE (Grietje):
Op 14 maart 1717 te Noorden in de Geref. kerk van Maria, dochter van Jan Mettense Swanenburg en Marritje Klaas van der Graght.
Op 25 september 1718 te Noorden in de Geref. kerk van Henderick, zoon van Tijs Focker en Wijntje Boshof.
Ermbout Meertensz Boshof,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 12 november 1662.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 9 juni 1697 met Eeghje Abrams Appelaar, geboren te Zegveld ca. 1670.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 12 november 1662:
Een kint gedoopt de 12 novemb: 1662 genaemt Ermbout, de vader Meerte Erme, de moeder Geertje Heijndricks Dr.

NOTARISAKTE (A.v.d. Meer), Mijdrecht, 25 april 1697, nr. 905:
Jan Dircx Rol, wonende tot Noorden aen 't Kruijs onder Wilnis, verhuurt aen Ermbout Meertens Boshof, wonende jegenwoordigh onder Nieuwcoop een huijs, erf, bergh en schuijr staende ende gelegen aen 't Kruijs onder Wilnis, voor de tijt van 9 jaren, voor de somma van f 50.- caroli guldens per jaar.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 9 juni 1697:
Erm Meertense Boshof jonghman van Noorde met Eeghje Abrams Appelaar jonge Doghter van Seckvelt sijn alhier getrout den 9 juni.
Aagje Meertens Boshof,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 22 april 1665, vermeld als Geref. lidmaat in 1713.
Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 12 november 1702 met Gijsbert Focker, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 5 oktober 1670, overleden te Nieuwkoop voor 10 september 1712, zoon van Dirck Tijsse Fokkert en Barber Jans.
Gehuwd (2) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 25 september 1712 met Jan Jacobsz van Eck, geboren ca. 1665, vermeld als Geref. lidmaat in 1713.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 22 april 1665:
Een kint gedoopt de 22 April 1665 genaemt Aegje, de vader Meerte Erme, de moeder Geertje Heijndricks dr, getuijge Annetje Heijndricks Dr.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 5 oktober 1670:
Een kint gedoopt de 5 october 1670 genaemt Gijsbert, de vader DirckTijssen, de moeder Barber Jans Dr, getuijge Jan Tijssen.

DOOPGETUIGE (Aagje):
Op 20 september 1699 te Noorden in de Geref. kerk van Henderick, zoon van Erm Maartense Boshof en Eeghje Abramse Appelaar.
Op 14 september 1710 te Noorden in de Geref. kerk van Maarte, zoon van Jan Maartense Boshof en Marretje Pleune.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 12 november 1702:
Den 12 November is Geijsberd Dirckse Focker J:M: en Aaghje Meertense Boshof J:D: alhier getroud. Hun Zeel gehaalt.

ONDERTROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 10 september 1712:
Jan Jacobsen van Eck, JM en Aegie Meertens Boshof, wed.van Gijsbert Dirxe Fokkert, beijde woonagtig in Nieukoop.
In de kerk alhier getrouwt op 25 7ber 1712.
Prodeo.

LIDMATEN, Nieuwkoop, Geref. kerk, 26 maart 1713:
Na gedaane belijdenis van haer geloof sijn als ledematen aangenomen:
Jan Jacobse van Ek,
Agie Boshof, e.a.
Jannetje Meertens Boshof,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 17 juli 1667.
Gehuwd voor 1695 met Claes Focker, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 1 augustus 1667, zoon van Dirck Tijsse Fokkert en Barber Jans.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 17 juli 1667:
Een kint gedoopt de 17 Julij 1667 genaemt Jannetje, de vader Meerte Erme, de moeder Geertje Heijndricks, getuijge Erm Pietersz.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 1 augustus 1667:
Een kint gedoopt de 1 Augusti genaemt Claes, de vader Dirck Tijssen, de moeder Barber Jans, getuijge Madeleentje Claesdr.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk.
Huwelijk niet vermeld 1684-1696.
Weijntje Meertens Boshof,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 21 augustus 1669, overleden voor 1674.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 21 augustus 1669:
Een kint gedoopt de 21 Augusti 1669 genaemt Weijntje, de vader Meerten Ermbout, de moeder Geertje Heijndricks, getuijge Cornelis Pietersz, Neeltje Heijndrix dr.
Heijndrick Meertensz Boshof,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 3 januari 1671.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 3 januari 1671:
Een kint gedoopt de 3 Jannuarij 1671 genaemt Heijndrick, de vader Meerten Erme, de moeder Geertje Heijndrix, getuijgen Jan Hendrixz, Neeltje Heijndrix.
Jan Maartensz Boshof,
Geboren ca. 1672, Gereformeerd, overleden na 1727.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 26 oktober 1698 met Marritje Bos, Gereformeerd, dochter van Pleun Bos en Cornelia, eerder weduwe van Jan Jansz Braats.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk:
Hoewel vast staat dat Jan een kind is van Maarten en Geertie, is er van hem geen doopakte opgemaakt in Noorden. Mogelijk is hij elders gedoopt, bv. in Nieuwkoop of Zegveld.
Overigens ontbreken in de periode 18 september 1672 tot 7 januari 1674 alle doopaktes in het doopboek.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 1693:
Jan Jansen Braats j:m; en Marretje Pleunen Bosch j:d: beijden woonende aan den Nieuwkooper Zijde, dese zijn getrouwt tot Noorden den 29 maart en hebben trouwcedul geligt den 19 april.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 26 oktober 1698:
Jan Meertense Boshof JM met Marije Pleunen Bos, weduwe van Jan Janse Braas, beijde wonende tot Noorden sijn alhier getrout den 26 october 1698.
Weijntje Maertens Boshof, zie nr. 1029.
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 15 december 1674, overleden na 1729, mogelijk te Westveen.
Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 29 november 1693 met Johan (Jan) Tijse Goedhart, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 6 januari 1669, overleden tussen 1703 en 1709.
Gehuwd (2) tussen 1703 en 1708 met Mathijs (Tijs) Dircksz Fokkert, geboren te Noorden, zoon van Dirck Tijsse Fokkert en Barber Jans.
Marten Martensz Boshof,
Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 23 oktober 1679.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 18 november 1714 met Aaltje van Tuijl, geboren ca. 1685, dochter van Jan van Thuijl en Breghje Cornelis.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 23 oktober 1679:
Den 23 Octob een kind gedoopt en genoemt Marten.
De vader Marten Ermboutsen Boshof, de moeder Geertje Hendriks Kruijswijk.
De getuijge Elsje Hendriks Kruijswijk.

OPMERKING:
Aaltje werd niet gedoopt te Noorden (1675-1697), te Zegveld (1674-1699) of te Nieuwkoop (1674-1695).

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 18 november 1714:
Den 18 November is Maarte Maartense Boshof J:M: met Aaltje Jans van Tuijl J:D: alhier getrout [en] de zeel gehaalt.
2060. Leendert Chielen GOEDTKNEGT,
Zoon van Chiel Leendertsz Goetknecht [nr. 4120] en Anna Pietersdr [nr. 4121], geboren ca. 1645, mogelijk te Zevenhoven, Remonstrants, van beroep arbeider, overleden na 1690.
Gehuwd ca. 1671 met Neeltje N.N.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 191v, 16 september 1649:
Michiel Leendertsz te Nieuwkoop, voor zich zelf voor een helft, en Clement Dircxsz, getrouwd met Maritgen Michielsdr, mede voor zichzelf, Gerrit Pietersz als oom en voogd over Lenert Michielsz, kinderen van Michiel Lenertsz en Anna Pietersdr voor de andere helft, verkopen aan Cornelis Adriaensz een perceel hooiland in het Noordeinde buitenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van het land van Willem Elbertsz tot in de Meije, belend ten oosten Cornelis Cornelisz van Griecken en ten westen Jacob Gerritsz Goethart;
nog een akker land aldaar, strekkend van het land van Willem Elbertsz tot dat van Aris Willem Jan Louwen, belend ten oosten Willem Cornelisz Blesgraeff en ten westen Adriaen Jansz Focker te Kamerik.
Koopsom 1.450 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

LEGGER OP HET GEMAAL IN HET LAGER KWARTIER VAN RIJNLAND, CA. 1680, INV. NR. 126, BLZ. 166V, VOLGNR. 266:
Ambacht: Zevenhoven en Noorden.
Klasse: arbeiders, onvermogenden en armen.
Personen: 3.
Naam: Leendert Ghielen Goetkneght.
Bron: 162.1.01.

2061. Neeltje N.N.
Geboren ca. 1650, overleden na 1690.

KINDEREN VAN LEENDERT CHIELEN GOEDTKNEGT EN NEELTJE N.N.:
Marrighje Leenderts Goetkneght,
Geboren voor 1670, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk te Nieuwkoop in oktober 1684, begraven te Nieuwkoop op 6 december 1697.

LIDMATEN, Nieuwkoop, Geref. kerk, oktober 1684:
Marrighje Leenderts Goetkneght, in 't Noord-Eijnde.

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, 6 december 1697, inv. nr. 1, blz. 42:
Marritie Leenderts Goetknegt, begraven te Nieuwkoop op 6 december 1697, 3 gulden.
Grietje Leenderts Goedtknegt,
Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstrantse kerk op 25 september 1672.

DOOPREGISTER, Zevenhoven, Remonstrantse kerk, 25 september 1672:
Grietje Leenderts - Leendert Chielen.
Annetje Leenderts Goedtknegt,
Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstrantse kerk op 4 maart 1674, overleden aldaar voor 14 augustus 1718.
Gehuwd te Zevenhoven in de Geref. kerk op 14 januari 1701 met Pieter Roelofse van Leeuwen, geboren te Nieuwkoop ca. 1675, vermeld als Geref. lidmaat te Zevenhoven op 23 december 1722.
Pieter Roelofse van Leeuwen huwt (2) te Zevenhoven op 14 augustus 1718 met Stijntjen Pieters Groenevelt.

