Werk in UITVOERING

Voor het snelle overzicht bekijk via de de menubalk item 2.parenteel schema 4.schema paar generaties grafisch of tekstueel onder 3.parenteel tekstueel

Naamgenoten en verwanten “PIJLMAN”
Ik heb de Pijlman naamgenoten samengebracht in 1 bestand, om de samenhang cq de afstand van de verschillende mogelijk niet verwante  Pijlman naamgenoten  te kunnen vinden en de verwantschap te kunnen bepalen.
Dit bleek geen eenvoudige onderneming.
Werkendeweg heb ik in de loop van de tijd enkele onverwachte relaties kunnen leggen maar vooral diverse algemeen onjuiste aangenomen generatie-relaties kunnen ophelderen.

Ik heb een indeling/vertakking gemaakt vanaf het eerste traceerbare moment en woonlocatie dat er voorouders met nageslacht in Nederland worden gevonden.
De naspeuringen leveren naast enkele niet in samenhang te brengen vermeldingen van “Pijlman”, twee eerste locaties op: Aalsmeer en het vroegere Beulake, waar families het eerst worden gevonden. Dus twee grote groepen/takken die ik onder de noemer Aalsmeerder-tak en de Beulaker-tak in 1 bestand aan elkaar heb gekoppeld onder “naamgenoten”. (Jaren speuren heeft (nog) geen verwantschap opgeleverd)
Onder de Beulaker naamgenoten tak heb ik een derde groep opgenomen waarbij soms ook sprake is van “Pijlman” maar die meer aangeduid wordt met Voocht, Voogd e.d. maar waar familieverband niet geheel onwaarschijnlijk is, maar nog niet of niet meer te achterhalen is. Ik heb deze Voogd -zijtak opgenomen om ook deze (familie) relaties binnen 1 bestand te kunnen blijven nagaan.
Dit samen vindt u nu in ??n?Grafisch Parenteel Schema. Dit geeft het overzicht van de Pijlman naamgenoten en relaties binnen ??n?HTML pagina.

Daarnaast is er een volledige?genealogische site?(in de menubalk 1.TNG naamgenoten-bank) waar u de data met al de eventuele aantekeningen op verschillende manieren kunt bekijken of eventueel bewerken.

Graag HULP
Graag zou ik hulp krijgen bij het verzamelen en het zo compleet mogelijk maken van het naamgenoten TNG bestand.
U kunt dit doen door informatie aan te leveren (het liefst in GEDCOM format) of door zelf de gegevens in te voeren. TNG?(The Next Generation of Genealogy Sitebuilding) is daartoe zeer geschikt. Als u zich meldt via ad@pijlman.net dan stuur ik u een gebruikersnaam met password met rechten voor de TNG site?.
Hetzelfde geldt als u van een GEDCOM bestand een takje wilt hebben cq maken.

Zoals meer Pijlmannen ben ik dyslect dus kunnen er voor u storende fouten zijn opgenomen, graag ontvang ik opmerkingen voor verbeteringen.

Geplaatst in Opmerkingen | Een reactie plaatsen

De twee oorspronkelijke Pijlman vestigingslocatie’s

De eerst bekende vestigingsgebieden rond 1700 van de Pijlmannen als verveeners,?Aalsmeer en Beulake.
De link tussen de naamgenoten of takken is nog niet gevonden.

Geplaatst in Locatie's | 2 reacties

Snel overzicht over de stamboom

Voor een snelle eerste orientatie kunt u het beste kiezen voor de keuze ?”2.Parenteel schema” ?in de zwarte menubalk hier boven onder het veenwerker plaatje.
D
aarna kunt u het best via de toetscombinatie “Ctrl ?f” direct zoeken, door de achternaam van een bekende aangetrouwde grootouder in te vullen en zo uw aansluiting op uw Pijlman-tak vinden. ?Deze zoekfunctie kunt u ook goed gebruiken bij menuitem 3. en 4.

Geplaatst in Hulp opmerkingen, Opmerkingen | Een reactie plaatsen

Andere Pijlman takken of site’s?

Binnen deze site probeer ik de Peselman/Pijlman takken zo breed mogelijk in beeld te brengen.
Naast deze takken zijn er vooral in Overijssel en de noordelijke provincies nog Pijlman takken waarmee ik nog geen verband met de “Peselman tak” kan maken.
Ik kom in de 18e eeuw ook verschillende keren Pijlman tegen die ik nog niet kan aantakken; die zal ik later ook op deze blogsite aan gaan geven op de webpagina ?”4.Ongelinkte Pijlmannen

Als u ook een eigen link vermeld wilt hebben op de Peselman blog site naar uw eigen genealogische site of een interessante site kent, geef deze dan even door.

Geplaatst in Opmerkingen, Vragen | Een reactie plaatsen

Opmerkingen

  • Gegevens zijn zo goed mogelijk gecontroleerd.
  • De genoemde leeftijden zijn soms automatisch door software gegenereerd en deze kunnen niet overweg met missende of anders vermelde geboorte- of overlijdensdata.
  • De recordnummers of verwijzingen corresponderen niet altijd eenduidig omdat deze door verschillende softwareprogramma’s gegenereerd worden.
  • Overname van gegevens voor genealogisch onderzoek is toegestaan, maar U GELIEVE OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS VAN NOG LEVENDE PERSONEN te vermijden. Gebruik voor commerci?le doeleinden is niet toegestaan en dient vermeden te worden.?Daarbij dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat de informatie ter beschikking gesteld wordt van instellingen met een winstoogmerk en
    ter beschikking gesteld wordt aan organisaties die de genealogisch geinteresseerden proberen aan zich te binden door het ter beschikking stellen van deze informatie tegen betaling of abonnementsvormen.

De pagina’s verkeren nog in de testfase!!

 

Geplaatst in Opmerkingen | Een reactie plaatsen

Voorkomen van de naam Pijlman in 1947

Voorkomen naam Pijlmannamen1947

Voorkomen naam Pijlman in 2007 zie link >>

 

Weergave van de spreiding in de periode 1700 – 2000 in Nederland van de overlijdenslocaties van Pijlmannen zoals opgenomen in ons het bestand.

Frequentie en spreiding van Pijlman op Geneanet  

Geplaatst in Achtergond Verhalen | Een reactie plaatsen