DOOPREGISTER, Zevenhoven, Remonstrantse kerk, 4 maart 1674:
Annetje Leenderts - Leendert Chielen.

TROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 14 januari 1703, inv. nr. 70, blz. 18:
Pieter Roelofse van Leeuwen, jongeman, wonende te Nieuwkoop, met Annetje Leenderts Goetknegt, wonende te Zevenhoven.

TROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 14 augustus 1718:
Pieter Roele van Leeuwen weduenaar van Annetje Cornelis [?] Goetknegt met Stijntjen Pieters Groenevelt, beijde binnen Sevenhoven.
Chiel Leendertsz Goedtknegt, zie nr. 1030.
Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstrantse kerk op 23 februari 1676, overleden na 1732.
Gehuwd te Zevenhoven in de Geref. kerk op 18 mei 1704 met Grietje Willems van Zuijlen.
Harme Leendertsz Goedtknegt,
Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstrantse kerk op 11 september 1678, van beroep turfhandelaar, boer, overleden ca. 1722, oud ca. 43 jaar.
Gehuwd (1) te Zevenhoven in de Geref. kerk op 14 januari 1703 met Lijsbet Pieters van de Hoef, geboren in De Hoef onder Mijdrecht ca. 1680, overleden te Mijdrecht voor 26 september 1717.
Gehuwd (2) te Mijdrecht in de Geref. kerk op 26 september 1717 met Arriaantje Dirks Baljuus, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 3 oktober 1694, overleden te Mijdrecht ca. 1728, oud ca. 33 jaar.

DOOPREGISTER, Zevenhoven, Remonstrantse Kerk, 11 september 1678:
Harme Leendertsz - Leendert Chielen.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 3 oktober 1694:
Arriaantje, dochter van Dirck Pieterse Baljuus en Jannetje Gerrids.
Getuige Henderickje Aards. In Nieuwkoop gedoopt.

TROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 14 januari 1703, nr. 70, blz. 18:
Harme Leendertse Goetknegt, jongeman, wonende te Zevenhoven, met Lijsbet Pieters, jongedochter, geboren te De Hoef onder Mijdrecht, wonende te De Hoef onder Mijdrecht.

NOTARISAKTE (A.v.Meer), Mijdrecht, 30 januari 1715, nr. 3090:
Waterbrief voor Harme Leenderts Goetknegt op Teunis Sijmense Schut.
Teunis Sijmense Schut bekent schuldig te zijn aan Harme Leenderts Goetknegt de somma van f 135.- (carolingisch).

TROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 26 september 1717:
Harmen Leendertz goetknegt, Wedr.van Lijsbet Pieterz en Ariaantje Dirkz Bailleul, JD van Noorden, B.W.tot Mijdregt.

NOTARISAKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 10 december 1722:
Ariaentje Dirks Bailjuws, weduwe en boedelhoudster van Harmen Leenderts Goetknegt, wonende onder den geregte van Mijdrecht, ter eenre en Pieter Dirksz Bailjuws, wonende onder Sevenhoven, voor sig selfs als oom en voogd als mede sig in dese sterkmakende Rato Caveerende voor Mighiel Leenderts Goetknegt, meede oom en voogd over Neeltje Harmens Goetknegt, oud anderhalf jaar, nagelaten minderjarige dogter van de voornoemde Harmen Leenderts Goetknegt in sijn leven bij de eerste comparante verweckt, en verklaarden zij comparanten overeengekomen te zijn dat Ariaentje de gehele boedel in eigendom zal krijgen, met het beding dat haar dochter Neeltje bij het bereiken van de 25 jarige leeftijd een bedrag krijgt uitgekeerd van f 50.-

TROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 13 december 1722:
Jan Isaac van Wieringen, JM van Nieucoop en Ariaantje Dirkz Baljuwz, wed. van Harmen Leendertz aan d'Hoef onder Mijdrecht.

NOTARISAKTE (G.v. Ette), Mijdrecht, 7 maart 1728:
Inventaris van den ganschen boedel en goederen als bij Ariaentje Dircks Bailjuws metterdaat sijn ontruijmt en naegelaten en bij haar leven met haar man Jan van Wieringen int gemeen is bezeten, gemaakt in presentie en op versoek van Maghiel Leenderts Goetknegt en Pieter Dircks Bailjuws als ooms en voogden over Neeltje Harmens Goetknegt, naegelaten minderjarige dogter van vern: Ariaentje Dircks Bailjuws bij haar in eerder huijwelijck geprocreert bij Harme Leenderts Goetknegt:
Een huijs, hooijberg en schuur, en erff met 16 mergen 159 roeden soo hooij als weijland, leggende aande Hoeff vande polder van Bosenhoven onder Mijdrecht.
Item nog eene mergen 233 Roeden land leggende bij de Driehuijser molen inde voornoemde polder van Bosenhoven onder Mijdrecht.
Een campe land leggende onder den gereghte van Sevenhoven groot 1 mergen 300 roeden.
Een oude turfschuur onder Sevenhoven staande, met omtrent 600 manden turff.
Inkomende schulden, wegens turfleveranties in Amsterdam: f 280.-
Niet-inbare schulden wegens turfleveranties in Amsterdam: f 500.-
Inkomende schulden, wegens geleverde winckelwaren: f 20.-
Den boedel komt nog over geleverde winckelwaren aan de Hoeff uijtgebergt, dog alsoo deselve mensen deels arm en verschijde vertrocken zijn, staat daarvan niets off altoos wijnig te consequeren: f 100.-
Tot Aarlanderveen is van Bouwen Janse gekogt 105 Roeden turf voor f 173:5:- waer op is betaalt f 100.-, zijnde omtrent de helft van de turff all affgelevert.
Een turfpont met zijn zijl en toebehoren, out ruijm 5 jaren.
Een oude bock.
Twee oude schuijten.
Acht koeijen, 2 pinckvaarsen, omtrent 6 koeij hooij daar de beesten aff gevoet worden.
Contante penningen: f 125.-
Voorts de inboedel, met meubelen, kleding, eetgerij, een psalmenboekje, bierglazen, wijnglaasjes, wijnkan, een anker (39 liter) brandewijn, en een anker jenever, vaten bier en vele andere voorwerpen die wijzen op een redelijk welvarend huishouden.
Volgen nu de schulden en lasten des boedels:
Een pleijt van f 800.- op de huijsinge, hooijhuijs en schuur met 7 mergen 159 roeden.
Achterstalligge interest, leveranties van stroop, brandewijn, zout, erten en gort, hoorn- en slagtgelt, geleverd linnen en broot: f 326.-
Aan Hendrick van Laren over geleverde wijn : f 296.-
Aan Claas de Hoop over geleverde meel en grutten: f 85.-
Aan Jan van de Heiden over geleverde azijn: f 229.-
Aan de med: doctor over geleverde medicamenten: f 91.-
Aan Jan van Dorsse over leverantie van bier: f 26.-
Aan Dirck Soutman over een jaarhuur van 5 mergen lant: f 55.-
Aan Nieuwenhuijse, Brouwer tot Haarlem int Wapen over gelevert bier sedert 1716: f 550.-
Aan de brouwer in de passer tot Haarlem ter sake als vore: f 300.-
Aan Jannigje Gerrits over in bewaring gegeven penningen: f 113.-
Aan de erffgen: van Juff: Zandijck over geleverde wijn: f 80.-
Uijtkoop erffdeel Neeltje Harmens van haar vader: f 50.-

NOTARISAKTE (G.v. Ette), Mijdrecht, 21 maart 1728:
Jan Isackse van Wieringen, wed: en boedelhouder van Ariaentje Dircksz Bailjuw, wonende aande Hoeff onder Mijdrecht ter eenre en Maghiel Leenderts Goetknegt, wonende aanden Uijthoorn en Pieter Dircks Bailjuw tot Noorden, dog bijde jegenswoordig alhier, in Qualiteit als oomen en voogden over Neeltje Harmens Goetknegt, out omtrent seven jaren, minderjarige naegelaten dogter van Ariaentje Dircksz Bailjuw in haar leven in eerder huijwelijck verweckt bij Harmen Leenderts Goetknegt ter andereren zijde, besluiten, gelet op de hoogte van de schuldenlast van de nalatenschap, dat de eerste comparant bij wijze van uitkoop de tweede comparant zal overhandigen een silveren beugeltas, haar moeders kerkboek en enkele ringetjes. Verder belooft hij voor Neeltje te zullen blijven zorgen tot haar twintigste jaar.

NOTARISAKTE (G.v. Ette), Mijdrecht, 12 december 1732, nr. 184:
Jan IJsaaksz van Wieringen, wonende aan de Hoeff onder Mijdrecht, erfgenaam en boedelhouder van Ariaantje Dirks Baljuu, ter eenre, en Maghiel Leenderts Goetknegt en Pieter Dirksz Baljuu in Qualiteit als oomen en vooghden over Neeltje Harmens Goetkneght, minderjarige nagelaten dogter van gemelde zijne vrouwe zaliger bij haar in eerder huwelijk verwekt bij Harmen Leenderts ter andere zijde, besluiten tot uitkoop.
Neeltje zal op haar 20e verjaardag ontvangen de somma van f 50.-, een zilveren beugeltas, zijn vrouw's zaliger kerkboek zilver beslag, een zilveren oorijzer en een goed ringetje.
Voorts belooft hij Neeltje "in kost, drank, kledingh als andersints te alimenteren en onderhouden".
In geval van zijn overlijden benoemt hij tot voogd en administrateur over zijn boedel en over gemelde Neeltje Harmens zijn broer Cornelis IJzaaksz van Wieringen en zijn zwager Cornelis Teunisz.
Aert Leendertz Goedtknegt,
Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstrantse kerk op 29 juni 1683, overleden na 7 juli 1736.
Gehuwd ca. 1706 met Ariaantje Bouwes van Vliet, overleden voor 8 mei 1761.

DOOPREGISTER, Zevenhoven, Remonstrantse kerk, 29 juni 1683:
Aert Leendertsz - Leendert Chielen.

PROTOCOLLEN, Oudshoorn 1759-1763, inv. 22, blz. 156v, 2 mei 1761:
Procuratie van de kinderen van Arij Goedknegt en Ariaantje van Vliet, wonende te Zaandam en Graft, te weten Hermanus, Leuntje, Grietje, Stijntje Goedknegt, voogden van Ariaantje en Dirk van Velsen, de kinderen van Anigje Goedknegt, op Leendert Ariens Goedknegt te Zevenhoven, gepasseerd op 2 mei 1761 voor notaris Pieter leur te Zaandam, in verband met de inboedel van Margje Ouwen, weduwe van Otto Evertsz van Bronkhorst.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Oudshoorn 1759-1763, inv. 22, blz. 152, 8 mei 1761:
Dirk Bouwensz van Vliet te Boskoop,
Bouwe Sijmonsz van Vliet te Hazerswoude, Jan Sijmonsz van Vliet te Alphen, Cornelia Sijmons van Vliet, gehuwd met Willem van Leeuwen te Zoeterwoude, Neeltje Sijmons van Vliet, gehuwd met Jan Hospes te Amsterdam, en de voogden over het minderjarig nagelaten kind van Antje Sijmonsz van Vliet, kinderen van Sijmons Bouwensz van Vliet en Marijtje Verkaade, voorts Bouwe, Antje en Marijtje Verkaade, kinderen van Jannetje Bouwens van Vliet en Cornelis Verkaade, verder Leendert, Harmen, Leuntjee, Grietje en Stijntje Ariensze Goedknegt, Arieaantje en Dirk van Velsen als kinderen van Annetje Ariense Goedknegt te Zaandam, Neeltje Ariense Goedknegt, gehuwd met Maarten Verburg te Zevenhoven, erfgenamen van Margje Bouwens van Vliet, in leven huisvrouw van Otto Evertsz van Bronkhorst, dragen over aan Barend Langenboer het onder voorwaarden dd 28 januari 1761 verkochte voorste gedeelte van het huis aan de Oostheul, waarvan Cornelis Nieuwkerk het achterste gedeelte had gekocht, strekkend van de Lage Rijndijk tot Cornelis Nieuwkerk, belend ten oosten Dirk Groeneveld en ten westen de Vaarsloot.
Koopsom: 525 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Oudshoorn 1759-1763, inv. 22, blz. 153v, 8 mei 1761:
Dirk Bouwensz van Vliet te Boskoop,
Bouwe Sijmonsz van Vliet te Hazerswoude, Jan Sijmonsz van Vliet te Alphen, Cornelia Sijmons van Vliet, gehuwd met Willem van Leeuwen te Zoeterwoude, Neeltje Sijmons van Vliet, gehuwd met Jan Hospes te Amsterdam, en de voogden over het minderjarig nagelaten kind van Antje Sijmonsz van Vliet, kinderen van Sijmons Bouwensz van Vliet en Marijtje Verkaade, voorts Bouwe, Antje en Marijtje Verkaade, kinderen van Jannetje Bouwens van Vliet en Cornelis Verkaade, verder Leendert, Harmen, Leuntjee, Grietje en Stijntje Ariensze Goedknegt, Arieaantje en Dirk van Velsen als kinderen van Annetje Ariense Goedknegt te Zaandam, Neeltje Ariense Goedknegt, gehuwd met Maarten Verburg te Zevenhoven, erfgenamen van Margje Bouwens van Vliet, in leven huisvrouw van Otto Evertsz van Bronkhorst, dragen over aan Dirk Kalkoven een op voorwaarden dd 28 januari 1761 verkocht hoekje land of tuintje met een schuur en een schuitenhuis bij de Oostheul, strekkende van Cornelis Nieuwkerk met zijn schuitenhuis en sloot tot Willem van Heusden, belend ten oosten Casperen Nieuwenhoff en ten westen de Vaarsloot.
Koopsom: 162 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Oudshoorn 1759-1763, inv. 22, blz. 155, 8 mei 1761:
Dirk Bouwensz van Vliet te Boskoop,
Bouwe Sijmonsz van Vliet te Hazerswoude, Jan Sijmonsz van Vliet te Alphen, Cornelia Sijmons van Vliet, gehuwd met Willem van Leeuwen te Zoeterwoude, Neeltje Sijmons van Vliet, gehuwd met Jan Hospes te Amsterdam, en de voogden over het minderjarig nagelaten kind van Antje Sijmonsz van Vliet, kinderen van Sijmons Bouwensz van Vliet en Marijtje Verkaade, voorts Bouwe, Antje en Marijtje Verkaade, kinderen van Jannetje Bouwens van Vliet en Cornelis Verkaade, verder Leendert, Harmen, Leuntjee, Grietje en Stijntje Ariensze Goedknegt, Arieaantje en Dirk van Velsen als kinderen van Annetje Ariense Goedknegt te Zaandam, Neeltje Ariense Goedknegt, gehuwd met Maarten Verburg te Zevenhoven, erfgenamen van Margje Bouwens van Vliet, in leveen huisvrouw van Otto Evertsz van Bronkhorst, dragen over aan Willem van Heusden het onder voorwaarden dd 28 januari 1761 hoekje land of tuintje bij de Oostheul, strekkende van het schuitenhuisd en de sloot van Dirk Kalkoven tot Klaas Turkenburg, belend ten oosten Casper Nieuwenhoff en ten westen de Vaarsloot.
Koopsom: 50 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]
Tijsje Leenderts Goedtknegt,
Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstrantse kerk op 23 juli 1690.

DOOPREGISTER, Zevenhoven, Remonstrantse kerk, 23 juli 1690:
Tijsje Leenderts - Leendert Chielen.
Gerrit Leendertsz Goedknegt, [filiatie niet bewezen]
Gehuwd voor 1716 met Niesie Stoff.

KAMERBOEK POLITIEMEESTERS, Gouda, inv. 308, blz. 46, 21 oktober 1716:
Eiser: Lena van der Swid.
Gedaagde: Niesie Stoff, vrouw van Gerrit Leendertze Goedknegt.
Zaak: Eist betaling van f 4.5.- over huishuur, verschenen 15 oktober 1716.
Vonnis: Conform de eis, alsmede in de kosten.
[bron: Groene Hart Archieven]

KAMERBOEK POLITIEMEESTERS, Gouda, inv. 311, blz. 92, 15 september 1734:
Eiser: Willem Blom.
Gedaagde: Gerrit Leenderdsz Goedknegt.
Zaak: Eist f 9.- wegens achterstallige huur.
Vonnis: Eis toegewezen. Afbetaling: zaterdag 18 september f 3.- en verder over 14 dagen 6 stuivers per week boven de lopende huur. Bovendien moet gedaagde het huis uit.
[bron: Groene Hart Archieven]
2062. Willem VAN ZUILEN,
Mogelijk een zoon van Cornelis van Zuijlen [nr. 4124], geboren ca. 1645, mogelijk te Zevenhoven.
Gehuwd (1) met N.N.
Gehuwd (2) te Zevenhoven in de Geref. kerk op 7 juni 1683 met Marijtje Jacobs KOPAAR.

LEGGER OP HET GEMAAL IN HET LAGER KWARTIER VAN RIJNLAND, CA. 1680, INV. NR. 126, BLZ. 105, VOLGNR. 83:
Ambacht: Nieuwveen en de Uiterbuurt.
Klasse: kleine getaxeerden.
Personen: 4.
Naam: Willem van Zuijlen.
Beroep: arbeider.
Bron: 162.1.01.

LEGGER OP HET GEMAAL IN HET LAGER KWARTIER VAN RIJNLAND, CA. 1680, INV. NR. 126, BLZ. 166, VOLGNR. 257:
Ambacht: Zevenhoven en Noorden.
Klasse: arbeiders, onvermogenden en armen.
Personen: 2 ½.
Naam: Willem Cornelisz van Zuijlen.
Bron: 162.01.1.

TROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 7 juni 1683, inv. 70, blz. 5:
Willem van Zuilen, wonende te Zevenhoven, weduwnaar, met Marijtje Jacobs Kopaar, jongedochter, wonende te Zevenhoven.

KINDEREN VAN WILLEM VAN ZUILEN EN N.N.:
Grietje Willems van Zuijlen, zie nr. 1031.
Geboren ca. 1675, mogelijk te Zevenhoven.
Annigje Willems van Zuilen,
Geboren ca. 1680, overleden na 1709, mogelijk te Ter Aar.
Apolien Willems van Zuilen,
Gedoopt te Zevenhoven in de Geref. kerk op 23 februari 1681.
KIND VAN WILLEM VAN ZUILEN EN MARIJTJE JACOBS KOPAAR:
Kornelis Willemsz van Zuilen,
Gedoopt te Zevenhoven in de Geref. kerk op 12 maart 1685.
2064. Sijmen Dircksz REIJNSBURGER,
Zoon van Dirck Claesz Willemen Reijnsburger [nr. 4128] en Maritgen Gijsen [nr. 4129], geboren te Oudshoorn ca. 1620, van beroep veenman, bouwman, overleden tussen 6 juni 1667 en 14 augustus 1670, oud ca. 48 jaar.
Gehuwd te Alphen aan de Rijn op 25 november 1643 met Annetgen Maertensdr. VAN LEEUWEN.

OPMERKING:
Sijmen had waarschijnlijk voor zijn huwelijk met Annetgen al een zoon Dirck, die op 27 juli 1639 in Alphen werd gedoopt.

HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
Dirck Claesz ende Maritgen Gijsendr sijn huijsvre met Anna, Cornelis, Pieter, Sijmon, ende Claes heurleuijder kinderen - 7 hoofden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 12, 14 januari 1650:
Sijmon Dircksz Reijnsburger, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, verkoopt aan zijn broer Claes Dircksz Reijnsburger een kampje land gelegen binnen de Oudshoornseweg in de Grote polder, groot 40 roeden, belend ten oosten en zuiden Sijmon zelf, ten westen Gerrit Jansz Vermij en ten noorden Claes Dircxsz.
Koopsom 45 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 113v, 3 april 1652:
Pieter Claesz van Leeuwen, wonende aan de Rijn te Aarlanderveen, verkoopt aan Sijmen Dircxsz Reijnsburger 2 hond 75 roeden veenland in de Grote polder van Oudshoorn, belend ten oosten Cornelis Jansz Outshoorn, en zuiden Gerrit Jansz Vermij, ten westen Jan Claesz en ten noorden Jan Dircxsz Reijnsburger.
Koopsom 368 gulden 15 stuivers.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 114v, 3 april 1652:
Pieter Claesz van Leeuwen verkoopt aan Jan Dircxsz Reijnsburger 2 hond 75 roeden veenland in de Grote polder van Oudshoorn, belend ten oosten Cornelis Jansz Outshoorn, ten zuiden Sijmen Dircxsz Reijnsburger, ten westen Jan Claesz en ten noorden Claes Dircxsz Reijnsburger.
Koopsom 368 gulden 15 stuivers.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 146, 22 oktober 1652:
Marijtjen Ghijsbertsdr, weduwe van Dirck Claesz Reijnsburger, in leven wonend in de Ridderbuurt onder Oudshoorn, met haar broer en voogd Huijbert Gijsen, ter eenre en Cornelis, Pieter, Sijmon, en Claes Dircxsz Reijnsburger en Jan Claesz als oom en voogd van Willem en Jan Dircxsz Reijnsburger, beiden minderjarig, allen kinderen van Dirck Claesz voornoemd ter andere zijde.
Regeling der boedelscheiding:
* Marijtjen Gijsbertsdr zal behouden 6 morgen 2 hond 50 roeden land in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende van Claesz Claesz tot Pieter Gijsbertsz, belend ten zuiden Pieter Ghijsbertsz en ten noorden Ghijsbert Huijbertsz van Dam;
nog ½ morgen hooiland onder Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot de Honscooperdijk, belend ten westen de rijweg, ook genoemd de Kortenhontscoop en ten oosten Jan Jacobsz Capiteijn c.s. Haar zes kinderen zullen haar 500 gulden moeten uitkeren voor delging van boedelschulden.
* Cornelisz Dircxsz ontvangt een huis, erf, berg, drie schuren en beplanting en ontvangt 1 morgen 1 hond 12 roeden en 6 voeten land in de Grote polder, strekkende van Jan Dircxsz tot Willem Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den ouden en ten westen de kinderen van Cornelis Jansz Vermij;
nog 3 hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van Willem Dircxsz Joor tot de Honscooperdijk, belend ten oosten Willem Claesz Coolen en ten westen Willem Dircxsz Joor.
* Sijmon Dircxsz Reijnsburger valt ten deel 1 morgen weiland in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornsedijk tot Cornelis Ariensz Weselenburch, belend ten oosten Tonis Cornelisz Outshoorn en ten westen Nathan Jansz van der Marel c.s.;
nog 1 morgen slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van Dirck Dircxsz Joor den Ouden tot de Honscooperdijk, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden;
nog 3 hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot Willem Dircxsz Joor, belend ten oosten Willem Dircxsz Reijnsburger en en westen Dirck Dircksz Joor.
* Pieter Dircxsz Reijnsburger komt toe 1 morgen wei- als turfland in de Grote polder, strekkende van Willem Dircxsz Reijnsburger tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden en ten westen Dirck Willemsz Lelivelt;
nog 1 hond 50 roeden slagturfland in de Grote polder, strekkende van Sijmons Jansz Vermij tot Wllem Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten Banen [?] Cornelisz van Sijl en ten westen Anthonis Gerritsz Booman.
* Willem Dircxsz Reijnsburger krijgt 1 morgen, zo wei- als teelland in de Grote polder, strekkende van Pieter Dircxsz tot Claes Dircxsz, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden en ten westen Dirck Willemsz van Suijlen c.s.;
nog 7 ½ hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot Willem Claesz c.s., belend ten oosten Willem Claesz en ten westen Sijmon Dircxsz Reijnsburger c.s.
* Jan Dircxsz Reijnsburger valt toe 1 morgen 1 hond 12 roeden en 6 voeten weiland in de Grote polder, strekkende van Cornelis Dircxsz Reijnsburger en de Oudshoornse dijk tot Claes Dircxsz Reijnsburger, 
Gezin: Sijmen (Symon) Dircksz Reijnsburger / Annetgen Maertensdr van Leeuwen (F132)
 
8
22 februari 1833 : Huwelijk (met Adriana (Christina) Kerremans) - Breda, Noord Brabant
BS Huwelijk Haarlemmermeer, nr 78 dd 12-8-1887
In overlijdens akte man genoemd: Adrianco Kristina Barbara
Bronnen: BS Huwelijk Breda 1833/015
voor 2 september 1833 : Beroep
Korporaal bij Artillerie Kompagnie Tweede Bataljan der Vierde Afdeeling Zuid Hollandsche Schutterij
Bronnen: BS Huwelijk Breda 1833/015
na 2 september 1833 : Beroep
Sergeant bij de Artillerie Kompagnie der vierde Afdeling Zuid Hollandsche Schutterij
Bronnen: BS Huwelijk Breda 1833/076
na 1869 : Beroep
Arbeider
Bronnen: BS Huwelijk Haarlemmermeer, nr 1, 5-1-1869
8 april 1878 : Overleden - Stompwijk
Bronnen: BS Overlijden - Leidschendam-voorburg, dd 9-4-1878, nr 23 
de Heij, Adrianus (I000040)
 
9
>
ADRIANA E. VAN SCHEPPINGEN ? (1) MARIA E.A. VAN SCHEPPINGEN ? (1) ADRIANA E.M. VAN SCHEPPINGEN ? (1) XI-y ELISABETH M.A. VAN SCHEPPINGEN ? (1)
X
GERARDUS P. VAN LAMMEREN ? XI-z APPOLONIA J.E. VAN SCHEPPINGEN ? (1)
X
JAN VEREECKEN ? XI-aa HERMANUS H.W. VAN SCHEPPINGEN ? (1)
X
DOROTHEA M. BONS ? HENDRIK H.P. VAN SCHEPPINGEN ? (1) XI-ab WILHELMUS H.H. VAN SCHEPPINGEN ? (1)
X
HELENA M. ROBIJN ? XI-ac JOHANNES A.W. VAN SCHEPPINGEN ? (1)
X
ADRIANA DE HEUS ? X-m WILHELMUS VAN SCHEPPINGEN ?
X X
1 ELISABETH M. APPELBOOM ?
2 GERARDA C. VAN MIERLO ? 
Gezin: Wilhelmus van Scheppingen / Elisabeth Maria Appelboom (F1478807345)
 
10
Bericht: re: Pijlman | Gepost op: 01-09-2011 10:46 | Quote

---Origineel geplaatst door: ---
Ik ben op zoek naar de stamboom van Pijlman. mijn opa heette Walle Pijlman en is geboren in 1877 en overleden in 1961.
Hij was getrouwd met Jantje Krekt, geboren 1894 en overleden in 1975.
Ze zijn in Ilpendam begraven.
http://www.12forum.nl/forum/bericht.php?ID=2748&tID=60&fID=8 
Pijlman, Walle (I001095)
 
11
Bruidegom = Jacob Heida
Geboorteplaats bruidegom = Katlijk, gemeente Schoterland
Bruid = Grietje Pijlman
Geboorteplaats bruid = Tjalleberd
Vader bruidegom = Rinze Klazes Heida
Moeder bruidegom = Joukje Heida
Vader bruid = Ale Hendriks Pijlman
Moeder bruid = Roelofje Veldstra 
Gezin: Jacob Heida / Grietje Ale Pijlman (F1478807212)
 
12
Bruidegom:Hielke Bouwer
Geboorteplaats:Rottum, gemeente Schoterland

Leeftijd:26

Vader bruidegom:Jacob Bouwer
Moeder bruidegom:Elisabeth de Vries
Bruid:Maaike Aaltje Pijlman
Geboorteplaats:Tjalleberd

Leeftijd:25

Vader bruid:Ale Hendriks Pijlman
Moeder bruid:Roelofje Veldstra 
Gezin: Hielke Brouwer / Maaike Ale Pijlman (F1478807319)
 
13
Bruidegom:Jacob Hendriks Pijlman
Geboorteplaats:Tjalleberd
Leeftijd:23

Vader bruidegom:Hendrik Hendriks Pijlman
Moeder bruidegom:Aaltje Luiten Krikke
Bruid:Ybeltje Piers Hornstra
Geboorteplaats:Oldeboorn, gemeente Utingeradeel
Leeftijd:24

Vader bruid:Pier Gerrits Hornstra
Moeder bruid:Stijntje Uiltjes Postma
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 9 augustus 1856Gebeurtenisplaats:Aengwirden 
Gezin: Jacob Hendriks Pijlman / Ybeltje Pieters Hornstra (F1478807023)
 
14
Echtgenote van Johannes Johanneszn van Beusekom
Moeder van
Geertruida Johannesdr van Beusekom; Elisabeth Beligje "Sibilla" Johannesdr van Beusekom; Johannes Johanneszn van Beusekom; Franciscus van Beusekom; Franciscus van Beusekom; Johanna Johannesdr van Beusekom; Johanna Johannesdr van Beusekom; Petronella Johannesdr van Beusekom; Maria Johannesdr van Beusekom; Geertruida Johannesdr van Beusekom; Geertruida Johannesdr van Beusekom; Wilhelmus Johanneszn van Beusekom; Maria Johannesdr van Beusekom; Maria Johannesdr, van Beusekom en Francisca Johannesdr van Beusekom, van Beusekom 
Peereboom, Erica (I001556)
 
15 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Pijlman, Fetze (I000429)
 
16
GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 30 juli 1792:
Jan Pijlman aangeving gedaan van 't lijk van zijn vrouw Aaltje Boomkamp onder 3.-.-. 
BOOMKAMP, Aaltje Cornelis (I000572)
 
17
Generatie 1
1 - Trijntje (Annigje) ARENDS 1675
Generatie 2
2 - Arent HERMS 1630
3 - Hendrikje ARENTS 1630
Generatie 3
4 - Harm JANS 1590
5 - ? ?
6 - Arend LAMBERTS 1600
7 - Alijt JANS 1600
Totaal: 7 personenhttp://gw.geneanet.org/lharmsma?lang=nl&pz=louise+alice&nz=harmsma&ocz=0&p=trijntje+annigje&n=arends&oc=0&type=tree 
Pijlman, Trijntje Beerends (I001100)
 
18
Hij is getrouwd met (2) Cornelia Claesdr. van Rijn op 28 november 1679 te Stompwijk.

Kind(eren):

Huijbert Huijchsz. Hilgersom ± 1680-???? Tree
Pleuntje Huijchsdr. Hilgersom 1688-???? Tree
Willem Huijchsz. Hilgersom 1697-????
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-de-kleine/I29695.php 
Gezin: van Huijch Janz Hilgersom / van Cornelia Claesdr Rijn (F1478807333)
 
19
Johanna Adriana (Adriana) Kassing1,2,3 [481], geb. te Loosdrecht [ut] circa 18564,5 (circa 1855), ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16 mrt 19195.
Vader:
Evert Kassing4,5 [417], zn. van Joannes (Jan) Kassing [11] (Klompenmaker / Schoenmaker) en Hendrijntje (Hendrika) (Hijndrijntje) Dijker [13], geb. te Loenen (ter Aa) [ut] (te Rouwiel) op 4 apr 1815 10:00, circa 1817 (getuige: zijn vader Joannees (Jan) Kassing [11] (aang.), Vader) Cornelis van Schaik, oud zes en veertig jaren werkman te ter aa en Willem van der Kroon oud dertig jaren veehouder te Loenersloot6, Metselaar, geboortegetuige (aang.) van zijn zoon Jan Hendrikus Kassing [711] op 17 jan 1845, geboortegetuige (aang.) van zijn zoon Bartholomeus Kassing [522] op 9 nov 1850, geboortegetuige (aang.) van zijn dochter Alida Kassing [318] op 5 jul 1852, ovl. (43 jaar oud) te Sloten [nh] op 27 jul 18587, otr. [145] te Woerden [zh] op 25 jul 1841 eeste afkondiging, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Woerden [zh] op 9 aug 1841 (getuigen: Jan Hendrik Hilgers; Jan van Heusden ; Korstiaan Noorlander en Thomas Kerver)8, (gesch. voor 1864).
Moeder:
Maria Druppers4,5,11 [1109], dr. van Jan Hendrik Druppers [418] en Maria Schoonderwoerd [419], geb. te Woerden [zh] op 30 dec 18189 14:00 uur (getuigen: Jacobus van Velsen en Gerrit de Vries), Winkelierster, ovl. (76 jaar oud) te Sloten [nh] op 21 dec 189510, tr. (2) [127] met Gerardus Dam van10 (van Dam) [314]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
tr. (resp. ongeveer 19 en 34 jaar oud) (1) [170] (Burgerlijke Stand) te Sloten [nh] op 22 jan 187513, (ontb. door overlijden te Sloten [nh] op 4 feb 1908)
met

Petrus Jacobus Mierlo van16,1,2,3 (van Mierlo) [482], zn. van Theodorus (Theodore) Mierlo van [601] (Blekersknecht) en Ida Raemakers [602] (Blekersdienstbode), geb. te Weert [li] op 14 jul 184014 16:00 uur (getuige: Aangever = Michiel Groenen
Getuige = Cornelis Francis Verschuren
Getuige = Francis Doemen), Metselaar, Metselaar op 26 jul 186715, ovl. (67 jaar oud) te Sloten [nh] op 4 feb 190817, tr. (1) [222] met Maria Dijkman [603].
Wordt genoemd bij huwelijk van haar zoon Everhardus van Mierlo. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 13 kinderen:

naam geb. plaats ovl. plaats oud relatie kinderen
1 Theodorus *1875 Sloten [nh] †1875 Sloten [nh] 0 0 0
2 Everard *1876 Sloten [nh] †1876 Sloten [nh] 0 0 0
3 Leonardus *1877 Sloten [nh] †1877 Sloten [nh] 0 0 0
4 Everhardus *1878 Sloten [nh] †1935 Amsterdam [nh] 56 1 7
5 Ida *1879 Sloten [nh] †1923 Amsterdam [nh] 43 1 0
6 Maria *1881 Sloten [nh] 1 1
7 Leonardus *1883 Sloten [nh] 1 0
8 Gerardina *1884 Sloten [nh] 1 0
9 Theodora *1886 Sloten [nh] †1902 Sloten [nh] 16 0 0
10 Alida *1887 Sloten [nh] †1889 Sloten [nh] 1 0 0
11 Levenloos *1889 Sloten [nh] †1889 Sloten [nh] 0 0 0
12 Theodorus *1893 Sloten [nh] †1966 Amsterdam [nh] 73 1 8
13 Barthelomeus *1899 Sloten [nh] 0 0


tr. (resp. ongeveer 56 en 52 jaar oud) (2) [449] (Burgerlijke Stand) te Sloten [nh] op 10 mei 19124
met

Jan Bunt5 [613], zn. van Gijsbert (Gijs) Bunt [609] (wolkammer) en Dirkje Weers de [610], geb. te Haarlemmermeer [nh] op 25 jan 186019, Timmerman (Aannemer), aannemer op 10 mei 19124, Timmerman op 20 sep 1912, tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) (1) [228] (Burgerlijke Stand) te Haarlemmermeer [nh] op 23 apr 1884 met Jaantje Geilswijk van [614], geb. te Nieuwer-Amstel [nh] circa 1863, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Lemsterland [fr] op 30 dec 1907. Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder.

Bronnen:
1. Overlijden Alida Cornelia van Mierlo (WIE36261226), Type: WieWasWie, Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 34, BS Overlijden, https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/276029047/srcid/36261226/oid/3, Sloten [nh], 23 feb 1889
2. Overleden Levenloos kind van Mierlo (WIE36260643), Type: WieWasWie, Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 176, BS Overlijden, https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/276027144/srcid/36260643/oid/3, Sloten [nh], 16 dec 1889
3. Overlijden Theodora Maria van Mierlo (WIE36263014), Type: WieWasWie, Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 94, BS Overlijden, https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/276035026/srcid/36263014/oid/3, Sloten [nh], 18 aug 1902
4. Huwelijk Jan Bunt en Johanna Adriana Kassing (WIE31852435), Type: WieWasWie, Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 37, BS Huwelijk, https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/167847675/srcid/31852435/oid/3, Sloten [nh], 10 mei 1912
5. Overlijden Adriana Kassing (WIE36265756), Type: WieWasWie, Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 61, BS Overlijden, https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/276044538/srcid/36265756/oid/3, Sloten [nh], 20 mrt 1919
6. Geboorte Evert Kassing (GDP-G-538), Type: BS Geboorte register, Het Utrechts Archief, Archief: 481, Inventarisnr.: 56, Loenen [ut], 4 apr 1815 (4 apr 1815 akte 18)
7. Overlijden Evert Kassing (WIE36258935), Type: WieWasWie, Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 100, BS Overlijden, https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/278192464/srcid/36258935/oid/3, Sloten [nh], 28 jul 1858 (27 jul 1858)
8. Huwelijk Evert Kassing en Maria Druppers (GDP-H-320), Type: BS Huwelijks register, Het Utrechts Archief, Archief: 481, Inventarisnr.: 329, Woerden [zh], 9 aug 1841 (9 aug 1841 akte 18)
9. Geboorte Maria Druppers (GDP-G-364), Type: BS Geboorte register, Archief eemland, Archief: 481, 169-02, Woerden [zh], 31 dec 1818 (30 dec 1818 akte 86)
10. Overlijden Maria Druppers (WIE36284950), Type: WieWasWie, Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 138, BS Overlijden, https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/276110976/srcid/36284950/oid/3, Sloten [nh], 23 dec 1895 (21 dec 1895)
11. Overlijden Maria Kassing (GDP-O-511), Type: BS Overlijdens register, Noord-Hollands Archief, Kennermerland, Heemstede [nh], 2 jul 1929 (30 jun 1929 akte 87)
12. Overlijden Gerardus van Dam (WIE36261531), Type: WieWasWie, Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 65, BS Overlijden, https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/277374951/srcid/36261531/oid/3, Sloten [nh], 18 jun 1901
13. Huwelijk Petrus Jacobus Mierlo van en Johanna Adriana Kassing (GDP-H-331), Type: BS Huwelijks register, Noord-Hollands Archief, Archief: 358, Inventarisnr.: 358.116, Sloten [nh], 22 jan 1875 (22 jan 1875 akte 2)
14. Geboorte Petrus Jacobus van Mierlo (GDP-G-382), Type: BS Geboorte register, LGGI, BS Weert, Inventarisnr.: 21, Weert [li], 15 jul 1840 (14 jul 1840 akte 96)
15. Huwelijk Petrus Jacobus van Mierlo en Maria Dijkman (WIE31843966), Type: WieWasWie, Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 19, BS Huwelijk, https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/167797205/srcid/31843966/oid/3, Sloten [nh], 26 jul 1867
16. Overlijden Maria Dijkman (WIE32347312), Type: WieWasWie, Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 40, BS Overlijden, https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/170090771/srcid/32347312/oid/3, Sloten [nh], 10 jun 1874
17. Overlijden Petrus Jacobus van Mierlo (GDP-O-484), Type: BS Overlijdens register, Noord-Hollands Archief, Haarlem, Akte 12, Sloten [nh], 4 feb 1908 (6 feb 1908 akte 12)
18. Geboorte Maria Dijkman (GDP-G-386), Type: BS Geboorte register, FamilySaerch, BS Soten, Geboorteregister 1843, Sloten [nh], 17 jun 1843 (15 jun 1843 akte 45)
19. Geboorte Jan Bunt (WIE28130828), Type: WieWasWie, Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 37, BS Geboorte, https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/658825125/srcid/28130828/oid/3, Haarlemmermeer [nh], 26 jan 1860

 
Gezin: Petrus Jacobus van Mierlo / Johanna Adriana Kassing (Botte) (F1478806786)
 
20
KINDEREN:
Anna Elisabeth Brorman,
Geboren in 1707, overleden in 1707.
Maria Aleit Brorman,
Geboren in 1708, overleden in 1708.
Maria Catharina Brorman,
Geboren in 1709, overleden in 1710.
Johan Herman Brorman,
Geboren in 1711, overleden in 1753, oud 42 jaar.
Johan Jacob Brorman,
Geboren in 1714, overleden in 1740, oud 26 jaar.
Anna Maria Alheid Brorman,
Geboren in 1718, overleden in 1748, oud 30 jaar.
Maria Gertrud Brorman,
Geboren in 1722, overleden in 1793, oud 71 jaar.
http://www.brouwertree.com/sonja12.html 
Gezin: Johan Brörmann (Boermann) / Anna Aleth Stükenbergs (F1478807113)
 
21
Klaas Pijlman
Netherlands, Noord-Holland, Civil Registration
Name Klaas Pijlman
Event Type Birth
Event Date 11 Jun 1851
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Gender Male
Father's Name Dirk Pijlman
Father's Age 32
Father Birth Year (Estimated) 1819
Mother's Name Hendrikje Rintjes 
Pijlman, Klaas (I001980)
 
22
Name[2] Aaltje Geerts
Alt Name[1] Aaltje Geers
Alt Name Aaltien Geerts
Alt Name Aaltjen Geerts
Alt Name Aaltie Geerts
Alt Name[3][4] Aate Geerts
Gender Female
Birth? ABT 1705 Beulake, Wanneperveen, Overijssel,

Netherlands
Marriage Banns 23 jul 1730 Beulake, Wanneperveen, Overijssel, Netherlands
NG
to Jacob Geerts Pijlman
Marriage 3 SEP 1730 Beulake, Wanneperveen, Overijssel, Netherlands
NG
to Jacob Geerts Pijlman
Residence 1731, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1748 Beulake, Wanneperveen, Overijssel, Netherlands
with Jacob Geerts Pijlman
Religion[1] 14 apr 1732 Beulake, Wanneperveen, Overijssel, Netherlands
Belijdenis en lidmaat NG
Religion[2] 22 dec 1748 Beulake, Wanneperveen, Overijssel, Netherlands
Vermelding nav misdragingen echtgenoot
Religion[3] 22 mar 1761 Beulake, Wanneperveen, Overijssel, Netherlands
Censuur gehandhaafd
Religion[4] 12 jul 1761 Beulake, Wanneperveen, Overijssel, Netherlands
Censuur opgeheven

? 1.0 1.1 Lidmaat inschrijving, in Nederlands Hervormde Kerk. Beulake (Overijssel). Kerkelijke registers, 1666-1779, NG, 1732.
245 14-04-1732 Jacob Geers bel. (HCO 475a bz 032
246 14-04-1732 Aaltje Geers bel. (HCO 475a bz 032

? 2.0 2.1 Kerkeraad, in Nederlands Hervormde Kerk. Beulake (Overijssel). Kerkelijke registers, 1666-1779, NG.
22 december 1748
... gaf ik te kennen dat ik de huijsvrouw van Jacob Geerts ...
van wegen gegeven ergernisse haren mannen waar zij niet onkundig zijn houden. De ... [?] gegeven hadde, dat zij zig met ... verstouten; om aan het H. avondmaal des Heeren te verschijnen ver... BB in bedenkinge gevende ... men haar ook nader door den Coster Diaken zoude laten aanzeggen.
de BB oordeelden zulks onnodig

? 3.0 3.1 Kerkeraad, in Nederlands Hervormde Kerk. Beulake (Overijssel). Kerkelijke registers, 1666-1779, NG, 1761.
22 maart
De E Kerkenraad heeft de weduwe Aate Geerts, die van hare censure nog niet ontheft was; om redenen van nieuws gecensureert.

? 4.0 4.1 Kerkeraad, in Nederlands Hervormde Kerk. Beulake (Overijssel). Kerkelijke registers, 1666-1779, NG, 1761.
12 julij
De E kerkenr. heeft de weduw Aate Geerts van hare censure ontslagen, wijl de redenen van gege... ergernisse weggenomen waren. 
Geerts, Aaltje (I000694)
 
23
Partner [F] Tjibbeltje Pijlman

Trouwdatum : 04-08-1889, te Haskerland, info, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[M] Jacob Bartele de Vries
? [F] Catharina Maria van der Steen
[M] Jacob Bartele de Vries
[F] Lieukje de Vries
_______________________________________________________
3 Generaties voorouders en ouders
Bartele Jans de Vries *1807 Martha Lubberts Pasveer *1782 Jan van Slooten *1807 Agie van Lichtenberg *1782
Renoldus de Vries *1866 Lieukje Jans van Slooten *1837
Persoonskaart Bartele Jan de Vries

Nadere gegevens
Event Datum Beroep Straat Woonplaats Bron
Geboorte ABT1868 Nijehaske
Beroepen 13-01-1891 Haskerland
Beroepen 13-01-1891 Haskerland
Beroepen 14-09-1892 Haskerland
Beroepen 14-09-1892 Haskerland
Overleden 30-04-1930 Leeuwarden info,
Broers en zusters (? partners):
[F] Martha Renoldus de Vries
[M] Janes Renoldus de Vries
[M] Bartele Jan de Vries
[M] Bartele Jan de Vries
 
Pijlman, Tjibbeltje (I001344)
 
24
Partner [M] Willem Duijn

Trouwdatum : 06-02-1857, te Sloten, info, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Anna Duijn
? [M] Jacobus Cobelens
[M] Johannes Duijn
? [F] Antje Ruiter
[M]
[M] Willem Duijn
[M] Willem Duijn
[M]
http://www.pondes.nl/detail/i_d.php?inum=801037513 
Gezin: Willem Duijn / Jannetje Pijlman (Peijlman) (F1478807340)
 
25
Plaats = Amsterdam
Aktenummer = reg.8;fol.50
Datum = 10-09-1862
Archief locatie = Noord-Hollands Archief
Akte = Huwelijksakte

Bruidegom = Cornelis Pijlman
Geboorteplaats bruidegom = Diemen
Beroep bruidegom = wagenmaker
Bruid = Neeltje Link
Geboorteplaats bruid = Ouder-Amstel
Vader bruidegom = Johannes Pijlman
Moeder bruidegom = Maria Smoorenburg
Beroep moeder bruidegom = melkslijtster
Vader bruid = Hendrik Link
Moeder bruid = Cornelia Swart
Beroep moeder bruid = arbeidster 
Link, Cornelia (Neeltje) (I000068)
 
26
priestergewijd in Rome op 11 april 1925
Vikaris-generaal van het bisdom Stockhol; Dr. Theol

Bijzonderheden:
Was door Rome als pastor en diplomaat naar Zweden gezonden toen daar spanningen waren tussen de Rooms-Katholieken onderling. Zweden viel tot 1953 geheel onder het Duitse bisdom Hamburg. De diplomatieke missie van Bartholomeus van Mierlo was eeen zelfstandige Rooms-Katholieke kerkprovincie in Stockholm te stichten; dit naast het "vrijmaken van Duits gezag". Het aantal katholieken was in het Scandinavische gebied vooral toegenomen door de stroom Europese vluchtelingen uit de oorlogstijd die zich daar uiteindelijk vestigde. Bijzonder voor Zweden is en was dat katholieken zowel van roomse als van oosterse huize (Oost-Europese vluchtelingen) waren. Het aantal geregistreerde katholieken in 1954 is 20.000.
In 1951 werd in Zweden naast de Lutheraanse staatskerk de vrijheid van godsdienst wettelijk ingevoerd en kon men kiezen om geen of een andere godsdienst aan te hangen. http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/467/2/

Voor zijn diplomatieke werk reisde Bartholomeus vooral veel tussen Zweden, Duitsland en Rome en kwam hij eind veertiger en begin vijftiger jaren onderweg naar Rome (met auto) een paar keer per jaar langs bij zijn schoonzus in Sloten, die jong weduwe was geworden en waarvoor hij een bijzondere zorgzame aandacht had.
Hij verbleef tussen 1929 en zijn dood in 1959 in Zweden.
http://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+3ee29428-9b89-11d5-a701-0002440207bb&s=TARKIS08_Balder
Begraafplaats:http://gravar.se/Katolska%20Kyrkog%C3%A5rden%20I%20Stockholm/1852/Bartholomeus%20Van+Mierlo.
priestergewijd in Rome op 11 april 1925
Vikaris-generaal van het bisdom Stockhol; Dr. Theol

Bijzonderheden:
Was door Rome als pastor en diplomaat naar Zweden gezonden toen daar spanningen waren tussen de Rooms-Katholieken onderling. Zweden viel tot 1953 geheel onder het Duitse bisdom Hamburg. De diplomatieke missie van Bartholomeus van Mierlo was eeen zelfstandige Rooms-Katholieke kerkprovincie in Stockholm te stichten; dit naast het "vrijmaken van Duits gezag". Het aantal katholieken was in het Scandinavische gebied vooral toegenomen door de stroom Europese vluchtelingen uit de oorlogstijd die zich daar uiteindelijk vestigde. Bijzonder voor Zweden is en was dat katholieken zowel van roomse als van oosterse huize (Oost-Europese vluchtelingen) waren. Het aantal geregistreerde katholieken in 1954 is 20.000.
In 1951 werd in Zweden naast de Lutheraanse staatskerk de vrijheid van godsdienst wettelijk ingevoerd en kon men kiezen om geen of een andere godsdienst aan te hangen. http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/467/2/

Voor zijn diplomatieke werk reisde Bartholomeus vooral veel tussen Zweden, Duitsland en Rome en kwam hij eind veertiger en begin vijftiger jaren onderweg naar Rome (met auto) een paar keer per jaar langs bij zijn schoonzus in Sloten, die jong weduwe was geworden en waarvoor hij een bijzondere zorgzame aandacht had.
Hij verbleef tussen 1929 en zijn dood in 1959 in Zweden.
http://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+3ee29428-9b89-11d5-a701-0002440207bb&s=TARKIS08_Balder
Begraafplaats:http://gravar.se/Katolska%20Kyrkog%C3%A5rden%20I%20Stockholm/1852/Bartholomeus%20Van+Mierlo. 
van Mierlo, Bartholomeus Franciscus (I000087)
 
27
vermelding Hulpsecretarie Sloterdijk: stempel in trouwboekje
overige vermeldingen oa
http://www.geneapage.be/gemeenten/eksel/ex-00041.htm 
Mierlo, van Theodorus (I000031)
 
28
VI.359 Evert Pieters WIND, vervener;boer, geboren op 08-11-1853 te Tjalleberd;AEngwirden, overleden op 28-02-1906 te AEngwirden op 52-jarige leeftijd, begraven te Tjalleberd, kerk,

hij was voogd over Gerrit, Hendrik en Evert PIJLMAN kinderen van zijn zuster Elisabeth Pieters WIND.
http://adwebbox.info/TNG/admin_editperson.php?personID=I972&tree=stam1&cw=1

hij verkoopt op 03-01-1906 een perceel land te Gersloot voor FL 500,- aan Pieter Jans HIELKEMA te Langezwaag. Zoon van Pieter Everts WIND (zie V.201) en Bontje Kornelis OTTER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-06-1877 te Heerenveen;AEngwirden met Aaltje Pieters OTTER, 21 jaar oud, geboren op 02-02-1856 te Tjalleberd, overleden op 12-09-1936 te Tjalleberd op 80-jarige leeftijd, begraven te Tjalleberd, kerk. Na het overlijden van haar man had ze in 1925 nog maar 159 m2 veengrond. Dochter van Pieter Gerrits OTTER en Aaltje Geerts RUITER.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Everts (jr.) (zie VII.580).
2. Pieter (zie VII.583).
3. Bontje (zie VII.586).
4. Aaltje Everts (zie VII.588).
5. Cornelis Everts (zie VII.589).
6. Geert, geboren op 16-01-1891 te AEngwirden, overleden op 23-03-1972 te Tjalleberd op 81-jarige leeftijd, begraven te Tjalleberd, pasto, ongehuwd gebleven.
7. Geertje, geboren op 29-11-1893 te Tjalleberd;AEngwirden, overleden op 12-01-1982 te Tjalleberd op 88-jarige leeftijd, ongehuwd, begraven te Tjalleberd, pasto.
 
Wind, Elisabeth Pieters (I000960)
 
29
Wijcher Klaasen VOOGT (VOOGHT / PIJLMAN), gedoopt op 05-10-1710 te Beulake, zoon van Claas Jansen VOEGHT (PILMAN PIJLMANS) (zie 79248) en Jentien PETERS (zie 80816).
Ondertrouwd (1) op 18-01-1737 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 13-02-1737 te Beulake (N.G.), hij j.m. en zij j.d. beide in die Beulake met Hendrikje GOSENS (zie 88155).
Ondertrouwd (2) op 10-06-1751 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 18-07-1751 te Beulake (N.G.), hij wed. in die Beulake en zij j.d. van Wanneperveen met Lammigjen Willems STEENBERGEN (zie 78470).
Uit het eerste huwelijk: 8 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 7 kinderen. 
Voogt (Vooght Pilman), Wijcher Klaasen (I001065)
 
30

https://www.familysearch.org/search/tree/results?count=20&q.anyDate.from=1740&q.anyDate.to=1760&q.anyPlace=bergschehoek&q.fatherGivenName=Teunis&q.givenName=Johannes%20&q.motherGivenName=Greetje&q.motherSurname=Bak&q.surname=de%20ridder 
de Ridder, Johannes (I001848)
 
31

https://www.myheritage.nl/research/collection-1/myheritage-stambomen?itemId=122299331-3-970&action=showRecord 
Gezin: Crijn Cornelisz Gorter / Lijsbetgen Tonisdr N.N. (F5140186322)
 
32

Zie verder https://www.kuipersvanwijk.nl/getperson.php?personID=I111&tree=structuur1 
Pijlman, Alberdina Gerrits (I001678)
 
33
185-92 Oud Notariële akten (ONA) Aalsmeer, 1718-1722
Notariële akte 78 1720-12-14; Testament
Soort akte:Testament Aktedatum: 1720-12-14 Aktenummer:78
Notaris:Carel Copius Standplaats:Aalsmeer

Erfgenaam: Samuel Peselman
Voornaam: Samuel
Achternaam: Peselman
Familierelaties:Gehuwd met Aaltje Harmens; vader van Hendrick Samuelsz

Aaltje
Voornaam: Aaltje
Stamvoornaam: Adelheid
Patroniem: Harmens
Stampatroniem: Herman
Familierelaties: Gehuwd met Samuel Pesman; moeder van Hendrick Samuelsz

Jacobgen
Voornaam: Jacobgen
Stamvoornaam: Jacob
Patroniem: Brandsz
Stampatroniem: Brand
Familierelaties: Gehuwd met Aagjen Ghijsen; vader van Jannetje Jacobs

Aagjen
Voornaam: Aagjen
Stamvoornaam: Agatha
Patroniem: Ghijsen
Stampatroniem: Gijsbert
Familierelaties: Gehuwd met Jacobgen Brandsz; moeder van Jannetje Jacobs

Zie verder:
https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mizig=68&miadt=236&miaet=54&micode=185-92&minr=3063274&miview=ldt 
Gezin: Samuel Peselman (Pesellman(n)) / Anna Alheidt (Aaltje Harmensdr) Brörmann (Brormann) (F1478806721)
 
34
50435 Jacob Jannis' ZEEPHAT (ZEVAT (1822), ZEEFAT (1822)), geboren op 28-12-1793 te Kalenberg, onder Oldemarkt, [N.B. Volgens zijn huwelijksakte heette zijn moeder Aaltjen ARENDS.], gedoopt (N.G.) op 05-01-1794 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): Aaltjen AARENDS), zoon van Jannes JANS (SEEFAT (1813), ZEEVAT (1821), ZEPHAT (1828)) (zie 45673) en Kunnigjen (Aaltjen) ARENTS (zie 50425).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-03-1822 te Weststellingwerf (Fr.) met Kornelisjen Hendriks NOOY (zie 64994).
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Jakobs ZEEVAT (zie 66336).
2. Kunnigje Jacobs SEEFAT (zie 66335).
3. Jannes Jacobs (Johannes) SEEFAT (zie 66339).
 
Seefat, Jacob Jannes (I000826)
 
35
Annitgen Leendertsdr Coolen
Ook bekend als: "Annitgen Lenertsdr", "Annetge", "Annitgen Leendertsdochter", "Annetgen Leendertsdochter", "Cool", "Colen", "van Clapwijck"
Datum van Geboorte tussen circa 1585 en circa 1589
Plaats van geboorte: Overschie
Overlijden: circa 1655 (57-78)
Delfgauw, Zuid-Holland, Nederland
Naaste familie:
Dochter van Leendert Pietersz Cool en Neeltje Pietersdr Cool
Vrouw van Jan Cornelisz van Clapwijck
Moeder van Cornelis Janszoon van Clapwijck; Jacob Jansz van Clapwijck; Adriaen Jansz van Clapwijck en Neeltgen Jansdr Clapwijck
Zuster van Pieter Leendertsz Coolen; Sier Cleijwegh; Jan Cleywecht; Meartge Coolen en Pieter Leenderts Cool
Half zuster van Maertge Lenertsdr Verkaade
https://www.geni.com/people/Annitgen-Coolen/6000000013538300494
 
Coolen, Annitgen Leendertsdr (I89367)
 
36
Bij zijn ondertrouw is Steven Samuelsz nog minderjarig en geboortig “van Bossenbrug onder Osnabrugge”. Volgens het ondertrouwboek komt hij met zijn oom Hendrik Samuelsz, maar in de ondertekening staat Harmen Samuelsz. Afgaand op de gegevens in het doopboek uit Bersenbrück is Harmen niet zijn oom, maar zijn 20 jaar oudere broer.

Steven Samuelsz was katoenbleker en daarbij lid van het katoenblekersgilde van Aalsmeer. Van datzelfde gilde was hij overman (of hoofdman) van 1739-1741, 1745-1747, 1751-1753, 1759-1761, 174-1765, 1767-1769.
Bron: Archief Ambachtsbestuur van Aalsmeer (1933), inv.nr. 572

Notie van avn der Meer
 
Peselman (Steven Samuelz) (Pijlman), Steven Hermanus Stephanus (I000344)
 
37
Bron
Collectie: Deel: 13, Periode: 1823-1832
Boek: Registers van akten van huwelijk, 1811 - 1932, met klapper in elk deel.
Instelling: Erfgoed Leiden
Archief: 162.1.09
Register #: 13
Document #: 2
Bronplaats: Nieuwkoop, South Holland, Netherlands
Brondatum: 9 jan 1830
Datum boekdeel: 9 jan 1830

Notities: Opmerking: * Opmerkingen: afkondigingen 20-12-1829 en 27-12-1829 te Nieuwkoop* Woonplaats bruidegom: Nieuwkoop* Opmerkingen bruidegom: gedoopt 15-07-1806 te Ter Aar* Opmerkingen vader bruidegom: werkman, Nieuwkoop* Opmerkingen moeder bruidegom: overleden 04-12-1820 te Zevenhoven* Woonplaats bruid: Nieuwkoop* Opmerkingen bruid: gedoopt 15-06-1801 te Zevenhuizen* Opmerkingen vader bruid: overleden 02-11-1810 te Zevenhuizen* Opmerkingen moeder bruid: overleden 16-09-1807 te Zevenhuizen* Beginjaar getuige: 1830* Eindjaar getuige: 1830* Geslachtsnaam getuige: Teunis Versluis* Beroep getuige: tapper* Leeftijd getuige: 32 jaar* Opmerkingen getuige: Nieuwkoop* Rol getuige: Getuige* Beginjaar getuige: 1830* Eindjaar getuige: 1830* Geslachtsnaam getuige: Frans Jansen* Beroep getuige: slachter* Leeftijd getuige: 30 jaar* Opmerkingen getuige: Nieuwkoop* Rol getuige: Getuige* Beginjaar getuige: 1830* Eindjaar getuige: 1830* Geslachtsnaam getuige: Jan van Veen* Beroep getuige: scheepmaker* Leeftijd getuige: 34 jaar* Opmerkingen getuige: Nieuwkoop* Rol getuige: Getuige* Beginjaar getuige: 1830* Eindjaar getuige: 1830* Geslachtsnaam getuige: Huig van Zijl* Beroep getuige: klokkenluider* Leeftijd getuige: 66 jaar* Opmerkingen getuige: Nieuwkoop* Rol getuige: Getuige
Plaats huwelijk: Nieuwkoop en Noorden
Jaar: 1830
Inventarisnummer 13 van archiefnummer 162.1.09 in Archieven
Provenance: A2Acollection oai-pmh_20190605_00012854.xml van ELO
Bron: Bekijk alle gegevens op erfgoedleiden.nl
https://www.myheritage.nl/research/collection-10562/nederland-huwelijksregister-burgerlijke-stand-1811-1940?itemId=8585224-SF&action=showRecord&recordTitle=Jacobus+Nieuwenhuizen+%26+Jannitje+%28Jannitje+Burrit%29+Verboom 
Gezin: Jacobus Nieuwenhuijzen (Nieuwenhuizen) / Jannitje (Burrit) Verboom Verboom (F5140186269)
 
38
BS Overlijden met Johanna Maria de Rond
Overledene Johanna Maria de Rond
Geboorteplaats Sloten Geslacht Vrouw Leeftijd 14 dagen
Vader Klaas de Rond
Moeder Maria Theodora Pijlman
Gebeurtenis Overlijden Datum 09-06-1848
Gebeurtenisplaats Sloten
Documenttype BS Overlijden
Erfgoedinstelling Noord-Hollands Archief Plaats instelling Haarlem
Collectiegebied Noord-Holland Aktenummer 44
Registratiedatum 13-06-1848 Akteplaats Sloten 
de Rond, Johanna Maria (I002213)
 
39
doop
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/osnabrueck/bersenbruck-st-vincentius/0023/?pg=29 
Peselman, Catharina Adelheidis (I000159)
 
40
Ermengarde van Gent (geboren van Vlaanderen), 1005 - 1071
Ermengarde van Gent (geboren van Vlaanderen) is geboren in 1005, in Flanders now Belgium, aan Baldwin IV (Pulchra Barba or Comely Beard) Count of Flanders en Ogive Countess of Flanders (geboren of Luxembourg).
Baldwin is geboren op 13 november 980, in Flanders, France.
Ogive is geboren op 4 september 995, in Flanders, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France.
Ermengarde had 4 broers of zussen: Baldwin V Count of Flanders, Hermengarde van Vlaanderen, Judith van Vlaanderen en Oda van Vlaanderen.
Ermengarde trouwde met Ingelbert Ii van Boulogne (De Boulogne) Graaf van Boulogne.
Ingelbert is geboren in 965.
Hij beroep was Graaf Van Boulogne.
Zij hadden 4 kinderen: Raoul (Rudolf) van Gent Graaf van Boulogne, Lambert I Burggraaf van Gent, Ghislaine van St Omer (geboren van Gent) en Raoulseigneur d'Aloste de Boulogne.
Ermengarde trouwde met Lambertus (Lambrecht) I van Ghent (born de Gand).
Lambertus is geboren in 1000.
Hij beroep was Burgrave, Avoyer, Châtelain, de Gand, Sieur, de Bornheim, Viscount of Ghent and guardian of St. Peter's.
Zij hadden 2 zonen: Reingot van Gent en Volkaart van Gent heer van Bornem.
Ermengarde trouwde met Adalbert Comte de Gand.
Ermengarde is overleden in 1071, op 66 jarige leeftijd in Flanders, Belgium.
Zij is begraven in Vloanders. 
Van Vlaanderen, Ermengarde (I3726)
 
41
Geboorte: Ongeveer 590 - Gascony, France
Overlijden: Ongeveer 668
Ouders: Brunulphe Ii D'ardennes, Clothilde D'ardennes (geboren Van Merovingen)
Zuster: Sichilde Van Merovingen (geboren D'ardennes)
Echtgenoot: Dagobert I Van Merovingen-van Austrasia
Dochter: Ragentrude D'oeren (geboren De Neustria) 
d'Ardennes, Gonatrude van Merovingen (I002810)
 
42
https://gw.geneanet.org/adverschoor?lang=en&n=van+breda&oc=0&p=badeloch 
van Voorne (van Breda), Badeloge (Badeloch) (I003349)
 
43
https://www.myheritage.nl/person-1567301_72643881_72643881/graaf-reinier-brunegeruz-de-louvain-graf-v-brunengeruz 
Brunegeruz Van Leuven, Graaf Reinier (I3718)
 
44
ì [M] Stefanus Schrama
bron Burgerlijke stand - huwelijken Nieuwkoop en Noorden 1873-1882
inventarisnummer 1554
aktenummer 16
aktedatum 19-10-1876
bruidegom Cornelis Pijlman
(38 jaar, wagenmaker, geboren te Diemen, wonende te Haarlemmermeer ;
weduwnaar van Maria Fresia Jansens)
bruid Johanna Horstman
(jongedochter, 25 jaar, dienstbode, geboren te Haarlemmerliede, wonende te Nieuwkoop)
vader bruidegom Johannes Pijlman (overleden)
moeder bruidegom Maria Smoorenburg (overleden)
vader bruid Willem Horstman (overleden)
moeder bruid Johanna Nieuwenhuizen (overleden)
Gezin: Cornelis Pijlman / Johanna Horstman (F1478806671)
 
45 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Alewijn (Aloijn Corsz) van der MEER / Jorisje Ariensdr Lelievelt (F2992702539)
 
46
Naam Chrodechild Der Merovingers
Huwelijk Diederik Iii der Merovingers
Begrafenis St. Waast Bij Arras, Friesland, Nederland
Vader Ansegiesel van Austracië
Moeder Begga van Landen
Kinderen Chrotlind der Merovingers
Childebert Ii der Merovingers
Bertrade van Prum
Berthe van Neustrië
Notities
Werd Regentes na de dood van Thierry III ten behoeve van zijn zoon Clovis III. In een Akte van 1-6-691 werd getekend door " Roi Clovis et notre Mère Clothilde"
Bron View the original record on GenealogieOnline website
Bronvermeldingen Some family trees were posted years ago and have later been removed. In such cases, the link to the original record will not work.
https://www.myheritage.nl/research/collection-10838/nederland-genealogieonline-stambomen-index?s=742425901&itemId=24704191&action=showRecord 
Gezin: Diederik III der Merovingers / Chrodechild, Der Merovingers (F1513893231)
 
47
Naam Cornelis Jans Marck
Huwelijk Huwelijk met: Marritgen Dirx
4 mrt 1610
Zoetermeer, Neth.
Huwelijk Huwelijk met: Maertje Cornelisdr
14 feb 1649
Zoetermeer, Neth.
Gezinsleden
Ouders
Jan Pieters Marck
1560 - 1634
Marritgen Marck (born Cornelis)
1560 - 1610
Echtgenote
Marritgen Marck (born Dirx)
Echtgenote
Maertje Marck (born Cornelisdr)
Broers/zusters
Sijmon Jansz Marck
1583 - ?
Grietje Jansdr Wolfertsz (born Marck)
Neeltgen Jans Van Der Schilde (born Marck)
1591 - 1676
Barbertje Jansdr Martensz (born Marck)
https://www.myheritage.nl/research/collection-1/myheritage-stambomen?itemId=199697141-1-513359&action=showRecord&recordTitle=Cornelis+Jans+Marck 
Gezin: Cornelis Jansz Marck / Marritgen Dirksdr Dirx (F5140186316)
 
48
Partner: Adriaantje van Nes
Dochter: Aletta Verhaar
Zoon: Hendrik-2 Verhaar
Dochter: Everdina Verhaar
http://familie.dereuver.net/Dereuver/StamBoomDetail.php?strIndi=017817 
Gezin: Jan Verhaar / van Adriaantje Nes (F1478807339)
 
49
Pope Beijers
https://www.genealogieonline.nl/en/genealogie-richard-remme/I64301.php 
Beijers van Voxdale (BEYERSSE VAN VOXDAEL), Jan (I002657)
 
50
Teunis Adamsz van Dijk
Born about 1595 [location unknown]
ANCESTORS ancestors
Son of Adam Cornelisz van Dijck and Trijntgen Jacobsdr van Dijck
Brother of Cornelis Adamsz van Dijck, Jacob Adamsz van Dijck and Jan Adamsz van Dijck
Husband of Maartje Arentsdr van Burch — married [date unknown] [location unknown]
DESCENDANTS descendants
Father of Neeltje Teunisdr van Dijk and Jacob Teunisz van Dijk
Died 21 Aug 1694 at about age 99 in De Lier, Zuid-Holland, Nederlandmap
https://www.wikitree.com/wiki/Van_Dijk-318 
Van Dijk, Teunis Adamsz (I89303)
 

      1 2 3 4 5 ... 57» Volgende»